Скачать презентацию Тема 5 закінчення Облік процесу реалізації доходів витрат Скачать презентацию Тема 5 закінчення Облік процесу реалізації доходів витрат

L_9_2013_140101_Protses_Realizatsiyi.ppt

  • Количество слайдов: 28

Тема 5 (закінчення). Облік процесу реалізації (доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності) ЛЕКЦІЯ Тема 5 (закінчення). Облік процесу реалізації (доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності) ЛЕКЦІЯ 9

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 1. Загальна характеристика процесу реалізації. 2. Документальне оформлення операцій з реалізації готової ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 1. Загальна характеристика процесу реалізації. 2. Документальне оформлення операцій з реалізації готової продукції. 3. Облік реалізації готової продукції. 4. Облік доходів операційної діяльності. 5. Облік витрат операційної діяльності. 6. Облік фінансового результату операційної діяльності.

А ІЇ А ТИК АЦ ЬН ИС ЛІЗ Л Р А ГА ТЕ РЕ А ІЇ А ТИК АЦ ЬН ИС ЛІЗ Л Р А ГА ТЕ РЕ ЗА АК У 1. Р ЕС ХА РОЦ П

Реалізація готової продукції господарська операція, при здійсненні якої відбувається передача права власності на продукцію Реалізація готової продукції господарська операція, при здійсненні якої відбувається передача права власності на продукцію іншому суб’єкту в обмін на еквівалентну суму засобів або боргових зобов'язань.

ДВА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ відвантаження виробником готової продукції та передача її покупцеві одержання ДВА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ відвантаження виробником готової продукції та передача її покупцеві одержання грошових коштів та їх еквівалентів і їх зарахування на рахунки продавця

ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ І ПОСЛУГ): • забезпечення інформації про обсяг і ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ І ПОСЛУГ): • забезпечення інформації про обсяг і структуру реалізованої підприємством продукції (робіт і послуг); • облік і контроль виконання договірних зобов'язань щодо поставки товарної продукції; • облік нарахування та сплати належних до обсягу реалізації податків та зборів; • визначення ціни реалізації та фінансових результатів як у цілому за підприємством, так і за окремими видами продукції (робіт і послуг) та/або видами діяльності.

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ: а) продукцію відвантажено або відпущено споживачу (відбулася передача права МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ: а) продукцію відвантажено або відпущено споживачу (відбулася передача права власності) метод нарахування; б) одержано кошти на рахунок підприємства від покупця за реалізовану продукцію - касовий метод.

Обсяг реалізованої продукції має дві оцінки фактична собівартість ціна реалізації (продажна вартість) порівняння дає Обсяг реалізованої продукції має дві оцінки фактична собівартість ціна реалізації (продажна вартість) порівняння дає змогу визначити фінансовий результат реалізації

ОБ'ЄКТИ ОБЛІКУ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ: 1. Відвантажена готова продукція. 2. Заборгованість покупця за відвантажену ОБ'ЄКТИ ОБЛІКУ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ: 1. Відвантажена готова продукція. 2. Заборгованість покупця за відвантажену продукцію. 3. Доходи (виручка) від реалізації продукції. 4. Відповідні витрати (собівартість реалізованої продукції).

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ: 1 – відображення доходу (виручки) від реалізації продукції; 2 ЗАГАЛЬНА СХЕМА ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ: 1 – відображення доходу (виручки) від реалізації продукції; 2 – нарахування податкових зобов'язань з ПДВ); 3 – списання з балансу виробничої собівартості реалізована продукції;

Е Н ІЇ Ц ТА ЗА І Н Я Л ІЇ Е Н М Е Н ІЇ Ц ТА ЗА І Н Я Л ІЇ Е Н М Н РЕА КЦ У Е К Л З ДУ О М Й О. Д ОР ЦІ ПР 2 Ф А Ї О ПЕР ВО О ТО ГО ЛЬ

Зміст операції Назва документу Примітки Відображення відпуску готових виробів - за найменуванням, кількістю та Зміст операції Назва документу Примітки Відображення відпуску готових виробів - за найменуванням, кількістю та вартістю продукції, реалізованої за готівку - за найменуванням, кількістю та вартістю продукції - за вартістю продукції Відпуск готових виробів іншим підприємствам Підтвердження готівкової оплати виробів Акт про реалізацію готових виробів кухні за готівку Складається завідувачем виробництва Акт про реалізацію і Складається відпуск виробів кухні завідувачем виробництва і є Акт продаж і додатком до звіту відпуск виробів кухні про рух продуктів на Накладна на відпуск кухні ТМЦ Основа для складання акта про Касовий чек, жетон, реалізацію готових талон-абонемент виробів кухні за готівку

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОДАЖУ: 1. Накладна. 2. Акт прийому-передачі. 3. Акт про ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОДАЖУ: 1. Накладна. 2. Акт прийому-передачі. 3. Акт про виконання робіт (надання послуг). 4. Товарно-транспортна накладна. 5. Рахунок-фактура (Рахунок). 6. Довіреність. 7. Виписка банку. 8. Прибутковий касовий ордер. 9. Касовий чек. 10. Касовий звіт

Т О ЇГ ЦІ А ІЗ Л ЕА Р. ІК ЦІЇ БЛ УК. О Т О ЇГ ЦІ А ІЗ Л ЕА Р. ІК ЦІЇ БЛ УК. О ОД 3 Р П ОЇ В О

ОБ'ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Реалізована готова продукція – рах. 26 Собівартість реалізації – рах. 90 ОБ'ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Реалізована готова продукція – рах. 26 Собівартість реалізації – рах. 90 Аналітичний облік …

Собівартість реалізованої продукції складається з: 1) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована Собівартість реалізованої продукції складається з: 1) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, 2) загальновиробничих витрат.

