Скачать презентацию Taxa pe Valoarea Adaugata lect univ dr Delia Скачать презентацию Taxa pe Valoarea Adaugata lect univ dr Delia

082b88f99b70b7dc0b4bf00207f28642.ppt

  • Количество слайдов: 106

Taxa pe Valoarea Adaugata lect. univ. dr. Delia Catarama Taxa pe Valoarea Adaugata lect. univ. dr. Delia Catarama

Agenda Sesiunii 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Agenda Sesiunii 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ce este TVA? Aplicare teritoriala Legislatie aplicabila Condiţii pentru aplicarea TVA în România/UE? Persoane impozabile/neimpozabile Operatiuni supuse TVA Locul operatiunilor Scutiri Persoana obligata la plata Dreptul de deducere Faptul generator si exigibilitatea Baza impozabilă Cotele TVA Inregistrarea in scop de TVA Evidenta si declararea TVA Răspunderea solidară TVA la incasare

1. Ce este TVA? Ø Impozit pe consum: trebuie colectat de către statul unde 1. Ce este TVA? Ø Impozit pe consum: trebuie colectat de către statul unde are loc consumul final; Ø Colectat prin intermediul persoanelor inregistrate in scop de TVA care lucrează astfel în calitate de “perceptor fiscal” pentru stat Ø Nu este un cost pentru plătitorul de TVA, ci influentează numai fluxul de numerar (cash-flow-ul) Ø Este un cost pentru neplătitorul de TVA

2. Aplicare teritorială Ø După 01. 2007 teritoriul de aplicare a TVA = Comunitatea 2. Aplicare teritorială Ø După 01. 2007 teritoriul de aplicare a TVA = Comunitatea Bunuri şi servicii Bunurile şi serviciile consumate in Comunitate se supun TVA Bunurile şi serviciile consumate în afara Comunităţii nu se supun TVA

2. Aplicare teritorială Comunitate = State membre – teritorii + teritorii UE excluse incluse 2. Aplicare teritorială Comunitate = State membre – teritorii + teritorii UE excluse incluse Art. 1252 C. fisc. State Membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Republica Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii.

3. Legislaţie aplicabilă La nivel european: Directiva a 6 -a republicată: Directiva 112/2006 publicată 3. Legislaţie aplicabilă La nivel european: Directiva a 6 -a republicată: Directiva 112/2006 publicată în Jurnalul Oficial al CE nr. 347/11. 12. 2006 La nivelul statelor membre: Legislaţiile statelor membre care preiau directivele. România: Legea 571/2003, Titlul VI TVA În caz de conflicte Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene http: //ec. europa. eu/taxation_customs/ common/infringements/case_law/index_en. htm

4. Condiţii pentru aplicarea TVA în România/UE? S. C. ALFA Livrează bunuri Prestează servicii 4. Condiţii pentru aplicarea TVA în România/UE? S. C. ALFA Livrează bunuri Prestează servicii X Trebuie să pun şi TVA? S. C. ALFA Achizitii intracomunitare Import X

Cele cinci intrebari de baza 1. Operatiunea este efectuata de o persoana impozabila (pt Cele cinci intrebari de baza 1. Operatiunea este efectuata de o persoana impozabila (pt AIC si import: sau de o persoană eligibilă pentru aplicarea TVA)? DA Cand aplic TVA? NU Nu se datoreaza TVA NU 2. Operatiunea este cuprisa in sfera TVA? Nu se datoreaza TVA DA 3. Operatiunea are loc in Romania? NU Nu se datoreaza TVA in Romania DA 4. Se aplica vreo scutire? DA Nu se datoreaza TVA NU 5. Cine este persoana obligata la plata TVA in Romania? TVA este datorata de: -furnizor; -cumparator; -client; -importator

5. Persoane impozabile/neimpozabile Art. 127 C. fisc. Ø Persoană impozabilă = orice persoană care 5. Persoane impozabile/neimpozabile Art. 127 C. fisc. Ø Persoană impozabilă = orice persoană care desfăşoară, în mod independent, orice activitate economică, în orice loc din lume Ø Persoană neimpozabilă = o persoană care nu desfăşoară activităţi economice în nici un loc din lume

5. Persoane impozabile/neimpozabile Ø Persoane neimpozabile: Art. 127 C. fisc. Øpersoane fizice care lucrează 5. Persoane impozabile/neimpozabile Ø Persoane neimpozabile: Art. 127 C. fisc. Øpersoane fizice care lucrează în baza unui contract individual de muncă; Øinstituţii publice; Øpersoane care realizează numai operaţiuni cu titlu gratuit

5. Persoane impozabile/neimpozabile Art. 153 C. fisc. Ø Persoanele impozabile, indiferent de locul unde 5. Persoane impozabile/neimpozabile Art. 153 C. fisc. Ø Persoanele impozabile, indiferent de locul unde sunt stabilite, trebuie să se înregistreze în scop de TVA în România, dacă realizează operaţiuni supuse TVA care au locul în România. Ø Excepţii: Ø persoanele impozabile care realizează numai operaţiuni scutite fără drept de deducere (ex: bănci); Ø persoanele impozabile care beneficiază de regimul special de scutire (intreprinderi mici).

5. Persoane impozabile/neimpozabile Art. 1531 C. fisc. Ø În anumite situaţii şi persoanele neimpozabile 5. Persoane impozabile/neimpozabile Art. 1531 C. fisc. Ø În anumite situaţii şi persoanele neimpozabile sau persoanele impozabile exceptate de la înregistrare sunt obligate să se înregistreze în scop de TVA

5. Persoane impozabile/neimpozabile Normale Plătitori de TVA Impozabile Obligate să se înregistreze cu art. 5. Persoane impozabile/neimpozabile Normale Plătitori de TVA Impozabile Obligate să se înregistreze cu art. 153 Exceptate Întreprinderi mici Persoane Fac numai operaţiuni scutite fara drept de deducere (Ex. : bănci) Neimpozabile Persoane juridice neimpozabile Ex: Institutii publice, ONG Persoane fizice neimpozabile Grupul celor 2 neplătitori pentru servicii Grupul celor 3 neplătitori pentru bunuri Obligate să se înregistreze cu art. 1531 Neplătitori de TVA

5. Persoane impozabile/neimpozabile • Întreprinderi mici: – Cifră de afaceri anuală < 220. 000 5. Persoane impozabile/neimpozabile • Întreprinderi mici: – Cifră de afaceri anuală < 220. 000 LEI – Cifra de afaceri = valoare livrări bunuri/prestări servicii cu excepţia: • livrărilor de active fixe; • livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi

5. Persoane impozabile/neimpozabile Are S. C. ALFA S. R. L. obligaţia să se înregistreze 5. Persoane impozabile/neimpozabile Are S. C. ALFA S. R. L. obligaţia să se înregistreze în scop de TVA? • La data de 17 Martie 2013 se înfiinţează S. C. ALFA S. R. L. ocazie cu care estimează realizarea unei cifre de afaceri până la sfârşitul anului de 88. 500 RON. • Cifra de afaceri anuală realizată de la înfiinţare şi până în luna decembrie 2013 este de 200. 000 lei

5. Persoane impozabile/neimpozabile Precizaţi ce fel de persoane sunt cele de mai jos dpdv 5. Persoane impozabile/neimpozabile Precizaţi ce fel de persoane sunt cele de mai jos dpdv al TVA Ø Ionescu Mihai efectuează servicii de contabilitate pe bază de contract individual de muncă cu S. C. ALFA S. A. ; Ø Televiziunea publică; Ø Ministerul Sănătăţii; Ø Cantina proprie pentru salariaţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării; Ø S. C. X S. R. L. efectuează prestări servicii vopsitorie auto cu CA > 220. 000 lei; Ø S. C. BETA efectuează operaţiuni de acordare credite; Ø S. C. Z S. R. L. Efectuează comerţ en-detail cu produse alimentare cu CA < 220. 000 lei;

5. Persoane impozabile/neimpozabile Persoanele impozabile normale: au obligaţia de înregistrare în scop de TVA 5. Persoane impozabile/neimpozabile Persoanele impozabile normale: au obligaţia de înregistrare în scop de TVA înainte de efectuarea operaţiunilor RO+CUI

5. Persoane impozabile/neimpozabile Grupul celor 3 neplătitori are obligaţia de a se înregistra în 5. Persoane impozabile/neimpozabile Grupul celor 3 neplătitori are obligaţia de a se înregistra în scop de TVA numai pentru AIC > 10. 000 euro Grupul celor 2 neplătitori are obligaţia de a se înregistra în scop de TVA numai pentru servicii intracomunitare prestate/primite de tipul B 2 B ACEST COD NU E VALABIL PE PLAN LOCAL

6. Operatiuni supuse TVA Ø Livrări de bunuri în ţară; Ø Livrări intracomunitare de 6. Operatiuni supuse TVA Ø Livrări de bunuri în ţară; Ø Livrări intracomunitare de bunuri; Ø Export de bunuri; Ø Achiziţii intracomunitare de bunuri; Ø Import de bunuri; Ø Prestări servicii.

6. Operatiuni supuse TVA Operaţiunile supuse TVA sunt impozabile în România dacă se îndeplinesc 6. Operatiuni supuse TVA Operaţiunile supuse TVA sunt impozabile în România dacă se îndeplinesc cumulativ: Øsunt rezultatul unei activităţi economice Ølocul lor este in Romania; Øsunt efectuate “cu plată” Øsunt realizate de Øpersoane impozabile plătitoare de TVA; sau Øcelelalte persoane in anumite condiţii

6. Operatiuni supuse TVA Operaţiunile impozabile în România pot fi: Art. 140 C. fisc. 6. Operatiuni supuse TVA Operaţiunile impozabile în România pot fi: Art. 140 C. fisc. – Taxabile Art. 143 -1441 C. fisc. – Scutite cu drept de deducere Art. 141 C. fisc. – Scutite fără drept de deducere – Importuri şi AIC scutite Art. 142 C. fisc.

