Скачать презентацию Tema POTRIVIREA PERECHELOR Lucrări de laborator şi Скачать презентацию Tema POTRIVIREA PERECHELOR Lucrări de laborator şi

ПОДБОР лабораторные занятия.pptx

  • Количество слайдов: 25

Tema : «POTRIVIREA PERECHELOR» Lucrări de laborator şi practice pentru studenţii anului 2, facultatea Tema : «POTRIVIREA PERECHELOR» Lucrări de laborator şi practice pentru studenţii anului 2, facultatea medicina veterinară Vladimir RADIONOV 20. 02. 2012

Lucrarea 1. Potrivirea perechelor fenotipică (omogene, heterogene) Lucrarea 1. Potrivirea perechelor fenotipică (omogene, heterogene)

Scopul lucrării: de a lua cunoştinţă de diferite tipuri de potriviree a perechelor (omogene, Scopul lucrării: de a lua cunoştinţă de diferite tipuri de potriviree a perechelor (omogene, heterogene, înrudite, neînrudite), a căpăta deprinderi de construire lor şi apreciere rezultatelor obţinute

Explicaţii metodice: Împerechere - asociere părinţelor cu scopul de a obţine descendeţii cu calităţiile Explicaţii metodice: Împerechere - asociere părinţelor cu scopul de a obţine descendeţii cu calităţiile morfoproductive dorite

Clasificarea sistemelor de împerecheri (de potrivire a perechilor) Clasificarea sistemelor de împerecheri (de potrivire a perechilor)

Clasificarea sistemelor de împerecheri (de potrivire a perechilor) Clasificarea sistemelor de împerecheri (de potrivire a perechilor)

Selectarea partenerilor pentru împerecheri individuale: Presupune: Scopul: Se practică • alegerea pentru fiecare femelă Selectarea partenerilor pentru împerecheri individuale: Presupune: Scopul: Se practică • alegerea pentru fiecare femelă a unui mascul reproducător concret • creşterii viitorilor reproducători, • crearea liniilor şi familiilor, • crearea animalelor recordiste • numai în gospodăriile de prăsilă în

Potrivirea perechilor „în grupă Potrivirea perechilor „în grupă" „individual grupă“: „în grupă" presupune alegerea pentru o grupă de femele comparativ asemănătoare între ele după unul sau mai multe caractere, a 2 3 masculi cu caractere şi origine asemănătoare. Х

„Individual - grupă“ presupune alegerea pentru o grupă de femele comparativ asemănătoare între ele „Individual - grupă“ presupune alegerea pentru o grupă de femele comparativ asemănătoare între ele după unul sau mai multe caractere, a 1 masculi cu caractere şi origine asemănătoare Х Х

Potrivirea fenotipică a perechilor: Øpresupune selectarea partenerilor la împerechere, numai după caracterele morfoproductive (nivelul Potrivirea fenotipică a perechilor: Øpresupune selectarea partenerilor la împerechere, numai după caracterele morfoproductive (nivelul productiv, particularităţile exterioare şi de constituţie)), neţinînd cont de baza ereditară

Se realizează în 2 variante: împerecheri omogene împerecheri heterogene • partenerile se aseamănă între Se realizează în 2 variante: împerecheri omogene împerecheri heterogene • partenerile se aseamănă între ei după caracterele morfoproductive • partenerile se deosebesc între ei după caracterele morfoproductive

Scopul: împerecheri omogene • consolidarea, caracterelor dorite, sporirea omogenităţii descendenţii după manifestarea indicelui selectat, Scopul: împerecheri omogene • consolidarea, caracterelor dorite, sporirea omogenităţii descendenţii după manifestarea indicelui selectat, precum şi a puterii de transmitere prin moştenire a acestuia împerecheri heterogene • combinarea caracterelor morfoproductive ale partenerilor în baza ereditară a descendenţei, utile pentru om

Principii generale : 1) Principii generale : 1) "bun cu bun produc mai bun: dacă pentru femele cu performanţe înalte este selectat pentru împerechere masculii, de asemenea, cu performanţe înalte, ne putem aştepta la obţinerea unor produşi valoroşi. 2) "rău cu bun se îmbunătăţeşte: masculii, după performanţele lor morfoproductive şi ereditare, trebuie să fie superiori femelelor pentru a realiza principiile sus numite.

