Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики Заняття

Скачать презентацию Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики Заняття Скачать презентацию Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики Заняття

1_prezentaciya_t1-4_meh_2012.ppt

 • Размер: 1.4 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 35

Описание презентации Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики Заняття по слайдам

Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики Заняття 4. (ОЗ) Основні положення з організаціїТема 1. Предмет і завдання загальної тактики Заняття 4. (ОЗ) Основні положення з організації зв’язку в підрозділах 1. Основні завдання зв’язку. Вимоги, що пред’являються до зв’язку. 2. Основні принципи організації зв’язку у підрозділах. 3. Види засобів зв’язку, що застосовуються в підрозділах. Основні способи організації зв’язку. Самостійна робота: Переносні радіостанції УКХ діапазону Р-159, Р-158. Основні технічні характеристики. МОДУЛЬ“ТАКТИКА”(ОЗ).

Перше навчальне питання Основні завдання зв’язку. Вимоги, що пред’являються до зв’язку. Зміст питаньПерше навчальне питання Основні завдання зв’язку. Вимоги, що пред’являються до зв’язку. Зміст питань щодо організації зв’язку в підрозділах та порядок їх вивчення.

МІСЦЕ ПИТАНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ'ЯЗКУ В СИСТЕМІ ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ “ ТАКТИКА” Дисципліна ТАКТИКАМІСЦЕ ПИТАНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМІ ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ “ ТАКТИКА” Дисципліна ТАКТИКА Організація системи управління Вузли зв’язку Пункти управління Система зв’язку. Органи управління Засоби зв’язку Лінії зв’язку Сигнальні засоби зв’язку. Рухомі засоби зв’язку. Проводові засоби зв’язку. Засоби радіозв’язку Прийняття рішення Організація бою. Управління підрозділами

В результаті вивчення питань щодо організація зв'язку студенти повинні: ЗНАТИ: 1. Основні завдання зв'язкуВ результаті вивчення питань щодо організація зв’язку студенти повинні: ЗНАТИ: 1. Основні завдання зв’язку щодо забезпеченню управління підрозділам, види та засоби зв’язку. 2. Загальну будову радіостанцій підрозділів та бронеоб’єктів, порядок їх розгортання, налагодження і встановлення зв’язку. 3. Засоби проводового зв’язку, порядок підготовки до роботи та робота на них. 4. Правила радіообміну при роботі на засобах зв’язку. 5. Порядок організації зв’язку при управлінні підрозділами в різних видах бою. ЗАВДАННЯ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ

 В результаті вивчення питань щодо організація зв'язку студенти повинні: ВМІТИ: 1. Здійснювати радіозв'язок В результаті вивчення питань щодо організація зв’язку студенти повинні: ВМІТИ: 1. Здійснювати радіозв’язок в радіомережах і радіонапрямках, вести службові переговори за допомогою таблиць сигналів бойового управлін-ня, таблиць позивних, у тому числі в умовах перешкод. 2. Працювати на засобах зв’язку підрозділів і бронеоб’єктів, забезпе-чуючи стійкий зв’язок у всіх режимах роботи апаратури, в будь-яких умовах обстановки. 3. Виконувати вимоги радіомаскування, прихованого управління військами та забезпечення безпеки зв’язку. 4. Використовувати засоби проводового зв’язку для управління під-розділами в бою. 5. Організовувати та забезпечувати зв’язок з підлеглими та взаємоді-ючими підрозділами в основних видах бою.

Семестри Усього годин навчальних занять Заняття під керівництвом викладача Самостійні заняття Усього годин ГруповіСеместри Усього годин навчальних занять Заняття під керівництвом викладача Самостійні заняття Усього годин Групові заняття Практичні заняття Підсумкове заняття Заліки 2 -й 3 2 2 1 6 -й 12 8 4 4 4 7 -й 12 8 4 2 2 4 Навч. збір 9 6 6 3 Всього 36 24 10 12 2 12 ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ

 2 семестр Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики. Заняття 4. (Г 3 2 семестр Тема 1. Предмет і завдання загальної тактики. Заняття 4. (Г 3 -2/2 год). Основні положення з організації зв’язку в підрозділах. (СР-1 год). Переносні радіостанції УКХ діапазону Р-159, Р-158. Основні технічні характеристики 6 семестр Тема 8. Наступальний бій механізованого взводу Заняття 5. (Г 3 -14/2 год) Порядок підготовки переносних радіостанцій Р-159, Р-158 до роботи. (СР-1 год) Порядок встановлення зв’язку, та ведення обміну. Заняття 6. (П 3 -5/2 год) Робота на переносних радіостанціях Р-159, Р-158. (СР-1 год)Радіостанції УКХ діапазону Р-173, Р-123 М бронеоб’єктів. Основні технічні характеристики Тема 9. Механізований взвод на марші і при розташуванні на місці Заняття 5. (Г 3 -16/2 год) Порядок підготовки радіостанцій УКХ діапазону Р-123 М, Р-173 бронеоб’єктів до роботи. (СР-1 год) Експлуатація, обслуговування і зберігання радіостанцій УКХ діапазону. Заняття 6. (ПЗ-6/2 год) Робота на радіостанціях (Р-173, Р-123 М) УКХ діапазону бронеоб’єктів. (СР-2 год). Польові засоби проводового зв’язку. Основні технічні характеристики. ЗМІСТ ВИКЛАДЕННЯ ПИТАНЬ З ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ

7 семестр Тема 10 Дії механізованого взводу у розвідці Заняття 6. (ПЗ-7/2 год)7 семестр Тема 10 Дії механізованого взводу у розвідці Заняття 6. (ПЗ-7/2 год) Підготовка засобів проводового зв’язку до роботи та робота на них. (СЗ-1 год) Сили і засоби зв’язку механізованих підрозділів. Заняття 7. (Г 3 -19/2 год) Основи організації зв’язку в підрозділах. (С 3 -1 год) Рухомі та сигнальні засоби зв’язку. Заняття 8. (Г 3 -20/2 год) Організація зв’язку підрозділів в бою. Заняття 9. (ПЗ-8/2 год) Робота на засобах зв’язку підрозділів. (КЗ) Навчальний збір Тема 2. Дії солдата в бою Заняття 13 (П 3 -16/4 год) Розгортання та підготовка до роботи засобів зв’язку механізованих підрозділів. (СЗ-2 год). Робота на засобах зв’язку підрозділів. Тема 7. Оборонний бій механізованого взводу Заняття 14 (П 3 -17/2 год) Налагодження та підтримання зв’язку. Ведення радіо обміну. (СЗ-1 год). Робота на засобах зв’язку підрозділів.

 Бойовий статут Сухопутних військ. Частина II (батальйон, рота) К. Видавництво „Варта, 1998 р. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина II (батальйон, рота) К. Видавництво „Варта», 1998 р. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина III (взвод, відділення, танк) К. Видавництво „Варта», 1995 р. Керівництво по радіозв’язку Збройних Сил України. К. Видавницт-во „Варта», 1998 р. Керівництво по технічному забезпеченню зв’язку та АСУВ Збройних Сил України. К. Видавництво „Варта», 1998 р. Связь, как средство управлення подразделениями в бою. М. Воениз-дат, 1991 г. Подготовка офицеров запаса Сухопутних войск. М, Воениздат, 1989 Збірник нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ. К. Видавництво 2001 р. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Радиостанция Р-173. Техническое описание и инструкция по экс- плуатации. М. Воениздат, 1988.Радиостанция Р-173. Техническое описание и инструкция по экс- плуатации. М. Воениздат, 1988. Радиостанция Р-123 М. Техническое описание и инструкция по экс- плуатации. М. Воениздат, 1981. Радиостанция Р-159. Техническое описание и инструкция по экс- плуатации. М. Воениздат, 1988. Радиостанция Р-158. Техническое описание и инструкция по экс- плуатации. М. Воениздат, 1988. Полевой коммутатор П-193 М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М. Воениздат, 1979. Телефонный аппарат ТА-57. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М. : Воениздат, 1974. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗВ‘ЯЗКУ передача (отримання) розпоряджень та донесень щодо тилового і технічного забезпечення своєчасноїОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗВ‘ЯЗКУ передача (отримання) розпоряджень та донесень щодо тилового і технічного забезпечення своєчасної передачі команд (сигналів), розпоряджень підлеглим командирам (підрозділам), передача (прийом) рішень командирів та донесень підлеглих забезпечення обміну інформацією між взаємодіючими підрозділами забезпечення своєчасної передачі підрозділам сигналів попереджен-ня про безпосередню загрозу початку застосування противником зброї масового ураження, оповіщення про повітряну обстановку, а також про радіоактивне, хімічне і бактеріальне забруднення