6. Operatiuni supuse TVA Operaţiunile supuse TVA realizate de persoane impozabile romane pentru care 6. Operatiuni supuse TVA Operaţiunile supuse TVA realizate de persoane impozabile romane pentru care locul este in alte state ale Uniunii Europene pot necesita, in anumite conditii, inregistrarea in scop de TVA a acestor persoane in respectivele state ale Uniunii Europene.

7. Locul operaţiunilor Loc operaţiuni = România operaţiunea va fi supusă TVA conform legislaţiei 7. Locul operaţiunilor Loc operaţiuni = România operaţiunea va fi supusă TVA conform legislaţiei din România; Art. 132 -133 C. fisc. Loc operaţiuni = alt stat membru operaţiunea va fi supusă TVA conform legislaţiei din acel stat membru; Loc operaţiuni = în afara Comunităţii operaţiunea nu este supusă TVA;

8. Scutiri Operaţiunile impozabile în România pot fi: Art. 140 C. fisc. – Taxabile 8. Scutiri Operaţiunile impozabile în România pot fi: Art. 140 C. fisc. – Taxabile Art. 143 -1441 C. fisc. – Scutite cu drept de deducere Art. 141 C. fisc. – Scutite fără drept de deducere – Importuri şi AIC scutite Art. 142 C. fisc.

8. Scutiri Art. 152 C. fisc. Se beneficiază de scutire şi dacă persoana care 8. Scutiri Art. 152 C. fisc. Se beneficiază de scutire şi dacă persoana care realizează operaţiunea aplică regimul special de scutire pentru întreprinderi mici!

9. Persoana obligată la plată = furnizorul va factura cu TVA aferent locului unde 9. Persoana obligată la plată = furnizorul va factura cu TVA aferent locului unde se desfăşoară operaţiunea; Persoana obligată la plată = beneficiarul va calcula TVA cu cota corespunzătoare locului în care se desfăşoară operaţiunea şi plăteşte (dacă e neplătitor de TVA) sau aplică mecanismul taxării inverse (dacă e plătitor).

10. Dreptul de deducere X Livrează bunuri Prestează servicii Pot sa deduc TVA? S. 10. Dreptul de deducere X Livrează bunuri Prestează servicii Pot sa deduc TVA? S. C. ALFA

Cele cinci intrebari de baza Cand deduc. TVA? 1. Se datorează TVA pentru operaţiune? Cele cinci intrebari de baza Cand deduc. TVA? 1. Se datorează TVA pentru operaţiune? NU Nu există TVA deductibilă DA 2. Cumpărătorul are dreptul să deducă TVA? NU Nu există TVA dedctibilă DA 3. TVA este deductibilă? NU DA 4. Există vreo excludere sau limitare? DA Nu există TVA dedctibilă NU 5. Sunt îndeplinite condiţiile formale? NU DA Nu există TVA dedctibilă TVA este integral deductibilă TVA este parţial deductibilă

10. Dreptul de deducere 1. Se datorează TVA pentru operaţiune? Se aplică cele cinci 10. Dreptul de deducere 1. Se datorează TVA pentru operaţiune? Se aplică cele cinci intrebări privind “Când aplic TVA”. Dacă răspunsul este că se aplică TVA se datoreaza TVA Dacă răspunsul este că nu se aplică TVA nu se datorează TVA Obs! Dacă furnizorul a aplicat eronat TVA la o operaţiune la care nu trebuia aplicat TVA clientul nu are drept de deducere Exemplu: S. C. ALFA S. R. L. , intreprindere mica livrează lui S. C. BETA S. R. L. , înregistrată în scop de TVA, hârtie în valoare de 1000 lei fără TVA. În mod eronat S. C. ALFA S. R. L. înscrie TVA în factură în valoare de 190 lei, iar S. C. BETA S. R. L. Îi achită lui S. C. ALFA S. R. L. 1190 lei. S. C. BETA S. R. L. Nu are drept de deducere pentru cei 190 lei

10. Dreptul de deducere 2. Cumpărătorul are dreptul să deducă? Trebuie stabilit dacă persoana 10. Dreptul de deducere 2. Cumpărătorul are dreptul să deducă? Trebuie stabilit dacă persoana este impozabilă şi obligată la plata TVA. au drept să deducă TVA persoanele înregistrate în scop de TVA în mod normal (cu art. 153) Exceptie: persoanele neinregistrate si care nu au obligatia de inregistrare in Romania care efectuează o livrare intracomunitară scutită de mijloace de transport noi poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achiziţia intracomunitară sau importul efectuat de aceasta în România a respectivului mijloc de transport nou

10. Dreptul de deducere 3. TVA este deductibilă? Art. 145 C. fisc. Trebuie stabilit 10. Dreptul de deducere 3. TVA este deductibilă? Art. 145 C. fisc. Trebuie stabilit dacă bunurile si/sau serviciile achizitionate sunt destinate: - operaţiunilor taxabile - operaţiunilor scutite cu drept de deducere - operaţiuni pentru care locul livrării/prestării este în străinătatelor, dacă taxa ar fi fost deductibilă, în cazul în care locul ar fi fost în România; - anumitor operaţiuni financiar-bancare şi de asigurări, dacă clientul este situat în afara Comunităţii; - operaţiuni de transfer active şi pasive cu ocazia divizării, fuzionării

10. Dreptul de deducere 4. a) Există vreo excludere? - bunuri ce nu vor 10. Dreptul de deducere 4. a) Există vreo excludere? - bunuri ce nu vor fi utilizate pentru activitatea economică - bunuri utilizate pentru operaţiuni scutite fără drept de deducere; - excluderi specifice: TVA achitată în nunmele şi contul altei persoane; TVA achitată pentru băuturi alcoolice şi tutun; TVA achitată înainte de înregistrarea în scopuri de TVA

10. Dreptul de deducere 4. b) Există vreo limitare? Persoanele impozabile cu regim mixt 10. Dreptul de deducere 4. b) Există vreo limitare? Persoanele impozabile cu regim mixt = persoane care realizează şi operaţiuni care dau drept de deducere şi operaţiuni scutite cu drept de deducere. Ex: Farmacie care asigură şi servicii de consultaţii medicale generale. pentru achiziţiile efectuate numai în scopul operaţiunilor care DAU drept de deducere TVA este integral de ductibilă pentru achiziţiile efectuate numai în scopul operaţiunilor FARA drept de deducere TVA este integral de ductibilă pentru achiziţiile pentru care nu se cunoaste destinata, TVA se deduce pe baza de pro-rata

10. Dreptul de deducere 4. b) Există vreo limitare? Pro-rata= Livrări şi prestări care 10. Dreptul de deducere 4. b) Există vreo limitare? Pro-rata= Livrări şi prestări care dau drept la deducere Livrări şi prestări totale TVA de dedus = TVA deductibilă * Pro-rata

10. Dreptul de deducere 4. b) Există vreo limitare? Exemplu: Un agent economic cu 10. Dreptul de deducere 4. b) Există vreo limitare? Exemplu: Un agent economic cu profil de farmacie şi alte servicii medicale, înregistrat în scop de TVA în România, plătitor lunar de TVA, realizează în luna aprilie 2013 următoarele operaţiuni (toate preţurile sunt fără TVA): - achiziţionează 10 topuri hârtie la 10 RON/buc; - achiziţionează 2000 buc algocalmin la preţ de 100 RON/buc; - primeşte facturi de prestări servicii de la furnizorii de utilităţi în valoare de 5000 RON; - livrează 800 buc algocalmin pe piaţa internă la preţ de 110 RON/buc; - livrează 1100 buc algocalmin la export la preţ de 120 RON/buc; - prestează servicii de consultaţii medicale în valoare de 2. 300 RON Ştiind că agentul economic achiziţionează algocalminul numai în scopul revânzării, iar hârtia şi utilităţile nu le poate evidenţia separat pe tipuri de activităţi determinaţi TVA colectat, TVA deductibil, TVA de dedus şi TVA de plată sau de recuperat la scadenţa legală

10. Dreptul de deducere 4. b) Există vreo limitare? TVA se poate deduce in 10. Dreptul de deducere 4. b) Există vreo limitare? TVA se poate deduce in procent de 50% pentru: a) achizitiile de autoturisme tip B cu cel mult de 9 locuri si max 3500 kg, care nu sunt folosite exclusiv in scop economic b) cheltuielile aferente autoturismelor de mai jos Nu se permite deducerea TVA c) tigarile si bauturile alcoolice folosie ca protocol

10. Dreptul de deducere 5. Sunt indeplinite conditiile formale? - să deţină factură care 10. Dreptul de deducere 5. Sunt indeplinite conditiile formale? - să deţină factură care să cuprindă un set de informaţii minimale; - să înregistreze în acelaşi timp şi TVA colectat Art. 146 C. fisc. pentru AIC; - să deţină declaraţie vamală de import, pentru import - să înregistreze în acelaşi timp şi TVA colectat pentru servicii pentru care beneficiarul este supus la plata TVA; - să deţină documente specifice pentru transferuri.

11. Faptul generator şi exigibilitatea • Faptul generator: data realizării operaţiunii impozabile • Exigibilitatea 11. Faptul generator şi exigibilitatea • Faptul generator: data realizării operaţiunii impozabile • Exigibilitatea taxei: data de la care autorităţile fiscale pot solicita plata taxe • Exigibilitatea plăţii taxei: data la care persoana este obligată să efectueze plata taxei. După această dată se calculează majorările de întârziere.

11. Faptul generator şi exigibilitatea Faptul generator Regula generală: Faptul generator = data livrării 11. Faptul generator şi exigibilitatea Faptul generator Regula generală: Faptul generator = data livrării bunului sau prestării serviciilor. Excepţii: - Bunuri vândute în consignaţie: data la care consignatarul găseşte un cumpărător; - Stocuri puse la dispoziţia clientului: data la care clientul ia bunuri din stoc; - Bunuri livrate pentru testare sau verificarea conformităţii: data la care beneficarul devine proprietar; - Bunuri imoblie: data transferului titlului de proprietate; - Prestări servicii decontate pe bază de situaţii de lucrări: data emiterii situaţiilor de lucrări; - Livrări de bunuri şi prestări servicii care se fac continuu (gaze naturale, apă, energie eletrică, telefon): ultima zi a perioadei specificată în contract pentru plată, dar nu mai mult de 1 an; - Închirere, leasing, concesionare, arendare: data plăţii specificată în contract. - Importuri: data la care se supun plăţii taxelor vamale, taxelor agricole sau alte taxe comunitare.

11. Faptul generator şi exigibilitatea Exigibilitatea taxei Regula generală: Exigibilitatea taxei intervine odată cu 11. Faptul generator şi exigibilitatea Exigibilitatea taxei Regula generală: Exigibilitatea taxei intervine odată cu faptul generator. Excepţii: - Factura se emite înainte de faptul generator: la data emiterii facturii; - Se încasează avansuri: la data încasării avansului; - Livrări sau prestări prin maşini automate: la data extragerii numerarului; - Achiziţii intracomunitare: data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare celei în care loc faptul generator

11. Faptul generator şi exigibilitatea Exigibilitatea plăţii taxei = scadenţa de plată a TVA 11. Faptul generator şi exigibilitatea Exigibilitatea plăţii taxei = scadenţa de plată a TVA către buget Dacă CA în anul anterior < 100. 000 euro perioada fiscală = trimestrul scadenţa = 25 a lunii următoare treimestrului în care a avut loc exigibilitatea taxei Dacă CA în anul anterior > 100. 000 euro perioada fiscală = luna scadenţa = 25 a lunii următoare lunii în care a avut loc exigibilitatea taxei Dacă anul anterior activitatea s-a desfăşurat în maxim 3 luni dintr-un semestru la cerere perioada fiscală = semestru Dacă anul anterior activitatea s-a desfăşurat în maxim 6 luni dintr-un an la cerere perioada fiscală = anul

11. Faptul generator şi exigibilitatea Exemplu: Societatea Magna, înregistrată în scopuri de TVA în 11. Faptul generator şi exigibilitatea Exemplu: Societatea Magna, înregistrată în scopuri de TVA în Spania, livrează către societatea Alfa, înregistrată în scopuri de TVA în România, plătitor lunar de TVA, bunuri în data de 20. 03. 2011. Magna emite factura: a) pe data de 30. 03. 2011 Faptul generator: 20. 03. 2011 Data facturii: 30. 03. 2011 Data exigibilităţii taxei: 30. 03. 2011 Data exigibilităţii plăţii taxei: 25. 04. 2011 operaţiunea va fi inclusă în decontul lunii martie 2011 b) pe data de 19. 04. 2011 Faptul generator: 20. 03. 2011 Data facturii: 19. 04. 2011 Data exigibilităţii taxei: 15. 04. 2011 Data exigibilităţii plăţii taxei: 25. 05. 2011 operaţiunea va fi inclusă în decontul lunii aprilie 2011

12. Baza impozabilă Se includ în bază Baza de impozitare = contrapartida obţinută de 12. Baza impozabilă Se includ în bază Baza de impozitare = contrapartida obţinută de furnizor de la cumpărător. impozitele taxele şi cheltuielile accesorii Taxe vamale, accize, alte taxe, cu excepţia TVA Comisioane, cheltuieli de ambalare, transport şi asigurare Nu se includ în bază: Pentru transferurile asimilate achiziţiilor intracomunitare baza de impozitare = preţul de cumpărare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenţa unor astfel de preţuri de cumpărare, preţul de cost, stabilit la data livrării. Reduceri de preţ Rabaturi, remize, risturnuri, sconturi acordate la data exigibilităţii taxei Daune-interese sau penalităţi Stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă sau contract Dobânzi Percepute după data livrării, pentru plata cu întârziere Ambalaje Care circulă între furnizor şi cumpărător fără facturare Sume achitate de furnizor în contul clientului Care apoi se decontează clientului Sume încasate în contul altei persoane

12. Baza impozabilă Situaţii în care baza se ajustează: Anularea unei operaţiuni după ce 12. Baza impozabilă Situaţii în care baza se ajustează: Anularea unei operaţiuni după ce a fost emisă factura, însă înainte de livrare Refuzuri calitative şi cantitative Reducerile de preţ acordate după livrare sau prestare Contrapartida nu se poate încasa datorită falimentului beneficiarului Returnarea ambalajelor care circula prin facturare

13. Cotele de TVA • Cota standard 24% • Cota redusa 9%: • a) 13. Cotele de TVA • Cota standard 24% • Cota redusa 9%: • a) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, cinematografe; • b) livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii; • c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare; • d) livrarea de produse ortopedice; • e) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar; • f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.

