Тема 1. 4 Зміст професійної діяльності PR -фахівця

Скачать презентацию Тема 1. 4 Зміст професійної діяльності PR -фахівця Скачать презентацию Тема 1. 4 Зміст професійної діяльності PR -фахівця

osnovy_1_4.pptx

  • Размер: 195.7 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 11

Описание презентации Тема 1. 4 Зміст професійної діяльності PR -фахівця по слайдам

Тема 1. 4 Зміст професійної діяльності PR -фахівця Викладач Солдатенко Ірина Олександрівна Курс «ОсновиТема 1. 4 Зміст професійної діяльності PR -фахівця Викладач Солдатенко Ірина Олександрівна Курс «Основи паблік рилейшнз»

План лекції Функції і завдання професійної діяльності Особисті і професійні якості PR -менеджера ОрганізаційнийПлан лекції Функції і завдання професійної діяльності Особисті і професійні якості PR -менеджера Організаційний статус PR-менеджера Професійна підготовка фахівця в галузі зв’язків з громадськістю.

Основні поняття Професійна діяльність Професійні якості Професійна освіта  Основні поняття Професійна діяльність Професійні якості Професійна освіта

Функції і завдання професійної діяльності експертно-аналітична робота  комунікативна діяльність створення корпоративної культури проведенняФункції і завдання професійної діяльності експертно-аналітична робота комунікативна діяльність створення корпоративної культури проведення маркетингових комунікацій координація горизонтальних дій організації

Вимоги до особистих і професійних якостей PR-менеджера.  Комунікативні навички Гуманітарна освіта Володіння сучаснимиВимоги до особистих і професійних якостей PR-менеджера. Комунікативні навички Гуманітарна освіта Володіння сучасними комунікативними технологіями Налагоджені доброзичливі відносини із ЗМІ

Організаційний статус PR-менеджера  PR-менеджер (public relations manager).  PR-директором (public relation director). Організаційний статус PR-менеджера PR-менеджер (public relations manager). PR-директором (public relation director). PR-спеціаліст (практик) (public relations practioner PR-консультант (public relations consultant)

Як можуть взаємодіяти PR-менеджер і керівництво організації? PR-менеджер -підзвітний керівництву вищого рівня PR-менеджер повиненЯк можуть взаємодіяти PR-менеджер і керівництво організації? PR-менеджер -підзвітний керівництву вищого рівня PR-менеджер повинен мати безпосередній доступ до керівництва працює з усіма відділами організації PR-менеджер — член ради директорів

Схема - модель розташування PR - відділу у всій системі управління компанії.  Схема — модель розташування PR — відділу у всій системі управління компанії.

Професійна підготовка фахівця в галузі зв’язків з громадськістю Гуманітарна вища освіта Тренінгові програми ПрограмиПрофесійна підготовка фахівця в галузі зв’язків з громадськістю Гуманітарна вища освіта Тренінгові програми Програми практичної підготовки

Питання для самоконтролю 1. Які визначають функції і завдання професійної PR- діяльності? 2. ОкреслітьПитання для самоконтролю 1. Які визначають функції і завдання професійної PR- діяльності? 2. Окресліть вимоги до особистих і професійних якостей PR-менеджера. 3. Як визначається організаційний статус PR-менеджера? 4. Що є теоретичною базою паблік рилейшнз?

Література Основна:  Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под общ.Література Основна: Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В. С. Комаровского. – М. : Издательство РАГС, 2001. – С. 348 – 358, 513 – 518. Додаткова Катлип, Скотт, М. , Сентер, Аллен, Х. , Брум, Глен, М. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2000. – С. 410 – 443. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник, 2 -е вид. доп. – К. : Видавничий дім “Скарби”, 2001. – С. 114 – 120, 164 – 187. Ньюсом Даг, Терк Джуди Ван Слайк, Крукеберг Дин. Все о паблик рилейшнз. 7 -е изд. : Пер. с англ. – М. : Консалтинговая группа “Имидж-Контакт”: ИНФРА – М, 2001. – С. 385 – 397, 535 – 541, 565. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз: Навчальний посібник – К. : Т-во «Знання» , КОО, 2000. – С. 133, 281. Сайтел Фрейзер П. Современные паблик рилешнз. М. : Консалтинговая группа “Имидж-Контакт”: ИНФА – М, 2002. -592 с. Чумиков А. Н. Связи с общественностью: Учебное пособие. 3 -е изд. – М. : Дело, 2001. – С. 34 – 46. Wilcox, D. L. , Ault, P. H. , Agee, W. K. , & Cameron, G. , «Public Relations Strategies and Tactics, » 7 th ed. , Allyn & Bacon, Boston, MA, 2002 Wilcox Dennis L. Public Relations Writing and Media Techniques , 5 th Edition , 2004 WILSON LAURIE J and OGDEN JOSEPH. Strategic Communications Planning for Effective Public Relations and Marketing , 2008)