Тема 4: Управління авіаційними підрозділами і частинами Заняття

Скачать презентацию Тема 4: Управління авіаційними підрозділами і частинами Заняття Скачать презентацию Тема 4: Управління авіаційними підрозділами і частинами Заняття

4.1(kiyashko).ppt

 • Размер: 8.5 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 36

Описание презентации Тема 4: Управління авіаційними підрозділами і частинами Заняття по слайдам

Тема 4: Управління авіаційними підрозділами і частинами Заняття 1 : Основи організації управлінняТема 4: Управління авіаційними підрозділами і частинами Заняття 1 : Основи організації управління авіаційними підрозділами та частинами

 Вивчити основи управління авіаційними підрозділами та частинами; Показати значення управління у підвишенні Вивчити основи управління авіаційними підрозділами та частинами; Показати значення управління у підвишенні бойової готовності апч; Формувати у студентів необхідні навички в організації управління апч. Мета заняття

1. Суть управління і вимоги до нього 2. Структура системи управління 3.1. Суть управління і вимоги до нього 2. Структура системи управління 3. Основи роботи командира та штабу по управлінню апч (СМР). Навчальні питання

Управління апч є цілеспрямованою діяльністю командирів та штабів з : 1. Суть управлінняУправління апч є цілеспрямованою діяльністю командирів та штабів з : 1. Суть управління і вимоги до нього

 Забезпечити ефективне використання наявних сил і засобів у конкретних умовах обстановки для Забезпечити ефективне використання наявних сил і засобів у конкретних умовах обстановки для вирішення поставлених завдань в обмежені терміни та з мінімальними втратами.

Вимоги до управління  Діяльність командирів та штабів по керуванню частинами і підрозділамиВимоги до управління Діяльність командирів та штабів по керуванню частинами і підрозділами , повинна підпорядковуватись певним вимогам у відповідності до яких : управління авіацією у всіх ланках повинно бути

Оперативність управління визначається: Оперативність управління визначається:

Прихованість управління забезпечується широким використанням: Прихованість управління забезпечується широким використанням:

І передбачає керівництво з боку старших керівників всією бойовою діяльністю підлеглих як у періодІ передбачає керівництво з боку старших керівників всією бойовою діяльністю підлеглих як у період підготовки до бойових дій , так і у ході виконання бойових завдань.

Командир здійснює керівництво підлеглими підрозділами наступними способами: Командир здійснює керівництво підлеглими підрозділами наступними способами:

Технічні засоби управління До технічних засобів управління належать: Засоби зв ’ язку Системи управлінняТехнічні засоби управління До технічних засобів управління належать: Засоби зв ’ язку Системи управління бойовими засобами Засоби автоматизації і механізації управління -радіо -радорилейні -тропосферні -провідні -рухомі -сигнальні -інші Комплекси -радіотехнічних (радіо, радіолокаційних, ла зерних, телевізаційних) засобів ; -лічільно-вирішуючих пристроїв та засобів автоматизації -Електронно-обчислюваль ні машини; -лічільно-вирішуючі пристрої; -кодувальні та шифрувальні машини; -екрани, табло; -аудіо та відеоапаратура; -фотоапарати; -планшети, карти

  Засоби зв`язку є основними засобами і матеріальною основою управління авіації. Для Засоби зв`язку є основними засобами і матеріальною основою управління авіації. Для забезпечення управління використовуються: радіо, радіорелейні, тропосферні, космічні провідні, рухомі та інші засоби зв`язку. За допомогою цих засобів організується телефонний, телеграфний, факсимільний зв`язок і передача даних , а рухливими засобами – фельд’єгерсько- поштовий зв`язок.

 Провідні засоби зв ’’ язку забезпечують телефонний і телеграфний зв`язок по постійним Провідні засоби зв ’’ язку забезпечують телефонний і телеграфний зв`язок по постійним повітряним і кабельним лініям з КП вищих і підлеглих інстанцій, а також забезпечуючими і взаємодіючими інстанціями.

 Зразки засобів зв ’ : язку  Апарат телефонний пол ьовий Зразки засобів зв ’ : язку Апарат телефонний пол ьовий -01 аналоговий ТА Апарат телефонний цифровий -04 ЦТА 2 Радіостанція УКВ портативна P-002 Вт

 Зразки засобів зв ’ : язку  5 Радіостанція Зразки засобів зв ’ : язку 5 Радіостанція УКВ носима Вт P-005 30 Радіостанція УКВ возима Вт P-030 У Радіостанція радіорелейна P-

Рухомі засоби зв`язку включають автомобілі, мотоцикли, БТР, літаки, вертольоти та інші засобиРухомі засоби зв`язку включають автомобілі, мотоцикли, БТР, літаки, вертольоти та інші засоби поїздки командира у підлеглі інстанції, а також надають з метою доставки бойових документів, передачу наказів і донесень офіцерами штабів.

 “ СП-81 Пістолет сигнальний (250 мм) ”Сигнальні засоби зв`язку використовуються для оповіщення “ СП-81 Пістолет сигнальний (250 мм) ”Сигнальні засоби зв`язку використовуються для оповіщення і взаємодії. До них відносяться: радіолокаційні системи розпізнавання, сигнальні ракети, димові шашки, еволюції літака, трасуючі снаряди та інше.

Ці системи вирішують наступні завдання: Ці системи вирішують наступні завдання:

До засобів автоматизації і механізації належать : До засобів автоматизації і механізації належать :

2. Структура системи управління авіаційними підрозділами та частинами Для управління авіаційними частинами і2. Структура системи управління авіаційними підрозділами та частинами Для управління авіаційними частинами і з`єднаннями створюється система управл іння. Вона включає : Органи управління ; Пункти управління ; Системи зв ’ язку та РТЗ ; Автоматизовані системи управління (АСУ) та інші спеціальні системи.

До органів управління належать: командуванні; штаби; посадові особи; відділення і служби. Їх найважливіші завданняДо органів управління належать: командуванні; штаби; посадові особи; відділення і служби. Їх найважливіші завдання

Командир частини (підрозділу) несе повну відповідальність за бойову і мобілізаційну готовність і підготовку частиниКомандир частини (підрозділу) несе повну відповідальність за бойову і мобілізаційну готовність і підготовку частини (підрозділу) , правильне використання підлеглими сил і успішне виконання ними завдань, а також за виховання і моральний стан особового складу. Штаб апч є основним органом управління. Свою роботу він планує і здійснює на основі рішень і вказівок командира, розпоряджень вищого штабу і в залежності від обставин, що склалися.

Пункти управління Пункти управління

Мобільний командний пункт Мобільний командний пункт

Засоби зв ’ язку та РТЗ Системи зв ’ язку і РТЗ створюється дляЗасоби зв ’ язку та РТЗ Системи зв ’ язку і РТЗ створюється для забезпечення обміну всіма видами інформації між органами управління, ПУ і екіпажами літаків. Для організації зв ’ язку і РТЗ застосовуються засоби зв ’ язку розглянуті вище, а також можуть застосовуватись засоби автоматизованого управління.

 АСУ застосовуються для підвищення ефективності управління апч і авіаційними комплексами. Основу АСУ АСУ застосовуються для підвищення ефективності управління апч і авіаційними комплексами. Основу АСУ складають комплексні засоби автоматизації, якими оснащені органи і пункти управління, а також вузли і канали зв`язку, джерела інформації, авіаційні комплекси і спеціальні системи. Автоматизовані системи управління (АСУ)

Висновки по заняттю: Таким чином, управління апч є цілеспрямованою діяльністю командирів та штабівВисновки по заняттю: Таким чином, управління апч є цілеспрямованою діяльністю командирів та штабів з: • — підтримання бойової готовності частин (підрозділів); • — підготовці їх до бойових дій; • — керування ними при виконанні поставлених завдань. Мета управління — забезпечити ефективне використання наявних сил і засобів у конкретних умовах обстановки для вирішення поставлених завдань в обмежені терміни та з мінімальними втратами. Для управління авіаційними частинами і підрозділами створюється система управління. Вона включає : • — органи управління; • — пункти управління; • — систему зв`язку і РТЗ; • — автоматизовані системи управління (АСУ) та інші спеціальні системи.

Вивчити матеріал заняття : 1. Наставлення з технічного забезпечення авіації ЗС України (НТЗ-99), Вивчити матеріал заняття : 1. Наставлення з технічного забезпечення авіації ЗС України (НТЗ-99), Вінниця с. 16 -18 2. Тактика авіації Повітряних Сил. Навчальний посібник. -Житомир. : ЖВІ НАУ, 2009 – с. 52 -63; 3. Основи роботи командира та штабу по управлінню апч. Тактика авіації Повітряних Сил. Навчальний посібник. -Житомир. : ЖВІ НАУ, 2009 – с. 59 -63;