13. Cotele de TVA • Cota redusa 5%: • a) livrarea de clădiri, inclusiv 13. Cotele de TVA • Cota redusa 5%: • a) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari; • b) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap; • c) livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m 2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 380. 000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie, dacă terenul pe care este construită locuinţa / cota indiviză nu depăşeşte suprafaţa de 250 m 2, inclusiv amprenta la sol a locuinţei.

13. Cotele de TVA Măsuri de simplificare (taxare inversă). Art. 160 Condiţii de aplicare: 13. Cotele de TVA Măsuri de simplificare (taxare inversă). Art. 160 Condiţii de aplicare: - locul operaţiunii este în România - şi furnizorul şi beneficiarul sunt înregistraţi în scop de TVA cu art. 153

13. Cotele de TVA Măsuri de simplificare (taxare inversă). Art. 160 Operaţiune Condiţie deşeurile 13. Cotele de TVA Măsuri de simplificare (taxare inversă). Art. 160 Operaţiune Condiţie deşeurile şi materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora Definite de O. U. G 16/2001 materialul lemnos masa lemnoasă pe picior precum şi materialul lemnos stabilit prin Legea 46/2008 Codul Silvic transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE

13. Cotele de TVA Măsuri de simplificare (taxare inversă). Art. 160 Mecanism de aplicare: 13. Cotele de TVA Măsuri de simplificare (taxare inversă). Art. 160 Mecanism de aplicare: - furnizorul: dă factură fără TVA pe care scrie “taxare inversă” - beneficiarul calculează taxa, o înscrie pe factură şi face înregistrarea 4426 = 4427

14. Înregistrarea în scop de TVA Persoanele impozabile normale: au obligaţia de înregistrare în 14. Înregistrarea în scop de TVA Persoanele impozabile normale: au obligaţia de înregistrare în scop de TVA înainte de efectuarea operaţiunilor RO+CUI

14. Înregistrarea în scop de TVA Grupul celor 3 neplătitori are obligaţia de a 14. Înregistrarea în scop de TVA Grupul celor 3 neplătitori are obligaţia de a se înregistra în scop de TVA numai pentru AIC > 10. 000 euro Grupul celor 2 neplătitori are obligaţia de a se înregistra în scop de TVA numai pentru servicii intracomunitare prestate/primite de tipul B 2 B ACEST COD NU E VALABIL PE PLAN LOCAL

14. Înregistrarea în scop de TVA VERIFICAREA CODULUI DE INREGISTRARE IN SCOP DE TVA 14. Înregistrarea în scop de TVA VERIFICAREA CODULUI DE INREGISTRARE IN SCOP DE TVA - la livrări intracomunitare: vânzătorul verifică condul transmis de client in scopul determinării modului de aplicare a TVA; - la achiziţii de bunuri şi servicii: cumpărătorul verifică codul transmis de furnizor în scopul determinării posibilităţii de deducere a TVA Pe internet în baza de date VIES: http: //ec. europa. eu/taxation_customs/vies/en/vieshome. htm Prin transmiterea unei solicitări la ANAF OMFP 1706/2006: “informaţiile obţinute ca urmare a solicitării de verificare au caracter informativ şi nu obligă în nici un fel furnizorul informaţiei “

15. Evidenta si declararea. TVA Evidenta TVA se tine cu ajutorul următoarelor documente: - 15. Evidenta si declararea. TVA Evidenta TVA se tine cu ajutorul următoarelor documente: - jurnal pentru cumpărări; - jurnal pentru vânzări; - registrul non-transferurilor; - registrul bunurilor primite din alt stat membru; OMFP 2217/2006 M. O. 1041/28. 12. 2006

15. Evidenta si declararea. TVA Declararea TVA se face cu ajutorul următoarelor documente: - 15. Evidenta si declararea. TVA Declararea TVA se face cu ajutorul următoarelor documente: - decont de TVA (formular 300): se depune lunar/trimestrial/semestrial/anual; - decont special de TVA (formular 301): se depune numai pentru lunile pentru care sunt operaţiuni.

15. Evidenta si declararea. TVA Declararea TVA se face cu ajutorul următoarelor documente: - 15. Evidenta si declararea. TVA Declararea TVA se face cu ajutorul următoarelor documente: - declaraţie recapitulativă (formular 390): se depune lunar numai pentru AIC si LIC de bunuri si servicii, in lunile cand acestea apar. - declaraţia semestriala (394): se depune lunar/trimestrial/semestrial/anual pentru achizitii/livrari locale

16. Raspunderea solidara Beneficiarul raspunde solidar pentru plata TVA catre buget de catre furnizor, 16. Raspunderea solidara Beneficiarul raspunde solidar pentru plata TVA catre buget de catre furnizor, daca nu poate dovedi ca a achitat taxa catre furnizor. Beneficiarul nu-si poate deduce TVA daca codul de inregistrare in scopuri de TVA transmis de furnizor nu este valabil.

