Тема № 4. «Комп’ютерні мережі» Національна

Скачать презентацию Тема № 4.  «Комп’ютерні мережі» Національна Скачать презентацию Тема № 4. «Комп’ютерні мережі» Національна

Іnformatika_4_1.ppt

 • Размер: 2.5 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 37

Описание презентации Тема № 4. «Комп’ютерні мережі» Національна по слайдам

Тема № 4. «Комп’ютерні мережі» Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку,Тема № 4. «Комп’ютерні мережі» Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

У результаті вивчення теми з н а т и : - призначення, складУ результаті вивчення теми з н а т и : — призначення, склад і класифікацію комп’ютерних мереж. — основні принципи побудови комп’ютерних мереж. — призначення та можливості основних сервісів мереж Internet (Intranet). у м і т и : — використовувати прикладні програми для роботи з основними сервісами комп’ютерних мереж. ознайомитись: — з перспективами розвитку комп’ютерних мереж. Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Номер заняття Назва заняття Вид заняття Кількість годин Місце проведення 1 Загальні відомості проНомер заняття Назва заняття Вид заняття Кількість годин Місце проведення 1 Загальні відомості про комп’ютерні мережі лекція 2 лекційний клас 2 Особливості побудови мереж Internet (Intranet) групове 2 324 (321) 3 Основні сервіси мереж Internet (Intranet) ІЗ 2 324 (321) 4 Налаштування мережевих параметрів ІЗ 2 324 (321) 5 Практична робота з сервісами мережі практичне 4 324 (321) 6 Гіпертекстова мова розмітки групове 2 324 (321) 7 Створення та оформлення WEB сторінки практичне 4 324 (321) 8 Створення WEB сайту ЛР 6 324 (321) 9 Фаєрвол захисту АРМ в мережі. (модульний контроль № 2) ІЗ 2 324 (321) Послідовність проведення занять і розрахунок часу

1. Нормативно-правові акти 1. 1. Закон України від 3 квітня 2003 року № 6611. Нормативно-правові акти 1. 1. Закон України від 3 квітня 2003 року № 661 -IV “Про Державну прикордонну службу”. 1. 2. Указ Президента України № 546/2006 від 19 червня 2006 року „Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року”. 1. 3. Закон України „Про телекомунікації”. Відомості ВР, 2004, № 12. 1. 4. Наказ Голови Держприкордонслужби № 326 від 5 травня 2006 року “Про затвердження Програми розвитку телекомунікаційної мережі та інформатизації ДПСУ на період до 2015 року”. 1. 5. Наказ Голови Держприкордонслужби № 663 від 10. 09. 04 „Про затвердження Порядку функціонування, застосування та використання Інтранет-мережі Державної прикордонної служби України“ 1. 6. Наказ Голови ДПСУ від 19. 05. 2005 р. № 380 «Про прийняття на озброєння ДПСУ ПТК АПС «Гарт-3/П». 1. 7. Наказ № 864 від 21. 11. 05 “Про затвердження Тимчасової інструкції про порядок використання та застосування програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонної служби «Гарт-З/П“. ЛІТЕРАТУРАНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

2. Основна література: 2. 1. Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. -2. Основна література: 2. 1. Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. — Хмельницький: Вид. НАДПСУ, 2001. — 268 c. 2. 2. Симонович С. В. и др. Информатика: Базовый курс — СПб. : Питер, 2003. — 640 с. : ил. 2. 3. Катеринчук І. С. , Желдак А. А. , Мул Д. А. , Волинець Д. О. Основи телекомунікаційних мереж. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2010. – 158 с. ЛІТЕРАТУРАНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

3. Додаткова література: 3. 1. Требін М. Інформаційне суспільство. Війни нової епохи. // ВІЧЕ3. Додаткова література: 3. 1. Требін М. Інформаційне суспільство. Війни нової епохи. // ВІЧЕ № 4, 2002. С. 64 -68 3. 2. Кушнір Б. Й. Інформатизація Збройних Сил України: задачі і шляхи їх вирішення. // НАУКА І ОБОРОНА № 4, 1998. С. 38 -42. 3. 3. Інформатизація управління в органах внутрішніх справ: Посібник / В. Г. Хахановський, П. П. Підюков, В. М. Смаглюк та ін. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 216 с. 3. 4. Олифер В. Г. , Олифер Н. А. Компьютерные сети, принципы, технологические протоколы. – С. -П. : Питер, 2002. – 672 с. 3. 5. Толковый словарь по вычислительным системам / Под ред. В. Иллингуорта и др. М. : Машиностроение, 1991. – 560 с. 3. 6. Мельников В. В. Защита информации в компьютерных системах. – М. : Фи. С, 1997. – 368 c. 3. 7. Пасько В. , Колесников А. Самоучитель работы на персональном компьютере _ К. : Издательская группа BHV, 1999. 624 с. ЛІТЕРАТУРАНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Заняття № 1. «Загальні відомості про комп’ютерні мережі» (лекція)Національна академія Державної прикордонної службиЗаняття № 1. «Загальні відомості про комп’ютерні мережі» (лекція)Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. 1 Принципи побудови комп’ютерних мереж. 2 Навчальні питання.Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. 1 Принципи побудови комп’ютерних мереж. 2 Навчальні питання. Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. 1 Національна академія Державної прикордонної служби України КафедраКомп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. 1 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Історія розвитку комп'ютерних мереж Концепція комп'ютерних мереж є логічним результатом еволюції комп'ютерних технологій. ПершіІсторія розвитку комп’ютерних мереж Концепція комп’ютерних мереж є логічним результатом еволюції комп’ютерних технологій. Перші комп’ютери 50 -х років — великі, громіздкі і дорогі — призначалися для дуже невеликого числа обраних користувачів. Такі комп’ютери не були призначені для інтерактивної роботи користувача, а використовувалися в режимі пакетної обробки. Системи пакетної обробки, як правило, будувалися на базі мейнфрейму — могутнього і надійного комп’ютера універсального призначення. За основу ставилася ефективність роботи найдорожчої складової обчислювальної машини — процесора.

