Тема № 5. «Прикладне програмне забезпечення» Заняття

Скачать презентацию Тема № 5.  «Прикладне програмне забезпечення» Заняття Скачать презентацию Тема № 5. «Прикладне програмне забезпечення» Заняття

Іnformatika_5_4.pptx

  • Размер: 1.3 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 24

Описание презентации Тема № 5. «Прикладне програмне забезпечення» Заняття по слайдам

Тема № 5.  «Прикладне програмне забезпечення» Заняття № 4.  «Системи управління базамиТема № 5. «Прикладне програмне забезпечення» Заняття № 4. «Системи управління базами даних» Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

1. Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. - Хмельницький: Вид.  НАДПСУ,1. Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. — Хмельницький: Вид. НАДПСУ, 2001. — 268 c. 2. Симонович С. В. и др. Информатика: Базовый курс — СПб. : Питер, 2003. — 640 с. : ил. 3. Віткуп М. О. , Петренко В. В. Microsoft Office в прикладах і завданнях з методикою їх розв’язання: Навчальний посібник. – 4 -е видання. – К. : Арістей, 2006 – 352 с. ЛІТЕРАТУРАНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Загальні відомості про бази даних. 1 Інтерфейс користувача СУБД MS Access. 2 Навчальні питання.Загальні відомості про бази даних. 1 Інтерфейс користувача СУБД MS Access. 2 Навчальні питання. Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Створення та робота з базами даних.

Загальні відомості про бази даних. 1 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку,Загальні відомості про бази даних. 1 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації База данихНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації База даних — це поименована сукупність взаємопов’язаних даних, що знаходяться під управлінням СУБД — складний комплекс, що забезпечує взаємодію всіх частин інформаційної системи при її функціонуванні. Сюди входять організація введення, обробки і зберігання даних, а також засоби налаштування системи та її тестування. Мовні засоби забезпечують інтерфейс користувача з БД.

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Основні функціїНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Основні функції СУБД — введення імен полів, їх типів і величин; — забезпечення вводу даних; — перевірка правильності даних під час їх вводу; — редагування даних і виведення необхідних повідомлень на етапі супроводу й використання баз даних (тобто на етапі їх експлуатації); — видача даних у відповідно до запиту користувача; — забезпечення одночасної роботи з базою даних кількох користувачів; — забезпечення цілісності бази даних у разі збоїв, раптового зникнення електропостачання, в інших нештатних ситуаціях.

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Класифікація базНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Класифікація баз даних модель представлення даних (зв’язки між даними) організація збереження даних та звернення до них тип інформації, що зберігається ієрархічна мережева реляційна локальні мережеві розподілені документальні фактографічні інше

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Термінологія реляційнихНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Термінологія реляційних БД Поле (атрибут) — властивість описуваного об’єкта; Запис (кортеж) — значення атрибута об’єкта; Таблиця (відношення) — сукупність записів із заповненими значеннями атрибутів; Структура БД (схема відношень) — сукупність інформації про поля таблиці;

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Таблиця факультетуНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Таблиця факультету Таблиця підрозділу Поля (атрибути) таблиці — Ключ — Назва підрозділу — Керівник підрозділу Поля (атрибути) таблиці — Факультет — Назва підрозділу — Керівник підрозділу

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Схема данихНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Схема даних Зв’язок між даними

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації один доНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації один до одного один до багатьох багато до одного багато до багатьох

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Результат запитуНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Результат запиту до бази даних (видати всіх керівників підрозділів та їх начальників) ПОЛЕ КОРТЕЖ

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Властивості полівНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Властивості полів (атрибутів) бази даних Назва Тип Розмір Формат

Інтерфейс користувача СУБД MS Access. 2 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку,Інтерфейс користувача СУБД MS Access. 2 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Таблиці таблиціНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Таблиці таблиці – створюються користувачем для збереження даних, які стосуються об’єктів предметної області; запити – створюються користувачем для вибирання потрібних даних з однієї або кількох взаємозв’язаних таблиць; форми – призначені для введення, перегляду та коректування взаємозв’язаних даних у базі в зручному вигляді; звіти – призначені для формування вихідного документа, що виводиться, як правило, на друкування;

Інтерфейс користувача Головне меню Інтерфейс користувача Головне меню

Інтерфейс користувача Панелі інструментів Інтерфейс користувача Панелі інструментів

Інтерфейс користувача Діалогові вікна Інтерфейс користувача Діалогові вікна

Інтерфейс користувача Вікно БД із закладками Інтерфейс користувача Вікно БД із закладками

Створення та робота з базами даних. 3 Національна академія Державної прикордонної служби України КафедраСтворення та робота з базами даних. 3 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації 1 СтворенняНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації 1 Створення бази даних

Зміна режиму візуалізації (структура/дані) Тип поля (атрибуту) Параметри поля (атрибуту) Зміна режиму візуалізації (структура/дані) Тип поля (атрибуту) Параметри поля (атрибуту)

Схема даних Поля, що вибираються. Виконання запиту Схема даних Поля, що вибираються. Виконання запиту

Завдання на самостійну підготовку Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. - Хмельницький:Завдання на самостійну підготовку Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. — Хмельницький: Вид. НАДПСУ. С. 213 -223 Симонович С. В. и др. Информатика: Базовый курс — СПб. : Питер, 2003. — 640 с. : ил. С. 328 -363 Віткуп М. О. , Петренко В. В. Microsoft Office в прикладах і завданнях з методикою їх розв’язання. С. 247 -283 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації