Скачать презентацию Тема АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І СУТТЄВІСТЬ В АУДИТІ Скачать презентацию Тема АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І СУТТЄВІСТЬ В АУДИТІ

audit_rizik_sutt_Nove.ppt

  • Количество слайдов: 29

Тема: АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І СУТТЄВІСТЬ В АУДИТІ Тема: АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І СУТТЄВІСТЬ В АУДИТІ

Мету оцінки аудиторського ризику можна представити такою послідовністю дій аудитора 2 Мету оцінки аудиторського ризику можна представити такою послідовністю дій аудитора 2

Аудит – діяльнІсть, що базується на ризику Аудит – діяльність з ризиком Конфлікт із Аудит – діяльнІсть, що базується на ризику Аудит – діяльність з ризиком Конфлікт із клієнтом Залежить від факторів Аудиторський ризик АР=ВХР *РК *РН Внутрішньогосподарський ризик 1. Конкурентоздатність аудитора; 2. рекламної діяльльности аудитора-конкурента; 3. Фінансового стану клієнта; 5. Характеру операцій клієнта; 6. Компетентності адмінистраії і персоналу; 7. Термінів проведення аудита і т. д. Залежить від наступних факторів 1. Особливостей фукнційонування і поточного стану галузі; 2. Специфічних осоьливостей діяльності підприємства-клієнта; 3. Досвід і и кваліфікація бухгалтерського персоналу; 4. Можливості злійснення контролю влсаниками

Аудиторський ризик Міжнародними стандартами аудиту передбачено моделювання аудиторського ризику. Орієнтовна модель аудиторського ризику може Аудиторський ризик Міжнародними стандартами аудиту передбачено моделювання аудиторського ризику. Орієнтовна модель аудиторського ризику може мати вигляд такого алгоритму: АР = ВР • РК • РН 4

ЕЛЕМЕНТИ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ Елементи аудиторського ризику Умовні позначення Зміст Властивий ВР (IR) ризик Ризик, ЕЛЕМЕНТИ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ Елементи аудиторського ризику Умовні позначення Зміст Властивий ВР (IR) ризик Ризик, пов’язаний з функціонуванням підприємства, що вказує на імовірність існування недостовірної інформації у реєстрах бухгалтерського обліку і відповідно у фінансовій звітності клієнта, які можуть бути допущені внаслідок дії різних чинників як зовнішніх, так і внутрішніх Ризик контролю РК (CR) Імовірність існування недостовірної інформації внаслідок навмисного або випадкового допущення помилок, неточностей під час документування господарських операцій, відображення їх у реєстрах бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не було виявлено або своєчасно попереджено системою внутрішнього контролю Ризик невиявлення помилок РН (DR) Імовірність невиявлення суттєвих помилок у ході аудиторської перевірки через недосконалість аудиторських процедур 5

Аудиторський ризик Ризик невиявлення помилок розраховується на основі видозміненої факторної моделі аудиторського ризику: РН Аудиторський ризик Ризик невиявлення помилок розраховується на основі видозміненої факторної моделі аудиторського ризику: РН = АР / ВР • РК 6

Назва аудиторської фірми ______ Листок оцінки властивого ризику Назва підприємства__________ Номер______ Етап робіт_______схвалення Замовника Назва аудиторської фірми ______ Листок оцінки властивого ризику Назва підприємства__________ Номер______ Етап робіт_______схвалення Замовника Склав _______ Дата ____ Перевірив ____ Дата _____ Питання Вис. Ризик Низ. Джерела інформації Зовнішні фактори властивого ризику 1. Який загальний стан економіки галузі? Спад виробництва так ні Депресія так ні Зростання ділової активності так ні 2. Чи вплинули негативно на розвиток галузі: так ні Загальний стан економіки галузі України так ні Зростання рівня інфляції так ні Зміни офіційного обмінного курсу іноземних валют так ні Зміни ставки % за короткостроковий кредит так ні 3. Чи належить продукція галузі до : конкурентоспроможної, , ні так швидко старіючої так ні енергоємної так ні матеріалоємної так ні 7

 . Таблиця розрахунку фактичного значення Оф для ВР, РВК і РЗК 8 . Таблиця розрахунку фактичного значення Оф для ВР, РВК і РЗК 8