Історія розвитку комп'ютерних мереж В міру здешевлення процесорів на початку 60 -х років з'явилисяІсторія розвитку комп’ютерних мереж В міру здешевлення процесорів на початку 60 -х років з’явилися нові способи організації обчислювального процесу, що дозволили врахувати інтереси користувачів. Почали розвиватися інтерактивні багатотерміналъні системи поділу часу. Обчислювальна потужність залишалася централізованою, деякі функції — такі як введення і виведення даних — стали розподіленими.

Історія розвитку комп'ютерних мереж На початку 70 -х років — з'явилися великі інтегральні схеми.Історія розвитку комп’ютерних мереж На початку 70 -х років — з’явилися великі інтегральні схеми. Їх порівняно невисока вартість і високі функціональні можливості привели до створення міні-комп’ютерів, що стали реальними конкурентами мейнфреймів. широкого поширення обчислювальної техніки виникла проблема їх інформаційного поєднання розробки програмного забезпечення для їх взаємодії передумова появи нових комп’ютерних мереж орієнтованих на поєднання ПЕОМ. результат виникли перші локальні комп’ютерні мережі

Історія розвитку комп'ютерних мереж Середина 80 -х років - затвердилися стандартні технології об'єднання комп'ютерівІсторія розвитку комп’ютерних мереж Середина 80 -х років — затвердилися стандартні технології об’єднання комп’ютерів у мережу Ethernet — основна топологія, яка використовується в локальних мережах — пасивна зірка. Token Ring — передбачає використання середовища передачі даних, яке утворюється об’єднанням всіх вузлів в кільце, що розділяється. ПК стали переважати в локальних мережах не тільки як клієнтські комп’ютери, але і як центри збереження й обробки даних мережеві сервери (МС) Arcnet — перша технологія ЛОМ на базі мікро ПК популярна у 80 -х роках

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА ДВІ АБО БІЛЬШЕ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМИ, 1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА ДВІ АБО БІЛЬШЕ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМИ, ЯКІ ЗВ’ЯЗАНІ МІЖ СОБОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДПОВІДНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ.

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Склад комп’ютерної мережі Комп’ютери Комунікаційне обладнання Операційні системи1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Склад комп’ютерної мережі Комп’ютери Комунікаційне обладнання Операційні системи Мережеві додатки

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Середовища передавання інформації в комп’ютерній мережі Ефірні середовища1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Середовища передавання інформації в комп’ютерній мережі Ефірні середовища радіо- (ультракороткохви льові) мікрохвильові інфрачервоні.

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Середовища передавання інформації в комп’ютерній мережі Ефірні середовища1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Середовища передавання інформації в комп’ютерній мережі Ефірні середовища Коаксіальний кабель Широкосмугові коаксіальні кабелі мають швидкість передавання сигналу 300 -500 Мбіт/с. Термін придатності- 10 -12 років. Вузькосмугові кабелі мають швидкість передавання до 50 Мбіт/с.

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Середовища передавання інформації в комп’ютерній мережі Ефірні середовища1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Середовища передавання інформації в комп’ютерній мережі Ефірні середовища Коаксіальний кабель Волоконно-оптичний кабель оптичне волокно гідрофобний заповнювач сталева трубка зовнішня оболонка з поліетилену кварцова серцевини d 20 -60 мкм. швидкість передавання 0. 2 -1. 0 Гбіт/с. Довжина сполучень може досягати сотні кілометрів.

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Середовища передавання інформації в комп’ютерній мережі Ефірні середовища1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Середовища передавання інформації в комп’ютерній мережі Ефірні середовища Коаксіальний кабель Скручена пара дротів. Волоконно-оптичний кабель відстань -передавання 100 метрів типова швидкість – 100 Мбіт/с. неекранована – UTP; фольгована – FТР; екранована – STP; їх комбінації.