Характеристика рахунку обліку собівартості реалізації 90 “Собівартість реалізації” 901 – Собівартість реалізованої готової продукції, Характеристика рахунку обліку собівартості реалізації 90 “Собівартість реалізації” 901 – Собівартість реалізованої готової продукції, 903 – Собівартість реалізованих робіт і послуг СП: ОКт: • списання в порядку Одт: виробнича собівартість закриття дебетових реалізованої за період оборотів на рахунок 79 продукції (робіт, послуг): “Фінансові результати” • виробнича собівартість готової продукції (робіт, послуг) – рах. 26 (23); • ЗВВ – рах. 91 СК: -

ІВ Д О Х О Ї Д О ІК ІЙН І Л Ц Т ІВ Д О Х О Ї Д О ІК ІЙН І Л Ц Т Б А С. О ЕР НО 4 П Ь О ЯЛ І Д

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

ДАТА ВИЗНАННЯ ДОХОДУ: Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності ДАТА ВИЗНАННЯ ДОХОДУ: Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

П(С)БО 15 «ДОХОДИ» : НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ ДОХОДАМИ ТАКІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ІНШИХ ОСІБ: 1. Сума П(С)БО 15 «ДОХОДИ» : НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ ДОХОДАМИ ТАКІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ІНШИХ ОСІБ: 1. Сума ПДВ, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів. 2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо. 3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг). 4. Надходження, що належать іншим особам. 5. Інші.

УМОВИ ВИЗНАННЯ ДОХОДУ (ВИРУЧКИ) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ІНШИХ АКТИВІВ) • покупцеві передані ризики УМОВИ ВИЗНАННЯ ДОХОДУ (ВИРУЧКИ) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ІНШИХ АКТИВІВ) • покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); • підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

П. 10. П(С)БО 15 «ДОХОДИ» Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня П. 10. П(С)БО 15 «ДОХОДИ» Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції – за наявності всіх наведених нижче умов: • можливості достовірної оцінки доходу; • імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; • можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу; • можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

П. 7. П(С)БО 15 «ДОХОДИ» Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: П. 7. П(С)БО 15 «ДОХОДИ» Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); б) інші операційні доходи; в) фінансові доходи; г) інші доходи.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ З МЕТОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ За періодом: поточного періоду, майбутнього періоду КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ З МЕТОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ За періодом: поточного періоду, майбутнього періоду – рах. 69, 70; За об'єктом реалізації: продукції, товарів, робіт, послуг – субрахунки 1 -го порядку рахунку 70; За центром відповідальності (місцем виникнення): підрозділи, які визначають ціну продажу або у яких відбувається реалізація – субрахунки 2 -го порядку рахунку 70.

Характеристика рахунку обліку доходів 70 «Дохід від реалізації» ОДт (–) : СП: • суми Характеристика рахунку обліку доходів 70 «Дохід від реалізації» ОДт (–) : СП: • суми непрямих податків ОКт (+) : (ПДВ, акцизного податку, • одержання (визнання) єдиного податку та інших) доходу від реалізації – рах. 64; продукції (товарів, робіт, • Інші вирахування з доходу послуг) доходом – рах. 68, 70; поточного періоду – • списання в порядку рах. 30, 36, 33, 34, 66, 67, закриття на рах. 79 69, … “Фінансові результати” СК: -

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (НА УМОВАХ НАСТУПНОЇ ОПЛАТИ) Зміст операції Сума, КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (НА УМОВАХ НАСТУПНОЇ ОПЛАТИ) Зміст операції Сума, грн. Дт Кт 1. Відображення доходу за ціною продажу 7890, 00 36 701 відвантаженої продукції 2. Виникнення податкових зобов'язань з ПДВ 1155, 00 701 641 (за 1 -ю подією) 3. Виникнення податкових зобов'язань з акцизного податку 4. Списання відвантаженої продукції за обліковими цінами на собівартість реалізації 5. Коригування собівартості реалізації на від'ємну різницю між фактичними витратами і обліковою вартістю продукції 6. Віднесення на собівартість реалізації загальновиробничих витрат за розподілом 7. Отримано оплату від покупців за реалізовану продукці. 960, 00 701 641 5430, 00 901 26 -215, 00 901 26 2170, 00 901 91 7890, 00 36 31

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (НА УМОВАХ ПЕРЕДОПЛАТИ) Зміст операції 1. Попередньо КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (НА УМОВАХ ПЕРЕДОПЛАТИ) Зміст операції 1. Попередньо сплачено покупцями 2. Відображення податкового зобов’язання по ПДВ (за 1 -ю подією) 3. За ціною реалізації відвантаженої продукції 4. Списано податкові розрахунки за податковими зобов’язаннями (за 2 -ю подією) 3. Виникнення податкових зобов'язань з акцизного податку 5. Списання собівартості реалізованої готової продукції за обліковими цінами Дт 31 Кт 681 Сума 7890, 00 643 641 1155, 00 36 701 7890, 00 701 643 1155, 00 701 641 960, 00 901 26 5430, 00 6. На різницю між фактичною собівартістю і обліковими цінами 901 26 -215, 00 7. Віднесення на собівартість реалізації частини загальновиробничих витрат за розподілом 901 91 2170, 00