Оцінка ризику внутрішнього контролю Фактори, що впливають на оцінку внутрішнього контролю Оцінка експертів, % Оцінка ризику внутрішнього контролю Фактори, що впливають на оцінку внутрішнього контролю Оцінка експертів, % Компетентність контрольного персоналу 12, 6 Організація системи обліку внутрішнього контролю 5, 1 Правильність відображення операцій в обліку 8, 1 Кадрова політика адміністрації та перепідготовка працівників 3, 9 Наявність служби внутрішнього аудиту та її функції 6, 7 Розподіл повноважень та обов’язків 2, 9 Методи адміністративного контролю 5, 8 Контроль за документами та їх зберігання 5, 4 Ставлення адміністрації до внутрішнього контролю 5, 4 Використання контрольних процедур 5, 2 Підпорядкованість контрольного персоналу 4, 8 Нагляд за виконанням контрольних процедур 4, 1 9

Суттєвість в аудиті ШАХРАЙСТВО - це навмисно неправильне відображення господарських операцій та подання на Суттєвість в аудиті ШАХРАЙСТВО - це навмисно неправильне відображення господарських операцій та подання на цій основі заздалегідь перекрученої, недостовірної звітної інформації її користувачам. Під шахрайством слід розуміти такі дії, як змова, маніпуляція обліковими записами, знищення результатів господарських опе рацій, фальсифікація та підробка бухгалтерських документів, неадекватні записи в обліку. 10

ОЗНАКИ ШАХРАЙСТВА відображення в обліку неіснуючих операцій приховування або пропущення інформації про операції в ОЗНАКИ ШАХРАЙСТВА відображення в обліку неіснуючих операцій приховування або пропущення інформації про операції в документах, облікових записах незаконне привласнення активів к. е. н. , доц. Боярова Олена Анатоліївна маніпуляція фальсифікація невідповідне відображення облікових записів і документів 11

МАНІПУЛЯЦІЯ ОБЛІКОВОЮ ПОЛІТИКОЮ. навмисне використання неправильних (некоректних) бухгалтерських проводок або сторнуючих записів з метою МАНІПУЛЯЦІЯ ОБЛІКОВОЮ ПОЛІТИКОЮ. навмисне використання неправильних (некоректних) бухгалтерських проводок або сторнуючих записів з метою перекручення даних обліку і звітності 12

. ФАЛЬСИФІКАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ І ЗАПИСІВ оформлення заздалегідь неправильних або сфальсифікованих документів бухгалтерського обліку . ФАЛЬСИФІКАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ І ЗАПИСІВ оформлення заздалегідь неправильних або сфальсифікованих документів бухгалтерського обліку і записів у регістрах бухгалтерського обліку 13

НЕВІДПОВІДНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАПИСІВ В ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРАХ. ненавмисне або навмисне відображення фінансової інформації в системі НЕВІДПОВІДНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАПИСІВ В ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРАХ. ненавмисне або навмисне відображення фінансової інформації в системі рахунків у неповному обсязі або в оцінці, що відрізняється від прийнятих норм, тощо. 14

НЕЗВИЧАЙНІ ОПЕРАЦІЇ. угоди і господарські операції, платежі, які, на думку аудитора, є зайвими, недоречними НЕЗВИЧАЙНІ ОПЕРАЦІЇ. угоди і господарські операції, платежі, які, на думку аудитора, є зайвими, недоречними або надмірними за певних обставин 15

Звернути увагу! Відповідальність за фінансову звітність підприємства, включаючи і відповідальність за попередження та виявлення Звернути увагу! Відповідальність за фінансову звітність підприємства, включаючи і відповідальність за попередження та виявлення фактів шахрайства та помилок, покладається на керівництво підприємства

ПОМИЛКИ І ШАХРАЙСТВО ПОМИЛКА (ERROR) - ненавмисне викривлення фінансової інформації внаслідок арифметичних або логічних ПОМИЛКИ І ШАХРАЙСТВО ПОМИЛКА (ERROR) - ненавмисне викривлення фінансової інформації внаслідок арифметичних або логічних помилок в облікових записах і розрахунках, неповноти обліку, неправильного подання в обліку фактів господарської діяльності, складу майна, вимог і зобов'язань, а також невідповідне відображення операцій в обліку; максимальна сума відхилень у бухгалтерському документообігу, яка приймається аудиторами 17

