Скачать презентацию Тема Перші землероби та скотарі на території України Скачать презентацию Тема Перші землероби та скотарі на території України

0721b264dbc1d8484dd5eca057a323ba.ppt

  • Количество слайдов: 35

Тема: Перші землероби та скотарі на території України. Вчитель: Яновська О. Ю. ЗОШ № Тема: Перші землероби та скотарі на території України. Вчитель: Яновська О. Ю. ЗОШ № 24 Миколіїв 2012

Мета уроку: ознайомити учнів з трипільською археологічною культурою, з господарством, побутом і духовним життям Мета уроку: ознайомити учнів з трипільською археологічною культурою, з господарством, побутом і духовним життям її носіїв; прослідкувати вплив умов життя та занять трипільців на їх духовний світ; охарактеризувати скотарів степу.

Учні: називають хронологічні межі трипільської культури, основні заняття, головні винаходи трипільців; показують на карті Учні: називають хронологічні межі трипільської культури, основні заняття, головні винаходи трипільців; показують на карті територію розселення представників землеробських та скотарських культур на території України; застосовують та пояснюють на прикладах поняття і терміни: «археологічна культура» , «осілість» , «ремесло» , «релігія» , «сусідська рільнича громада» , «кочовики» ; описують життя носіїв трипільської культури; порівнюють спосіб життя носіїв землеробської та скотарської культури ; висловлюють судження про походження релігії трипільців.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навиків. Обладнання: мультимедійна дошка, підручники, контурні Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навиків. Обладнання: мультимедійна дошка, підручники, контурні карти. Терміни і поняття: археологічна культура, трипільська культура, осілість, релігія, ремесло.

Хід уроку: І Організаційний момент. ІІ Актуалізація опорних знань учнів. - Який період в Хід уроку: І Організаційний момент. ІІ Актуалізація опорних знань учнів. - Який період в історії людства називають неолітом? - Виберіть поняття (на мультимедійній дошці), які стосуються неоліту: збиральництво, патріархат, домашнє скотарство, землеробство, матріархат, ручне рубило.

- Доповніть схему: Наслідки неолітичної революції Землеробство Ремісництво Домашнє, відгінне - Як змінився спосіб - Доповніть схему: Наслідки неолітичної революції Землеробство Ремісництво Домашнє, відгінне - Як змінився спосіб життя первісних людей у ході неолітичної революції?

Давайте прослідкуємо, які зміни в період неоліту відбулися на теренах України. Давайте прослідкуємо, які зміни в період неоліту відбулися на теренах України.

ІІІ Вивчення нового матеріалу. План 1. Трипільська археологічна культура. 2. Господарство і побут трипільців. ІІІ Вивчення нового матеріалу. План 1. Трипільська археологічна культура. 2. Господарство і побут трипільців. 3. Духовне життя носіїв трипільської культури. 4. Скотарі степу.

Приблизно на другу половину VI тис. до н. е. припадає початок землеробства і на Приблизно на другу половину VI тис. до н. е. припадає початок землеробства і на теренах України. Подібно до інших частин Європи на землях України виникають початкові, примітивні форми землеробства та скотарства. Поступово скотарські племена степових районів України відокремилися від землеробів і перейшли до кочового способу життя. Оскільки тоді ще не знали писемності, справжні імена народів, людей, назви поселень нам невідомі. Таких безіменних для нас народів в історії дуже багато. Щоб їх розрізняти археологи дають їм умовні назви. Кожен народ має власну культуру – мову, звичаї, особливо любить якісь орнаменти чи кольори, посвоєму зводять оселі, залишає слід (поселення та могильники). Сукупність подібних пам’яток певної території та часу, що мають місцеві своєрідні особливості називають археологічною культурою.

Археологічна культура отримує назву за місцем першої знахідки або за певними визначальними ознаками (обрядом Археологічна культура отримує назву за місцем першої знахідки або за певними визначальними ознаками (обрядом поховання, формою кераміки). Вона має визначену територію та час існування.

Про яку археологічну культуру йдеться в цьому фрагменті? Про яку археологічну культуру йдеться в цьому фрагменті?

В середовищі землеробських, осілих племен, які мешкали між Бугом і Дністром виникла одна з В середовищі землеробських, осілих племен, які мешкали між Бугом і Дністром виникла одна з найрозвиненіших хліборобських культур енеолітичної доби – трипільська.

Трипілля Село Трипілля розташоване за 50 км від Києва вниз по Дніпру. Саме тут Трипілля Село Трипілля розташоване за 50 км від Києва вниз по Дніпру. Саме тут впадають в нього відразу три річки – Стугна, Красна і Бобриця, утворюючи три поля, від чого і утворилася назва поселення.

Чому цю археологічну культуру називають трипільською? Хто, де і коли розпочав її дослідження? Чому цю археологічну культуру називають трипільською? Хто, де і коли розпочав її дослідження?

Проблемне завдання: На прикладі трипільців підтвердіть чи спростуйте думку дослідників про те, що кожен Проблемне завдання: На прикладі трипільців підтвердіть чи спростуйте думку дослідників про те, що кожен народ лишає в історії свій самобутній слід.

Територія поширення Величезна територія лісостепової і частково степової смуги Правобережної України, Молдови і Східної Територія поширення Величезна територія лісостепової і частково степової смуги Правобережної України, Молдови і Східної Румунії, межиріччя Дніпра й Дністра, сягаючи на півночі волинського і київського Полісся та пониззя р. Десни, а на півдні – причорноморських степів За останніми археологічними даними, площа території України, зайнята трипільськими племенами, на сьогодні дорівнює близько 600 тис. гектарів. На ній виявлено близько двох тисяч трипільських поселень.

1. Позначте стрілками напрямки поширення землеробства та скотарства на українських землях. 2. Заштрихуйте територію 1. Позначте стрілками напрямки поширення землеробства та скотарства на українських землях. 2. Заштрихуйте територію розселення племен трипільської культури. 3. Підпишіть місця, які дали назви трипільській культурі.

Час існування Землеробсько-скотарські племена трипільської культури на теренах України мешкали із другої половини ІV Час існування Землеробсько-скотарські племена трипільської культури на теренах України мешкали із другої половини ІV до кінця ІІІ тис. до н. е. , в енеоліті (перехідний період від кам'яного віку до епохи бронзи, коли людина навчилась обробляти перший метал – мідь) Найдавніші її поселення нині датують другою половиною ІV тис. до н. є. Енеоліт – Мідний вік Кам’яний вік VI - III тис. до н. е. Палеоліт Мезоліт Неоліт IV - III тис. до н. е. Бронзови Залізний й вік II тис. до н. е.

Робота з текстом підручника Доповніть схему, опрацювавши § 6 ст. 40. Висловіть свою думку. Робота з текстом підручника Доповніть схему, опрацювавши § 6 ст. 40. Висловіть свою думку.

Дискусія про походження трипільської культури Гіпотези Автохтонна, виникла на основі місцевої неолітичної людності Дискусія про походження трипільської культури Гіпотези Автохтонна, виникла на основі місцевої неолітичної людності

Використовуючи зображення, опишіть план поселення та житло трипільців. Використовуючи зображення, опишіть план поселення та житло трипільців.

2. Господарство та побут трипільців. 2. Господарство та побут трипільців.

- Про які заняття трипільців ви дізналися з фільму? - Які нові матеріали винайшли - Про які заняття трипільців ви дізналися з фільму? - Які нові матеріали винайшли чи виробляли трипільці? - У чому досягли найвищої майстерності?

Заняття трипільців рільництво осіле скотарство ремесла господарські промисли обмін з сусідніми племенами риболовля та Заняття трипільців рільництво осіле скотарство ремесла господарські промисли обмін з сусідніми племенами риболовля та мисливство

Рільництво у трипільців Сіяли ячмінь, просо, пшеницю, вирощували садово-городні культури, льон. Ріллю обробляли дерев'яною Рільництво у трипільців Сіяли ячмінь, просо, пшеницю, вирощували садово-городні культури, льон. Ріллю обробляли дерев'яною мотикою з кам'яним чи кістяним наконечником, пізніше — ралом. Збіжжя жали серпами: кістяними із крем'яними вкладишами або крем'янимими. Зерно на борошно мололи кам'яними зернотерками (жорнами). Розводили велику і дрібну рогату худобу, коней, свиней.

