Скачать презентацию Технички факултет Чачак Дипломски рад Пројекат електро инсталација Скачать презентацию Технички факултет Чачак Дипломски рад Пројекат електро инсталација

b1a3b8941c5bd304b18dcdb3f9c9727b.ppt

  • Количество слайдов: 53

Технички факултет Чачак Дипломски рад Пројекат електро инсталација градске фонтане у Чачку ментор: др Технички факултет Чачак Дипломски рад Пројекат електро инсталација градске фонтане у Чачку ментор: др Бјекић Мирослав Студент: Мићо Матијашевић 4074/2003

Технички факултет Чачак Увод Дипломски рад: Пројекат електро инсталација градске фонтане у Чачку Представља Технички факултет Чачак Увод Дипломски рад: Пројекат електро инсталација градске фонтане у Чачку Представља опис елемената електричних инсталација, начина њиховог повезивања, као и сам принцип рада градске фонтане у Чачку.

Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа воде Декоративно осветљење

Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа воде Декоративно осветљење

Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа воде Декоративно осветљење

Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа воде Декоративно осветљење

Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа воде Декоративно осветљење

Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа Технички факултет Чачак Обрађене целине Разводни орман Пумпе PLC Контрола брзине ветра Регулација нивоа воде Декоративно осветљење

Технички факултет Чачак Разводни орман 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Технички факултет Чачак Разводни орман 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Елеменат Фреквентни регулатор Редне стезаљке PLC контролер Прекидачи за пумпе и осветљење Прекидач за избор рада филтера Временски реле Релеји Командни тајмер Night relay Главни прекидач FID склопка Аутоматски осигурачи Контактори за осветљење Исправљачи Трансфорамтор Контактори за пумпе

Технички факултет Чачак Разводни орман 1. Фреквентни регулатори су електронски уређаји који омогућавају управљање Технички факултет Чачак Разводни орман 1. Фреквентни регулатори су електронски уређаји који омогућавају управљање брзином трофазних мотора претварајући мрежни напон и фреквенцију, које су константне вредности, у променљиве величине. Oзнака регулатора OMRON ЈZA 43 P 0 BAA Излазна снага мотора 3 k. W Излазна струја 7, 2 А Максималан излазни напон Пропорционалан улазном напону 0 ÷ 480 V Максимална излазна фреквенција 400 Hz Номинални улазни напон 380 ÷ 480 VAC Улазна фрквенција 50 / 60 Hz Дозвољено варирање напона - 15 % ÷ + 10 % Дозвољено варирање фреквенције 5 %

Технички факултет Чачак Разводни орман 2. Редне стезаљке (RS 0 ÷ RS 68) Код Технички факултет Чачак Разводни орман 2. Редне стезаљке (RS 0 ÷ RS 68) Код нисконапонских веза, користе се различити елементи како би се добио функционалан спој проводника. Техника спајања утиче на струјни ток између два елемента. Редна стезаљка је стезаљка са директним притиском која омогућава квалитетно повезивање и задовољава међународне прописе о електричним, механичким, термичким и контактним стандардима.

Технички факултет Чачак Разводни орман 4. Прекидачи за пумпе и осветљење У РО градске Технички факултет Чачак Разводни орман 4. Прекидачи за пумпе и осветљење У РО градске фонтане уграђен су прекидачи за избор начина рада пумпи. При чему је PK командни прекидач, P 5 прекидач за осветљење, , а P 1 - P 4 прекидачи за сваку од четири коришћене пумпе. Прекидачи су типа HAGER 16 AX. Називна струја Радни напон Губитак снаге Радна температура 16 А 250 V 1, 8 W -20 ˚ C ÷ 50 ˚ C

Технички факултет Чачак Разводни орман 5. Прекидач за избор рада филтера Филтер за воду Технички факултет Чачак Разводни орман 5. Прекидач за избор рада филтера Филтер за воду смештен је у машинском окну и може радити форсирано или аутоматски, зависно од положаја прекидача за избор рада филтера (Р 6).

Технички факултет Чачак Разводни орман 6. Временски релеји имају задатак да успоре деловање тренутног Технички факултет Чачак Разводни орман 6. Временски релеји имају задатак да успоре деловање тренутног заштитног релеја усред непотребног деловања краткотрајних и неопасних пораста контролисане величине. У РО градске фонтане уграђен је временски реле типа DHC 2.

