Скачать презентацию Теоретична система Дж М Кейнса 1 Між Скачать презентацию Теоретична система Дж М Кейнса 1 Між

13_Teoretichna_sistema_Dzh_M_Keynsa.ppt

  • Количество слайдов: 43

Теоретична система Дж. М. Кейнса Теоретична система Дж. М. Кейнса

1. «Між світом, який вже помер, і світом, у якого немає сил народитись» Дж. 1. «Між світом, який вже помер, і світом, у якого немає сил народитись» Дж. М. Кейнс 1. 2. 3. 4. Історичні передумови виникнення кейнсіанства. Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса. Розробка Дж. М. Кейнсом нової методології економічного аналізу. Критика Кейнсом постулатів «класики» .

Кейнсіанство - один з провідних напрямів економічної науки ХХ ст. і сучасності Свою назву Кейнсіанство - один з провідних напрямів економічної науки ХХ ст. і сучасності Свою назву він отримав за прізвищем видатного англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса - засновника макроекономічної теорії та принципів державного регулювання ринкової економіки Теоретична система Кейнса знаменувала наукову революцію в економічній теорії ХХ ст. , докорінно змінивши траєкторію її попереднього розвитку

1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства: 1) Світова економічна криза 1929 -1933 рр. як безпосередній 1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства: 1) Світова економічна криза 1929 -1933 рр. як безпосередній привід ( «верхівка айсбергу» ) до переосмислення класично-неокласичної ліберальної доктрини та розробки проблем макроекономіки. 2) В основі кризи - глибинна ринкова трансформація ринкової системи в останній третині ХІХ - першій третині ХХ ст. : - посилення концентрації та централізації виробництва і капіталу; - корпоратизація підприємницького сектору; - розвиток фінансового капіталу; - монополізація та олігополізація галузевих ринків.

Історичні передумови виникнення кейнсіанства : 3) Модифікація на цій основі ринкового механізму, втрата ним Історичні передумови виникнення кейнсіанства : 3) Модифікація на цій основі ринкового механізму, втрата ним характеру ринку вільної конкуренції та здатності до автоматичного відновлення ринкової рівноваги: - становлення механізму недосконалої конкуренції; - зміна характеру, форм і методів конкуренції; - звуження сфери вільного ціноутворення; - зниження гнучкості системи ринкового ціноутворення. 4) Втрата дієвості стихійних регуляторів ринку: - ціни (ринок товарів та послуг); - заробітної плати (ринок праці); - проценту (ринок капіталів та грошей). Втрата ними в процесі переходу від ринку вільної конкуренції до монополізованого ринку природної регулюючою здатності до зниження в умовах ринкової нерівноваги.

Історичні передумови виникнення кейнсіанства : 5) Поглиблення ситуації наукової кризи в галузі теоретичної економіки: Історичні передумови виникнення кейнсіанства : 5) Поглиблення ситуації наукової кризи в галузі теоретичної економіки: зростаюча суперечність між економічною класично-неокласичною теорією та економічною дійсністю. Заперечення новими ринковими реаліями теоретичних постулатів про: - автоматичну саморегульованість ринку, неможливість загального надвиробництва (закон Сея); - повну зайнятість та добровільність безробіття; - автоматичне відновлення рівноваги заощаджень та інвестицій. 6) Назрівання наукової революції в галузі економічної теорії: об'єктивна потреба критичного перегляду класично-неокласичної ринкової ортодоксії, нового осмислення основ функціонування ринку, розробки теорії макроекономіки.

Світова економічна криза 1929 - 1933 рр. стрімкий обвал ринків; ► як наслідок - Світова економічна криза 1929 - 1933 рр. стрімкий обвал ринків; ► як наслідок - хвиля масових ланцюгових банкрутств; ► тривала бездіяльність підприємств; ► руйнація фінансової та банківської систем; ► масове хронічне безробіття; ► затяжна посткризова депресія до кінця 1930 -х рр. ; ► політико-економічні наслідки: ► - загострення боротьби за політико-економічний та територіальний переподіл світу; - тенденції до одержавлення на основі мілітаризації економік; - сприяння приходу до влади тоталітарних політичних сил (Німеччина, Італія та ін. ); - Друга сітова війна (1939).

