Скачать презентацию TEMA Tipet e te dhenave dhe variablave Strukturat Скачать презентацию TEMA Tipet e te dhenave dhe variablave Strukturat

bb982063797a981f0dd5d20103850123.ppt

  • Количество слайдов: 13

TEMA Tipet e te dhenave dhe variablave. Strukturat e kontrollit. TEMA Tipet e te dhenave dhe variablave. Strukturat e kontrollit.

Cfare do te mesojme • Çfare eshte Java. Script • Cilat jane pjeset perberese Cfare do te mesojme • Çfare eshte Java. Script • Cilat jane pjeset perberese te nje programi JS • Ku zë vend Java. Script ne nje web-faqe • Çfare mundet dhe nuk mundet te beje Java. Script. • Programi i pare

 • Java. Script u zhvillua fillimisht nga Brendan Eich ne Netscape midis viteve • Java. Script u zhvillua fillimisht nga Brendan Eich ne Netscape midis viteve 1995– 1996. • Ne fillim JS u njoh me emrin Live. Script. • Java. Script nuk eshte Java • Java. Script eshte scripting language* dhe nuk eshte “compiled language” • Microsoft Internet Explorer 3. 0 ne 1996 shtoi suport per Java. Script • 1999 ECMA-262 version 3 • Browser-a te ndryshem interpretojne ndryshe * një gjuhë programimi që mbështetet në skripte - programe të shkruara për një mjedis të veçantë që mund të interpretohet ( në vend se të kompilohet )

Browset Web-Faqe C++ Java . NET Java. Script Browset Web-Faqe C++ Java . NET Java. Script

DOM – Document Object Model • DOM eshte nje standard i rendesishem ne Java. DOM – Document Object Model • DOM eshte nje standard i rendesishem ne Java. Script • Eshte i zhvilluar nga (W 3 C) • Perkufizohet si: “nje nderfaqe – dhe gjuhe neutrale qe mundeson programet dhe skriptet te aksesojne dhe perditesojne permbajtjen, strukturen dhe stilin e nje dokumenti” • DOM krijon nje strukture (tree structure) per dokumentet HTML dhe XML dhe mundeson interpretimin e atyre objekteve.

<table> <tbody> <tr> <td>Shady Grove</td> <td>Aeolian</td> </tr> <td>Over the River, Charlie</td> <td>Dorian</td> </tr> </tbody>

Shady Grove Aeolian
Over the River, Charlie Dorian

Programi Java. Script • Nje program Java. Script perbehet nga germa, shenja, fjale apo Programi Java. Script • Nje program Java. Script perbehet nga germa, shenja, fjale apo edhe operacione matematike te cilat vendosen bashke ne nje rregull specifik i cili eshte i kuptueshem nga nje Java. Script interpretues. var small. Number = 4; • Java. Script i pergjigjet eventeve si psh: klikimit, ndryshimit te tekstit ne nje forme, ngarkimit te nje faqeje webi, etj.

Vendosja e Java. Script në faqe • <head> </head> dhe/ose <body> </body> <html> <head> Vendosja e Java. Script në faqe • dhe/ose Shembull ne Java. Script

// … •

// Java. Script vendoset ketu // Java. Script vendoset ketu Shembull 1

Çfarë bën Java. Script • JS eshte client-side language • Shto interaktivitet webfaqeve • Çfarë bën Java. Script • JS eshte client-side language • Shto interaktivitet webfaqeve • Menu • Slideshow • Animacione • Kontrollet e formave dhe te dhenave ne to

Çfarë nuk bën Java. Script • Java. Script nuk mund te perdoret me çdo Çfarë nuk bën Java. Script • Java. Script nuk mund te perdoret me çdo kusht ne nje klient • Java. Script nuk garanton sigurine e te dhenave • Java. Script nuk ka akses ne variablat server-side / database qe ndodhet ne server.

Elementët bazë në Java. Script • Fjalite mbarojne me ; & kodi grupohoet me Elementët bazë në Java. Script • Fjalite mbarojne me ; & kodi grupohoet me { } • Komentet janë • Nje rresht: // • Shumë rreshta: /* */ • Karakteret speciale • n (document. write('une jam n student')) • t (document. write('une jam t student')) • ’ (document. write('une “nuk”jam student'))