TVA la incasare – o simplificare ? Inainte de 01. 2013 Dupa 01. 2013 TVA la incasare – o simplificare ? Inainte de 01. 2013 Dupa 01. 2013 Aplica sistemul “TVA la incasare” CA ≤ 2. 250. 000 lei Platitor de TVA Nu aplica sistemul “TVA la incasare” CA > 2. 250. 000 lei

TVA la incasare – o simplificare? Achizitii Livrari Aplica sistemul TVA se deduce NUMAI TVA la incasare – o simplificare? Achizitii Livrari Aplica sistemul TVA se deduce NUMAI la plata facturii TVA se colecteaza la incasarea facturii …. dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data emiterii acesteia!* * Cu exceptia operatiunilor expres exceptate de la aplicarea sistemului, pentru care se aplica regulile normale

TVA la incasare – o simplificare? Achizitii Livrari TVA se deduce la plata facturii* TVA la incasare – o simplificare? Achizitii Livrari TVA se deduce la plata facturii* Nu aplica sistemul TVA se deduce normal TVA se colecteaza normal * Cu exceptia operatiunilor expres exceptate de la aplicarea sistemului, pentru care se aplica regulile normale

TVA la incasare – o simplificare? A. Cum se calculeaza CA pentru incadrarea in TVA la incasare – o simplificare? A. Cum se calculeaza CA pentru incadrarea in sistem? Plafonul se calculeaza pe baza urmatoarelor operațiuni REALIZATE în cursul unui an calendaristic: Ølivrările/prestările taxabile Ølivrările/prestările scutite cu drept de deducere Ølivrări/prestări cu locul în străinătate PRACTIC: se aduna din decont randurile: rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 16(aferent celor de mai sus) Pentru stabilirea plafonului de 2. 250. 000 lei se vor lua in considerare doar perioadele in care persoana impozabila este inregistrata in scopuri de TVA ( în cazul persoanelor care se înregistrează după ce li s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA precum şi în cazul micilor întreprinderi).

TVA la incasare – o simplificare? B. Este aplicarea acestui regim opțională? NU C. TVA la incasare – o simplificare? B. Este aplicarea acestui regim opțională? NU C. Există persoane exceptate expres de la aplicarea acestui sistem? DA: Persoanele care nu au sediul activitatii economice in Romania (ex: sucursalele) Persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal unic

TVA la incasare – o simplificare? D. Pentru ce operațiuni se aplică sistemul TVA TVA la incasare – o simplificare? D. Pentru ce operațiuni se aplică sistemul TVA la încasare? Pentru operațiunile pentru care locul livrării/prestării se consideră a fi în România conform art. 132 și 133 Cod fiscal. Dintre acestea se exceptează de la aplicarea sistemului de TVA la încasare următoarele: ØLivrări/prestări pentru care beneficiarul este obligat la plată; ØOperațiuni suspuse regimurilor speciale ØLivrări/prestări scutite de TVA ØLivrări/prestări încasate cu numerar de la beneficiari: persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scop de TVA, persoane fizice autorizate, liberi profesioniști, asocieri fără personalitate juridică ØLivrări/prestări pentru care beneficiarul este persoană afiliată NU se aplică sistemul de TVA la încasare pentru achiziții intracomunitare de bunuri și import!

TVA la incasare – o simplificare? E. Ce se întâmplă în cazul încasărilor parțiale? TVA la incasare – o simplificare? E. Ce se întâmplă în cazul încasărilor parțiale? Se consideră că încasarea include și TVA. Exemplu: La data de 01. 05. 2013 s-a emis o factură la o valoare de 100 lei fără TVA plus TVA 24 lei, deci la o valoare totală de 124 lei. 4111 = % 124 xxxx 100 4428 24 La 05. 06. 2013 se încasează suma de 50 de lei. La acest moment, TVA devenită exigibilă este: 50/1. 24 * 0. 24 = 9. 68 lei, baza impozabilă fiind 40. 32 lei. 5121 = 4111 50 4428 = 4427 9. 68

TVA la incasare – o simplificare? F. Care sunt regulile pentru incasarile in numerar? TVA la incasare – o simplificare? F. Care sunt regulile pentru incasarile in numerar? În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii, furnizorul/ prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare, exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.