Стан наукової кризи: онтологічний аспект Об'єктивною реальністю стало те, що класичний капіталізм XIX століття, Стан наукової кризи: онтологічний аспект Об'єктивною реальністю стало те, що класичний капіталізм XIX століття, заснований на індивідуальній приватній власності та стихійному ринковому регулюванні, відійшов у минуле. Криза 1930 -х рр. була не просто черговою циклічною кризою надвиробництва - однією з тих, що регулярно вражали капіталістичну економіку, вона носила ознаки системної кризи. Система вже не могла функціонувати по-старому і потребувала глибокої перебудови всього механізму свого регулювання.

Стан наукової кризи: гносеологічний аспект Економічна реальність вступила у суперечність з панівною неокласичною економічною Стан наукової кризи: гносеологічний аспект Економічна реальність вступила у суперечність з панівною неокласичною економічною ортодоксією. Нові економічні реалії потребували відповідного теоретичного осмислення та адекватного відтворення в системі економіко-теоретичного знання. Ці наукові завдання були реалізовані Дж. М. Кейнсом в процесі здійснення кейнсіанської наукової революції.

 «Цілком можливо, що класична теорія представляє собою картину того, як ми хотіли б, «Цілком можливо, що класична теорія представляє собою картину того, як ми хотіли б, щоб суспільство функціонувало. Але передбачати, що воно і насправді так функціонує, — означає залишати без уваги дійсні труднощі» Дж. М. Кейнс

Розробники макроекономічної теорії 1920 -30 -х Кембридж, Англія Р. Ф. Кан - вивчення макроекономічних Розробники макроекономічної теорії 1920 -30 -х Кембридж, Англія Р. Ф. Кан - вивчення макроекономічних залежностей та нерівноважних ринкових станів; мультиплікатор зайнятості (від інвестицій); М. Калецький - макроекономічна теорія як розвиток Марксової теорії відтворення США А. Берлі, Г. Мінз, Р. Молі, Р. Тагвелл та ін. - інституціоналісти, “мозковий трест” – група радників адміністрації Ф. Рузвельта; розробники “Нового курсу” Швеція Стокгольмська школа (Е. Ліндаль, Г. Мюрдаль, Б. Улін, Е. Лундберг) - нерівноважні макро-економічні моделі; державна антициклічна фінансова політика; державні інвестиції та суспільні роботи Німеччина Тоталітарна модель змішаної (одержавленої) економіки фашистського типу в Німеччині, Італії, Іспанії

2. Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса (1883 -1946) 2. Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса (1883 -1946)

Інтелектуальна постать Джона Мейнарда Кейнса Skidelsky R. John Maynard Keynes: in 3 vols. — Інтелектуальна постать Джона Мейнарда Кейнса Skidelsky R. John Maynard Keynes: in 3 vols. — New York: Viking Adult, 1983— 2000: Vol. 1. Hopes Betrayed, 1883— 1920. — 1983. — 480 pp. Vol. 2. The Economist as Saviour, 1920— 1937. — 1992. — 768 pp. Vol. 3. Fighting for Britain, 1937— 1946. — 2000. — 580 pp. ► Скидельски Р. Джон Мейнард Кейнс. 1883— 1946. Экономист, философ, государственный деятель (в 2 тт. ) / пер. с англ. — М. : Московская школа политических исследований, 2005. — 1600 с. ► ► Davidson P. John Maynard Keynes. – Ваsingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2009. – 224 рр. ► Minsky Hyman P. John Maynard Keynes. – N. Y. : Mc. Graw-Hill, 2008. – 181 pp.

Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: науковець та державний діяч n n Народився Дж. Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: науковець та державний діяч n n Народився Дж. М. Кейнс у 1883 р. в Кембриджі в родині професора логіки та економіки Джона Невілла Кейнса Закінчив аристократичну приватну школу в Ітоні

Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: витоки n 1902 -1906 рр. - навчання у Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: витоки n 1902 -1906 рр. - навчання у Королівському коледжі Кембриджського університету “Ваш син виконує відмінну роботу з економікс. Я казав йому, що був би дуже задоволений, якщо б він обрав кар’єру професійного економіста. Але, безумовно, я не повинен тиснути на нього. ” А. Маршалл Дж. Н. Кейнсу “Ймовірно, я знав про економіку більше, ніж мої екзаменатори” Дж. М. Кейнс n Кейнс - студент Кембриджського університету (1902)

Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: сходження Кар’єра 1906 - 1908 рр. - Кейнс Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: сходження Кар’єра 1906 - 1908 рр. - Кейнс працює в Управлінні у справах Індії n 1908 - 1915 рр. - викладацька діяльність за запрошенням А. Маршалла у Кембриджі n 1913 р. - член Королівської комісії з фінансів та грошового обігу Індії n 1915 - 1919 рр. - економічний радник британського міністерства фінансів з проблеми міжнародних фінансів n Наукові праці 1909 р. перша наукова робота «Індексний метод» (премія А. Сміта) n 1913 р. перша книга «Грошовий обіг і фінанси Індії» - аналіз грошової реформи в Індії, - переводу Індії на фунт стерлінгів та включення у «стерлінгову зону» n

Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: сходження Кар’єра Наукові праці 1919 р. - у Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: сходження Кар’єра Наукові праці 1919 р. - у статусі n 1919 р. « Економічні представника міністерства наслідки Версальської мирної участь у Паризькій конференції з угоди» підписання Версальської мирної 1919 р. «Перегляд мирного угоди договору» - спростування умов n 1919 р. - змушена відставка з Версальської угоди, аналіз її державної служби політичних та економічних ризиків; - заперечення блокади Радянської Росії n

Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: 20 -ті рр. сходження Кар’єра Наукові праці n Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: 20 -ті рр. сходження Кар’єра Наукові праці n 1920 -ті рр. розробка проблем р. - повернення до викладацької та наукової роботи у світової економіки та фінансів n 1921 р. «Трактат про ймовір. Кембріджському університеті ність» (результати дисертації) n 1925 р. - одруження на балерині n 1923 р. «Трактат про Лідії Лопуховій грошову реформу» n 1925 р. - перший приїзд до - висновок про необхідність Радянського Союзу з нагоди регулювання економіки в межах відзначення 200 -ї річниці Академії грошової системи наук - стабільність економіки крізь n 1928, 1936 рр. - наступні візити призму стабільності цін у Радянський Союз n 1920

n Лідія Лопухова у виставі, на якій Кейнс її вперше побачив (Лондон, 1918) n n Лідія Лопухова у виставі, на якій Кейнс її вперше побачив (Лондон, 1918) n Джордж Бернард Шоу та Дж. М. Кейнс (Кембридж, 1926)

Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: 20 -ті рр. сходження Наукові праці n - Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: 20 -ті рр. сходження Наукові праці n - n n - 1925 р. «Побіжний погляд на Росію» негативна оцінка досвіду впровадження командноадміністративної системи капіталізм, «якщо розумно управляти, може досягти більшої ефективності у реалізації економічних цілей, ніж будь-яка з альтернативних систем до цього» Дж. М. Кейнс 1925 р. «Чи я є лібералом? формування ідей нового лібералізму 1926 р. «Кінець laissez - faire» «Я покладаюсь на державу; я залишаю точку зору laissez faire правда, без ентузіазму і не тому, що відчуваю неповагу до цієї доброї доктрини, а тому, що, подобається вам це чи ні, часи її успіхів минули» Дж. М. Кейнс

Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: 30 -ті рр. вершина Кар’єра Наукові праці 1930 Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: 30 -ті рр. вершина Кар’єра Наукові праці 1930 р. фундаментальна двотомна праця - «Трактат про гроші» - дослідження проблеми співвідноn 1930 р. - голова Економічної шення інвестицій і заощаджень, їх консультативної ради при уряді з вплив на економічну нестабільність проблем безробіття - висновок про відсутність автомаn початок 30 -х рр. - наукова тичного механізму врівноваження дискусія Кейнса з прихильниками заощаджень та інвестицій “класичного” лібералізму, - грошова політика важлива, її мета зокрема з Ф. фон Хайєком – досягнення стабільності внутріn 1934 р. - приїзд до США, шніх цін, вплив не лише на зустріч у Білому домі з пропозицію, але і на попит на гроші президентом США Ф. Рузвельтом (відхід від старої кількісної теорії) 1929 р. - член Королівської комісії з фінансів та промисловості n n

Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: 30 -ті рр. вершина n Наукові праці 1936 Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: 30 -ті рр. вершина n Наукові праці 1936 р. «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей» - здійснення наукової революції в економічній теорії ХХ ст. - викладення теоретичних основ нової галузі - макроекономіки - обґрунтування теоретичних засад політики державного регулювання ринкової економіки з метою відновлення ринкової рівноваги 1937 р. стаття «Загальна теорія зайнятості» у «The Quarterly Journal of Economics» - стисле авторське викладення ідейної основи і суті загальної теорії - визначення основних відмінностей власного наукового підходу від ідей попередників - тлумачення наукових положень, яким надавав першорядного значення n

Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: 40 -ті рр. завершення n n n 1940 Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса: 40 -ті рр. завершення n n n 1940 р. - член Консультативного комітету при Міністерстві фінансів з військових проблем, радник міністра 1942 р. - за визначні заслуги у науковій, державній та суспільній діяльності отримав титул лорда, став членом Палати лордів 1940 -ві рр. - розробка проблем міжнародних фінансів та післявоєнного устрою світової фінансової системи 1944 р. - голова делегації Великої Британії на міжнародній конференції в Бреттон-Вудсі (США), брав участь у створенні МВФ, МБРР) - розробка моделі міжнародних валютних відносин, - створення провідних міжнародних організацій 1946 р. пішов з життя після важкої хвороби. За видатні заслуги похований у Вестмінстері.

Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса n Дж. М. та Л. Кейнси у Бреттон-Вудсі Віхи інтелектуальної біографії Дж. М. Кейнса n Дж. М. та Л. Кейнси у Бреттон-Вудсі (1944) n одна з останніх фотографій Кейнса; він вирушає у Палату лордів (1945)

Теоретичний спадок Дж. М. Кейнса n n n Науковий спадок Кейнса складає 33 томи Теоретичний спадок Дж. М. Кейнса n n n Науковий спадок Кейнса складає 33 томи повного зібрання творів Історики економічної думки порівнюють «Загальну теорію» Кейнса із впливом «Капітала» К. Маркса і «Багатства народів» А. Сміта «Загальна теорія» дотепер лишається найбільш цитованим твором сучасної економічної літератури Ідеї Кейнса стали для одних невичерпним джерелом нових теоретичних принципів, для інших - матеріалом для критики, але в цілому його праці стали рушійною силою сучасного розвитку економічної теорії

Суспільна діяльність Дж. М. Кейнса: ► 1911 - 1945 рр. (понад 30 років) редактор Суспільна діяльність Дж. М. Кейнса: ► 1911 - 1945 рр. (понад 30 років) редактор «Economic Journal» - провідного наукового економічного видання, офіційного друкованого органу Королівського економічного товариства ► З 1913 р. - секретар Королівського економічного товариства ► 1942 р. - один з директорів Англійського банку ► 1944 -45 рр. - президент Економетричного товариства ► Скарбник Королівського коледжу в Кембриджі

Кейнс як багатогранна особистість n n студентом перекладав з латинської вірші середньовічних поетів лідер Кейнс як багатогранна особистість n n студентом перекладав з латинської вірші середньовічних поетів лідер інтелектуально-філософської модернізації поствікторіанської епохи у ХХ ст. (філософські товариства, елітне товариство Блумсберійський гурток) n економіст, філософ, державний та суспільний діяч успішний фінансист, інвестор, біржовий гравець знавець і поціновувач літератури, музики, живопису та театру крупний колекціонер, мемуарист, видавець (очолював n меценат та благодій n n n видання «Нейшн» та «Нью Стейтсмен» ) (член піклувальної ради Національної галереї, голова Ради з підтримки музики та мистецтва, фінансово опікувався балетом, організував балетну трупу, побудував і у 1936 р. відкрив художній театр в Кембриджі)

3. Розробка Дж. М. Кейнсом нової методології економічного аналізу (1) Філософські засади нової наукової 3. Розробка Дж. М. Кейнсом нової методології економічного аналізу (1) Філософські засади нової наукової парадигми Приналежність її творця до радикального Економічна ідеологія - Подолання ідейних обмежень класичної доктрини «laissez - faire» - Новий економічний лібералізм: визнання необхідності модернізації регуляторного механізму ринкової системи філософського та світоглядно-етичного авангарду початку ХХ ст.

Нові філософсько-етичні установки: n Дж. М. Кейнс належав до генерації інтелектуального філософсько-етичного авангарду першої Нові філософсько-етичні установки: n Дж. М. Кейнс належав до генерації інтелектуального філософсько-етичного авангарду першої половини ХХ ст. У широкому розумінні він став одним з тих, хто очолював духовну суспільну трансформацію від буржуазного традиціоналізму до модернізму. n n n У колі радикально мислячої нової генерації інтелектуалів початку ХХ ст. Кейнс здійснив виклик традиційним буржуазним суспільним цінностям та консервативним моральним нормам Британії вікторіанської епохи (ХІХ ст. ). Здійснював філософське обґрунтування засад прогресивної суспільної модернізації. Виступав проти морального диктату суспільства над індивідом, за право піддавати сумнівам будь-які звичні та незаперечні істини.