Технички факултет Чачак Разводни орман 7. Релеји Представљају “мале контакторе”. Значи, поседују електромагнет (шпулну) Технички факултет Чачак Разводни орман 7. Релеји Представљају “мале контакторе”. Значи, поседују електромагнет (шпулну) и контакте NO и NC. Поседују 4 пара NO и NC контаката У РО градске фонтане уграђено је 17 релеја типа SCHRACK PT 570024 редом означених са R 1 ÷ R 16 и R 18, намењених за једносмерни напон 24 VDC, као и три релеја типа SCHRACK PT 570730 означених са RUS, RN и RK 4, намењених за напон 230 VAC

Технички факултет Чачак Разводни орман 8. Командни тајмер (Т) је једноставан уређај који производи Технички факултет Чачак Разводни орман 8. Командни тајмер (Т) је једноставан уређај који производи импулс одређене дужине. У овом случају командни тајмер је тај који управља самим радом градске фонтане, тако што ујутру у 7 h укључује, а после поноћи, тачније у 00: 30 h искључује напајање градске фонтане. Коришћен је тајмер типа DHC 15 A. Подешавање Тастерима до недељу дана унапред Минимални интервал 1 минут Батеријски рад по нестанку напајања До 150 h Програм Понављање до 8 ON/OFF сетовања Напајање 200 ~ 240 VAC 50/60 Hz Потрошња ≤ 5 W

Технички факултет Чачак Разводни орман 9. Night relay је часовник за контролу осветљења базиран Технички факултет Чачак Разводни орман 9. Night relay је часовник за контролу осветљења базиран на принципу астрономски израчунатог времена изласка и заласка сунца у апликацијама као што су: јавна расвета, светлосни знаци, излози, споменици, фасаде, фонтане. Техничке карактеристике : Контакти релеја : 10 A 230 VAC / 8 A 30 VDC Радна температура : - 40 до + 70 Век трајања : преко 10 година

Технички факултет Чачак Разводни орман 10. Главни прекидач Користи за успостављање и прекидање главног Технички факултет Чачак Разводни орман 10. Главни прекидач Користи за успостављање и прекидање главног довода електричне енергије у разводни орман. 11. FID склопка Представља заштитну склопку за диференцијалну струју, која се користи за заштиту од индиректног додира делова под напоном, односно за спречавање трајног напона на уземљеним металним деловима који би се могао појавити због грешке на електричној инсталацији.

Технички факултет Чачак Разводни орман 12. Аутоматски осигурачи Уграђени су једнополни и трополни аутоматски Технички факултет Чачак Разводни орман 12. Аутоматски осигурачи Уграђени су једнополни и трополни аутоматски осигурачи типа MOELLER за наизменичну и једносмерну струју, намењени за заштиту елемената који се напајају једносмерном , односно наизменичном струјом. 13. Контактори за осветљење Контактори првенствено служе као прекидачи већих термичких потрошача, у овом случају светиљки (58 ком. ) , распоређених у шест група са различитим бројем светиљки по групама. Тиме је у РО уграђено 6 контактора типа MOELLER , за сваку групу по један, означених са К 9÷К 14.

Технички факултет Чачак Разводни орман 14. Исправљачи су статички претварачи електричне енергије наизменичне струје Технички факултет Чачак Разводни орман 14. Исправљачи су статички претварачи електричне енергије наизменичне струје у електричну енергију једносмерне струје. Служе као једносмерни извор напајања (у овом случају светиљки за декоративно осветљење фонтане) 15. Трансформатор Наизменични напон 220 VAC/50 Hz, трансформише у наизменични напон 12 VAC/50 Hz.

Технички факултет Чачак Разводни орман 16. Контактори за пумпе Намењени су за стартовање, управљање Технички факултет Чачак Разводни орман 16. Контактори за пумпе Намењени су за стартовање, управљање и заштиту пумпи градске фонтане. Уграђено је 8 четворополних контактора типа MOELLER M 32 -XHI 22, за сваку пумпу по два, редом означених са К 1÷К 8. Као додатна заштита уграђени су и биметали.

Технички факултет Чачак Разводни орман Напајање разводног ормана Напајање РО фонтане врши се са Технички факултет Чачак Разводни орман Напајање разводног ормана Напајање РО фонтане врши се са одговарајућег извода ГМРО градског трга, који је заједнички за РО фонтане (Pinst. F = 10 k. W) и јавно осветљење градског трга (Pinst. JO= 9 k. W). ГМРО се напаја са одговарајућег НН извода постојеће ТС 10/0, 4 k. V " Дом културе" каблом PP 00 4 x 150 mm 2, Al. Укупна инсталисана снага ГМРО градског трга је 19 k. W. Заштита уземљењем У ТС 10/0, 4 k. V "Дом културе", надлежној за напајање РО фонтане електричном енергијом, изведено је тзв. "здружено уземљење". Као меру за заштиту од превисоког напона додира примењено је "заштитно уземљење", тако што је заштитни проводник сваког потрошача једним крајем прикључује на његово метално кућиште, а другим на заштитну шину у РО, која је заштитним проводником напојног кабла повезана са заштитном шином у ГМРО, одакле се врши напајање РО фонтане.