Ремесла • гончарство - виробництво глиняного посуду • виробництво знарядь з каменю, кості та Ремесла • гончарство - виробництво глиняного посуду • виробництво знарядь з каменю, кості та крем'яних • • обробка металів прядіння й ткацтво

Кераміка трипільців Кухонний посуд Столовий посуд Предмети релігійного призначення, іграшки - Розташуйте зображення виробів Кераміка трипільців Кухонний посуд Столовий посуд Предмети релігійного призначення, іграшки - Розташуйте зображення виробів кераміки відповідно їх призначення. - Охарактеризуйте гончарне виробництво трипільців. - Чому, на вашу думку, трипільську культуру ще називають культурою «мальованої кераміки» ?

- Охарактеризуйте схему суспільного устрою трипільців. Плем’я Роди Великі патріархальні сім’ї Окремі сім’ї - Охарактеризуйте схему суспільного устрою трипільців. Плем’я Роди Великі патріархальні сім’ї Окремі сім’ї

- Опишіть зовнішній вигляд та одяг трипільців. - Опишіть зовнішній вигляд та одяг трипільців.

Духовний світ трипільців • Земля та жінка порівнюються та уподоблюються на основі ідеї родючості Духовний світ трипільців • Земля та жінка порівнюються та уподоблюються на основі ідеї родючості • Жіночі зображення символізують Матір-землю, яка дає життя • Народження із зерна нових зерен уподібнено народженню дитини - Який обряд, на вашу думку, зображений на фото? - Як життя та заняття трипільців пов’язані з їх уявленнями про світ?

Скотарі степу • Робота з підручником: § 6 п. 3 • Порівняйте спосіб життя Скотарі степу • Робота з підручником: § 6 п. 3 • Порівняйте спосіб життя землеробів та скотарів доби енеоліту. Господарські заняття Землероби Скотарі Житло, поселення Кераміка Обряд поховання Внесок у розвиток людства

IV. Узагальнення та систематизація знань учнів. - Хто такий Вікентій Хвойка? - Чому йому IV. Узагальнення та систематизація знань учнів. - Хто такий Вікентій Хвойка? - Чому йому встановлено пам’ятник? - До якої епохи належить трипільська культура? - Обговорення проблемного завдання. - Який слід в історії людства залишили трипільці?

Підведення підсумків • Домашнє завдання: § 6, запитання ст. 44 Підведення підсумків • Домашнє завдання: § 6, запитання ст. 44

Використані джерела 1. HTTP: //WWW. VESNA. ORG. UA/TXT/YAKOVENKON/ZNAID/R 1. HTML ПРАІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Використані джерела 1. HTTP: //WWW. VESNA. ORG. UA/TXT/YAKOVENKON/ZNAID/R 1. HTML ПРАІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 2. HTTP: //WWW. ARATTA-UKRAINE. COM/TEXT_UA. PHP? ID=59, HTTP: //UKRMUSEUM. INFO/UA/MAIN/PERSONALII/SHOW/2613. HTML ПУБЛІКАЦІЇ ПРО В. ХВОЙКУ 3. HTTP: //WWW. TRYPILLIA. COM/MUSEUM/ HTTP: /WWW. TRYPILLYA. KIEV. UA/ НАБІР ЛИСТІВОК ВИРОБІВ ТРИПІЛЬСЬКИХ ГОНЧАРІВ; РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНОГО КОСТЮМУ 4. HTTP: //USERS. IPTELECOM. NET. UA/~KOLO-RA/P 5. HTML САЙТ "ТОВАРИСТВО КОЛО-РА “: МАКЕТ ТРИПІЛЬСЬКОГО ЖИТЛА 5. HTTP: //WWW. PEREHID. ORG. UA/N 10/4. HTML СЄДАК І. М. , СЄДАК О. І. ТРИПІЛЬСЬКІ ВИТОКИ МІСТОБУДІВНИХ ТРАДИЦІЙ У ДАВНІХ СЛОВ’ЯН 6. СЕРЕДНИЦЬКА Г. В. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ОПОРНІ КОНСПЕКТИ) 7 КЛАС, КИЇВ «А. С. К. » 2005.