Скачать презентацию Tematski prioritet Zdravlje Health SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA Скачать презентацию Tematski prioritet Zdravlje Health SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA

56f04434986f3e5f3a062f146a2f4d4f.ppt

  • Количество слайдов: 31

Tematski prioritet: Zdravlje (Health) Tematski prioritet: Zdravlje (Health)

SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA Ukupan budžet za specifični program Saradnja iznosi 32, 365 milijardi eura. SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA Ukupan budžet za specifični program Saradnja iznosi 32, 365 milijardi eura. Budžet je namijenjen podršci saradnje između univerziteta, industrije, istraživačkih centara i državne administracije, unutar i izvan Evropske unije Program Saradnje je podijeljen u 10 tematskih oblasti, od kojih je svaka autonomna, no krajnji cilj je održavanje koherentnosti unutar programa Saradnje, kao i omogućavanje zajedničkih aktivnosti kroz inter-naučno istraživanje unutar različitih tematskih oblasti kroz, na pr. zajedničke pozive 2

SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA http: //cordis. europa. eu/fp 7/cooperation/home_en. html Sve tematske oblasti, koje podržavaju SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA http: //cordis. europa. eu/fp 7/cooperation/home_en. html Sve tematske oblasti, koje podržavaju trans-nacionalnu saradnju, implementiraju se kroz: 1. 2. 3. 4. Kolaborativno istraživanje Tehnološke platforme Združene tehnološke inicijative Koordinaciju nacionalnih istraživačkih programa 3

SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA Programi podrške transnacionalnoj saradnji Kolaborativno istraživanje Tehnološke platforme Združene tehnološke inicijative SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA Programi podrške transnacionalnoj saradnji Kolaborativno istraživanje Tehnološke platforme Združene tehnološke inicijative Koordinacija državnih istraživačkih programa TEME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zdravlje Ishrana, poljoprivreda i biotehnologija Informacijske i komunikacione tehnologije Nano-tehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije Energija Zaštita okoliša i klimatske promjene Transport Društveno-ekonomske i humanističke nauke Sigurnost Istraživanja svemira 4

SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA 1. Kolaborativno istraživanje Najveći dio fonda za istraživanje Evropske unije, u SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA 1. Kolaborativno istraživanje Najveći dio fonda za istraživanje Evropske unije, u okviru FP 7, namijenjen je Kolaborativnom istraživanju, s ciljem uspostavljanja izvrsnih istraživačkih projekata i mreža, koje će privući istraživače i investicije iz Evrope i svijeta, što će biti ostvareno putem finansijskih shema: Ø Kolaborativni projekti – CP (IP i STREP) Ø Mreže vrhunskih naučnih dostignuća - No. E Ø Aktivnosti koordinacije i podrške – CSA (CA i SA) 5

SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA 2. Tehnološke platforme Ø Evropske tehnološke platforme - (ETPs) su određene SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA 2. Tehnološke platforme Ø Evropske tehnološke platforme - (ETPs) su određene u više oblasti, gdje Evropska kompetitivnost, ekonomski rast i socijalna pomoć, srednjoročno i dugoročno, zavise od važnosti istraživanja i tehnološkog progresa Ø Evropske tehnološke platforme - ETPs okupljaju učesnike u projektu, pod vođstvom industrije, kako bi se odredili i implementirali Strateški istraživački programi (Strategic Research Agendas - SRAs) Ø Evropske tehnološke platforme su uticale na definisanje tematskih oblasti u okviru programa Saradnje, posebno u istraživačkim oblastima, u skladu sa specifičnim potrebama industrije Ø Implementacija SRAs biće podržana u okviru programa Saradnje u oblastima gdje doprinose uspostavljanju istinskih evropskih vrijednosti 6

SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA 3. Združene tehnološke inicijative U određenom broju slučajeva, skala istraživačkih i SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA 3. Združene tehnološke inicijative U određenom broju slučajeva, skala istraživačkih i tehnoloških ciljeva, te resursa povlači za sobom uspostavljanje dugoročnog državnoprivatnog partnerstva u formi Združenih tehnoloških inicijativa (Joint Technology Initiatives - JTIs). Ove su inicijative uglavnom proistekle iz rezultata rada na Evropskim tehnološkim platformama. JTIs pokrivaju jedan ili manji broj odabranih aspekata istraživanja u svom polju, kombinujući finansijske investicije iz privatnog i državnog sektora, te evropskih javnih fondova, uključujući grantove iz FP 7, te kredite Evropske banke za investicije. 7

SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA 4. Koordinacija nacionalnih istraživačkih programa Aktivnosti unutar ovog programa sprovodiće se SPECIFIČNI PROGRAM SARADNJA 4. Koordinacija nacionalnih istraživačkih programa Aktivnosti unutar ovog programa sprovodiće se putem dvije glavne aktivnosti: Ø putem ERA-NET sheme i participacijom Evropske zajednice u zajedničkoj implementaciji državnih istraživačkih programa. Ukoliko doprinosi uspostavljanju vrijednosti Evropske unije, sama aktivnost ne mora direktno biti vezana za jednu od deset tematskih oblasti Ø pored toga, aktivnosti će biti usmjerene ka povećanju komplementarnosti i sinergije između FP 7, te aktivnosti koje se sporovode unutar inter-državnih struktura, kao što su EUREKA i COST 8

Tema Zdravlje/Health http: //cordis. europa. eu/fp 7/health/home_en. html Budžet – 6, 1 milijarda eura Tema Zdravlje/Health http: //cordis. europa. eu/fp 7/health/home_en. html Budžet – 6, 1 milijarda eura Europsko finansiranje istraživanja u okviru teme Zdravlja fokusirano je na tri „stuba“: Ø biotehnologija, generična sredstva i tehnologije za očuvanje ljudskog zdravlja, stvaranje znanja koje će se primjenjivati u zdravstvenoj oblasti i medicini Ø prenošenje rezultata istraživanja, koje se odnosi na ljudsko zdravlje, te osiguranje da bazična otkrića imaju praktičnu korist i da doprinose unaprjeđenju kvaliteta življenja Ø optimizacija zdravstvene zaštite evropskih građana, te stvaranje uslova da krajnji rezultati biomedicinskih istraživanja budu dostupni građanima 9

Tema Zdravlje/Health http: //ec. europa. eu/research/health/index_en. html Istraživanje u okviru teme Zdravlje je glavni Tema Zdravlje/Health http: //ec. europa. eu/research/health/index_en. html Istraživanje u okviru teme Zdravlje je glavni prioritet EU. Projekti su podržani u različitim tematskim područjima (medicinska istraživanja, zarazne bolesti itd. ), koja se ukrštaju u nekim opštim i posebnim pitanjima, utiču ili bi mogli biti od velikog značaja u budućnosti (personaliziovana medicina, srednja i mala preduzeća, itd. ). Glavni EU alate za finansiranje istraživanja su Okvirni programi za istraživanje i tehnološki razvoj (FPs), putem kojih se finansiraju istraživanja na međunarodnom nivou; konstruisani su za struktuiranje i integraciju čitavog Evropskog istraživanja, kao i izgradnju “kritične mase” stručnosti i izvrsnosti. 10

Tema Zdravlje/Health 1. Medicinsko istraživanje u EU: http: //ec. europa. eu/research/health/medical-research/index_en. html Ø istraživanje Tema Zdravlje/Health 1. Medicinsko istraživanje u EU: http: //ec. europa. eu/research/health/medical-research/index_en. html Ø istraživanje bolesti mozga i srodnih bolesti Ø ljudski razvoj i starenje Ø glavne bolesti i poremećaji, uključujući rak Ø kardiovaskularne bolesti Ø dijabetes i pretilost Ø rijetke bolesti i Ø teške hronične bolesti 2. Javno zdravstvo: http: //ec. europa. eu/research/health/public-health/index_en. html Ø klinička istraživanja u praksi Ø zdravstveni sistem Ø promocija zdravlja i prevencija bolesti Ø međunarodno javno zdravstvo i zdravstveni sistem 11

Tema Zdravlje/Health 3. Inicijativa za medicinske inovacije /Innovative Medicines Initiative (IMI) http: //www. imi. Tema Zdravlje/Health 3. Inicijativa za medicinske inovacije /Innovative Medicines Initiative (IMI) http: //www. imi. europa. eu/ 4. Biotehnologija, alati i tehnologije http: //ec. europa. eu/research/health/biotechnology/index_en. html Ø Biomedicinske tehnologije Ø Dijagnostika i snimanje/images Ø Nove terapije i imunizacijske strategije Ø Alternativno strateško testiranje 5. Infektivne bolesti http: //ec. europa. eu/research/health/infectious-diseases/index_en. html Ø HIV / AIDS, malarija i tuberkuloza Ø EC istraživanja hroničnih infektivnih bolesti Ø Antimikrobna otpornost na lijek Ø Nastajanje i re-nastajanje zaraznih bolesti 12

