Скачать презентацию TEORIJA IZBORA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU Choice Скачать презентацию TEORIJA IZBORA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU Choice

e0a9dc1f43721253a733a3ef11c3f8df.ppt

  • Количество слайдов: 48

TEORIJA IZBORA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU Choice theory applied in preschool education Rezultati TEORIJA IZBORA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU Choice theory applied in preschool education Rezultati pilot-istraživanja Pilot-survey results Igor Longo, prof. BWI Instruktor WGI i psihoterapeut (ECP) Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Značajno je pitanje na kojim temeljima roditelji, skrbnici, odgojitelji, treneri. . . • Značajno je pitanje na kojim temeljima roditelji, skrbnici, odgojitelji, treneri. . . pristupaju mladima u cilju da im prenesu važne životne informacije. It is very important what theoretical basis our adults (teachers, parents, trainers, caregivers. . . ) use to approach young people in order to provide them with relevant and useful information Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Poučavanje i implementacija ideja teorije izbora u naš odgojno obrazovni sustav započeli • Poučavanje i implementacija ideja teorije izbora u naš odgojno obrazovni sustav započeli su pred 15 -20 godina. • Teaching and implementation Choice Theory ideas in our educational system began 15 -20 yeras ago. Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • U predškolskom odgoju RH sustavnije se pristupilo edukaciji stručnih djelatnika tek pred • U predškolskom odgoju RH sustavnije se pristupilo edukaciji stručnih djelatnika tek pred desetak godina. Bili su to različiti aplikativni seminari različitog trajanja, različitih autora, najčešće u ciklusima od 30 -50 školskih sati tijekom jedne pedagoške godine, te povremeno i edukacije duljeg trajanja. . . • In preschool education, it began more systematically about ten years ago. • There were CT applications, by varoius authors and of various duration (mostly between 30 – 50 hours courses); sometimes the education was longer than one school year Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • U posljednjih 4 -5 godina značajniji dio stručnih djelatnika, a posebice odgojitelja • U posljednjih 4 -5 godina značajniji dio stručnih djelatnika, a posebice odgojitelja iskazao svoje zanimanje za ovaj teoretski pristup i izabrao je uključiti se u tzv. formalnu dvogodišnju edukaciju. • In last 4 -5 years, a lot of preschool professionals, specially preschool teachers have increased their interest in CT and decided to take a “formal”, 2 - year CT/RT education. Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Ovdje su neki rezultati pilot-istraživanja na djelatnicima predškolskih ustanova (odgojitelji, pedagozi, psiholozi. • Ovdje su neki rezultati pilot-istraživanja na djelatnicima predškolskih ustanova (odgojitelji, pedagozi, psiholozi. . . ) koji su završili edukaciju iz teorije izbora. • Here are some results of a pilot-survey; I applied a questionaire (for preschool teachers, psychologist, special teachers. . . ) who became RT certified • Odgovore je dostavilo 19 ispitanika. Rezultati bi mogli pripomoći kako organizatorima edukacije tako i potencijalnim sudionicima da teorija izbora ostvari bolji i zasluženi status u ustanovama predškolskog odgoja. • I have received 19 answers. Results might be useful for organising RT/CT education and also of use to potential candidates for education. Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Što ste rekli sebi na kraju 2 -godišnje edukacije iz RT/TI? „Bilo je Q. Što ste rekli sebi na kraju 2 -godišnje edukacije iz RT/TI? „Bilo je korisno. . . “ ili „Nije to ono što sam očekivala/o“? Koji je zapravo Vaše mišljenje? What have you said to yourself after 2 -year of RT/CT education? • Korisno, zanimljivo, dobar omjer teorijskog i praktičnog. Useful, interesting, good balance between theoretical and practical information • Sada razumijem. . . sebe, svoju okolinu. Ovo mi je bilo potrebno. Now, I can understand. . . myself, my environment. It was neccesary for me. . . Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Sretna sam što sam imala priliku upoznati TI i RT, te što • Sretna sam što sam imala priliku upoznati TI i RT, te što sam je prepoznala kao odličnu metodu prevencije mogućih loših odnosa. I am happy I have had an opportunity to get to know CT/RT. I recognize it as a good method to prevent unsatisfactory relationships. • Izgradila sam se u osobu s većim samopouzdanjem. . . I have become a person with more self-confidence. . . • Posložila sam svoje prioritete, postala sama sebi najbitnija, I have set my priorities and become more important to myself Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Koliko je ono što Vam RT/TI pruža prilagođeno onome što Vama kao stručnom Q. Koliko je ono što Vam RT/TI pruža prilagođeno onome što Vama kao stručnom djelatniku u DV treba? Ili nije prilagođeno? Što ustvari mislite? Has the RT/CT education adapted for Kindergarten’s requirements and needs? • Puno toga se može primjeniti u vrtiću, radu s odgajateljima, s roditeljima ali i s djecom. There a lot of situations where RT/CT can be applied (with parents, children, colleagues. . . ) • Smatram važnim da ja kao odgojiteljica osvjestim svoje ponašanje i važnost odnosa s drugim sudionicima u odgojno-obrazovnom procesu (djeca, roditelji, kolege). I think it is very important that I become aware of my own behaviour and relationships with other subjects in kindergarten Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Dajem si za pravo teoriju izbora nazvati psihologijom međuljudskih odnosa I take • Dajem si za pravo teoriju izbora nazvati psihologijom međuljudskih odnosa I take the right to think of CT as a psychology of human relationships • Osnažilo me kao osobu I am stronger as a person • . . . poučila me tehnikama učinkovitog vođenja razgovora. CT has taught me how to communicate effectively. . . Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Što ste očekivali a što ste dobili edukacijom? What did you expect and Q. Što ste očekivali a što ste dobili edukacijom? What did you expect and what have you got? A. Očekivala sam: I expected. . . • Dobiti teorijska i praktička znanja o radu s ljudima; To get theoretical and empirical knowledge about people • bolje razumijevanje ljudi; better understanding of people • rad na konkretnim slučajevima; what to do in a given case • smjernice u radu; gudelines for activities • primjena u radu s djecom; application in activities with children Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • da ću dobiti rješenja za sve teškoće; to get solution for most • da ću dobiti rješenja za sve teškoće; to get solution for most of difficulties • nova znanja, rast samopouzdanja; new knowledge, growth of self -confidence • rast u osobnom životu personal growth Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

A. Ostvarila sam I have achieved: • Ispunila sva očekivanja; I met all my A. Ostvarila sam I have achieved: • Ispunila sva očekivanja; I met all my expectations • dobila sam trajni alat koji mogu sama koristiti; I have acquired durable tools I can use myself • promjena odnosa prema sebi, obitelji, kolegama; changed relations toward self, family and associates • ojačana stručna kompetencija; improved proffesional competency • ostvareno kvalitetno ozračje; I created a more quality surrounding Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • puno novog znanja koje mi koristi za privatni i poslovni život. . • puno novog znanja koje mi koristi za privatni i poslovni život. . new skills useful in my private life and work • sretna sam; I am happy • bolje razumijem sebe i druge, I understand myself and others better • u svakom dijelu svoga života napravila sam napredak. I have progressed in every field of my life Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Što niste dobili edukacijom, a bilo je važno? Što edukaciji nedostaje? What important Q. Što niste dobili edukacijom, a bilo je važno? Što edukaciji nedostaje? What important things you did not get in education? • Još više igranja uloga; kombiniranje s drugim pristupima; više primjera iz prakse nekog tko je stručan u RT/TI kod rješavanja problemnih situacija; (niska) zakonska moć certifikata; još više „rada na sebi. “ ; još više vježbanja pod supervizijom. • More role-plays; how to combine CT/RT with other approaches; more examples from everyday life by someone who is experienced in problem resolving; low social status of RT/CT certificate; more working on self; more training under supervision. . . Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Kako su na Vašu edukaciju gledali drugi stručni djelatnici iz Vašeg profesionalnog okružja? Q. Kako su na Vašu edukaciju gledali drugi stručni djelatnici iz Vašeg profesionalnog okružja? Što oni o tome misle? What did the others from your surrounding think about your CT education? • Mišljenja kolegica s posla su podijeljena, There is a wide range of differing oppinions; some think it a waste of time • S početkom edukacije počela sam s informiranjem kolegica, putem plakata, putem aktiva. . . Immediately, at the begining of my RT/CT education, I started Informing my colleagues using different means. . . • TI/RT postala je osnova stručnog rada a postala je i vizija razvoja DV. CT/RT has become the basis of our proffesional work and a model Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty of kindergarten development Retreat

 • Ravnateljica je previše u S-R-u, my director is too much in S-R • Ravnateljica je previše u S-R-u, my director is too much in S-R psychology, • no također prepoznaje kvalitetu TI uvjerenja but she recognizes the quality of CT approach • Međutim, dosta mojih kolegica iz privatnog vrtića interesiralo se o edukaciji, prihvaćalo neke ideje i primjenjivalo ih, neke su i dalje zainteresirane i željele bi se i same educirati. Many of my colleagues have become interested in CT/RT education Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Riječi kojima biste Vi okarakterizirali edukaciju iz RT/TI? What one word or two Q. Riječi kojima biste Vi okarakterizirali edukaciju iz RT/TI? What one word or two would you use to describe CT education? • korisna, jasna, poticajna, zabavna, kvalitetna, primjenjiva, logična, strukturirana, potrebna, temeljita, osnažujuća, neophodna, oslobađajuća, smisao života, zadovoljstvo, pametno, način života, poželjna, raznolika, kratka, stvarna, trajno, životna. • Useful, clear, stimulating, entertaining, of high quality, applicable, logical, structured, necessary, radical, strenghtening, essential, freeing, purpose of life, joy, pleasure, wise, a way of life, desirable, diverse, short, real, durable, vitality Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Kako danas doživljavate teorijski okvir (teorija izbora) na kojem se temeljila dvogodišnja edukacija? Q. Kako danas doživljavate teorijski okvir (teorija izbora) na kojem se temeljila dvogodišnja edukacija? What do you think about choice theory paradigma today? • I dalje mi je ta ideja aktuelna, prihvatljiva i primjenjiva. I find CT equally important today, acceptible and applicable. • TI je početak novog shvaćanja i razumijevanja. Edukaciju vidim kao temelj za nove spoznaje i daljnje učenje. Smatram edukaciju korisnom za osobni i profesionalni život. CT is a new way of looking at and understanding human behavoiur. I look at education as the basis for acquiring new knowledge. Education is useful for personal and professional life. • vidim TI kao fantastičnu ideju kako pomoći ljudima da nauče biti sretni. I see CT as a brilliant way of how to help people to learn to be happy. Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Na početku, neke postavke i uvjerenja činile su mi se apstraktnim i • Na početku, neke postavke i uvjerenja činile su mi se apstraktnim i nerealnim, ali upravo zahvaljujući temeljitosti i postupnosti tijeka edukacije shvatila sam mogućnost primjene i korist TI/RT. At the begining, some postulates and beliefs seemed to me too apstract and unrealistic. However, during the education I realized (exactly because of its thoroughness and gradual learning) how to apply and use CT. Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Koje informacije (znanja, vještine, poruke, teme. . . ) iz teorije izbora su Q. Koje informacije (znanja, vještine, poruke, teme. . . ) iz teorije izbora su se pokazale posebno korisne u Vašem profesionalnom radu? What kind of CT/RT information do you see as particularly useful? • Znanja o potrebama kao motivatorima , znanje o ponašanjima, rješavanje konflikata. Knowledge about needs, behaviours, conflict resolving. • Promjena paradigme izvanjske motivacije (Ja sam odgovorna za svoje ponašanje, čovjek je unutarnje motiviran). Abandonment of S-R paradigma (I am responsible for my behaviour, human being is internally motivated) • Vještina samopromatranja i poticanje na samoevaluaciju, vještina promatranja procesa. How to observe oneself and encourage oneself to selfevaluation • Važnost građenja odnosa i moja odgovornost u tom odnosu. • Importance of relationship improvement and my role in that process. Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Stvaranje ugodnog okružja. How to create a pleasant atmosphere. • Onog trenutka • Stvaranje ugodnog okružja. How to create a pleasant atmosphere. • Onog trenutka kad sam osvijestila da baš u svakoj situaciji imam mogućnost izbora – otvorila sam si novi pogled u svom životu. Now, I am aware that I have a choice in every situation • Odnos – građenje odnosa sa roditeljima; kako uspostaviti što bolju suradnju s roditeljima, kako individualnu tako i grupnu obrađujući razne teme na roditeljskim sastancima. How to build a strong relationship with parents • Istraživanje svijeta kvalitete svih sudionika. Exploring the Quality World of all participants • Doživljaj vlastite kompetencije. Experience of my own competence • preuzimam inicijativu. Now, I take initiative Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Kakve promjene kod sebe vidite? Što se najviše promijenilo? What are main changes Q. Kakve promjene kod sebe vidite? Što se najviše promijenilo? What are main changes in your behaviour? • Bolje razumijevanje ljudskog ponašanja i načina kako ga mijenjati (još više načina kako ga ne možemo mijenjati). I better understand human behaviour and how to change it. • Veća sigurnost u dijalogu i oslobođenje od tereta odgovornosti za druge. I am more confdent in conversation, and I feel free from responsibility for others • Znam da uvijek mogu pronalaziti nova ponašanja koja će mi pomoći da zadovoljim svoje potrebe. Građenje odnosa koji su mi važni. I know I always can find a new behaviour for satisfying my needs. • Svijest o tome što želim. Sada stalno radim samoevaluacije. I know what I want. , I am permanently self-evaluating. • Mirnija sam, staloženija, strpljivija, uvažavam, prihvaćam, slušam. Ne pokušavam promijeniti svijet. I am more selfconfident, more respectful, more accepting. I listen. I don’t try to change the world. Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Više i aktivno slušam druge, koristim skrbne navike, odvajam više vremena za • Više i aktivno slušam druge, koristim skrbne navike, odvajam više vremena za druge. I reserve more time for others, and I am more caring. . . • Ne kritiziram i ne osuđujem. Nastojim razumjeti i ne uzimam odnos „zdravo za gotovo“. I don’t criticize, I don’t condemn others. I don’t take a relationship for granted. • Počela sam djelovati. Ranije samo željela, ponekad djelovala, a onda na prvoj ili drugoj prepreci odustajala. Sada sam uporna „ko tovar“ – ne odustajem. I have started doing. Now, I am proactive and persistent. • Promijenila se moja percepcija mene kao osobe a samim tim i svijeta oko mene. Spoznaja da sam ja 100% odgovorna za svoje ponašanje bila je ključna za transformaciju. I have changed my self-perception. Recognizing that I am responsible for myself, has been the crucial key of transformation. Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Koja promjena je bila najteža i najsporija? What was the slowest and most Q. Koja promjena je bila najteža i najsporija? What was the slowest and most difficult change ? • Promjena ukorijenjenih ponašanja; Changing deeply rooted behaviours prestati s kritikama koje sam upućivala meni dragim ljudima. Sada vidim koliko je to bilo štetno za moje odnose. Now, I can see how harmful my criticizing was to my relationship • “Živjeti” TI je najzahtjevniji i najodgovorniji proces. Process of implementing CT in one’s own life is the most demanding process • To je nešto još traje, napuštanje S-R-a u odnosima koji su mi najznačajniji: s mojom djecom. Abandoning external motivation beliefs. . . Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Najteže je bilo prihvatiti da sam odgovorna za svoje postupke i posljedice • Najteže je bilo prihvatiti da sam odgovorna za svoje postupke i posljedice i na tome je trebalo najduže raditi. Most difficult change. . . accepting that I am responsible for my actions and their consequences • Najteže je bilo izroniti iz iz S-R uvjerenja u kojem je uvijek kriv netko drugi za moje probleme; trebalo je vremena da istražim sebe i objasnim sebi kako sam ja odgovorna za svoj život. To abandon S-R beliefs which lead to blaming others for my problems Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Koliko vremena, po Vašem mišljenju, treba da se usvoje („i zažive u nama“) Q. Koliko vremena, po Vašem mišljenju, treba da se usvoje („i zažive u nama“) temeljne postavke teorije izbora, osnovna načela i aksiomi. . . ? What is your oppinion, how long does it take to implement (accept) CT postulates and axioms in our own life? • Minimalno 2 godine; Temeljne postavke, bez obzira što izgledaju vrlo jednostavne (a to nije točno) za usvojiti (i živjeti) treba barem dvije godine. Minimum is 2 years • To je dugotrajan proces koji nikad nije završen, cijeli život za nadogradnju znanja, vještina. . . It is never ending procces • Mislim da nije potrebno puno vremena da se teorijski postulati usvoje, ali potrebno je puno truda, vremena, razmišljanja, promišljanja da se to primjeni. It is not difficult to understand, but it requires a lot of time for implementing Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Gdje se vidite sada na bipolarnoj ljestvici, na kojoj je s jedne strane Q. Gdje se vidite sada na bipolarnoj ljestvici, na kojoj je s jedne strane uvjerenje izvanjske motivacije („S-R“), a s druge uvjerenje unutarnje motivacije (TI)? Where is your position on the 10 -point scale beetwen psychology of external and internal motivation? • Prosjek = 8; 3 Mean = 8, 3 • (Napomena: procjena na ljestvici od 1 – 10 stupnjeva) • 10 point scale Mean= 8, 3 1 2 3 4 5 6 S-R 7 8 9 10 CT Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Gdje ste bili na početku edukacije iz RT/TI? Više lijevo ili više desno? Q. Gdje ste bili na početku edukacije iz RT/TI? Više lijevo ili više desno? Gdje? Where were you at the beginning of your CT education? • Prosjek = 4, 5 Mean =4; 5 • (Napomena: procjena na ljestvici od 1 – 10 stupnjeva) 10 point scale Mean = 4, 5 1 2 3 4 5 6 7 Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat 8 9 10

Difference 3, 8 points • Opaska: mogla bi se postaviti direktivna hipoteza kako je Difference 3, 8 points • Opaska: mogla bi se postaviti direktivna hipoteza kako je edukacija iz teorije izbora bitno promijenila uvjerenja stručnih osoba iz predškolskog sustava o lokusu kontrole. Razlika od 3, 8 na ljestvici, prije i poslije edukacije, značajan je pomak koji osigurava kvalitetno približavanje humanističkom pristupu odgoju mladih. • A directive hypotesis can be made : CT education has significantly changed preschool teachers’ beliefs about their motivation (locus of control). • Difference is significant and it is a sign of their progress towards humanistic paradigma of education of young people. Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Vjerojatnost da ćete nastaviti slijediti paradigme koje nudi teorija izbora je: How likely Q. Vjerojatnost da ćete nastaviti slijediti paradigme koje nudi teorija izbora je: How likely is it that you will continue to follow Choice Theory approach? • Prosjek = 4, 7 Mean=4, 7 • (Napomena: procjena na ljestvici od 1 – 5 stupnjeva) 5 point scale 1 2 3 4 Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat 5

Q. Je li edukacija potakla na promjenu odnosa: Did education encourage you to change Q. Je li edukacija potakla na promjenu odnosa: Did education encourage you to change your relationships? • Prema sebi Prosjek = 4, 6 Towards self, Mean – 4, 6 • Prema članovima svoje obitelji Towards family, Mean – 4, 4 Prosjek = 4, 4 • Prema kolegama s posla Prosjek = 4, 4 • Towards colleagues at work Mean – 4, 4 • Prema djeci u DV i njihovim roditeljima Prosjek = 4, 3 • Towards children and their parents Mean – 4, 3 Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat (five point scale)