Критика Кейнсом традиційної економічної ідеології та етики: n n n об'єктом критики стала традиція Критика Кейнсом традиційної економічної ідеології та етики: n n n об'єктом критики стала традиція цілковитого зведення суспільного багатства до суми індивідуальних благ, їх прямого ототожнення; визнання того, що зусилля з примноження індивідуального багатства, не завжди приводять до відповідного зростання багатства суспільства (розрізнення мікро- та макронаслідків); критичне переосмислення ідеології та психології заощадливості, зокрема традиційної інтерпретації ощадливості як позитивного прояву «буржуазного духу» , основного джерела нагромадження та розширеного відтворення; розкриття економічних загроз та ризиків відмови від активного індивідуального та виробничого споживання; обґрунтування переваг зростання особистого та виробничого попиту.

Ідеологія нового економічного лібералізму n «Комунізм дискредитований діями, соціалізм в його старомодному варіанті не Ідеологія нового економічного лібералізму n «Комунізм дискредитований діями, соціалізм в його старомодному варіанті не представляє більше жодного інтересу; капіталізм втратив довіру до себе. Якщо люди не об'єднаються заради загальної мети. . . , тоді кожен буде проти решти і нерегульоване прагнення до індивідуальних переваг може швидко зруйнувати ціле» Дж. М. Кейнс (1922)

Ідеологія нового економічного лібералізму n «Крайнощами епохи в галузі державного управління є фашизм на Ідеологія нового економічного лібералізму n «Крайнощами епохи в галузі державного управління є фашизм на одному боці й ленінізм на іншому. Я особисто ніколи не сприймав ні того, ні іншого. Та все ж державний соціалізм не дає жодної середньої дороги, як і індивідуалізм і вільна гра ринкових сил. Тому я спрямовую всі свої зусилля і увагу на пошук нових шляхів і нових ідей відносно переходу від економічної анархії індивідуалістичного капіталізму до режиму, який має на меті контроль і спрямування економічних сил на користь соціальної справедливості і стійкості» Дж. М. Кейнс (1925)

Розробка Дж. М. Кейнсом нової методології економічного аналізу (2) Предмет дослідження Макроекономіка як цілісна Розробка Дж. М. Кейнсом нової методології економічного аналізу (2) Предмет дослідження Макроекономіка як цілісна система Метод дослідження Макроекономічний метод: впровадження в теоретичний аналіз агрегованих величин, дослідження макроекономічних залежностей та процесів Основна дослідна проблема Природа і причини макроекономічної нестабільності, її аналіз з позиції пріоритетності сукупного попиту

Розробка Дж. М. Кейнсом нової методології економічного аналізу (3) Новий категоріальний апарат Ефективний попит; Розробка Дж. М. Кейнсом нової методології економічного аналізу (3) Новий категоріальний апарат Ефективний попит; споживання, заощадження та інвестиції; вимушене безробіття (циклічне), повна зайнятість, мультиплікатор інвестицій тощо Традиційні методи економічного аналізу Відновлення, на відміну від неокласиків, активного використання каузального методу Економічні закони Основний психологічний закон, надання переваги ліквідності Граничний метод Універсалізація граничного методу шляхом його перенесення в сферу макроекономічного аналізу

Розробка Дж. М. Кейнсом нової методології економічного аналізу (3) Психологічний метод Дослідження психологічних схильностей Розробка Дж. М. Кейнсом нової методології економічного аналізу (3) Психологічний метод Дослідження психологічних схильностей до споживання, заощадження, ліквідності, інвестицій Методологічні обмеження Статичність аналізу, аналіз закритої економіки Особливість нормативної теорії Заперечення ортодоксальної класично-неокласичної тези про невтручання держави в ринкову економіку, обґрунтування механізму державного регулювання ринку

4. Критика Кейнсом постулатів «класики» «Я назвав цю книгу «Загальна теорія зайнятості, процента і 4. Критика Кейнсом постулатів «класики» «Я назвав цю книгу «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей» , акцентуючи увагу на визначенні «загальна» . Книга озаглавлена так для того, щоб мої аргументи і висновки протиставити аргументам та висновкам класичної теорії, на якій я виховувався і яка - як і 100 років тому - панує над практичною і теоретичною економічною думкою правлячих та академічних кіл нашого покоління» Кейнс Дж. М. Загальна теорія зайнятості, процента і грошей

