Скачать презентацию The European Language Certificates 1 Скачать презентацию The European Language Certificates 1

a06c86bacf6dd00f6a6759d89e4877c0.ppt

  • Количество слайдов: 30

The European Language Certificates 1 The European Language Certificates 1

. . . Polityka edukacyjna w UE (1995) Jednym z 5 głównych celów jest: . . . Polityka edukacyjna w UE (1995) Jednym z 5 głównych celów jest: Osiągnięcie biegłości w 3 językach: języku ojczystym, języku tzw. światowym (np. angielskim) i w języku kraju sąsiadów (. . . ) Promowanie RÓŻNÓJĘZYCZNOŚCI – znajomość wielu języków, niekoniecznie na wysokim poziomie biegłości (znajomość cząstkowa- brak czasu wymusza skupienie się na jednych sprawnościach kosztem innych), powoduje gromadzenie przez uczącego się kolejnych doświadczeń zarówno językowych jak i kulturowych, które nie stanowią odrębnych modułów, ale wzajemnie się przenikają i na siebie wpływają. 2

A: Zna Pan hiszpański? B: Oczywiście. Chodziłem na kilka kursów. Znam wszystkie czasowniki w A: Zna Pan hiszpański? B: Oczywiście. Chodziłem na kilka kursów. Znam wszystkie czasowniki w czasie przeszłym, zdania warunkowe i czasowniki nieregularne. . . A: Dostaliśmy właśnie rachunek od naszego partnera z Saragossy i nie całkiem go zrozumiałem. Pomoże mi Pan? 3

II A: Czy Pierre Dumont dobrze zna angielski? B: Z jego dokumentów wynika, że II A: Czy Pierre Dumont dobrze zna angielski? B: Z jego dokumentów wynika, że uczył się angielskiego w szkole przez 9 lat i miał dobre oceny. A: Czy to znaczy, że może oprowadzić po firmie grupę japońskich biznesmenów, czy potrafi tylko pisać wypracowania na temat opowiadań Hemingwaya? 4

Dotychczas istniały jedynie niekompletne i niespójne sposoby oceniania sprawności językowych, często oparte na jednostronnych Dotychczas istniały jedynie niekompletne i niespójne sposoby oceniania sprawności językowych, często oparte na jednostronnych osądach. Kierownicy działów kadr i prowadzący szkolenia dla pracowników mogą jedynie przypuszczać, co oznaczają takie określenia jak ANGIELSKI – płynny, HISZPAŃSKI – dobry, FRANCUSKI – bardzo dobry w mowie i piśmie, i jak dobrze starający się o pracę poradzi sobie z wyzwaniami językowymi czekającymi go w miejscu pracy. Zmiana nastąpiła wraz z ogłoszeniem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (ESOKJ) W przyszłości można będzie udzielić dokładnej odpowiedzi na następujące pytanie: Na ile kandydat naprawdę zna dany język? 5

Gwarancja Jakości Europejski Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ocena wyników w uczeniu się i nauczaniu Gwarancja Jakości Europejski Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ocena wyników w uczeniu się i nauczaniu Europejskie Portfolio Językowe Spójny system programów nauczania, egzaminów, certyfikatów 6

3 główne kategorie ESOKJ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. l sfery życia l poziomy 3 główne kategorie ESOKJ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. l sfery życia l poziomy biegłości językowej - charakterystyka l zadania i cele komunikacyjne 7

Sfery życia Sfera prywatna Sfera publiczna Sfera zawodowa Sfera edukacyjna 8 Sfery życia Sfera prywatna Sfera publiczna Sfera zawodowa Sfera edukacyjna 8

Competence Levels 6 międzynarodowych poziomów biegłości językowej : C 2 C 1 B 2 Competence Levels 6 międzynarodowych poziomów biegłości językowej : C 2 C 1 B 2 B 1 A 2 A 1 Mastery poziom biegłości Proficiency poziom biegłości Vantage poziom samodzielności Threshold poziom samodzielności Waystage poziom podstawowy Breakthrough poziom podstawowy 9

ESOKJ Prezentacja / posiedzenie – dyskusja / telefon B 2 Przetwarzan ie i przekazywa ESOKJ Prezentacja / posiedzenie – dyskusja / telefon B 2 Przetwarzan ie i przekazywa nie zrozumiałyc h informacji Opisywanie i wyjaśnianie organizacji pracy/procesów/testów/projektów. Podsumowanie głównych punktów posiedzenie/prezentacji. Przedstawianie własnego punktu widzenia i wyjaśnianie nieporozumień, odpieranie sprzeciwów. B 1 Podawanie informacji o własnej pracy/wydziale/firmie/produktach i procesach osobiście lub przez telefon. - poziom Dokonywanie ustaleń/podejmowanie decyzji samodzielno używając prostego języka. 10 ści

