Скачать презентацию Тема 4 Апаратура автоматизованих робочих місць Заняття Скачать презентацию Тема 4 Апаратура автоматизованих робочих місць Заняття

915_Заняття 4.11.ppt

  • Количество слайдов: 10

Тема № 4: Апаратура автоматизованих робочих місць Заняття № 11: Контроль функціонування АРМ. Тема № 4: Апаратура автоматизованих робочих місць Заняття № 11: Контроль функціонування АРМ.

n n n НАВЧАЛЬНА МЕТА: Навчити студентів виконувати КФ АРМ. ВИХОВНА МЕТА: Виховувати почуття n n n НАВЧАЛЬНА МЕТА: Навчити студентів виконувати КФ АРМ. ВИХОВНА МЕТА: Виховувати почуття особистої відповідальності за стан КЗА 86 Ж 6 ЧАС: 4 год. МІСЦЕ: Спецклас (матчастина КЗА 86 Ж 6). ВИД ЗАНЯТТЯ: Практичне на 1/3 взв. – 3 год. , контрольна робота – 1 год.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: n Матчастина КЗА 86 Ж 6. n Мнемонічні схеми КФ. n Проектор МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: n Матчастина КЗА 86 Ж 6. n Мнемонічні схеми КФ. n Проектор “In. Fokus”, слайди за темою заняття. ЛІТЕРАТУРА: n Курс боевой подготовки РТВ ПВО (КБП РТВ 85) Часть III. МО ССР 1986 (Л 4)

НОРМАТИВ № 21 Найменування нормативу: вмикання та перевірка готовності РМ до виконання бойового завдання. НОРМАТИВ № 21 Найменування нормативу: вмикання та перевірка готовності РМ до виконання бойового завдання.

Умови перевірки за нормативом: n n n Перед перевіркою апаратура має бути прогріта, напруги Умови перевірки за нормативом: n n n Перед перевіркою апаратура має бути прогріта, напруги подані та апаратура КЗА 86 Ж 6 увімкнена. На РМ оперативні органи комутації сигналів вимкнені (клавіші віджати), оперативні органи регулювання підсвітів сигналів встановлені у крайнє ліве положення. Ввімкнення і перевірка готовності РМ до бойової задачі робляться в обсязі контрольного огляду відповідно рахунку операцій з мнемонічної схеми (мал. 7).

Методика перевірки по нормативу Перевірка по нормативу здійснюється по команді Методика перевірки по нормативу Перевірка по нормативу здійснюється по команді "До ввімкнення РМ приступити" і закінчується початком доповіді "Оператор РМ … (військове звання, прізвище) до виконання бойової задачі готовий. РМ та засоби зв’язку справні. Несправно… У зонах виявлення… локаційних цілей, … своїх літаків, … літаків без сигнал "Я СВОЙ САМОЛЕТ". Перевіряючий перевіряє правильність, повноту здійснення операції. Після доповіді особисто перевіряє правильність зроблених висновків про стан РМ.

Оцінка нормативу (в секундах) Оцінка нормативу (в секундах) "відмінно" "добре" "задовільно" 60 70 80 50 60 70 Оцінка знижується на бал за кожну невиконану операцію. Оцінка "незадовільно" визначається незалежно від витраченого часу, якщо: не було докладено про несправність якої–небудь системи; невірно оцінена готовність РМ до бойової роботи.