 «Світ Маршалла - дещо чисте і охайне, безробіття, інфляції та депресії, у всякому «Світ Маршалла - дещо чисте і охайне, безробіття, інфляції та депресії, у всякому разі, їх там небагато. . . Він не дає уявлення про світ, яким він є» Кейнс Дж. М. Загальна теорія зайнятості, процента і грошей

Поняття «класики» за Кейнсом Кейнс «в порушення загальноприйнятого етикету» включав до складу «класичної школи» Поняття «класики» за Кейнсом Кейнс «в порушення загальноприйнятого етикету» включав до складу «класичної школи» - як традиційних представників класичної школи (Д. Рікардо та його попередників), - так і представників неокласики (А. Маршалла, Пігу, Ф. Еджворта та ін. ). Підставою для цього стала їх загальна ідейна спорідненість на ґрунті визнання незаперечності в теорії та непорушності в економічній політиці принципів «laissez - faire» та «закону Сея» А.

Порівняльна характеристика поглядів «класиків» та Дж. М. Кейнса (1) Проблеми економічної теорії Предмет дослідження Порівняльна характеристика поглядів «класиків» та Дж. М. Кейнса (1) Проблеми економічної теорії Предмет дослідження «Класики» Дж. М. Кейнс Мікроекономіка, в центрі уваги фірма (мікроодиниця), атомістичний погляд на економіку як механічну Макроекономіка національна економіка як цілісна система, що функціонує та розвивається за власними законами суму мікроструктур Ринкова детермінанта Пропозиція, що автоматично породжує попит Сукупний попит, що визначає загальний макроекономічний стан економіки, тобто обсяг національного продукту та рівень зайнятості

Порівняльна характеристика поглядів «класиків» та Дж. М. Кейнса (2) Проблеми економічної теорії Метод дослідження Порівняльна характеристика поглядів «класиків» та Дж. М. Кейнса (2) Проблеми економічної теорії Метод дослідження Проблема економічної рівноваги «Класики» Дж. М. Кейнс Мікроекономічний метод - вивчення мікроекономічних функціональних залежностей ринку, стан економіки є похідним від стану мікроодиниць Макроекономічний метод - вивчення макроекономічних залежностей, впровадження агрегованих величин AS = AD, ринок переважно рівноважний, загальне надвиробництво неможливо (закон Сея) AS AD, ринок переважно нерівноважний, нерівновага може бути стійкою

Порівняльна характеристика поглядів «класиків» та Дж. М. Кейнса (3) Проблеми теорії Ринкові регулятори «Класики» Порівняльна характеристика поглядів «класиків» та Дж. М. Кейнса (3) Проблеми теорії Ринкові регулятори «Класики» Дієві стихійні ринкові регулятори - ціни, заробітна плата, банківський процент Дж. М. Кейнс Стихійні ринкові регулятори не спрацьовують Заощадження та S = I, досягається S I, ускладнено інвестиції стихійно, автоматично досягнення автоматичної рівноваги Проблема безробіття Теорія добровільного безробіття Теорія вимушеного безробіття

Порівняльна характеристика поглядів «класиків» та Дж. М. Кейнса (4) «Класики» Дж. М. Кейнс Досягнення Порівняльна характеристика поглядів «класиків» та Дж. М. Кейнса (4) «Класики» Дж. М. Кейнс Досягнення повної зайнятості Збільшення зайнятості шляхом зниження номінальної заробітної плати як ринкової ціни праці Регулюючий вплив на сукупний попит з метою досягнення ефективного попиту Спосіб відновлення Стихійне саморегулювання ринку (закон Сея, загальна рівновага Вальраса) Втрата здатності ринку до саморегулювання, необхідність додаткових регулюючих заходів Невтручання держави в ринкову економіку, доктрина ринкового лібералізму (laissez faire) Обґрунтовування необхідності регулюючих заходів держави по відновленню порушеної ринкової макроекономічної рівноваги Проблеми теорії рівноваги Економічна роль держави в ринковій системі

Дискусія Дж. М. Кейнса з Ф. Хайєком u Розпочалась на початку 1930 -х рр. Дискусія Дж. М. Кейнса з Ф. Хайєком u Розпочалась на початку 1930 -х рр. і охопила європейську професійну економічну спільноту u Завершилась у 1940 -х рр. незаперечною перемогою Кейнса u У довготривалій перспективі Хайєк отримав відтермінований реванш в умовах кризи кейнсіанства середини 1970 -х рр. – був нагороджений Нобелівською премією 1975 р.