Скачать презентацию Technologická centra Kraj Vysočina 3 března 2009 Miroslava Скачать презентацию Technologická centra Kraj Vysočina 3 března 2009 Miroslava

11bd9eab91ab6f8c5365328ff1a6dea7.ppt

  • Количество слайдов: 22

Technologická centra Kraj Vysočina 3. března 2009 Miroslava Vošoustová ředitelka sekce Obchod a marketing Technologická centra Kraj Vysočina 3. března 2009 Miroslava Vošoustová ředitelka sekce Obchod a marketing Mgr. Markéta Skalíková Product manager Spisová služba

Program • • • VERA, spol. s r. o. Projekty veřejné správy, ISDS IS Program • • • VERA, spol. s r. o. Projekty veřejné správy, ISDS IS Radnice VERA® Projekt „City“ a „Region“ Řešení SSL Co Vám můžeme poskytnout

Představení společnosti • • vznik společnosti v r. 1994 tvorba SW pro veřejnou správu Představení společnosti • • vznik společnosti v r. 1994 tvorba SW pro veřejnou správu 9 poboček 70 odborníků z oblasti IT 120 zákazníků z řad měst a obcí certifikace dle z. č. 365/2000 Sb. certifikace ISO 9001: 2000

Portfolio společnosti • • • IS Radnice VERA® - 75 agend bezpečnostní analýzy úřadu Portfolio společnosti • • • IS Radnice VERA® - 75 agend bezpečnostní analýzy úřadu manažerské nástroje legislativní podpora metodická činnost, poradenství konzultace profylaxe, servisní činnosti systémové komponenty zálohování a archivace • kamerové systémy

Projekty veřejné správy e. Gon centra regionální centra pro realizaci projektů směrem k veřejnosti Projekty veřejné správy e. Gon centra regionální centra pro realizaci projektů směrem k veřejnosti Technologická centra provoz typových projektů samospráv v rámci elektronizace služeb veřejnosti

Technologická centra • • pro centrální projekty (základní registry …) pro typové projekty samospráv Technologická centra • • pro centrální projekty (základní registry …) pro typové projekty samospráv pro systémové služby samospráv provoz vlastních aplikací a IS provoz spisové služby – povinně!!! pro komunikaci s IS datových schránek jako datové úložiště – povinně !!! Czech. POINT@home

Řešení SSL & IS DS Řešení SSL & IS DS

Spisová služba x IS DS Spisová služba x IS DS

Optimální řešení centralizované řešení Lokální řešení ? ? ? = Centralizované řešení ? ? Optimální řešení centralizované řešení Lokální řešení ? ? ? = Centralizované řešení ? ? ? Radnice VERA® • • • spolehlivý partner tradice znalosti

Spisová služba Radnice VERA® • • 15 let vývoje tradice a zkušenosti ověřený provoz Spisová služba Radnice VERA® • • 15 let vývoje tradice a zkušenosti ověřený provoz (včetně elektronické spisovny!) propracované řešení tým zkušených školitelů metodická podpora legislativní upgrade otevřenost jiným IS

Spisová služba Radnice VERA® • bezpečnost: zabezpečený přístup k osobním údajům bezpečné uložení dat Spisová služba Radnice VERA® • bezpečnost: zabezpečený přístup k osobním údajům bezpečné uložení dat • flexibilita: rozhraní na elektronické podatelny více dodavatelů rozhraní na frankovací stroje více dodavatelů možnost scanování a ukládání příloh jako součást SSL možnost rozhraní na digitální archiv více dodavatelů

Spisová služba Radnice VERA® • otevřenost komunikace SSL s IS DS pomocí konektoru komunikace Spisová služba Radnice VERA® • otevřenost komunikace SSL s IS DS pomocí konektoru komunikace s IS VS (Czech. POINT aj. ) komunikace s IS třetích stran (VITA, YAMACO aj. ) • komplexnost součást IS Radnice VERA®

Varianta Region • • • technologické a funkční zázemí obec ORP centralizované řešení IS Varianta Region • • • technologické a funkční zázemí obec ORP centralizované řešení IS – připojení obcí a organizací regionu dodávku HW a modernizaci stávajících pracovišť dodávku ověřené SSL komunikaci s IS DS napojení SSL na digitální archív automatická konverze dokumentů centralizované služby pro komunikaci s ISVS zvýšení šancí na dotace

Centralizované řešení SPS Centralizované řešení SPS

Spisová služba Radnice VERA® - SSL • • komplexní sofistikované řešení určena přednostně uživatelům Spisová služba Radnice VERA® - SSL • • komplexní sofistikované řešení určena přednostně uživatelům ORP, POII členěna dle jednotlivých rolí uživatelů funkcionalita nad rámec stanovený legislativou: Øpodpora procesu oběhu dokumentů Øpodpora správního řízení Økontrolní funkce aj.

Spisová služba Radnice VERA® - SSL web • jednoduché intuitivně ovládané řešení • určena Spisová služba Radnice VERA® - SSL web • jednoduché intuitivně ovládané řešení • určena přednostně uživatelům POI a příspěvkových organizací • funkcionalita v souladu s platnou legislativou • důraz na jednoduchost a rychlost zpracování • žádné zbytečné úkony • snadná orientace v dokumentech a spisech • přístup prostřednictvím webového klienta

Konektor na DS • • komunikace přímo se SSL nebo SSL WEB přihlášení a Konektor na DS • • komunikace přímo se SSL nebo SSL WEB přihlášení a odhlášení osoby oprávněné k přístupu k DS stažení doručených zpráv z IS DS a přenos do SSL vyhledání a ověření platnosti datové schránky adresáta podepisování dokumentů konverze dokumentů uložení dokumentů do DS adresáta

Centralizované řešení Centralizované řešení

Technologické centrum TC K, TC ORP • • Projekt Studie proveditelnosti • • HW, Technologické centrum TC K, TC ORP • • Projekt Studie proveditelnosti • • HW, ZSW Aplikace SSL • • • – pro větší úřady – pro malé organizace (SSL Web) Konektor na ISDS (variantně server, klient) Administrátorský modul e-Podatelna Datové úložiště (volitelně) Zálohovací zařízení (variantně) • Technické předpoklady provozu

Shrnutí Poskytneme Vám • • • Řešení spisové služby pro Váš úřad Centralizované řešení Shrnutí Poskytneme Vám • • • Řešení spisové služby pro Váš úřad Centralizované řešení SSL – Technologické centrum Komplexní řešení „na klíč“ ØDatové a dokumentové úložiště ØVazby na IS VS Ø Implementace systému (Sa. SŘ, metodika, školení, konzultace, dohled, . . . ) Ø Služby související s provozem Bezpečný hosting v hostingovém centru VERA Správa systému

Shrnutí Technologické centrum • • Centrální řešení celého IS úřadu Centrální řešení IS obcí Shrnutí Technologické centrum • • Centrální řešení celého IS úřadu Centrální řešení IS obcí regionu Datové a dokumentové úložiště Portál občana, Czech. POINT@home

Přejeme Vám hezký den ! Miroslava Vošoustová 602 171 451 miroslava. vosoustova@vera. cz obchod@vera. Přejeme Vám hezký den ! Miroslava Vošoustová 602 171 451 miroslava. vosoustova@vera. cz obchod@vera. cz www. vera. cz