  Своєчасність зв'язку характеризує його здібність забезпечити передачу та доставку повідомлень або Своєчасність зв’язку характеризує його здібність забезпечити передачу та доставку повідомлень або ведення переговорів у заданий час, який обумовлений обстановкою, що склалася. ВИМОГИ, ЩО ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО ЗВ’ЯЗКУ своєчасність достовірність прихованість

У зв'язку від ступеню важливості та строків старіння інформацію прийнято розподіляти на категорії, У зв’язку від ступеню важливості та строків старіння інформацію прийнято розподіляти на категорії, а саме : інформацію першої категорії; інформацію другої категорії; інформацію третьої категорії. До інформації першої категорії належать відомості: • про засоби масового ураження противника, • про нанесені ним удари цією зброєю, • про сигнали та команди для управління своїми засобами ураження, • про відомості щодо управління протиповітряною обороною. До інформації другої категорії належать відомості: • про різкі зміни обстановки; • про бойові накази та розпорядження; • про сигнали та команди щодо управління підрозділами та вогнем. До інформації третьої категорії належать відомості про положення, стан та характер дій підрозділів, розпорядження щодо забезпечення бою, які в даний момент не впливають безпосередньо на хід бою і можуть знадобитися командирові потім.

  Своєчасність зв'язку характеризує його здібність забезпечити передачу та доставку повідомлень або Своєчасність зв’язку характеризує його здібність забезпечити передачу та доставку повідомлень або ведення переговорів у заданий час, який обумовлений обстановкою, що склалася. Достовірність зв’язку характеризується його здібністю забезпечу-вати в пунктах прийому відновлювання відомостей, що передаються з за-даною точністю. Іншими словами повідомлення що приймаються повинні відповідати тим, що передавалися. ВИМОГИ, ЩО ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО ЗВ’ЯЗКУ своєчасність достовірність прихованість

Висока достовірність зв'язку досягається: використання для передачі найбільш важливої інформації каналів зв'язку найкращої якості;Висока достовірність зв’язку досягається: використання для передачі найбільш важливої інформації каналів зв’язку найкращої якості; повторною (багатократною) передачею інформації та зворотною її перевіркою; передачею інформації по декільком каналам зв’язку; підтримання технічних параметрів засобів зв’язку у встановлених нормах; високою кваліфікацією особового складу.

  Своєчасність зв'язку характеризує його здібність забезпечити передачу та доставку повідомлень або Своєчасність зв’язку характеризує його здібність забезпечити передачу та доставку повідомлень або ведення переговорів у заданий час, який обумовлений обстановкою, що склалася. Достовірність зв’язку характеризується його здібністю забезпечу-вати в пунктах прийому відновлювання відомостей, що передаються з за-даною точністю. Іншими словами повідомлення що приймаються повинні відповідати тим, що передавалися. Прихованість (передачі, повідомлень) зв’язку характеризується його здатністю протистояти розкриванню противником змісту інформації, що передається, та належності об’єкту передачі до відповідної ланки управління (визначення рівня управління). ВИМОГИ, ЩО ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО ЗВ’ЯЗКУ своєчасність достовірність прихованість

Для забезпечення прихованості зв'язку у підрозділах необхідно : скорочувати роботу радіозасобів на передачу; здійснюватиДля забезпечення прихованості зв’язку у підрозділах необхідно : скорочувати роботу радіозасобів на передачу; здійснювати передачу короткими командами та сигналами, використовуючи документи прихованого управління; дотримуватися встановлених правил і порядку передачі команд (сигналів) та постановки завдань по радіо; використовувати апаратуру закриття каналів зв’язка грани-чної стійкості.

