Скачать презентацию Тема Вплив природних і антропогенних чинників на динаміку Скачать презентацию Тема Вплив природних і антропогенних чинників на динаміку

Презентация диплома 1.pptx

  • Количество слайдов: 6

Тема: «Вплив природних і антропогенних чинників на динаміку захворюваності населення м. Харкова» Мета роботи: Тема: «Вплив природних і антропогенних чинників на динаміку захворюваності населення м. Харкова» Мета роботи: проаналізувати та оцінити вплив природних і антропогенних чинників на географію захворюваності населення Харківської області.

Завдання роботи: • 1) Надати характеристику основних джерел забруднення території, що досліджується; • 2) Завдання роботи: • 1) Надати характеристику основних джерел забруднення території, що досліджується; • 2) Проаналізувати для обраної території компоненти природного середовища; • 3) Оцінити стан вивчення проблеми. Об’єкт дослідження: система навколишнє середовище – здоров’я людини. Предмет дослідження - вивчення впливу особливостей географічного середовища (особливо екологічних чинників) на здоров’я населення, а також закономірності поширення хвороб залежно від еколого-географічних чинників.

Методи дослідження: в даній роботі використовується метод обробки літературних джерел та методи медичної статистики. Методи дослідження: в даній роботі використовується метод обробки літературних джерел та методи медичної статистики. Стан вивчення проблеми: • Одна з перших праць у галузі медичної географії “Узагальнення медичної практичної географії” написана у 1792 р. німецьким ученим Л. Фінке. У 1853 р. Берліні вийшла праця К. Фукса “Медична географія”; на особливу увагу заслуговує праця С. А. Подолинського “Життя й здоров'я людей на Україні”, видана 1878 р. у Женеві. • По різних регіонах та загалом по Україні в медикогеографічному напрямі активно працюють науковці Л. Н. Гусліцер, А. С. Кос’яненко, Н. І. Ковчан, Ю. С. Кушнірюк, Л. В. Міщенко, К. П. Муха, Г. О. Пархоменко, В. Б. Присакар, В. Ф. Рудниченко, К. М. Синяк, Л. П. Шевчук, В. М. Гуцуляк.

Тис. т Перші етапи обробки статистичної інформації. Рік Обсяг викидів, усього Тис. т Перші етапи обробки статистичної інформації. Рік Обсяг викидів, усього

Перші етапи обробки статистичної інформації. Перші етапи обробки статистичної інформації.

Висновки • Ми досі не усвідомлюємо важливість і глобальності тієї проблеми, яка стоїть перед Висновки • Ми досі не усвідомлюємо важливість і глобальності тієї проблеми, яка стоїть перед людством щодо захисту навколишнього середовища. У всьому світі люди прагнуть до максимального зменшення забруднення навколишнього середовища, також і в Україні в 2001 році прийнято кримінальний кодекс, один із розділів якого «Злочини проти довкілля» присвячений встановленню покарання за екологічні злочини. • Несприятливий екологічний вплив на здоров'я людини проявляється в основному внаслідок накопичення шкідливих речовин у високих концентраціях у грунтах, рослинах і харчових ланцюжках за довгий період, який впливає в першу чергу на імунну і генетичну системи людини. Аналогічну дію має забруднення поверхневих і підземних вод та вживання питної води, яка не відповідає гігієнічним вимогам. • Медики встановили прямий зв'язок між зростанням кількості людей, що хворіють алергією, бронхіальною астмою, раком, і погіршенням екологічної обстановки в даному регіоні.