Технички факултет Чачак Шема напајања РО Технички факултет Чачак Шема напајања РО

Технички факултет Чачак Пумпе за воду У машинском окну фонтане смештене су: пумпа за Технички факултет Чачак Пумпе за воду У машинском окну фонтане смештене су: пумпа за пребацивање воде из доњег у горњи базен фонтане, односно за обезбеђење прелива (пумпа 1), пумпа за леви низ млазница (пумпа 2), пумпа за десни низ млазница (пумпа 3) и пумпа за четири главне млазнице фронтално (пумпа 4). Пумпе су трофазне намењене за напон 3 x 380 VAC.

Технички факултет Чачак Пумпе за воду OASE BT 1, 1 -65 -4. Пумпа 1 Технички факултет Чачак Пумпе за воду OASE BT 1, 1 -65 -4. Пумпа 1 (преливна) Опрема : осигурачи (F 1 -3) контактори (K 1 и K 5) биметал (B 1) редне стезаљке Напон Снага Фреквенција Мах. проток Мах. висина 400 V 1, 10 k. W 50 Hz 1000 l/min 7, 5 m

Технички факултет Чачак Пумпе за воду OASE BT 1, 1 -65 -4. Пумпа 2 Технички факултет Чачак Пумпе за воду OASE BT 1, 1 -65 -4. Пумпа 2 (леви низ млазница) Опрема : осигурачи (F 19 -21) контактори (K 2 и K 6) биметал (B 2) редне стезаљке Напон Снага Фреквенција Мах. проток Мах. висина 400 V 1, 10 k. W 50 Hz 1000 l/min 7, 5 m

Технички факултет Чачак Пумпе за воду OASE BT 1, 5 -65 -4. Опрема : Технички факултет Чачак Пумпе за воду OASE BT 1, 5 -65 -4. Опрема : Пумпа 3 (десни низ млазница) осигурачи (F 22 -24) контактори (K 3 и K 7) биметал (B 3) редне стезаљке Напон Снага Фреквенција Мах. проток Мах. висина 400 V 1, 50 k. W 50 Hz 1200 l/min 8, 5 m

Технички факултет Чачак Пумпе за воду OASE BT 3, 0 -50 -4 Опрема : Технички факултет Чачак Пумпе за воду OASE BT 3, 0 -50 -4 Опрема : Пумпа 4 (централне млазнице) осигурачи (F 25 -27) контактори (K 4 и K 8) биметал (B 4) редне стезаљке Напон Снага Фреквенција Мах. проток Мах. висина 400 V 3 k. W 50 Hz 900 l/min 17, 5 m

Технички факултет Чачак Шема погона пумпи Технички факултет Чачак Шема погона пумпи

Технички факултет Чачак Шема команде пумпи Технички факултет Чачак Шема команде пумпи

Технички факултет Чачак PLC Дигитални електронски уређај који користи програмабилну меморију за памћење наредби Технички факултет Чачак PLC Дигитални електронски уређај који користи програмабилну меморију за памћење наредби којима се захтева извођење специфичних функција, као што су логичке функције, секвенцирање, пребројавање, мерење времена , израчунавање у циљу управљања различитим машинама и процесима.

Технички факултет Чачак PLC OMRON CPM 1 A-40 CDR-A-V 1 1. Модул за напајање Технички факултет Чачак PLC OMRON CPM 1 A-40 CDR-A-V 1 1. Модул за напајање 2. Процесорски модул 3. Модул са аналогним улазима 4. Модул са дигиталним улазима 5. Модул са дигиталним излазима

Технички факултет Чачак Шема везе ул. картице 0 Технички факултет Чачак Шема везе ул. картице 0

Технички факултет Чачак Шема везе ул. картице 01 Технички факултет Чачак Шема везе ул. картице 01

Технички факултет Чачак Шема везе изл. картице 10 Технички факултет Чачак Шема везе изл. картице 10

Технички факултет Чачак Шема везе изл. картице 11 Технички факултет Чачак Шема везе изл. картице 11

Технички факултет Чачак Део програма PLC - а за управљање радом пумпе 3 преко Технички факултет Чачак Део програма PLC - а за управљање радом пумпе 3 преко регулатора(7 млазница)

Технички факултет Чачак Део програма PLC - а за управљање радом пумпе 3 преко Технички факултет Чачак Део програма PLC - а за управљање радом пумпе 3 преко регулатора(7 млазница) Step_55_mem, који врши укључивање пумпе 3 преко фреквантног регулатора и то у нултој брзини. Step_73_mem, који врши укључивање пумпе 2 и пумпе 3 преко фреквентног регулатора. Бројач подешен на 1860.