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Мережеві карти BNC - для приєднання1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Мережеві карти BNC — для приєднання тонкого коаксіального кабелю; AUI — для приєднання товстого коаксіального кабелю; RJ 45 — для приєднання скрученої пари; МІС, ST, SC — для приєднання волоконно-оптичного кабелю.

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Повторювачі 1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Повторювачі

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Мости 1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Мости

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Комутатори 1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Комутатори

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Маршрутизатори 1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Маршрутизатори

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Шлюзи 1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Комунікаційне обладнання Шлюзи

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Класифікація комп'ютерних мереж За географічною площею: -1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Класифікація комп’ютерних мереж За географічною площею: — локальні; — регіональні; — глобальні. За фізичною топологією За організацією взаємодії компютерів — шинна; — кільцева; — зіркоподібна; — деревоподібна. — однорангові; — багаторангові. — низькошвидкістні (до 10 Мбіт/с) ; — середньошвидкістні (до 100 Мбіт/с) ; — високошвидкістні (> 100 Мбіт/с) ; За швидкістю передачі даних За типом середовища передачі — проводові; — безпроводові.

1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Вимоги до комп’ютерних мереж Швидкодія Надійність Сумісність Керованість1. Комп’ютерні мережі. Призначення, склад, класифікація. Вимоги до комп’ютерних мереж Швидкодія Надійність Сумісність Керованість Захищеність Можливість розширення Підтримка різних видів трафіку

Принципи побудови комп’ютерних мереж 2 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизаціїПринципи побудови комп’ютерних мереж 2 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Під топологією (компонуванням, конфігурацією, структурою) комп'ютерної мережі2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Під топологією (компонуванням, конфігурацією, структурою) комп’ютерної мережі звичайно розуміється фізичне розташування комп’ютерів мережі один по відношенню до одного й спосіб з’єднання їх лініями зв’язку. Поняття “топологія”

2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Багатозначність терміну “топологія” фізична топологія (географічна схема розташування комп'ютерів2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Багатозначність терміну “топологія” фізична топологія (географічна схема розташування комп’ютерів і прокладки кабелів). логічна топологія (структура зв’язків, характер поширення сигналів по мережі). Це найбільш правильне визначення топології.

2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Шинна топологія Шина (bus) - всі комп'ютери паралельно2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Шинна топологія Шина (bus) — всі комп’ютери паралельно підключаються до однієї лінії зв’язку. Інформація від кожного комп’ютера одночасно передається всім іншим комп’ютерам.

2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Кільцева топологія Кільце (ring) - комп'ютери послідовно об'єднані2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Кільцева топологія Кільце (ring) — комп’ютери послідовно об’єднані в кільце. Передача інформації в кільці завжди відбувається тільки в одному напрямку. Кожний з комп’ютерів передає інформацію тільки одному комп’ютеру, що знаходиться в ланцюжку за ним, а одержує інформацію тільки від попереднього в ланцюжку комп’ютера.

2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Топологія “зірка” Зірка (star) - до одного центрального комп'ютера2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Топологія “зірка” Зірка (star) — до одного центрального комп’ютера приєднуються інші периферійні комп’ютери, причому кожний з них використовує окрему лінію зв’язку.

2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Деревоподібна топологія - кожен вузол зв'язаний з одним керуючим2. Принципи побудови комп’ютерних мереж. Деревоподібна топологія — кожен вузол зв’язаний з одним керуючим вузлом і з одним чи декількома керованими.

 10 BASE-5 (IEEE 802. 3) 10 BASE-2 (IEEE 802. 3 a) 10 10 BASE-5 (IEEE 802. 3) 10 BASE-2 (IEEE 802. 3 a) 10 BASE-T (IEEE 802. 3 i) 100 BASE-ТХ (IEEE 802. 3 u) 1000 BASE-Т (IEEE 802. 3 ab) 1000 BASE-LX (IEEE 802. 3 z) Тип кабеля RG-8, RG-11 RG-58 UTP, STP 3 -5 категорії UTP, STP 5 категорії UTP 5 е категорії Опто-волокно одномодове Пропускна здатність, Мбіт/с 10 100 1000 Максимальна довжина сегменту, м до 500 185 100 90 100 5000 Стандарт Ethernet прийнятий у 1970 році.

Завдання на самостійну підготовку С. Н. Малярчук Основы информатики – Харьков: Вид «Ранок»Завдання на самостійну підготовку С. Н. Малярчук Основы информатики – Харьков: Вид «Ранок» . С. 244 -262 Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. — Хмельницький: Вид. НАПВУ, 2001. С. 198 -216 Руденко В. Д. , Макарчук О. М. , Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики. – К. : “Фенікс”, 1997. С. 247 -283 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації