Скачать презентацию TIMSS Proiect pos-dru un invăţământ performant bazat Скачать презентацию TIMSS Proiect pos-dru un invăţământ performant bazat

0973092af3aca5d497651ce93985b614.ppt

  • Количество слайдов: 21

– TIMSS Proiect pos-dru: un invăţământ performant bazat pe decizii fundamentate-strategii de valorificare a – TIMSS Proiect pos-dru: un invăţământ performant bazat pe decizii fundamentate-strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării” Prof. Căpăţînă Smaranda Prof. Hididiş Florica Prof. Niculae Anca

Ce este TIMSS? TIMSS (Trends in International Mathematics and Scienece Study) - Tendinţe în Ce este TIMSS? TIMSS (Trends in International Mathematics and Scienece Study) - Tendinţe în studiul internaţional al matematicii şi ştiinţelor – măsoară progresul în achiziţiile elevilor, de clasa a IV-a şi a VIII-a, la matematică şi ştiinţe (1995, 1999, 2003, 2007, 2011)

Ce reprezintă ? Studiu ciclic desfăşurat la intervale egale de timp pentru a furniza Ce reprezintă ? Studiu ciclic desfăşurat la intervale egale de timp pentru a furniza seturi de date planificate să alcătuiască o hartă a tendinţelor în achiziţiile elevilor pe segmentele investigate - matematică şi ştiinţe

Ce măsoară ? TIMSS măsoară achiziţiile elevilor, de clasa a VIII-a respectiv a IV-a, Ce măsoară ? TIMSS măsoară achiziţiile elevilor, de clasa a VIII-a respectiv a IV-a, la matematică şi ştiinţe şi investigheză contextul pentru învăţarea acestor discipline , în ţările participante, prin chestionare de context completate de elevi, profesori și directori.

De ce un studiu internaţional al tendinţelor? Necesitatea existenţei unor baze de date, prelevate De ce un studiu internaţional al tendinţelor? Necesitatea existenţei unor baze de date, prelevate la intervale regulate de timp, referitoare la înţelegerea matematicii şi ştiinţelor. Necesitatea comparării achiziţiilor elevilor şi factorilor relaţionaţi specifici unui sistem educaţional cu alte sisteme aparţinând diverselor naţiuni.

Cine conduce TIMSS ? IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Cine conduce TIMSS ? IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Coordonare Boston College – Managementul proiectului Statistics Canada Ottawa – Eşantionare Data Processing Center Hamburg – Crearea bazelor de date internaţionale Educational Testing Service Princeton – Producerea scalelor de măsurare

Finanţare Banca Mondială şi ţările participante US National Center for Educational Statistics US National Finanţare Banca Mondială şi ţările participante US National Center for Educational Statistics US National Science Foundation United Nation Development Project

ŢĂRI PARTICIPANTE LA TIMSS 2011 clasa a IV-a și clasa a VIII-a (50 ; ŢĂRI PARTICIPANTE LA TIMSS 2011 clasa a IV-a și clasa a VIII-a (50 ; 42) Armenia Finlanda Arabia Saudită Georgia Macedonia Germania Malaiezia Anglia Australia Azerbaidjan Bahrein Belgia (valonă) Chile Cehia Columbia Coreea Ghana Hong Kong Lituania Maroc Malta Spania Siria Statele Unite ale Americii Suedia Norvegia Irlanda Noua Zeelandă Tailanda Irlanda de Nord Olanda Taiwan Iordania Oman Tunisia Indonezia Polonia Turcia Israel Portugalia Ungaria Italia Palestina Japonia Qatar Danemarca Kazahstan România Federația Rusă Slovenia Iran Croația Emiratele Arabe Unite Slovacia Kuweit Liban Serbia Singapore Ucraina Yemen

Care sunt elevii incluşi în testare ? TIMSS 2011 Apasă pentru editare format text Care sunt elevii incluşi în testare ? TIMSS 2011 Apasă pentru editare format text contur 4573 elevi de clasa a IV-a din 148 şcoli din mediul rural şi urban Al doilea nivel de schițare 5523 elevi de clasa a VIII-a din 147 de şcoli din mediul rural şi urban (TIMSS Al treilea nivel de 2011) schițare Al patrules nivel de schițare Al cincilea nivel de schițare

Cum au fost selecţionaţi elevii ? Designul eşantionării constă în: Selecţionarea şcolilor folosind o Cum au fost selecţionaţi elevii ? Designul eşantionării constă în: Selecţionarea şcolilor folosind o metodă sistematică de randomizare în care probabilitatea de selecţionare este proporţională cu mărimea şcolii Selecţionarea claselor folosind o metodă de randomizare cu probabilitate egală; toţi elevii din clasă sunt eşantionaţi Notă: Înainte de eşantionare toate şcolile au fost stratificate pe 2 regiuni – rural şi urban, iar selecţia s -a făcut proporţional cu numărul de elevi din fiecare

Care sunt sursele de date? Caiete de test Chestionare – elev, profesor mate, profesor Care sunt sursele de date? Caiete de test Chestionare – elev, profesor mate, profesor ştiinţe/ învăţător, director (şi părinte – clasa a IV-a) Chestionare de expert

Care este natura testelor TIMSS? Curriculum cadru de matematică şi ştiinţe elaborat de experţi Care este natura testelor TIMSS? Curriculum cadru de matematică şi ştiinţe elaborat de experţi în domeniul educaţiei având la Apasă pentru editare bază inputul coordonatorilor naţionali ai cercetării format text contur Curriculumul cadru este elaborat pe 2 dimensiuni: Al doilea nivel de schițare Conţinuturi clasa a IV-a: Matematică – numerație, figuri geometrice și măsurare şi Al treilea nivel de prezentarea datelor, schițare Ştiinţe – științele vieții, ştiinţe fizice și ştiinţele pământului Al patrules nivel de schițare Conţinuturi clasa a VIII-a: Al cincilea Matematică – algebră, geometrie, numerație, măsurare şi nivel de date schițare

Care este natura testelor TIMSS? TIMSS 2011 formatul itemilor: cu răspuns la alegere cu Care este natura testelor TIMSS? TIMSS 2011 formatul itemilor: cu răspuns la alegere cu răspuns construit Apasă pentru editare format text contur Al doilea nivel de schițare Al treilea nivel de 14 caiete de test; 4 blocuri de itemi/caiet schițare 40 -50 de itemi/caiet (clasa a IV-a) Al patrules nivel de schițare 14 caiete de test; 4 blocuri de itemi/caiet Al cincilea 50 -60 de itemi/caiet (clasa a VIII-a) nivel de timp de lucru 72 minute, respectiv 90 deschițare minute

Standardizarea Traducerea instrumentelor de test Administrarea Controlul testului calităţii Atribuirea de scoruri la itemii Standardizarea Traducerea instrumentelor de test Administrarea Controlul testului calităţii Atribuirea de scoruri la itemii cu răspuns construit Formatul bazelor de date

România la testele internaţionale TIMSS 1995, locul 31 la ştiinţe şi locul 34 la România la testele internaţionale TIMSS 1995, locul 31 la ştiinţe şi locul 34 la matematică - din 41 de ţări participante; TIMSS 1999, locul 28 la ştiinţe şi locul 25 la matematică - din 38 de ţări participante; TIMSS 2003, locul 27 la ştiinţe şi locul 26 la matematică - din 46 de ţări participante;

Cine ne depăşeşte? Ce ţări depăşesc România atât la Apasăcât şi la matematică ştiinţe Cine ne depăşeşte? Ce ţări depăşesc România atât la Apasăcât şi la matematică ştiinţe pentru editare ? format text contur TIMSS 2011 Al doilea nivel de clasa a VIII-a: Singapore, Taiwan, Coreea, Hong-Kong, schițare Japonia, Finlanda, Ungaria, Anglia, Rusia, SUA, Israel, Australia, Cehia, Suedia, Slovenia, Lituania, Noua Zeelandă, Italia, Al treilea nivel de Kazahstan, Ucraina schițare Al patrules nivel clasa a IV-a: Singapore, Taiwan, Coreea, Hong-Kong, Japonia, Finlanda, Ungaria, Anglia, Rusia, SUA, Olanda, de schițare Danemarca, Germania, Austria, Italia, Slovacia, Portugalia, Al cincilea Cehia, Suedia, Slovenia. nivel de schițare

Cum sunt distribuiţi elevii români la nivelurile internaŢionale de performanŢă? TIMSS 2011 – clasa Cum sunt distribuiţi elevii români la nivelurile internaŢionale de performanŢă? TIMSS 2011 – clasa a VIII-a 3% dintre elevii români de clasa a VIII-a ar fi incluşi printre cei mai buni elevi ai lumii, la Nivelul Avansat, ştiinţe. Pentru comparaţie, 32% dintre elevii din Singapore, 25% din Taiwan, 17% din Japonia, 17% din Anglia, 17% din Coreea, 13% din Ungaria , 11% Cehia, 11% din Slovenia şi 11% din Rusia. ar fi incluşi aici. 5% din elevii de clasa a VIII-a din România ar fi incluşi între cei mai buni elevi ai lumii - Nivelul Avansat, matematică. Pentru comparaţie, 45% dintre elevii din Taiwan, 40% din Coreea, 40% din Singapore, 31% din Hong-Kong, 26% din

Cum sunt distribuiţi elevii români la nivelurile internaŢionale de performanŢă? TIMSS 2011 – clasa Cum sunt distribuiţi elevii români la nivelurile internaŢionale de performanŢă? TIMSS 2011 – clasa a VIII-a 29% dintre elevii noştri sunt situaţi sub Nivelul Inferior de performanţă. la matematică 22% dintre elevii noştri sunt situaţi sub Nivelul Inferior de performanţă. la științe TIMSS 2011 – clasa a IV-a 16% dintre elevii noştri sunt situaţi sub Nivelul Inferior de performanţă. la matematică 16% dintre elevii noştri sunt situaţi sub Nivelul Inferior de performanţă. la științe

Rezultatele elevilor români pe domenii ale ştiinţelor Între 1995, 1999, 2003, 2007 și 2011 Rezultatele elevilor români pe domenii ale ştiinţelor Între 1995, 1999, 2003, 2007 și 2011 nu s-a înregistrat nici o schimbare semnificativă în ceea ce priveşte achiziţiile demonstrate ale elevilor români.

Rezultatele elevilor români pe domenii ale matematicii În 2007 se înregistrează o scădere de Rezultatele elevilor români pe domenii ale matematicii În 2007 se înregistrează o scădere de 14 puncte, semnificativă statistic, față de 2003. In 2011 scorul mediu obținut de elevii români nu este semnificativ statistic diferit față de 2007.

Ce ne învaŢă studiile internaŢionale comparative? - informații referitoare la un ”curriculum internațional” al Ce ne învaŢă studiile internaŢionale comparative? - informații referitoare la un ”curriculum internațional” al predării matematicii și științelor; - informații referitoare la puncte tari și slabe din curriculumul intenționat, dar și implementat - rutine didactice - informații referitoare la curriculumul realizat: greșeli tipice în învățare – conceptuale, procedurale; - elaborarea unor intervenții ameliorative plecând de la greșelile tipice identificate; - identificarea factorilor care influențează învățarea;