Технички факултет Чачак Део програма PLC - а за управљање радом пумпе 3 преко Технички факултет Чачак Део програма PLC - а за управљање радом пумпе 3 преко регулатора(7 млазница) Step_80_mem, као и претходни, врши укључење пумпи 2 и 3 преко фреквентног регулатора, али за разлику од претходног то врши у другом временском интервалу (бројач подешен на 1839). Step_86_mem, такође врши укључење пумпи 2 и 3 преко фреквентног регулатора, с тим што је његов бројч подешен на вредност 1825.

Технички факултет Чачак Део програма PLC - а за управљање радом пумпе 3 преко Технички факултет Чачак Део програма PLC - а за управљање радом пумпе 3 преко регулатора(7 млазница) Симболи Симбол Адреса Функција B 3 0. 10 Испад биметала пумпе 3 P 4_FR_K 4 10. 03 Рад пумпе 4 преко FR P 3_DIR_K 7 10. 06 Директан рад пумпе 3 P 3_AR 0. 02 Аутоматски рад пумпе 3 P 3_FR_K 3 10. 02 Рад пумпе 3 преко FR Step_62 206. 11 Искључење Р 3 - FR Step_75 208. 01 Искључење Р 2 -FR, P 3 -FR, P 4 Step_83 209. 03 Искључење Р 2 - FR, P 3 - FR Step_89 209. 13 Искључење Р 2 - FR, P 3 - FR Step_93 210. 03 Искључује све

Технички факултет Чачак Контрола брзине ветра Да би се избегло расипање воде из фонтане, Технички факултет Чачак Контрола брзине ветра Да би се избегло расипање воде из фонтане, поливање присутних грађана и околних плочника водом из млазница, код појаве прејаких ветрова, врши се контрола брзине ветра. Опрема за контролу ветра садржи : сензор за ветар регулатор брзине ветра

Технички факултет Чачак Контрола брзине ветра Технички факултет Чачак Контрола брзине ветра

Технички факултет Чачак Рерулација нивоа воде Елементи регулације : Мерни (давач нивоа) Регулациони ( Технички факултет Чачак Рерулација нивоа воде Елементи регулације : Мерни (давач нивоа) Регулациони ( water level control) Извршни (EMV)

Технички факултет Чачак Рерулација нивоа воде Елементи регулације : Мерни (давач нивоа) Регулациони ( Технички факултет Чачак Рерулација нивоа воде Елементи регулације : Мерни (давач нивоа) Регулациони ( water level control) Извршни (EMV)

Технички факултет Чачак Рерулација нивоа воде Елементи регулације : Мерни (давач нивоа) Регулациони ( Технички факултет Чачак Рерулација нивоа воде Елементи регулације : Мерни (давач нивоа) Регулациони ( water level control) Извршни (EMV)

Технички факултет Чачак Шема везе EMV Технички факултет Чачак Шема везе EMV

Технички факултет Чачак Светиљке за декоративно осветљење фонтане За декоративно осветљење фонтане користе се Технички факултет Чачак Светиљке за декоративно осветљење фонтане За декоративно осветљење фонтане користе се два типа светиљки, намењених за уградњу у воду (испод водене површине) : • Уградне светиљке, које се уграђују у базене фонтане испод нивоа воде. Светиљке (42 ком. ) у прва три базена (горњи базени) су уградне, • Надрградне светиљке које се монтирају на под базена или у склопу млазница. У доњем базену су надгредне (16 ком. ). Надградне Уградне

Технички факултет Чачак Шема везе светиљки групе 2 Технички факултет Чачак Шема везе светиљки групе 2

Технички факултет Чачак Шема везе светиљки групе 1 и 3 Технички факултет Чачак Шема везе светиљки групе 1 и 3

Технички факултет Чачак Шема команде осветљења Технички факултет Чачак Шема команде осветљења

Технички факултет Чачак Једнополна шема Технички факултет Чачак Једнополна шема

Технички факултет Чачак Закључак Идеја дипломског рада је да обједини: • • практични пример Технички факултет Чачак Закључак Идеја дипломског рада је да обједини: • • практични пример система аутоматског управљања начин одржавања регулисане величине у задатим границама уређаје који управљају самим процесом (PLC , FR) мере заштите уређаја у случају појаве грешке У дипломском раду је извршен је опис: • • • коришћених елемената разводног ормана градске фонтане, коришћених пумпи за воду и начина њиховод рада управљања процесом PLC контролером регулације величине у зависности од брзине ветра регулације нивоа воде у ревизионом базену управљана радом светиљкама

Технички факултет Чачак Крај ХВАЛА НА ПАЖЊИ! Технички факултет Чачак Крај ХВАЛА НА ПАЖЊИ!