Скачать презентацию Тема ВИДИ ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ Після вивчення Скачать презентацию Тема ВИДИ ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ Після вивчення

d61d61d8f5422c208796d033d8fc7941.ppt

  • Количество слайдов: 30

Тема ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ Після вивчення цієї теми Ви зможете: • зрозуміти, Тема ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ Після вивчення цієї теми Ви зможете: • зрозуміти, за якими критеріями визначаються форми та види кредиту • усвідомити сутність функцій • дати загальну характеристику основних видів кредиту • зрозуміти, у чому полягає сутність економічних меж кредиту • визначити сутність та механізм формування позичкового процента • визначити основні напрями ролі кредиту і дати характеристику кожного з них

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА Савлук М. І. Гроші та кредит, ст. 394 -432 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА Савлук М. І. Гроші та кредит, ст. 394 -432 Івасів Б. С Гроші та кредит, ст. 288 -300 Офіційний веб-сайт НБУ http: //www. bank. gov. ua/

Питання теми 1. Характеристика основних видів кредиту 2. Економічні межі кредиту 3. Позичковий процент Питання теми 1. Характеристика основних видів кредиту 2. Економічні межі кредиту 3. Позичковий процент

1 Характеристика основних видів кредиту ФОРМИ КРЕДИТУ Товарна Грошова 1 Характеристика основних видів кредиту ФОРМИ КРЕДИТУ Товарна Грошова

1 Характеристика основних видів кредиту міжгосподарський державний Основні види кредиту банківський споживчий 1 Характеристика основних видів кредиту міжгосподарський державний Основні види кредиту банківський споживчий

1 Характеристика основних видів кредиту За УКРУПНЕНИМИ ОБ’ЄКТАМИ КРЕДИТУВАННЯ банківський кредит поділяється на три 1 Характеристика основних видів кредиту За УКРУПНЕНИМИ ОБ’ЄКТАМИ КРЕДИТУВАННЯ банківський кредит поділяється на три групи: кредит в основний капітал кредит в оборотний капітал кредит на споживчі потреби

Характеристика основних видів кредиту У взаємозв’язку з джерелами погашення ЗА ХАРАКТЕРОМ ПОВЕРНЕННЯ розрізняють кредити: Характеристика основних видів кредиту У взаємозв’язку з джерелами погашення ЗА ХАРАКТЕРОМ ПОВЕРНЕННЯ розрізняють кредити: з одноразовим поверненням з погашенням у розстрочку з регресією платежів

1 Характеристика основних видів кредиту ЗА ТЕРМІНАМИ КОРИСТУВАННЯ банківський кредит поділяється на: Короткостроковий (умовно 1 Характеристика основних видів кредиту ЗА ТЕРМІНАМИ КОРИСТУВАННЯ банківський кредит поділяється на: Короткостроковий (умовно до одного року), Середньостроковий (від одного до трьох років) Довгостроковий (понад три роки)

1 Характеристика основних видів кредиту ЗА СФЕРАМИ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ розрізняють кредити у сферу виробництва 1 Характеристика основних видів кредиту ЗА СФЕРАМИ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ розрізняють кредити у сферу виробництва у сферу споживання у сферу обігу

1 Характеристика основних видів кредиту За порядком надання прямий непрямий 1 Характеристика основних видів кредиту За порядком надання прямий непрямий

1 Характеристика основних видів кредиту За методом надання позичальники отримують одноразово перманентно гарантовано 1 Характеристика основних видів кредиту За методом надання позичальники отримують одноразово перманентно гарантовано

1 Характеристика основних видів кредиту За схемою надання Відповідно до кредитної лінії Револьверні Контокорентні 1 Характеристика основних видів кредиту За схемою надання Відповідно до кредитної лінії Револьверні Контокорентні Овердрафт

1 Характеристика основних видів кредиту ЗА ФОРМОЮ ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТОРІВ Двосторонній Консорціумний (синдикатний) Паралельний (багатосторонній) 1 Характеристика основних видів кредиту ЗА ФОРМОЮ ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТОРІВ Двосторонній Консорціумний (синдикатний) Паралельний (багатосторонній)

1 Характеристика основних видів кредиту ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЮ ПОВЕРНЕННЯ Забезпечені Незабезпечені (бланкові). 1 Характеристика основних видів кредиту ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЮ ПОВЕРНЕННЯ Забезпечені Незабезпечені (бланкові).

1 Характеристика основних видів кредиту За ступенем ризику стандартні з підвищеним ризиком 1 Характеристика основних видів кредиту За ступенем ризику стандартні з підвищеним ризиком

1 Характеристика основних видів кредиту За строками повернення строкові до запитання відстрочені (пролонговані) прострочені 1 Характеристика основних видів кредиту За строками повернення строкові до запитання відстрочені (пролонговані) прострочені

Характеристика основних видів кредиту ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ перерозподільна контрольна капіталізація вільних грошових доходів Характеристика основних видів кредиту ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ перерозподільна контрольна капіталізація вільних грошових доходів

2 Економічні межі кредиту Межі кредиту (обговорення) • Це такий рівень розвитку кредитних відносин 2 Економічні межі кредиту Межі кредиту (обговорення) • Це такий рівень розвитку кредитних відносин в народному господарстві, за якого попит і пропозиція на кредит балансуються при збереженні стабільної, помірної, доступної для переважної більшості нормально працюючих позичальників, процентної ставки.

