Скачать презентацию ТЕМА 6 КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ 1 Виникнення комплексу Скачать презентацию ТЕМА 6 КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ 1 Виникнення комплексу

T__6_-_K___b__a_v__8800__163_g.ppt

  • Количество слайдов: 26

ТЕМА 6 – КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ 1. Виникнення комплексу маркетингу та його сутність. 2. Функції ТЕМА 6 – КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ 1. Виникнення комплексу маркетингу та його сутність. 2. Функції і зміст складових елементів комплексу маркетингу. 3. Еволюція концепції “ 4 Рs” 4. Нові “літерні” концепції комплексу маркетингу. 5. Значення комплексу маркетингу “ 4 Рs” в теорії маркетингу.

1. Виникнення комплексу маркетингу та його сутність. Комплекс маркетингу – це збалансована комбінація контрольованих 1. Виникнення комплексу маркетингу та його сутність. Комплекс маркетингу – це збалансована комбінація контрольованих елементів маркетингу, які підприємство застосовує для досягнення своєї мети на цільовому ринку.

Походження комплексу Історично першим виник термін “маркетинг-мікс” (від англ. “mix” – “змішувати”), запропонований в Походження комплексу Історично першим виник термін “маркетинг-мікс” (від англ. “mix” – “змішувати”), запропонований в 1953 році Нілом Борденом (Neil Borden) президентом Американської асоціації маркетингу. “Мікс” в словосполученні “маркетинг-мікс” означає поєднання, комбінацію елементів маркетингу для досягнення підприємством певних результатів на цільовому ринку.

Походження комплексу В 1960 році Е. Дж. Маккарті запропонував комплекс “ 4 Рs”. Він Походження комплексу В 1960 році Е. Дж. Маккарті запропонував комплекс “ 4 Рs”. Він виділив чотири основні елементи маркетингу, назва кожного з яких починається з англійської літери „Р”. 1. “Рroduct” – “товар” 2. “Price” – “ціна” 3. “Place” – “місце” – в даному контексті – “місце товару на ринку”, тобто збутова діяльність підприємства (продаж) 4. “Promotion” – “просування”

Концепція “ 4 Ps” ü Значення: ілюструє взаємозв'язок між виробником і споживачем ü Складові: Концепція “ 4 Ps” ü Значення: ілюструє взаємозв'язок між виробником і споживачем ü Складові: споживач і комплекс маркетингу ü Суб'єкти: споживач і виробник ü Об'єкт концепції: споживач ü Основний принцип концепції: відповідність комплексу маркетингу вимогам споживача

2. Функції і зміст складових комплексу маркетингу. Товар – Створення продукції, яка відповідає вимогам 2. Функції і зміст складових комплексу маркетингу. Товар – Створення продукції, яка відповідає вимогам цільового ринку і має цінність для його споживачів Ціна – Визначення рівня ціни, яку цільовий споживач готовий заплатити за товар Продаж – Визначення ефективних місця і методів продажу товару на ринку для цільового споживача Просування – Привернення уваги цільового ринку до товару, вплив на його переваги відносно товару, формування попиту в потрібному для підприємства напрямку

ТОВАР Якість Параметри Дизайн Пакування Асортимент Товарна марка Сервіс ТОВАР Якість Параметри Дизайн Пакування Асортимент Товарна марка Сервіс

ЦІНА Прейскурантна ціна Цінові знижки Націнки Терміни і умови оплати Умови кредитування ЦІНА Прейскурантна ціна Цінові знижки Націнки Терміни і умови оплати Умови кредитування

ПРОДАЖ Канали продажу Форми продажу Методи продажу Розташування магазинів Транспортування Складування ПРОДАЖ Канали продажу Форми продажу Методи продажу Розташування магазинів Транспортування Складування

ПРОСУВАННЯ Реклама Паблік рілейшнз Методи стимулювання збуту товару Мерчандайзинг Прямий маркетинг Персональний продаж товару ПРОСУВАННЯ Реклама Паблік рілейшнз Методи стимулювання збуту товару Мерчандайзинг Прямий маркетинг Персональний продаж товару

Принципи формування ефективного комплексу маркетингу v Спрямованість на досягнення маркетингової мети підприємства на цільовому Принципи формування ефективного комплексу маркетингу v Спрямованість на досягнення маркетингової мети підприємства на цільовому ринку v Відповідність потребам цільового ринку, на якій він спрямований v Збалансованість комбінації складових елементів комплексу маркетингу v Забезпечення конкурентних переваг v Відповідність ресурсам і можливостям підприємства

3. Еволюція концепції “ 4 Рs”. Концепція “ 5 Ps” People (Рersonnel) – визначає 3. Еволюція концепції “ 4 Рs”. Концепція “ 5 Ps” People (Рersonnel) – визначає кваліфікаційний та професійний рівень персоналу підприємства

Персонал Ø якість роботи персоналу Ø система управління персоналом Ø професійний рівень персоналу Ø Персонал Ø якість роботи персоналу Ø система управління персоналом Ø професійний рівень персоналу Ø кваліфікаційний рівень персоналу Ø ставлення персоналу до роботи Ø ставлення персоналу до клієнта Ø практичні навички персоналу

Концепція “ 7 Ps” Process – процес (процедура) надання послуги – передбачає дотримання стандартів Концепція “ 7 Ps” Process – процес (процедура) надання послуги – передбачає дотримання стандартів якості надання послуги, які сприятимуть ефективної взаємодії персоналу зі споживачами. Physical evidence – матеріальні свідчення – середовище, в якому відбувається процес надання послуги.