Z pomocą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kursy językowe oraz egzaminy mogą być opracowywane: Z pomocą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kursy językowe oraz egzaminy mogą być opracowywane: 1 podział wg poziomów biegłości including all skills or for specific skills 2 podział wg sfer życia for all domains or only one 3 podział wg zadań including particular communicative tasks 11

Jak określić kompetencje językowe? Język jakiego potrzebujemy do komunikowania się w Europie w 21 Jak określić kompetencje językowe? Język jakiego potrzebujemy do komunikowania się w Europie w 21 wieku jest nastawiony na wykonywanie zadań! 12

Tasks Zadania Działania produktywne receptywne Mówienie Pisanie Słuchanie Czytanie Interakcje w różnych sytuacjach - Tasks Zadania Działania produktywne receptywne Mówienie Pisanie Słuchanie Czytanie Interakcje w różnych sytuacjach - listy - faxy - maile Rozumienie tekstu -w celu orientacji - szczegółowe - selekcja potrzebnych informacji 13

Zadania autentyczność? Przykłady zadań na rozumienie ze słuchu W restauracji: Rozmowa pomiędzy kelnerką a Zadania autentyczność? Przykłady zadań na rozumienie ze słuchu W restauracji: Rozmowa pomiędzy kelnerką a Pawłem. Paweł pyta co kelner poleca, a potem zamawia. Zadanie: Co zamawia Paweł? W pociągu: Anna podróżuje z Monachium do Zurichu. Chciałaby zjeść coś typowo szwajcarskiego, słucha więc ogłoszeń z ofertą z wagonu restauracyjnego. Zadanie: Czy Anna znajdzie coś dla siebie do zjedzenia? 14

The European Language Certificates (TELC) system egzaminów obejmujący 4 poziomy biegłości A 1, A The European Language Certificates (TELC) system egzaminów obejmujący 4 poziomy biegłości A 1, A 2, B 1, B 2 wg ESOKJ Council of Europe Common European Framework of Reference Egzaminy TELC można zdawać z 10 języków: a n g i e l s k i e g o, c z e s k i e g o, f r a n c u s k i e g o, hiszpańs kiego, h o l e n d e r s k i e g o, n i e m i e c k i e g o, p o r t u g a l s k i e g o, r o s y j s k i e g o, t u r e c k i e g o, włoskieg o 15

TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme Gmb. H ) TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme Gmb. H ) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. WBT jest członkiem ALTE 16

The WBT Weiterbildungs-Testsysteme Gmb. H is a member of ALTE Association of Language Testers The WBT Weiterbildungs-Testsysteme Gmb. H is a member of ALTE Association of Language Testers in Europe Other members are: Goethe Institut (D) Università per Stranieri di Perugia (I) University of Cambridge (GB) Universidad de Salamanca (E) as well as other recognised European examination boards. 17

Centralne Biuro Egzaminacyjne TELC The European Language Certificates, the WBT Weiterbildungs-Testsysteme Gmb. H, mieści Centralne Biuro Egzaminacyjne TELC The European Language Certificates, the WBT Weiterbildungs-Testsysteme Gmb. H, mieści się we Frankfurcie nad Menem. 18

TELC w Europe Organizacje partnerskie w 20 krajach europejskich. Ponad 4000 Centrów Egzaminacyjnych 40 TELC w Europe Organizacje partnerskie w 20 krajach europejskich. Ponad 4000 Centrów Egzaminacyjnych 40 różnych egzaminów w 10 językach Ponad 6000 egzaminatorów W Polsce 65 Centrów Egzaminacyjnych oraz ok. 200 Ośrodków Egzaminacyjnych 19

TELC – w Europie: n AUSTRIA BUŁGARIA CZECHY n FRANCJA HISZPANIA MACEDONIA n NIEMCY TELC – w Europie: n AUSTRIA BUŁGARIA CZECHY n FRANCJA HISZPANIA MACEDONIA n NIEMCY NORWEGIA POLSKA n PORTUGALIA ROSJA RUMUNIA n SERBIA n SZWECJA WĘGRY SŁOWACJA SZWAJCARIA WŁOCHY 20

POLSCY PARTNERZY WBT: • Uniwersytet Łódzki • Uniwersytet Warszawski • Wyższa Szkoła Informatyki i POLSCY PARTNERZY WBT: • Uniwersytet Łódzki • Uniwersytet Warszawski • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych w Lublinie - Szkoły Językowe EMPi. K oraz liczne Centra i Ośrodki Egzaminacyjne 21

Akredytacje Państwowe: § § § Zertifikat Deutsch (B 1) jest dokumentem potwierdzający znajomość języka Akredytacje Państwowe: § § § Zertifikat Deutsch (B 1) jest dokumentem potwierdzający znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy jego uzyskiwaniu. Większość regionów niemieckich uznaje certyfikaty TELC na poziomie B 1 i B 2 jako dyplomy ukończenia szkół średnich. Katalonia: Egzaminy TELC na wszystkich poziomach są przeprowadzane w szkołach podstawowych i średnich. Włochy : Zertifikat Deutsch (B 1) uznaje Ministerstwo Edukacji, Certyfikaty językowe TELC (poziom B 2 : angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, ) są oficjalnie uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka. Węgry, Republika Czeska: Egzaminy TELC (poziom B 1, B 2) otrzymały akredytacje rządowe i można je zdawać np. jako egzaminy końcowe w szkołach średnich oraz przedkładać wraz z innymi dokumentami (CV) starając się o posadę w instytucjach rządowych, czy administracji. 22