Exerciţiul 1: În baza datelor din registru, selectaţi cîte 10 vaci cu diferite lactaţii Exerciţiul 1: În baza datelor din registru, selectaţi cîte 10 vaci cu diferite lactaţii şi planificaţi împerecherea fenotipică omogene cu taurul Liutic – 911 şi heterogene – Mangal 75. Rezultatele înscrieţi le conform tabelului 1.

Tabelul 1 Producţia de lapte individuală a vacilor selectaţi Împerech Porecla, ere nr. a Tabelul 1 Producţia de lapte individuală a vacilor selectaţi Împerech Porecla, ere nr. a taurului indicile parental IP= (2 M+ММ+ МТ) / 4 a Porecla, nr. al vacii Producţia de lapte pe 305 zile taurului canti tatea, kg Omogene Liutic – 911 Hetero gene Mangal 75 grăsi me, % canti tatea, kg grăsi me, % Sco pul

Lucrarea 2. Potrivirea perechelor genotipică (înrudite, înenrudite) Lucrarea 2. Potrivirea perechelor genotipică (înrudite, înenrudite)

Scopul lucrării: de a lua cunoştinţă de diferite tipuri de potriviree a perechelor înrudite, Scopul lucrării: de a lua cunoştinţă de diferite tipuri de potriviree a perechelor înrudite, neînrudite, a căpăta deprinderi de construire lor şi apreciere rezultatelor obţinute

Explicaţii metodice: ØPotrivirea genotipică a perechilor se face ţinînd cont de baza ereditară a Explicaţii metodice: ØPotrivirea genotipică a perechilor se face ţinînd cont de baza ereditară a viitorilor parteneri.

POTRIVIREA GENOTIPICĂ A PERECHILOR ØSe realizează în 2 variante: înrudite neînrudite • cînd partenerii POTRIVIREA GENOTIPICĂ A PERECHILOR ØSe realizează în 2 variante: înrudite neînrudite • cînd partenerii la împerechere au în pedigriul strămoşi comuni • cînd partenerii la împerechere nu au în pedigriul strămoşi comuni

POTRIVIREA GENOTIPICĂ A PERECHILOR Gradul de rudenie se stabileşte marcînd prin cifre romane generaţia POTRIVIREA GENOTIPICĂ A PERECHILOR Gradul de rudenie se stabileşte marcînd prin cifre romane generaţia (rîndul în pedigriu) în care se află strămoşul comun pe linie maternă şi în care pe linie paternă. Prezenţa strămoşilor comuni în pedigriu se marchează prin anumite semne convenţionale▲, ●, ■, etc. ).

De exemplu: Ø dacă strămoşul comun se află pe linia mamei în rîndul II, De exemplu: Ø dacă strămoşul comun se află pe linia mamei în rîndul II, iar pe linia tatei în rîndul III, gradul de înrudire se va seri II III; Ødacă strămoşul comun se află pe linia mamei în rîndul I şi III, iar pe linia tatei în rîndul a II şi III, gradul de înrudire se va seri I, III II, III.

Clasificarea gradului de consangvinizare Øfoarte strînsă se fac de tipul mamă fiu (I II), Clasificarea gradului de consangvinizare Øfoarte strînsă se fac de tipul mamă fiu (I II), fiică tată (II I), fraţi surori (II, II II, II), au cel mai înalt grad de înrudire (r = 0, 5) şi coeficient de homozigoţie (Fx = 25 %). Øapropiată - sunt de tipul bunici nepoţi (III I), bunei nepoate (I III) sau II III; III II etc. cu un grad de înrudire de r = 0, 25 şi co eficient de consangvinitate 12, 5 %. Ømoderată se efectuează împerecherile de tipul III; III IV; IV III. r = 0, 125; Fx = 6, 25 %. Øîndepărtată găseşte în rîndul IV şi V al pedigriului, r = 0, 0625; Fx = 3, 125%

Exerciţiul 2: Exerciţiul 2:

CLASIFICAREA RASELOR DUPĂ LOCUL DE LOCALE DE IMPORT individuală DUPĂ AREALUL DE RĂSPÎNDIRE ZONALE CLASIFICAREA RASELOR DUPĂ LOCUL DE LOCALE DE IMPORT individuală DUPĂ AREALUL DE RĂSPÎNDIRE ZONALE LOCALE În funcţie de forma de realizare DUPĂ TIPUL DE PRODUCŢIE individuală Individual gropă În gropă SPECIALIZATE MIXTE

Clasificarea sistemelor de împerecheri (de potrivire a perechilor) Clasificarea sistemelor de împerecheri (de potrivire a perechilor)