Скачать презентацию Тема ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ Після вивчення цієї Скачать презентацию Тема ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ Після вивчення цієї

e08f0228428d59e760132f5f676b44fa.ppt

  • Количество слайдов: 21

Тема ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ Після вивчення цієї теми Ви зможете: • • • Тема ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ Після вивчення цієї теми Ви зможете: • • • зрозуміти сутність, форми прояву та способи виміру інфляції пізнати механізм впливу інфляції на реальну економіку, її економічні та соціальні наслідки засвоїти завдання та механізм державного регулювання інфляції ознайомитися з основними особливостями інфляційного процесу в Україні в перехідний період зрозуміти сутність, завдання та види грошових реформ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА Савлук М. І. Гроші та кредит, ст. 212 -251 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА Савлук М. І. Гроші та кредит, ст. 212 -251 Івасів Б. С. Гроші та кредит, ст. 213 -235 Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України http: //www. ukrstat. gov. ua/

ПИТАННЯ ТЕМИ 1. 2. 3. 4. 5. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Причини ПИТАННЯ ТЕМИ 1. 2. 3. 4. 5. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Причини інфляції Економічні та соціальні наслідки інфляції Державне регулювання інфляції Сутність та види грошових реформ Якщо ти купуєш те, що тобі не потрібно, то незабаром будеш продавати те, що тобі необхідно. Б. Франклін.

1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Що таке інфляція? Інфляція — це тривале 1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Що таке інфляція? Інфляція — це тривале і швидке знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті. Що є головною формою прояву інфляції? Знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних товарів.

1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Дискусія? • • • Чи є зростання 1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Дискусія? • • • Чи є зростання цін єдиною ознакою інфляції? Чи за будь-яких темпів зростання цін виникає інфляція? Чи за будь-яких причин зростання цін можлива інфляція ?

1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Вимірювання інфляції • Індекс споживчих цін (ІСЦ) 1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Вимірювання інфляції • Індекс споживчих цін (ІСЦ) Індекс цін на засоби виробництва Дефлятор ВВП http: //www. ukrstat. gov. ua/

ПОДУМАЙ Ситуація 1. Вартість споживчого кошику минулого року дорівнювала 510 грн. , а поточного ПОДУМАЙ Ситуація 1. Вартість споживчого кошику минулого року дорівнювала 510 грн. , а поточного року – 621 грн. Визначте: Ø індекс споживчих цін поточного року порівняно з минулим роком? Ø на скільки зросли ціни в поточному році порівняно з минулим роком?

ХТО ШВИДШЕ ЗНАЙДЕ ВІДПОВІДЬ? і отримає гарну оцінку Ситуація 2 Ринковий кошик складається з ХТО ШВИДШЕ ЗНАЙДЕ ВІДПОВІДЬ? і отримає гарну оцінку Ситуація 2 Ринковий кошик складається з 4 кг хліба і 8 кг м`яса. Ціна хліба 1, 20 грн/кг, м`яса – 10 грн/кг. Знайдіть рівень інфляції, якщо ціна хліба незмінна, а ціна м`яса: § зросла на 5% § зросла в 1, 2 раза.

1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Види інфляції За формами прояву інфляції • 1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Види інфляції За формами прояву інфляції • цінова інфляція • інфляція заощаджень • девальвація За темпами знецінення грошей • • За чинниками, що спричинюють інфляційний процес, • інфляцію витрат • Інфляція попиту повзуча помірна, відкрита галопуюча інфляція гіперінфляція

 Виведіть причини інфляції за допомогою рівняння Фішера Виведіть причини інфляції за допомогою рівняння Фішера

2 Причини інфляції Графік взаємозв’язку між середніми темпами зростання цін та середніми темпами зростання 2 Причини інфляції Графік взаємозв’язку між середніми темпами зростання цін та середніми темпами зростання маси грошей у восьми країнах

2 Причини інфляції Зростання цін за ліберальної монетарної політики 2 Причини інфляції Зростання цін за ліберальної монетарної політики

3 Економічні та соціальні наслідки інфляції У соціальній сфері • інфляція створює передумови для 3 Економічні та соціальні наслідки інфляції У соціальній сфері • інфляція створює передумови для перерозподілу доходів між найманими працівниками та підприємцями на користь останніх В економічній сфері. • впливає на сферу виробництва, торгівлю, кредитну і грошову системи, державні фінанси, валютну систему і на платіжний баланс країни.

3 Економічні та соціальні наслідки інфляції ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА дефляційної політики (урегулювання 3 Економічні та соціальні наслідки інфляції ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА дефляційної політики (урегулювання попиту) кредитна рестрикція політики доходів пряме лімітування (таргетування) випуску готівки в оборот за одним і другим напрямами одночасно

Сутність та види грошових реформ Грошова реформа - повна чи часткова перебудова грошової системи, Сутність та види грошових реформ Грошова реформа - повна чи часткова перебудова грошової системи, яку проводить держава з метою оздоровлення грошей чи поліпшення механізму регулювання грошового обороту стосовно нових соціально-економічних умов чи одне і друге водночас.

Сутність та види грошових реформ За глибиною реформаційних заходів повні структурні реформи часткового типу Сутність та види грошових реформ За глибиною реформаційних заходів повні структурні реформи часткового типу формальні реформи деномінаційні реформи

Сутність та види грошових реформ За характером обміну старих грошей на нові неконфіскаційні грошові Сутність та види грошових реформ За характером обміну старих грошей на нові неконфіскаційні грошові реформи

Сутність та види грошових реформ За порядком введення в обіг нових грошей одномоментні грошові Сутність та види грошових реформ За порядком введення в обіг нових грошей одномоментні грошові реформи паралельного типу.

Сутність та види грошових реформ Мета проведення грошової реформи стабілізація грошового обороту. Підготовчі етапи Сутність та види грошових реформ Мета проведення грошової реформи стабілізація грошового обороту. Підготовчі етапи для успішного проведення грошової реформи: vнагромадження золотовалютних і матеріальних резервів vприпинення чи значне зменшення темпів зростання грошової маси vоздоровлення державних фінансів vполіпшення структури суспільного виробництва, збалансування ринку тощо.

Питання на закріплення матеріалу ü Дайте визначення поняття інфляції. Які відмінності існують у трактуванні Питання на закріплення матеріалу ü Дайте визначення поняття інфляції. Які відмінності існують у трактуванні поняття інфляції? ü У чому полягають причини інфляції. ü Чи будь-яке зростання цін є інфляцією? Чи зводиться інфляція тільки до зростання цін? ü Що таке повзуча, галопуюча і гіперінфляція? ü Чи завжди інфляція негативно впливає на економіку? ü Яку роль відіграє бюджетний дефіцит у розвитку інфляції? ü Дайте визначення поняття грошової реформи? ü Які види грошових реформ Ви знаєте? ü Назвіть основні особливості грошової реформи в Україні?

До речі v Досить часто негативні установки по відношенню до грошей і кар‘єри пов‘язані До речі v Досить часто негативні установки по відношенню до грошей і кар‘єри пов‘язані з заниженою самооцінкою. v Для того, щоб вирости в своїх очах, психологи радять займатися самоосвітою і частіше спілкуватися з успішними людьми v Від них, до речі, можна почути слушні та корисні поради щодо грошей, бізнесу або інвестицій