Процес Ø процес обслуговування Ø техніка роботи персоналу Ø інфраструктура послуги, яка сприяє взаємодії Процес Ø процес обслуговування Ø техніка роботи персоналу Ø інфраструктура послуги, яка сприяє взаємодії персоналу зі споживачами Ø культура обслуговування Ø дотримання санітарно-гігієнічних норм Ø комплексність обслуговування клієнтів

МАТЕРІАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ • матеріальне середовище, оточення, в якому відбувається процес надання послуги • безпосереднє МАТЕРІАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ • матеріальне середовище, оточення, в якому відбувається процес надання послуги • безпосереднє місце, де відбувається процес надання послуги • уніформа персоналу • середовище (інтер'єр) офісу та виробничих приміщень підприємства

Концепція “ 8 Ps” Рerceptual psychology – психологічне сприйняття послуги споживачем. Perceptual psychology відтворює Концепція “ 8 Ps” Рerceptual psychology – психологічне сприйняття послуги споживачем. Perceptual psychology відтворює суб'єктивні фактори, які проявляються в психологічних асоціаціях споживача щодо назви підприємства, його символіки, бренду, логотипу, іміджу.

Інші “Рs” Package Рublicity Partner Рersonal selling Public relations Presentation Participants Periodicity Рrofitability Рositioning Інші “Рs” Package Рublicity Partner Рersonal selling Public relations Presentation Participants Periodicity Рrofitability Рositioning Рlanning Рolitics

4. Нові “літерні” концепції комплексу маркетингу. Концепцію “ 4 Сs” запропонував у 1990 році 4. Нові “літерні” концепції комплексу маркетингу. Концепцію “ 4 Сs” запропонував у 1990 році Роберт Латерборн. Вона ілюструє сприйняття споживачем товарну пропозицію виробника

Концепція “ 4 Cs” До її складу входять споживач і наступні елементи: § Customer Концепція “ 4 Cs” До її складу входять споживач і наступні елементи: § Customer needs and wants (нестатки і потреби) § Cost (вартість придбання товару) § Convenience (зручність придбання товару) § Communication (поінформованість споживача про товари і послуги)

Порівняльна характеристика концепцій “ 4 Ps” та “ 4 Cs” Сутність концепції „ 4 Порівняльна характеристика концепцій “ 4 Ps” та “ 4 Cs” Сутність концепції „ 4 Рs” Сутність концепції „ 4 Сs” Підпорядкована цілі маркетингу підприємства Підпорядкована цілі споживача Спрямована на цільовий ринок підприємства Відтворює вимоги споживача щодо комплексу маркетингу Містить контрольовані підприємством елементи маркетингу („ 4 Рs”) Містить неконтрольовані підприємством елементи („ 4 Сs”) Передбачає комбінацію елементів важливих для підприємства Передбачає комбінацію елементів важливих для споживача

Комплекс маркетингу „ 4 Рs” В И Р О Б Н И К Product Комплекс маркетингу „ 4 Рs” В И Р О Б Н И К Product Комплекс споживача „ 4 Сs” Сustomer needs, wants Price Сost Place Сonvenience Promotion Сommunication Взаємозв’язок концепцій „ 4 Рs” та „ 4 Сs” С П О Ж И В А Ч

§ § Концепція “ 4 As” Acceptability – прийнятність товару для споживача, Affordability – § § Концепція “ 4 As” Acceptability – прийнятність товару для споживача, Affordability – спроможність придбання товару споживачем (фінансова можливість) Availability – наявність товару на ринку (доступність для споживача) Awareness – обізнаність, поінформованість споживача про товари і підприємствовиробника.

Концепція „ 4 Ds” Згідно з концепцією „ 4 Ds” виділяються такі основні сфери Концепція „ 4 Ds” Згідно з концепцією „ 4 Ds” виділяються такі основні сфери маркетингових заходів: § data base management – “управління базою даних клієнтів” § design strategic – “стратегічний дизайн” § direct marketing – “прямий маркетинг differentiation – “диференціація”

 5. Значення комплексу маркетингу “ 4 Рs” в теорії маркетингу. ü Узагальнює зміст 5. Значення комплексу маркетингу “ 4 Рs” в теорії маркетингу. ü Узагальнює зміст маркетингової діяльності ü Структурує напрями маркетингових рішень ü Являє собою мнемонічний перелік, простий для розуміння та застосування в методологічному і практичному аспектах ü Утворює певну логічну схему (стандарт) прийняття маркетингових рішень

Недоліки комплексу маркетингу “ 4 Ps” ü Складові елементи деяких „ 4 Рs” тісно Недоліки комплексу маркетингу “ 4 Ps” ü Складові елементи деяких „ 4 Рs” тісно корелюють один з одним ü Вимагає певної адаптації до конкретного різновиду бізнесу та ринку ü Тісно перетинається з іншими функціями менеджменту ü Не дозволяє кількісно оцінити внесок кожного елемента в комплекс маркетингу та вплив на результати діяльності фірми