. 1. помилк яють Виділ рівні три ль теріа ма ності к і мило. . 1. помилк яють Виділ рівні три ль теріа ма ності к і мило. по усків проп и і малі і за св пропуски, суми яких о тобто не м їм змістом незначні, о рішення ко жуть впливати на р інформаці истувачів цієї ї ( і пропуски нематеріальні помил ): , ки • 2. матері аль пропуски, ні помилки і як рішення ко і впливають на р фінансова истувача, але зв відображає ітність реально корисною, дійсність і є • 3. матері аль пропуски, ні помилки і як достовірні і ставлять під сумні в ст звітності, у ь і об'єктивність всіє н ї бути прий аслідок чого можуть няті хибні рішення

 Аудитори використовують концепцію суттєвості На етапі Як основу для планування При визначенні планування Аудитори використовують концепцію суттєвості На етапі Як основу для планування При визначенні планування перевірки при визначенні характеру, важливих нетипових та строків і обсягу помилкових статей і рахунків, яким аудиторських потрібно приділити особливу увагу процедур У процесі Як основу оцінки зібраних проведення аудиторських доказів аудиторсь ких процедур На етапі Як основу для прийняття рішення При оцінці завершення про тип аудиторського висновку наслідків аудиту перекручувань 19

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АУДИТОРСЬКИМ РИЗИКОМ І СУТТЄВІСТЮ ПОМИЛОК Рівень суттєвості Аудиторський ризик 1. Чим вищий ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АУДИТОРСЬКИМ РИЗИКОМ І СУТТЄВІСТЮ ПОМИЛОК Рівень суттєвості Аудиторський ризик 1. Чим вищий рівень суттєвості (допустима помилка), тим нижчий аудиторський ризик; 2. Чим нижчий рівень суттєвості, тим вищий аудиторський ризик Аудитор оцінює достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах

Національним положенням . (стандартом) бухгалтерського обліку 1 Національним положенням . (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07. 02. 2013 р. N 73, СУТТЄВОЮ інформацією визнається інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності

СУТТЄВІСТЬ В АУДИТІ Орієнтовні критерії суттєвості помилок у фінансовій звітності США Розрахункова база Товароборот СУТТЄВІСТЬ В АУДИТІ Орієнтовні критерії суттєвості помилок у фінансовій звітності США Розрахункова база Товароборот min, % Великобританія max, % Не використовується min, % max, % 0, 5 10 Прибуток до оподаткування 5 10 Оборотні засоби 5 10 Загальна вартість активів 3 6 1 2 Короткострокові зобов’язання 5 10 Не використовується 22

Межі суттєвості для виокремлення статей фінзвітності Форма звіту Межі суттєвості статей Баланс 5% підсумку Межі суттєвості для виокремлення статей фінзвітності Форма звіту Межі суттєвості статей Баланс 5% підсумку балансу або 15% підсумку класу активів, власного капіталу, класу зобов’язань Звіт про результати 5% суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або 25% фінансового результату від операційної діяльності фінансові Звіт про рух грошових коштів 5% суми чистого руху грошових коштів від операційної діяльності Звіт про власному капіталі* 5% розміру власного капіталу підприємства зміни у 23

Зауважте!. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27. 06. 2013 Зауважте!. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27. 06. 2013 р. № 635 (далі — Методрекомендації), передбачають установлення окремо критеріїв суттєвості: для інформації про господарські операції, події — пп. 2. 20. 1 та 2. 20. 2 Методрекомендацій; для статей фінзвітності — пп. 2. 20. 3 Методрекомендацій .

