Скачать презентацию Тестові завдання 1 Яку Скачать презентацию Тестові завдання 1 Яку

K_Testi.ppt

  • Количество слайдов: 9

 • • • Тестові завдання 1. Яку самооцінку студента найскладніше коректувати педагогові? А) • • • Тестові завдання 1. Яку самооцінку студента найскладніше коректувати педагогові? А) завищену Б) занижену В) обидві • 2. Яка техніка самопрезентації студента є малоодобрюваною у наших навчальних закладах? • А) позитивна автопрезентація • Б) негативна автопрезентація • В) конформізм • 3. Який егоцентризм є негативним для поведінки викладача? – А) високий – Б) низький – В) обидва

2 • • 4. Як виявляється егоцентризм у поведінці викладача? А) ставить низькі оцінки 2 • • 4. Як виявляється егоцентризм у поведінці викладача? А) ставить низькі оцінки Б) категорично висловлюється В) робить акцент на самостійне опрацювання матеріалу студентами • • 5. Що вивчає кінесика? А) невербальну поведінку педагога Б) міміку та пантоміміку викладача В) специфіку обміну поглядом зі студентами • • 6. Що вивчає просодика? А) частоту вжитку педагогом слова “Я”, “мій”, “мені” Б) незмістову частину мовлення педагога В) гучність та темп мовлення педагога

3 • 7. Що вивчає такесика? • А) дотримання просторової дистанції та безпосередній контакт 3 • 7. Що вивчає такесика? • А) дотримання просторової дистанції та безпосередній контакт зі студентами • Б) недоброзичливість поведінки педагога • В) небажання викладача вести діалог зі студентами • • 8. Що вивчає екстралінгвістика? А) уважність студентів на заняттях Б) здорову психологічну атмосферу в групі В) оптимальний шумовий фон на заняттях

4 • • • 9. Яке першочергове завдання викладача в роботі з першокурсником? А) 4 • • • 9. Яке першочергове завдання викладача в роботі з першокурсником? А) розвинути пам'ять Б) посилити мотивацію до навчання В) сприяти адаптації до навчання 10. Який психологічний тип студента є малокомунікативним та замкнутим? • А) екстраверт • Б) інтроверт

5 • 11. Який психологічний тип є колективістом? • А) екстраверт • Б) інтроверт 5 • 11. Який психологічний тип є колективістом? • А) екстраверт • Б) інтроверт • 12. Який психологічний тип студента є більш тривожним та ранимим? • А) екстраверт • Б) інтроверт • 13. Який психологічний тип студента гірше адаптується до обставин? А) екстраверт Б) інтроверт

6 • 14. Оцінювати перед групою ліпше відповідь • А) екстраверта • Б) інтроверта 6 • 14. Оцінювати перед групою ліпше відповідь • А) екстраверта • Б) інтроверта • 15. Робити акцент на письмові види навчальної роботи ліпше для • А) екстраверта • Б) інтроверта • 16. Хто краще почувається у ролі опонента? • А) екстраверт • Б) інтроверт

7 • 17. Хто з типів темпераменту реагує у конфліктних ситуаціях найбільш конструктивно: • 7 • 17. Хто з типів темпераменту реагує у конфліктних ситуаціях найбільш конструктивно: • а) флегматик • б) сангвінік • в)холерик • 18. Хто розробив концепцію локусу контролю (екстернальність-інтернальність): • а) Дж. Ферес • б) Дж. Ротер • в) усі відповіді правильні

8 • • 19. Що таке акцентуація характеру - це -а) ставлення до соціального 8 • • 19. Що таке акцентуація характеру - це -а) ставлення до соціального світу б) індивідуальна своєрідність людини, в) крайній варіант норми 20. Самоефективність –це : а) почуття самоповаги б) почуття власної компетентності в) почуття власної гідності

Дякую За увагу! Дякую За увагу!