Друге навчальне питання Основні принципи організації зв’язку у підрозділах. Друге навчальне питання Основні принципи організації зв’язку у підрозділах.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ'ЯЗКУ У ПІДРОЗДІЛАХ. Організаціязв'язкуупідрозділахувідповідностідорішення відпо-відногокомандиратавказівокстаршогоначальникапозв'язку. Організаціязв'язкунавсюглибинубойовоїзадачітазабезпечення успішногойоговиконанняпідрозділами. Комплексневикористаннязасобівзв'язку. Налагодженнязв'язкуздійснюєтьсязверху-вниз, підтримання без-перервногозв'язкутайоговідновленняздійснюєтьсязнизу-вверх.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ У ПІДРОЗДІЛАХ. Організаціязв’язкуупідрозділахувідповідностідорішення відпо-відногокомандиратавказівокстаршогоначальникапозв’язку. Організаціязв’язкунавсюглибинубойовоїзадачітазабезпечення успішногойоговиконанняпідрозділами. Комплексневикористаннязасобівзв’язку. Налагодженнязв’язкуздійснюєтьсязверху-вниз, підтримання без-перервногозв’язкутайоговідновленняздійснюєтьсязнизу-вверх.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ'ЯЗКУ У ПІДРОЗДІЛАХ. Організаціязв'язкуупідрозділахувідповідностідорішення відпо-відногокомандиратавказівокстаршогоначальникапозв'язку. Організаціязв'язкунавсюглибинубойовоїзадачітазабезпечення успішногойоговиконанняпідрозділами. Комплексневикористаннязасобівзв'язку. Налагодженнязв'язкуздійснюєтьсязверху-вниз, підтримання без-перервногозв'язкутайоговідновленняздійснюєтьсязнизу-вверх.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ У ПІДРОЗДІЛАХ. Організаціязв’язкуупідрозділахувідповідностідорішення відпо-відногокомандиратавказівокстаршогоначальникапозв’язку. Організаціязв’язкунавсюглибинубойовоїзадачітазабезпечення успішногойоговиконанняпідрозділами. Комплексневикористаннязасобівзв’язку. Налагодженнязв’язкуздійснюєтьсязверху-вниз, підтримання без-перервногозв’язкутайоговідновленняздійснюєтьсязнизу-вверх. Передбаченняздійсненнязв’язкучерезінстанцію, яквниз, таківверх.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ'ЯЗКУ У ПІДРОЗДІЛАХ. Організаціязв'язкуупідрозділахувідповідностідорішення відпо-відногокомандиратавказівокстаршогоначальникапозв'язку. Організаціязв'язкунавсюглибинубойовоїзадачітазабезпечення успішногойоговиконанняпідрозділами. Комплексневикористаннязасобівзв'язку. Налагодженнязв'язкуздійснюєтьсязверху-вниз, підтримання без-перервногозв'язкутайоговідновленняздійснюєтьсязнизу-вверх.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ У ПІДРОЗДІЛАХ. Організаціязв’язкуупідрозділахувідповідностідорішення відпо-відногокомандиратавказівокстаршогоначальникапозв’язку. Організаціязв’язкунавсюглибинубойовоїзадачітазабезпечення успішногойоговиконанняпідрозділами. Комплексневикористаннязасобівзв’язку. Налагодженнязв’язкуздійснюєтьсязверху-вниз, підтримання без-перервногозв’язкутайоговідновленняздійснюєтьсязнизу-вверх. Передбаченняздійсненнязв’язкучерезінстанцію, яквниз, таківверх. Організація, налагодженнятапідтриманнязв’язкуміж взаємодію-чимипідрозділами(сусідами).