тестування Назва критеріїв окремих статей розділу Сума статей балансу, грн. тестування Назва критеріїв окремих статей розділу Сума статей балансу, грн. "Оборотні активи" 1. Запаси 1755000 2. Дебіторська заборгованість за товари, 30000 роботи, послуги 3. Дебіторська заборгованість 390000 за розрахунками 4. Грошові 4000 кошти та їх еквіваленти Разом за розділом П 2179000 "Оборотні активи" Мінімальна межа Максимальна межа Фактична помилка, розрахована у результаті тестування % сума 5 87750 10 175500 119543 5 1500 10 3000 1200 5 19500 10 39000 18300 5 200 10 400 600 5 108950 10 217900 139643 25

Грошові кошти Сума по звітності, тис. грн. Значення базового показника, попередній рік/на звітний рік/ Грошові кошти Сума по звітності, тис. грн. Значення базового показника, попередній рік/на звітний рік/ на грн. початок року, грн. кінець року, грн. Критерії, % Показник Фактична помилка, виявлена при тестуванні, тис. грн. Оцінка суттєвості помилок Значення для визначення рівня суттєвості, грн. 82 514 48 167 5 13 218 324 265 448 2 12 Прибуток 2, 5 219 027 205 832 5 6 273 321 264 947 2 Обсяг реалізації Власний капітал 26

СИТУАЦІЯ 3 Підприємство переважно працює з покупцями за системою оплати з відстроченням платежу. Передоплата СИТУАЦІЯ 3 Підприємство переважно працює з покупцями за системою оплати з відстроченням платежу. Передоплата вимагається лише в тих випадках, коли споживач не викликає довіри. На дату балансу за даними обліку: заборгованість підприємства за отриманими авансами становить 1000000 грн; валюта балансу — 205000000 грн; загальна сума зобов’язань підприємства — 25000000 грн. Кредиторська заборгованість за авансами дорівнює: 0, 49% підсумку балансу (1000000 грн/205000000 грн), < 5%; 4% підсумку класу зобов’язань (1000000 грн/25000000 грн) < 15%. Висновок: сума авансової заборгованості не є суттєвою. .

ПОРЯДОК ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ Група 1 Виправлення помилок, допущених і виявлених в ПОРЯДОК ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ Група 1 Виправлення помилок, допущених і виявлених в одному чи попередніх звітних періодах 1. 1. На рахунках бухгалтерського Неправильну операцію виключити методом Виправлення обліку неправильно відображена „сторно”, після чого слід відобразити правильну помилок, господарська операція господарську операцію, яка б достовірно допущу-них і відображала дійсний стан справ виявлених в Господарську операцію Завищену суму коригують методом „сторно”, а занижену проведенням додаткової операції одномузвітному відображено правильно, однак періоді (до сума завищена або занижена господарська операція не Відобразити таку операцію подання відображена в бухгалтерському фінансової обліку звітності) 1. 2. Помилки, що впливають на 1. Визначити суть і суму помилки. Виправлення величину нерозподіле-ного 2. Виправити помилку (за рахунок сальдо нерозпомилок, прибутку (непокри-того збитку) поділеного прибутку (непокритого збитку). допущу-них і 3. Розглянути статті фінансової звітності виявлених в попередніх періодів, які були перераховані з метою попередніх повторного представлення порівняльної інформації. звітних періо 4. Розкрити факт повторного оприлюднення дах (після виправлених фінансових звітів чи доцільність представлення повторного оприлюднення. Помилки, що не впливають на 1. Визначити суть помилки. фінансової звітності) величину неро-зподіленого 2. Визначити суму помилки. (п. 4 14 П(С)БО прибутку (не-покритого збитку) 3. Визначити вплив помилки на відповідні статті фінансової звітності. 6) 4. Здійснити коригування з допомогою бухгалтерської довідки. 28

Група 2 Група 3 (п. 15 19 П(С)БО 6) Внесення змін в облікову оцінку Група 2 Група 3 (п. 15 19 П(С)БО 6) Внесення змін в облікову оцінку та облікову політику п. п. 6 8 П(С)БО 6 Виправлення помилок, 1. Коригування сальдо нерозподіленого допущених у прибутку (непокритого збитку) на початок попередніх звітних звітного періоду, якщо такі помилки періодах при зміні в впливають на величину нерозподіленого облікових оцінках прибутку (непокритого збитку). 2. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до тої статті звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалася для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки. Виправлення помилок, 1. Коригування сальдо нерозподіленого до-пущених у прибутку (непокритого збитку) на початок попередніх звітних звітного періоду. періодах при зміні в 2. Повторне представлення порівняльної обліковій політиці інформації щодо попередніх звітних періодів. Виправлення помилок про події після дати балансу 29