 • (Napomena: procjena na ljestvici od 1 – 5 stupnjava) • Evidentno je, • (Napomena: procjena na ljestvici od 1 – 5 stupnjava) • Evidentno je, kako su sudionicima edukacije svi odnosi postali značajniji i kako su svojim ponašanjima postigli da se oni unaprjeđuju/poboljšavaju. • There is evidence that, during education, all kinds of relationships improved (five point scale) Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Ako je došlo do promjene odnosa, kako ih možete protumačiti? If relationship • Ako je došlo do promjene odnosa, kako ih možete protumačiti? If relationship has changed, how can you explain that? • Djelomično promjenama u mom ponašanju i razmišljanju, Mijenjala sam svoje ponašanje. I have changed my behavoiur • Boljim razumijevanjem kako čovjek funkcionira i „korištenjem“ samoprocjene. Better understanding of human functioning, and using self-evaluation. Uvažavanjem i češćim korištenjem skrbnih navika. . . using caring habits • Mojom spremnošću da nešto učinim i promjenim u svom ponašanju – istražujem svijet kvalitete druge osobe. Respecting Quality world of others • Shvatila sam: Mogu odlučiti samo što ću ja napraviti. • I realized: I can only change my doings • Promijenila se moja percepcija odnosa; razumijem da je odnos najvažniji, važniji od biti u pravu. I changed perception of relationships; it is more important to care for relationship then to be right Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Uvjerenja TI su me potakla da se potrudim poboljšati odnose, preuzela sam • Uvjerenja TI su me potakla da se potrudim poboljšati odnose, preuzela sam inicijativu, a nešto od mojih uvjerenja su prihvatile i osobe s kojima sam gradila odnose. Some of my new beliefs are accepted by person with whom I decided to build a relationship • Prvo sam primijenila svoj odnos prema sebi, zatim sam počela razmišljati o drugima, jer želim oko sebe imati ozračje u kojem su i drugi zadovoljni. At first, I changed relationship toward myself; after that I started to think about others. . . I want to create an atmosphere where the others will feel good • Prema sebi, djeci i roditeljima odnosi su u uzlaznoj putanji, jer mislim, planiram i radim RT/TI; kod svoje djece nisam tako uspješna, teško napuštam S-R. I cannot easily abandon S-R psychology toward my children, it is too difficult Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Tko je najteže prihvaćao promjene (ako je do njih došlo)? Jer, usvajanje nove Q. Tko je najteže prihvaćao promjene (ako je do njih došlo)? Jer, usvajanje nove paradigme (TI) može nas dovesti u konflikt sa „starim“ uvjerenjima, vlastitim ili tuđim. Kako se s tim nosite? Who found most difficult to accept changes? • Najteže je bilo promijeniti sebe, prihvatiti da si odgovoran za situacije u kojima se nalaziš, jer je „najlakše“ okriviti druge za nešto mi se događalo. Još uvijek bi ponekad okrivila druge, ali to je samo opravdanje, a zapravo se treba malo razgovarati sa sobom i rješavati situaciju. • The most difficult task was to change oneself, accept responsibility. . . • Neke bliske osobe koje nisu prošle taj dio sa mnom pa je dolazilo (i dolazi) do konflikata mojih novih uvjerenja i njihovih koja su mi zastarjela. • Sometimes, there are conflicts with persons who accept S-R beliefs Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Pokušavam razumjeti tuđa stajališta, argumentirati svoja, ali se svodi na vjerovanja i • Pokušavam razumjeti tuđa stajališta, argumentirati svoja, ali se svodi na vjerovanja i vlastita uvjerenja, bez uspjeha u promjenu tuđih (jer se osobe osjećaju osobno ugrožene) tako da rezultat baš i nije uspješan, što me žalosti. I am trying to understand opinions of others. . . but not always with success • Moja ravnateljica je najtvrdokornija od svih ljudi iz moje okoline. Traži ekspresni način za rješavanje problema, a kada ga nema, primjenjuje „teoriju moći!“ my director is applying “theory of power!”, because she is looking for quick way to resolve problems Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Drugima je teško, treba im dosta vremena da razmisle što uistinu žele • Drugima je teško, treba im dosta vremena da razmisle što uistinu žele od sebe u odnosu; to je teško, treba se usmjeriti na sebe kako bi se moglo uskladiti u dobar odnos. It requires a long time. . . to focus on oneself • Poteškoće sam imala s majkom, ona je autoritet, starija. . . trebalo je puno vremena, smirenosti i prihvaćanja da svaka od nas može imati svoje mišljenje. I had problems with my mother. . . she is elderly. . . authority. . . and I needed too much time, patience and accepting. . . that both of us have right to think