Правила щодо відповідальності за організацію зв'язку взаємодії : • за зв'язок по фронтуПравила щодо відповідальності за організацію зв’язку взаємодії : • за зв’язок по фронту відповідальність покладається на сусіда праворуч; • за зв’язок від тилу до фронту — на командирів підрозділів другого ешелону (резерву); • за зв’язок загальновійськових підрозділів з підрозділами родів військ – на командирів підрозділів родів військ; • за зв’язок загальновійськових підрозділів з підрозділами спеціальних військ — на командирів загальновійськових підрозділів. Зв’язок між сусідніми по фронту встановлюється: • радіо- та фельд’єгерський — засобами, які виділяються командирами (штабами) як правого, та і лівого сусіда; • проводовий — засобами правого сусіда до лівого.

Позачерговездійсненняоповіщеннявійськпрозагрозузастосування противникомзасобівмасовогоураження, проповітряного против-ника, прорадіаційне, хімічнетабіологічнезабруднення. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ'ЯЗКУ У ПІДРОЗДІЛАХ. Організаціязв'язкуупідрозділахувідповідностідорішення відпо-відногокомандиратавказівокстаршогоначальникапозв'язку.Позачерговездійсненняоповіщеннявійськпрозагрозузастосування противникомзасобівмасовогоураження, проповітряного против-ника, прорадіаційне, хімічнетабіологічнезабруднення. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ У ПІДРОЗДІЛАХ. Організаціязв’язкуупідрозділахувідповідностідорішення відпо-відногокомандиратавказівокстаршогоначальникапозв’язку. Організаціязв’язкунавсюглибинубойовоїзадачітазабезпечення успішногойоговиконанняпідрозділами. Комплексневикористаннязасобівзв’язку. Налагодженнязв’язкуздійснюєтьсязверху-вниз, підтримання без-перервногозв’язкутайоговідновленняздійснюєтьсязнизу-вверх. Передбаченняздійсненнязв’язкучерезінстанцію, яквниз, таківверх. Організація, налагодженнятапідтриманнязв’язкуміж взаємодію-чимипідрозділами(сусідами).

Третє навчальне питання - Види засобів зв’язку що застосовуються в підрозділах. - ОсновніТретє навчальне питання — Види засобів зв’язку що застосовуються в підрозділах. — Основні способи організації зв’язку.

Для управління механізованими підрозділами застосовуються чотири види засобів зв’язку: засобирадіозв'язку, засобипроводовогозв'язку, рухомізасобизв'язку, сигнальнізасобизв’язку.Для управління механізованими підрозділами застосовуються чотири види засобів зв’язку: засобирадіозв’язку, засобипроводовогозв’язку, рухомізасобизв’язку, сигнальнізасобизв’язку.

Засобирадіозв'язку - основні засоби зв'язку в бою (фізична основа передачі інформації - радіохвиля). переносніЗасобирадіозв’язку — основні засоби зв’язку в бою (фізична основа передачі інформації — радіохвиля). переносні радіостанції Р-159 Р-158 радіостанції, що монтуються на бронеоб’єктах (штабних машинах) — Р-173 Р-123 М. ВИДИ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПІДРОЗДІЛАХ. Засобирадіозв’язку — основні засоби зв’язку в бою (фізична основа передачі інформації — радіохвиля). переносні радіостанції Р-159 Р-158 Р-173 Р-123 М.

Засобипроводовогозв'язку (фізична основа передачі інформації - рух електричного струму у провіднику). польові телефонні комутаториЗасобипроводовогозв’язку (фізична основа передачі інформації — рух електричного струму у провіднику). польові телефонні комутатори польові телефонні апарати П-193 М ТА-57 легкі польові кабелі (П-274, П-275); телефонно-кабельні котушки ТК-2 ВИДИ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПІДРОЗДІЛАХ.

Рухомізасобизв'язку (фізична основа передачі інформації – перемі-щення інформації на будь-якому носії безпосередньо відРухомізасобизв’язку (фізична основа передачі інформації – перемі-щення інформації на будь-якому носії безпосередньо від одного пункту до іншого на місцевості) — застосовуються у всіх видах бою для забезпечення зв’язку (для передачі кореспонденції) з старшим командиром (штабом), між пунктами управління батальйону та взаємодіючих підрозділів (в подальшому — фельд’єгерське — поштовий зв’язок). Сигнальнізасоби (фізична основа передачі інформації -подразнення органів відчуття людини) — використовуються для передачі зорових, звукових та світових сигналів оповіщення, управління та взаємодії. ВИДИ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПІДРОЗДІЛАХ.

Способи організації радіозв'язку : по радіонапрямкам; по радіомережам. Радіонапрямок - це спосібСпособи організації радіозв’язку : по радіонапрямкам; по радіомережам. Радіонапрямок — це спосіб організації радіозв’язку між двома командно-спостережними пунктами (кореспондентами). Радіомережа — це спосіб організації радіозв’язку між декількомандно-спостережними пунктами (три і більше). Класифікаціярадіомереж(радіонапрямків). Вони можуть бути: постійно діючими (радіостанції кореспондентів здійснюють безперервну роботу на прийом і можуть у будь який момент викликати один одного, обмін між кореспондентами ведеться за необхідністю); черговими (підлеглі радіостанції працюють на прийом безперервно, головна станція вмикається на передачу тільки для ведення радіообміну); резервними (створюються для забезпечення маневру зв’язку в бою); прихованими (створюються для захисту радіозв’язку від навмисних перешкод противника). ОСНОВНІ СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ.

Способи організації проводового зв'язку: за напрямками проводового зв'язку по осі проводового зв'язку. Напрямокпроводовогозв'язкуСпособи організації проводового зв’язку: за напрямками проводового зв’язку по осі проводового зв’язку. Напрямокпроводовогозв’язку — це спосіб організації зв’язку, коли зв’язок командира з одним зі своїх підлеглих (взаємодіючих) командирів здійснюється по проводовій лінії, яка прокладена безпосередньо між ними. Вісьпроводовогозв’язку — це спосіб організації зв’язку командира з декількома підлеглими та взаємодіючими командирами, який здійснюється по проводовій лінії, що прокладена у напрямку пересування свого пункту управління. ОСНОВНІ СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ.

Способи організації фельд'єгерське – поштового зв'язку (ФПЗ) : по напрямках ФПЗ по круговимСпособи організації фельд’єгерське – поштового зв’язку (ФПЗ) : по напрямках ФПЗ по круговим маршрутам ФПЗ по осі ФПЗ. Напрямок. ФПЗ — спосіб організації фельд’єгерсько — поштового зв’язку тільки між двома пунктами управління. Круговиймаршрут. ФПЗ — спосіб організації фельд’єгерсько -поштового зв’язку з декількома пунктами управління, при якому обмін з ними всіма видами службових відправлень здійснюється послідовно. Вісь. ФПЗ — спосіб організації фельд’єгерсько — поштового зв’язку , при якому усі види службових відправлень доставляються спочатку на передовий (тиловий) обмінний пункт вузлу ФПЗ, а звідти — у підпорядковані підрозділи по напрямкам або круговому маршруту. ОСНОВНІ СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ.

 Діапазон робочих частот радіостанції (МГц) Режими роботи радіостанції Електричні характеристики приймача. Чутливість Діапазон робочих частот радіостанції (МГц) Режими роботи радіостанції Електричні характеристики приймача. Чутливість приймача (мк. В — не гірше ) Електричні характеристики передавача Величина вихідної потужності (Вт — не гірше ) Типи антен та дальності зв’язку Характеристики джерела живлення радіостанції Маса робочого комплекту Габарити радіостанції ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІОСТАНЦІЙ УКХ ДІАПАЗОНУ

Переносні радіостанції УКХ діапазону Р-159, Р-158. Основні технічні характеристики. Навчальніпитання. 1. Класифікація Переносні радіостанції УКХ діапазону Р-159, Р-158. Основні технічні характеристики. Навчальніпитання. 1. Класифікація радіозасобів. 2. Призначення, загальна характеристика та технічні данні переносних радіостанцій. 3. Склад комплекту, загальна побудова та органи управ-ління переносних радіостанцій. ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ НАД НАВЧАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