Tema Zdravlje/Health Srednja i mala preduzeća - SME EU finansira medicinska istraživanja u kojima Tema Zdravlje/Health Srednja i mala preduzeća - SME EU finansira medicinska istraživanja u kojima traži aktivno učešće srednjih i malih i preduzeća - SMEs Od 6, 1 miliona € udio srednjih i malih preduzeća je oko 15%, ili više od 900. 000 €. EU podstiče istraživanja i inovacije u određenim specifičnim temama ciljanim projektima za SMEs - SME-targeted projects Definicija SMP: Ø manje od 250 zaposlenih Ø godišnji promet manji ili jednak 50 miliona € Ø bilanse manje ili jednako 43 miliona € Ø preduzeće mora biti "nezavisno" 13

Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA HEALTH-2012 -INNOVATION Identifier: FP 7 -HEALTH-2012 -INNOVATION-1 Publication Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA HEALTH-2012 -INNOVATION Identifier: FP 7 -HEALTH-2012 -INNOVATION-1 Publication Date: 20 July 2011 Budget: € 546 000 Deadline: 04 October 2011 at 17: 00 (Brussels local time) 08 February 2012 at 17: 00 (Brussels local time) - 2 nd deadline (for 2 -stage procedure) 14

Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA Da biste se pripremili za pripremu poprijedloga projekta, Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA Da biste se pripremili za pripremu poprijedloga projekta, svi dokumenti vezani za temu, moraju biti konsultovani, a posebno: Radni program – ažurira se jednom godišnje; sadrži raspored poziva 15

Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA 1. BIOTECHNOLOGY, GENERIC TOOLS AND MEDICAL TECHNOLOGIES FOR Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA 1. BIOTECHNOLOGY, GENERIC TOOLS AND MEDICAL TECHNOLOGIES FOR HUMAN HEALTH/ Biotehnologija, generički alati i medicinske tehnologije u službi ljudskog zdravlja 1. 2 DETECTION, DIAGNOSIS AND MONITORING Ø HEALTH. 2012. 1. 2 -1: Development of technologies with a view to patient group stratification for personalised medicine applications 32. FP 7 -HEALTH-2012 - INNOVATION-1 SME-targeted Collaborative Project 1. 4 INNOVATIVE THERAPEUTIC APPROACHES AND INTERVENTIONS Ø HEALTH. 2012. 1. 4 -1: Innovative approaches to solid organ transplantation 33. FP 7 - HEALTH-2012 -INNOVATION-1 Ø HEALTH. 2012. 1. 4 -4: Targeted nucleic acid delivery as an innovative therapeutic orprophylactic approach 36. FP 7 -HEALTH-2012 -INNOVATION-1 16

Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA 17 Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA 17

Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA 2. TRANSLATING RESEARCH FOR HUMAN HEALTH/ Prenošenje rezultata Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA 2. TRANSLATING RESEARCH FOR HUMAN HEALTH/ Prenošenje rezultata istraživanja, koje se odnosi na ljudsko zdravlje 2. 1 INTEGRATING BIOLOGICAL DATA AND PROCESSES: LARGE-SCALE DATA GATHERING, SYSTEMS BIOLOGY 2. 1. 1 Large-scale data gathering 2. 1. 1 -1 –Omics for rare diseases 2. 1 INTEGRATING BIOLOGICAL DATA AND PROCESSES: LARGE-SCALE DATA GATHERING, SYSTEMS BIOLOGY 2. 1. 1 Large-scale data gathering 2. 2 RESEARCH ON THE BRAIN AND RELATED DISEASES, HUMAN DEVELOPMENT AND AGEING 2. 2. 2 Human development and ageing 2. 3 TRANSLATIONAL RESEARCH IN MAJOR INFECTIOUS DISEASES: TO CONFRONT MAJOR THREATS TO PUBLIC HEALTH/ međunarodno istraživanje u oblasti glavnih zaraznih bolesti – konfrontiranje glavnim prijetnjama javnom zdravlju 18

Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA 2. 4 TRANSLATIONAL RESEARCH IN OTHER MAJOR DISEASES Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA 2. 4 TRANSLATIONAL RESEARCH IN OTHER MAJOR DISEASES 2. 4. 3 Diabetes and obesity 2. 4. 4 Rare diseases 2. 4. 5 Other chronic diseases 3. OPTIMISING THE DELIVERY OF HEALTH CARE TO EUROPEAN CITIZENS 3. 2 QUALITY, EFFICIENCY AND SOLIDARITY OF HEALTH CARE SYSTEMS INCLUDING TRANSITIONAL HEALTH SYSTEMS 3. 3 HEALTH PROMOTION AND PREVENTION 3. 4 INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH & HEALTH SYSTEMS 4. OTHER ACTIONS ACROSS THE HEALTH THEME 4. 1 COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS ACROSS THEME 19

Međunarodna saradnja u okviru teme Zdravlje Međunarodna suradnja, u medicini, slijedi tri glavne strategije: Međunarodna saradnja u okviru teme Zdravlje Međunarodna suradnja, u medicini, slijedi tri glavne strategije: • • • Otvaranje svih tema za bilo koju zemlju Specifične aktivnosti međunarodne saradnje- SICA Program saradnje na niovu koordiniranih tema sa određenim zemljama Sprovodi se putem: Ø Ø Ø Ø CORDIS-a Koordinacije ne-evropskih programa za istraživanje ERA-NET sheme Istraživčkih organizacija u EU Jačanja koordinacije putem EUREKA-e Naučne i tehnološke saradnje kroz različite aktivnosti Doprinosa Europske investicione banke (EIB) 20

Međunarodna saradnja u okviru teme Zdravlje ERA-NET cilja na koordinaciju državnog i regionalnog istraživanja Međunarodna saradnja u okviru teme Zdravlje ERA-NET cilja na koordinaciju državnog i regionalnog istraživanja na dva načina: 1. osiguranjem radnog programa za učesnike, koji implementiraju državne istraživačke programe, kako bi unaprijedili koordinaciju putem novog ERA-NET-a 1. širenjem i produbljivanjem postojećeg ERA-NET-a; kao i osiguravanjem dodatne finansijske podrške učesnicima, koji kreiraju zajednički fond za podnošenje zajedničkih prijedloga projekata u okviru FP 7, pored učešća u državnim i regionalnim programima („ERA-NET PLUS“) Cilj ERA-NET sheme: Ø pojačati saradnju i koordinaciju istraživačkih aktivnosti, koje se sprovode na nacionalnom ili regionalnom nivou, u državama članicama i pridruženim državama Ø umrežavanje istraživačkih aktivnosti 21

Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA Call title: ERA-NET Call 2012 Call identifier: FP Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA Call title: ERA-NET Call 2012 Call identifier: FP 7 -ERANET-2012 -RTD Date of publication: 20 July 2011. Deadline: 28 February 2012, at 17. 00, Brussels local time Thematic Coordination Actions in FP 7 -ERANET-2012 -RTD Funding Scheme: Coordination and Support Actions (Coordinating Actions) 2. CONFRONTING MAJOR THREATS TO PUBLIC HEALTH 2. 3 TRANSLATIONAL RESEARCH IN MAJOR INFECTIOUS DISEASES: TO CONFRONT MAJOR THREATS TO PUBLIC HEALTH The aim of this area is to confront major threats to public health with emphasis on HIV/AIDS, malaria, tuberculosis, hepatitis, neglected infectious diseases, emerging epidemics and antimicrobial drug resistance, including fungal pathogens. Horizontal Support Actions in FP 7 -ERANET-2012 -RTD Funding Scheme: Coordination and Support Actions (Supporting Actions) THEME/Activity A 4. 2. 2. 3 Support for Programme coordination and cooperation in the context of the ERA Topic identifier ERA-JP. 2012. 1 TITLE Joint programming and its instruments: optimising implementation modalities and support mechanisms 22

Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA 23 Pozivi za prijavu projekata - SARADNJA 23

Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI Za specifični program Kapaciteti budžet iznosi 4, 097 Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI Za specifični program Kapaciteti budžet iznosi 4, 097 milijardi eura. Specifični program Kapaciteti cilja na: Ø pružanje podrške koherentnom razvoju politika Ø upotpunjavanje programa Saradnje Ø pružanje podrške EU politikama i inicijativama u cilju unaprjeđenja usklađenosti i uticaja na politike zemalja članica EU Ø uspostavljanje sinergije između regionalnih i kohezivnih politika, Strukturalnog fonda, obrazovnih i trening programa, te Kompetitivnog inovacijskog okvirnog programa – CIP 24

Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI SPECIFIČNI PROGRAM KAPACITETI Program se sprovoditi kroz sedam Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI SPECIFIČNI PROGRAM KAPACITETI Program se sprovoditi kroz sedam širih oblasti: 1. Istraživačka infrastruktura 2. Istraživanje u cilju pružanja podrške SMEs 3. Regioni znanja i podrška regionalnim klasterima rijentisanim prema istraživanju 4. Istraživački potencijali konvergentnih regiona 5. Nauka u društvu 6. Podrška koherentnom razvoju istraživačkih politika 7. Međunarodna saradnja 25

Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI 1. Istraživačka infrastruktura, budžet – 1. 8 milijardi Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI 1. Istraživačka infrastruktura, budžet – 1. 8 milijardi eura Šta se finansira? Podrška novoj istraživačkoj strukturi Podrška već postojećoj infrastrukturi Prateće mjere Integracijske aktivnosti ICT/ utemeljena e-infrastruktura Studije dizajna /Konstrukcija nove infrastrukture Razvoj politike/ Implementacija programa i podrška novonastalim potrebama 26

Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI Call No 10 - FP 7 -INFRASTRUCTURES-2012 -1 Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI Call No 10 - FP 7 -INFRASTRUCTURES-2012 -1 Call identifier: FP 7 -INFRASTRUCTURES-2012 -1 Date of publication: 20 July 2011 Deadline 1: 23 November 2011, at 17. 00, Brussels local time. Indicative budget 2: EUR 90. 30 million 27

Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI 1. 1 Support to existing research infrastructures Integrating Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI 1. 1 Support to existing research infrastructures Integrating Activities - Combination of Collaborative projects and Coordination and Support Actions (CP-CSA) Social Sciences and Humanities o INFRA-2012 -1. 1. 2. Research infrastructures for the assessment of science, technology and innovation policy Life Sciences o INFRA-2012 -1. 1. 4. Mouse archives and centres for phenotyping mouse models o INFRA-2012 -1. 1. 5. Facilities for translational research in medicine o INFRA-2012 -1. 1. 6. Biological Resources Centres for micro-organisms o INFRA-2012 -1. 1. 8. Stem cell banks o INFRA-2012 -1. 1. 9. Large-scale prospective cohort studies 28

Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI 1. 2 Support to new research infrastructures 1. Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI 1. 2 Support to new research infrastructures 1. 2. 2 Construction of new infrastructures (or major upgrades) – preparatory phase - Combination of Collaborative projects and Coordination and Support Actions (CP-CSA) 1. 2. 3 Construction of new infrastructures – implementation phase - Combination of Collaborative projects and Coordination and Support Actions (CP-CSA) o INFRA-2012 -2. 2. 5. MIRRI - Microbial Resource Research Infrastructure 29

Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI 1. 3 Support to policy development and programme Pozivi za prijavu projekata - KAPACITETI 1. 3 Support to policy development and programme implementation INFRA-2012 -3. 1: International cooperation with the USA on common data policies and standards relevant to global research infrastructures in the environment field - Coordination and Support Actions – coordinating actions (CSA-CA) INFRA-2012 -3. 2: International cooperation with the USA on common einfrastructure for scientific data - Coordination and Support Actions – coordinating actions (CSA-CA) INFRA-2012 -3. 3: Coordination actions, conferences and studies supporting policy development, including international cooperation, for e. Infrastructures - Coordination and Support Actions – coordinating actions (CSA-CA) 30

HVALA NA PAŽNJI ! Katarina Bošnjaković, NCP za Zdravlje, Zaštitu okoliša i Bio-tehnologije mob: HVALA NA PAŽNJI ! Katarina Bošnjaković, NCP za Zdravlje, Zaštitu okoliša i Bio-tehnologije mob: +387 61 92 32 11 e-mail: katarina. bosnjakovic@yahoo. com web: http: //www. ncp-fp. ba/ 31