differently • Neki ljudi jednostavno žele S-R i onda ih prihvaćam kao takve nudeći im svoj govor RT/TI u profesionalnom i privatnom životu. Some people simply want to keep S-R paradigma, and I accept them, offering them my RT/CT vocabulary and approach Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Najteže mi je bilo provoditi promjene u privatnom životu, tj. sa suprugom, • Najteže mi je bilo provoditi promjene u privatnom životu, tj. sa suprugom, i moram priznati da mi je to bilo najteže. To su bili mali koraci, ali sam ponosna i na to malo i ustrajat ću i dalje na tom odnosu da bude bolji, s tim da mi se bilo jako teško nositi jer sam očekivala veće rezultate, a pomoglo mi je kad sam prestala očekivati rezultate, oni su se sami počeli vidjeti. • Changing in private life, relationship with my husband - it was most difficult. . . I go by small steps. . . But i am very proud with my moving forward. . . I expected better results. . . But when I stop expectating – results appear. . . Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Kada biste kod sebe (samo)procjenjivali razinu kompetencije za posao kojim se bavite, što Q. Kada biste kod sebe (samo)procjenjivali razinu kompetencije za posao kojim se bavite, što biste kazali? What is the level of your competence for the job you are doing? • Prosjek = 9, 1 Mean=9, 1 • (Napomena: procjena na ljestvici od 1 – 10). • 10 point scale • Direktivna hipoteza je da je edukacija iz teorije izbora značajno pridonijela percepciji vlastite kompetencije. Directive hypothesis: CT/RT education is in positive correlation with estimation of professional competence Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Je li u tome pomogla i edukacija iz TI/RT? Koliko? Je li Vam Q. Je li u tome pomogla i edukacija iz TI/RT? Koliko? Je li Vam odmogla? Kako? Did CT education help you in achieving that competence? • Da, pomogla mi je. Pomoću TI napravila sam „ormar“ u čije ladice stavljam i druga znanja i vještine. Neke odnose sam ugrozila – na moju korist! Using CT I made a chest of drawes where I also put other skills and knowledge • Naravno da mi je edukacija pomogla, jer sam se tijekom 2 godine stalno preispitivala i samoprocjenjivala, a i dobila sam (usvojila) i nove spoznaje koje su mi pomogle da budem još kompetentnija. Yes, CT/RT education helped me. . . I acquired new knowledge that enables me to be more competent • Postala sam svjesnija svojih kvaliteta, ojačala sam sebe u svakodnevnim situacijama, s kolegama, roditeljima, postala sam sigurnija u sebe i posao koji radim. I am more aware of my qualities, stronger than before. . . more self-confident. . . Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Pokazuju li osobe iz Vašeg profesionalnog okružja zanimanje za pristup kojeg nudi teorija Q. Pokazuju li osobe iz Vašeg profesionalnog okružja zanimanje za pristup kojeg nudi teorija izbora? Kako njihovo razmišljanje Vi objašnjavate? Do people from your professional surrounding show interest in CT approach? • Kolegice pokazuju zanimanje, vidjele su i sudjelovale samnom u mom napredovanju i radu, uključivale su se, tražile savjete, diskutirale smo, prihvatile su neka uvjerenja, jer su im pomogla u njihovom radu i napredovanju. • Yes, and they participated with me in some activities, they asked for advice, they accepted some CT beliefs. . . • Na stručnim aktivima sam im prezentirala osnove TI/RT, mogućnost primjene u svakodnevnim situacijama, i vidjeli su mogućnost poboljšanja odnosa s kolegama , i roditeljima a sve u svrhu kvalitetnog ozračja u DV i dobrobiti djece They realized that CT approach brings some improvement in work with children, parents. . . Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Da! TI je lagana za razumjeti. „Njezina“ uvjerenja su topla, uvažavajuća i • Da! TI je lagana za razumjeti. „Njezina“ uvjerenja su topla, uvažavajuća i primjenjiva. Mislim da su moje kolegice napredovale zajedno samnom, praktično koristeći informacije koje smo postupno usvajale. My colleagues made some progress together with me, using information which they adopted step by step. . . • Često vodimo razgovore, neke moje knjige i brošure su pročitale. Teško im je odbaciti S-R razmišljanja iako se slažu s TI pristupom, iako ga ne primjenjuju (ili rijetko). Very often we discuss, they studied some of my books and handouts. . . Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Što biste svakako voljeli uraditi u slijedećem razdoblju? Pomaže li Vam TI/RT u Q. Što biste svakako voljeli uraditi u slijedećem razdoblju? Pomaže li Vam TI/RT u gledanju na vlastitu profesionalnu budućnost? What would you like to do in the next period? Does CT help you in visualizing your professional future? • Željela bih biti još kompetentnija i napredovati u svom poslu, duhovnosti, odnosima. I want be more competent. . . In work. . . Relationships. . . • Želim nastaviti s edukacijom, a planiram biti odgojitelj-savjetnik. I want to continue with education, and acquire teachercounsellor status • Održavati radionice za volontere i odgojitelje početnike (postoji interes). TI mi pomaže da preuzmem inicijativu i uradim nešto za sebe. Workshops for volunteers and beginner-teachers • Više raditi savjetovanje. To do more counseling • Raditi istraživanja, pripremati se za napredovanje u mentora; točno postavim ciljeve koje želim ostvariti i znam kako ih ostvariti. To conduct some surveys, set my goals in advance. . . Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Q. Imate li neku zamisao o tome kako dalje širiti TI/RT u predškolskom odgoju? Q. Imate li neku zamisao o tome kako dalje širiti TI/RT u predškolskom odgoju? Do you have any idea how to spread RT/CT in preschool system? • Bilo bi dobro organizirati edukaciju za odgojitelje, prilagođenu njihovim potrebama i opisu poslova – dati im vježbe prilagođene poslu koji oni obavljaju s djecom. Education to be adjusted to needs in kindergarten • Održavanje radionica koje će objašnjavati TI i koristiti konkretne primjere iz vrtićkog života. More concrete examples • Postavke i uvjerenja TI trebale bi biti temelj stručnog usavršavanja unutar ustanove, a to ovisi koliko su ravnatelji i stručni suradnici upoznati s TI/RT. . . Choice theory should be a basis for professional development • Znanja i iskustva odgojitelja sa završenom edukacijom koji se osjećaju i jesu kompetentni predočiti, prikazivati i ostalima kao poticaj, kako bi i oni osjetili zadovoljstvo u radu s djecom i roditeljima. Demonstrate to others CT experiences. . . Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

sažetak/summary • Povratne informacije nedvojbeno ukazuju na visoku razinu zadovoljstva sudionika s tzv. formalnom sažetak/summary • Povratne informacije nedvojbeno ukazuju na visoku razinu zadovoljstva sudionika s tzv. formalnom dvogodišnjom edukacijom iz teorije izbora. Feedback shows a deep satisfaction of preschool teachers with “formal” (18 – 24 months) education in Choice theory • Edukacija je potakla različite promjene i unaprjeđenja, a posebice u kreiranju drugačijih odnosa, kako u osobnom tako i u profesionalnom životu stručnih djelatnika. This education has encouraged varoius changes and improvements, especially in relationship building Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

 • Teorija izbora uspjela je postati kvalitetom, koja doprinosi samopouzdanju, proaktivitetu i djelotvornosti. • Teorija izbora uspjela je postati kvalitetom, koja doprinosi samopouzdanju, proaktivitetu i djelotvornosti. Choice Theory has succeded to become a quality, that is contributing to selfconfidence, proactivity and efficiency. • Povratak na uvjerenje izvanjske motivacije je praktički nemoguć. The Return to external motivation beliefs is practically impossible. • Svijest o svojoj snazi, koju djelatnici stiču i izvan okružja predškolske ustanove i doživljaj pripadanja djelotvornijoj paradigmi (od uvjerenja izvanjske motivacije) otvara prostor za nova pozitivna iskustva. Awareness of achieved strenghts, in kindergarten and outside, triggers new experience. • Pred nama je zanimljivo vrijeme u kojem će se još intenzivnije i sustavnije promovirati snaga svjetonazora koju nam teorija izbora nudi. Before us is a period when CT will promote the might of its postulates more systematically. Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat

Zahvaljujem svima koji su mi odgovorili na upitnik Igor. longo@st. t-com. hr www. igor-longo. Zahvaljujem svima koji su mi odgovorili na upitnik Igor. [email protected] t-com. hr www. igor-longo. com Dubrovnik, sept. 2008. II European Faculty Retreat