2 Економічні межі кредиту Мікроекономічні межі кредиту формуються під впливом таких економічних чинників динаміки 2 Економічні межі кредиту Мікроекономічні межі кредиту формуються під впливом таких економічних чинників динаміки ринкової ставки позичкового процента характеру коливання потреби позичальника в основному й оборотному капіталі стану забезпеченості позичальника власним капіталом та ефективності його використання ефективності та окупності проектів, на реалізацію яких позичаються кошти

2 Економічні межі кредиту Макроекономічна межа кредиту формується під впливом загальноекономічних чинників, таких як: 2 Економічні межі кредиту Макроекономічна межа кредиту формується під впливом загальноекономічних чинників, таких як: обсяги і темпи зростання ВВП; структура і рівень розвитку фінансової системи і стан державних фінансів; цілі і методи державної грошовокредитної політики; розвиток ринкових відносин тощо.

2 Позичковий процент є платою за користування позичковим капіталом, його ціною • Норма позичкового 2 Позичковий процент є платою за користування позичковим капіталом, його ціною • Норма позичкового • Процентна ставка — процента — це відношення відносна величина доходу суми річного доходу, за фіксований проміжок одержаного на позичковий часу, тобто відношення капітал, до суми капіталу, доходу (процентних наданого в позичку, грошей) до суми боргу за помножене на 100. одиницю часу. • Інтервал часу, до якого • При постійній базі застосовується процентна використовуються прості, ставка, називається а при змінній — складні періодом нарахування процентні ставки. процентів

Позичковий процент виконує функції розподілу прибутку збереження позичкового капіталу Позичковий процент виконує функції розподілу прибутку збереження позичкового капіталу

3 Позичковий процент ХТО ШВИДШЕ ? ! • Якщо позичковий капітал дорівнює 200 тис. 3 Позичковий процент ХТО ШВИДШЕ ? ! • Якщо позичковий капітал дорівнює 200 тис. грн, а отриманий на нього річний дохід — 30 тис. грн, то норма процента становитиме ? річних. • Маржа— різниця між процентними ставками за наданий кредит і за залучені ресурси

3 Позичковий процент ПРОСТИЙ ВІДСОТОК – ЦЕ НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКУ ЛИШЕ НА ПОЧАТКОВО ІНВЕСТОВАНУ СУМУ. 3 Позичковий процент ПРОСТИЙ ВІДСОТОК – ЦЕ НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКУ ЛИШЕ НА ПОЧАТКОВО ІНВЕСТОВАНУ СУМУ. Приклад На початку року інвестор розміщує на рахунку в банку суму Р під відсоток r. Через рік він одержить суму Р 1, яка дорівнює початково інвестованим коштам плюс нараховані відсотки, або Р 1 = Р + РR = Р (1 + R) Через два роки сума на рахунку складатиме: Р 2 = Р + РR= Р (1 + 2 R) Аналогічно можна представити суму Рn, яку вкладник одержить через n років: РN = Р (1 + R N), де: Рn – майбутня вартість; Р – сьогоднішня вартість.

3 Позичковий процент ПРОСТИЙ ВІДСОТОК. Закріплення в розрахунках 1 Приклад Розрахуйте нарощену суму з 3 Позичковий процент ПРОСТИЙ ВІДСОТОК. Закріплення в розрахунках 1 Приклад Розрахуйте нарощену суму з вихідної суми в 20000 грн. при розміщенні її в банку на умовах нарахування простих відсотків, якщо річна ставка 15 %, а період нарахування – 10 років. 2 Приклад 50000 грн. надані підприємству в кредит на шість місяців за ставкою 8 % річних. Необхідно визначити суму кредиту до погашення.

3 Позичковий процент СКЛАДНИЙ ВІДСОТОК його нараховують не тільки на основну суму, а й 3 Позичковий процент СКЛАДНИЙ ВІДСОТОК його нараховують не тільки на основну суму, а й на суму, що включає як основну суму, так і нараховані раніше відсотки. Після першого року: Р 1 = Р (1 + r) В кінці другого року: Р 2 = Р (1 + r) + Р(1 + r) r = Р (1 + r)2 В кінці третього року : Р 3 = Р (1 + r)2 + Р(1 + r)2 r = Р (1 + r)2 (1 + r) = Р (1 + r)3 Аналогічно можна показати, що через n років сума на рахунку зросте до величини: Рn = Р (1 + r)n

3 Позичковий процент Складний відсоток. Закріплення в розрахунках. • Приклад 1. Визначити, яку суму 3 Позичковий процент Складний відсоток. Закріплення в розрахунках. • Приклад 1. Визначити, яку суму повинен повернути боржник наприкінці строку позички. Кредит надано в сумі 1000 грн. за складною ставкою відсотків 10 % річних: а) на 5 років; б) на 5 місяців; в) 50 днів.

Що це означає, на вашу думку? Що це означає, на вашу думку?

Підсумкові питання по темі на закріплення 1. Які є форми кредиту? 2. Яка різниця Підсумкові питання по темі на закріплення 1. Які є форми кредиту? 2. Яка різниця між державним та міжнародним кредитом? ? 3. Яка різниця між банківським та комерційним кредитом? 4. Які види кредиту є найбільш поширеними в наш час, чому? 5. Що таке межі кредиту і чим вони визначаються? 6. Чому відсоток є економічною категорією? 7. Яку роль відіграє відсоток у розвитку економіки?