Akredytacje Akademickie: n n W Niemczech, Austrii, Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech egzaminy Akredytacje Akademickie: n n W Niemczech, Austrii, Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, bądź końcowe na wielu uczelniach państwowych i społecznych. Zawsze więc warto sprawdzić, czy dana uczelnia akredytowała egzaminy TELC. W Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy określające poziom biegłości języka obcego w wielu kolegiach i uniwersytetach technicznych. Akredytacje w Firmach: n n We Francji i Niemczech Izby Przemysłowo – Handlowe uznają certyfikaty TELC jako dokumenty określające poziom biegłości języka obcego. Najczęściej są to egzaminy biznesowe na poziomie B 1 i B 2. Przygotowanie do egzaminów Certificate in English for Business Purposes (B 1, B 2) jest częścią wewnętrznych szkoleń pracowników w firmach takich jak HAPAG-Lloyd, BASF, OTTO-Versand, , Bayer AG, Schwarz Pharma, Wacker – Chemie Gmbh, i inne. 23

Egzaminy TELC: • tworzone centralnie przez międzynarodowe grupy specjalistów z danego języka • centralna Egzaminy TELC: • tworzone centralnie przez międzynarodowe grupy specjalistów z danego języka • centralna ocena testów • statystyczna analiza testów • centralne szkolenia egzaminatorów w 20 krajach europejskich 24

The European Language Certificates – nastawione na nauczanie wykonywania zadań życiowych za pomocą języka The European Language Certificates – nastawione na nauczanie wykonywania zadań życiowych za pomocą języka obcego. NIE OCENIAMY znajomości reguł gramatycznych, ale umiejętność ich wykorzystania w konkretnych sytuacjach życiowych i w pracy, NIE OCENIAMY wiedzy na temat języka, ale umiejętność wykorzystania języka do osiągnięcia różnych celów. NIE OCENIAMY na postawie ilości popełnionych błędów gramatycznych, ale monitorujemy i oceniamy skuteczność działania 25

Tasks and Learning Objectives w programach nauki języków • w nauczaniu języków • w Tasks and Learning Objectives w programach nauki języków • w nauczaniu języków • w egzaminach językowych Cele nauczania. Spis. umiejętności językowe - leksyka/słownictwo - gramatyka - wymowa np. Próba dojścia do porozumienia Kompetencje komunikacyjne - intencje wypowiedzi - strategie - scenariusze Zadania 26

Języki w Unii Europejskiej a Europejskie Certyfikaty Językowe TELC Europa - kontynent z ponad Języki w Unii Europejskiej a Europejskie Certyfikaty Językowe TELC Europa - kontynent z ponad 50 językami i co najmniej tyloma kulturami -jest na drodze zdobywania wspólnej europejskiej tożsamości. W drodze tej ważną rolę odgrywa polityka dotycząca języków, zarówno w Unii Europejskiej jak i Radzie Europy. Jest rzeczą oczywistą, że w wielojęzycznej unii narodów, wysoki poziom komunikacyjnej kompetencji językowej ich mieszkańców jest szalenie ważny. Jednakże nieliczni zdają sobie sprawę, że komunikacyjna kompetencja językowa to coś więcej niż posiadanie umiejętności lingwistycznych. Wszyscy eksperci zgadzają się, że komunikacja pomiędzy narodami wiąże się z poznaniem języka danego narodu zarówno od strony formalnej, jak i z wgłębieniem się w tajniki komunikacyjno-kulturowe, brak znajomości których może zakłócić proces komunikacji bardziej niż inne elementy. 27

Hiszpanka Maria “Speak slowly, I don’t can good understand? Anglik John Co może powodować Hiszpanka Maria “Speak slowly, I don’t can good understand? Anglik John Co może powodować zakłócenie komunikacji? “What? ? !” 28

Speak slowly, please. I don’t can good understand? „Yes sure, no problem. ” 29 Speak slowly, please. I don’t can good understand? „Yes sure, no problem. ” 29

www. telc. net WBT Weiterbildungs-Testsysteme Gmb. H Wächtersbacher Str. 83 D-60386 Frankfurt/Main GERMANY Tel. www. telc. net WBT Weiterbildungs-Testsysteme Gmb. H Wächtersbacher Str. 83 D-60386 Frankfurt/Main GERMANY Tel. : 069/956246 -0 Fax: 069/956246 -62 [email protected] de www. telc. pl [email protected] pl 30