Скачать презентацию Тема 7 Аналіз валютних операцій банку Скачать презентацию Тема 7 Аналіз валютних операцій банку

p_lec_07.ppt

  • Количество слайдов: 8

Тема 7. Аналіз валютних операцій банку . . Тема 7. Аналіз валютних операцій банку . .

План 1. Значення, інформаційне забезпечення та завдання аналізу валютних операцій банку (СРС). 2. Аналіз План 1. Значення, інформаційне забезпечення та завдання аналізу валютних операцій банку (СРС). 2. Аналіз масштабів, структури й динаміки валютних операцій банку (СРС ). 3. Аналіз валютної позиції та дотримання банком лімітів загальної (довгої/ короткої) відкритої валютної позиції. 4. Особливості аналізу обмінних операцій банку. 5. Аналіз дохідності та ефективності валютних операцій банку.

3. Аналіз валютної позиції та дотримання банком лімітів загальної (довгої/ короткої) відкритої валютної позиції. 3. Аналіз валютної позиції та дотримання банком лімітів загальної (довгої/ короткої) відкритої валютної позиції.

Валютна позиція: показник, який характеризує валютний ризик банку, який визначається як співвідношення вимог (балансових Валютна позиція: показник, який характеризує валютний ризик банку, який визначається як співвідношення вимог (балансових і позабалансових активів) та зобов’язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов’язань за проданою валютою перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою перевищує обсяг зобов’язань.

Ліміти ризику відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку встановлюється для обмеження ризику, пов'язаного з проведенням Ліміти ризику відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку встановлюється для обмеження ризику, пов'язаного з проведенням операцій на валютному ринку, що може призвести до значних втрат банку. ВП д Л 13 -1 = –––– х 100 %, не більше 5% х 100 %, не більше 10% РК ВПк Л 13 -2 = –––– РК

5. Аналіз дохідності та ефективності валютних операцій банку. 5. Аналіз дохідності та ефективності валютних операцій банку.

 • • Фактори впливу на дохід валютних операцій: Приріст ресурсної бази; Збільшення (зменшення) • • Фактори впливу на дохід валютних операцій: Приріст ресурсної бази; Збільшення (зменшення) обсягів валютних операцій; Зміни у клієнтській базі; Тарифна політика; Наслідки політичної та економічної ситуації в країні; Зменшення (збільшення) вартості валютних ресурсів; Зміни у кредитній, депозитній та курсовій політиці банку; Структурні зміни у розміщенні чи залученні валютних ресурсів.

Ефективність валютних операцій: Ефективність валютних операцій: