Скачать презентацию Teorie vůdcovství Hana Paterová Seminář PGS oboru Veřejná Скачать презентацию Teorie vůdcovství Hana Paterová Seminář PGS oboru Veřejná

a8ef06ab9431ee09bb7705cc7aaad5cb.ppt

  • Количество слайдов: 10

Teorie vůdcovství Hana Paterová Seminář PGS oboru Veřejná a sociální politika 16. 11. 2006 Teorie vůdcovství Hana Paterová Seminář PGS oboru Veřejná a sociální politika 16. 11. 2006

Definice vůdcovství = umění ovlivňovat druhé tak, aby ochotně a nadšeně usilovali o dosažení Definice vůdcovství = umění ovlivňovat druhé tak, aby ochotně a nadšeně usilovali o dosažení vytýčených skupinových cílů.

Historický exkurz n Teorie velkých osobností (Great Man Theory) - počátek n n n Historický exkurz n Teorie velkých osobností (Great Man Theory) - počátek n n n 20. století Skupinová teorie (Group Theory) - 30. léta 20. století Teorie osobnostních rysů (Trait Theory) - 40. – 50. léta 20. století Teorie behaviorální - 60. léta 20. století Kontingenční/situační teorie - 60. - 70. léta 20. století Teorie excelence – 80. léta 20. století Zdroj: http: //www. infinitefutures. com/essays/publichealth/leadershipht ml/tsld 002. htm, 15. 11. 2006, „Leadership Theories: A 20 th Century History“.

Systém teorií n Teorie zaměřené na vůdce n Dyadické teorie n Kontingenční/situační teorie Zdroje: Systém teorií n Teorie zaměřené na vůdce n Dyadické teorie n Kontingenční/situační teorie Zdroje: Emily Spencer, Leadership Models and Theories: A Brief Overview (http: //www. cdaacd. forces. gc. ca/cfli/engraph/research/pdf/12. pdf, 15. 11. 2006) Portál „ 12 Manage“ http: //www. 12 manage. com/i_l. html

Teorie zaměřené na vůdce n Teorie osobnostních rysů n Teorie kognitivních zdrojů n Teorie Teorie zaměřené na vůdce n Teorie osobnostních rysů n Teorie kognitivních zdrojů n Teorie vůdcovských dovedností

Dyadické teorie n Psychodynamický přístup (S. Freud, C. Jung) n Transakční vůdcovství (James Mc. Dyadické teorie n Psychodynamický přístup (S. Freud, C. Jung) n Transakční vůdcovství (James Mc. Gregor Burns) n Teorie společenské výměny n Teorie rolí n Participativní vůdcovství

- Participativní vůdcovství < neparticipativní vůdce Autokratic- navrhuje ká rozhodnutí a vůdce naslouchá zpětným - Participativní vůdcovství < neparticipativní vůdce Autokratic- navrhuje ká rozhodnutí a vůdce naslouchá zpětným reakcím, pak rozhodne vysoce participativní > tým navrhuje rozhodnutí, vůdce činí konečné rozhodnutí společná rozhodnutí týmu, kde si jsou členové rovni plná delegace rozhodnutí na tým

Kontingenční teorie I. n Teorie situačního vůdcovství (Paul Hersey a Ken Blanchard) Teorie stylů Kontingenční teorie I. n Teorie situačního vůdcovství (Paul Hersey a Ken Blanchard) Teorie stylů vůdcovství Kurta Lewina n Fiedlerova LPC (Least Preferred Co-worker) teorie n Teorie vůdcovství „cesta – cíl“ (Robert House) n Multivztahový model vůdcovství (Gary Yukl) n Teorie náhrady vůdce (S. Kerr & J. M. Jermier) n Model normativního rozhodování (V. H. Vroom, P. W. Yetton) n Teorie digitálního vůdcovství (E-leadership, E. J. Wilson) n

Kontingenční teorie II. Charismatické vůdcovství (Max Weber) n Transformační vůdcovství (Max Weber, James Mac. Kontingenční teorie II. Charismatické vůdcovství (Max Weber) n Transformační vůdcovství (Max Weber, James Mac. Gregor Burns, Bernard M. Bass) n Sloužící vůdcovství (Robert Greenleaf) n Etické vůdcovství (Walter Fluker) n Teorie propojujícího (connective) vůdce (Jean Lipman-Blumen) n

Děkuji Vám za pozornost! Hana. Paterova@email. cz Děkuji Vám za pozornost! Hana. [email protected] cz