TVA la incasare – o simplificare? F. Care sunt regulile pentru incasarile in numerar? TVA la incasare – o simplificare? F. Care sunt regulile pentru incasarile in numerar? Avans 500 lei platit in numerar 05. 03. 2012 Emit factura de 1240 lei, din care 240 lei TVA 12. 03. 2012 Ce scriu pe factura? BAZA TVA MENTIUNE 403 97 - 597 143 TVA la incasare Colectez 97 lei Deduc 97 lei

TVA la incasare – o simplificare? F. Care sunt regulile pentru incasarile in numerar? TVA la incasare – o simplificare? F. Care sunt regulile pentru incasarile in numerar? Platesc numerar 300 lei 20. 04. 2012 Colectez 58 lei Deduc 58 lei Colectez 85 lei Nu deduc nimic 12. 06. 2012 Platesc prin banca 440 lei 20. 09. 2012 Nu colectez nimic Deduc 85 lei

TVA la incasare – o simplificare? G. Ce se întîmplă dacă apar evenimente ce TVA la incasare – o simplificare? G. Ce se întîmplă dacă apar evenimente ce impun reducerea bazei impozabile (anulări, reduceri etc)? Dacă operațiunea s-a anulat TOTAL înainte de livrare/prestare, sau în caz de refuzuri TOTALE sau anulare TOTALĂ a contractului la data anulării: ØIntervine exigibilitatea pentru reducerea TVA deja devenit exigibil; Øse anulează TVA neexigibil

TVA la incasare – o simplificare? G. Ce se întîmplă dacă apar evenimente ce TVA la incasare – o simplificare? G. Ce se întîmplă dacă apar evenimente ce impun reducerea bazei impozabile (anulări, reduceri etc)? Exemplu ANULARI TOTALE: La data de 01. 05. 2013 s-a emis o factură la o valoare de 100 lei fără TVA plus TVA 24 lei, deci la o valoare totală de 124 lei. 4111 = % 124 xxxx 100 4428 24 La 05. 06. 2013 se încasează suma de 50 de lei. La acest moment, TVA devenită exigibilă este: 50/1. 24 * 0. 24 = 9. 68 lei, baza impozabilă fiind 40. 32 lei. 5121 = 4111 50 4428 = 4427 9. 68 La 01. 07. 2013 operațiunea se anulează total și se emite factura de storno în sumă de -100 lei fără TVA și – 24 lei TVA, deci un total de -124 lei 4111 = % -124 xxxx -100 4427 -9. 68 4428 -14. 32

TVA la incasare – o simplificare? G. Ce se întîmplă dacă apar evenimente ce TVA la incasare – o simplificare? G. Ce se întîmplă dacă apar evenimente ce impun reducerea bazei impozabile (anulări, reduceri etc)? Dacă operațiunea s-a anulat PARȚIAL înainte de livrare/prestare, sau în caz de refuzuri PARȚIALE sau anulare PARȚIALĂ a contractului la data anulării: ØSe operează reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei; ØDacă cuantumul taxei aferente anulării depășește TVA neexgibilă, pentru diferență exigibilitatea taxei intervine la data anulării operațiunii.

TVA la incasare – o simplificare? G. Ce se întîmplă dacă apar evenimente ce TVA la incasare – o simplificare? G. Ce se întîmplă dacă apar evenimente ce impun reducerea bazei impozabile (anulări, reduceri etc)? Exemplu ANULARI PARTIALE: La data de 01. 05. 2013 s-a emis o factură la o valoare de 100 lei fără TVA plus TVA 24 lei, deci la o valoare totală de 124 lei. 4111 = % 124 xxxx 100 4428 24 La 05. 06. 2013 se încasează suma de 50 de lei. La acest moment, TVA devenită exigibilă este: 50/1. 24 * 0. 24 = 9. 68 lei, baza impozabilă fiind 40. 32 lei. 5121 = 4111 50 4428 = 4427 9. 68 La 01. 07. 2013 operațiunea se anulează în proporție de 90% și se emite factura de storno în sumă de -90 lei fără TVA și – 21. 6 lei TVA, deci un total de -111. 6 lei 4111 = % -111. 6 xxxx -90 4427 -7. 28 4428 -14. 32

TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? Încasarea contravalorii livrării TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? Încasarea contravalorii livrării de bunuri sau a prestării de servicii = orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obţine contrapartida pentru aceste operaţiuni de la beneficiarul său ori de la un terţ, precum plata în bani, plata în natură, compensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea unor instrumente de plată.

TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? În cazul transferului TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? În cazul transferului bancar/card: data încasării = data din extrasul de cont al furnizorului data plății = data din extrasul de cont al cumpărătorului În cazul depunerii de numerar direct în contul beneficiarului se consideră că beneficiarul a încasat factura prin bancă și nu în numerar. În cazul folosii de cecuri, cambii, bilete la ordin Dacă instrumentul se încasează/scontează: data încasării = data extrasului de cont Dacă instrumentul se girează = data girului În cazul plății în natură data încasării = data plății = data faptului generator

TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? În cazul compensării, TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? În cazul compensării, înainte de termenul de 90 de zile de la emiterea facturii: • Între persoane juridice, data încasării = data plății = data compensării conform OUG 77/1999 și HG 685/1999: “Data efectuării stingerii datoriilor şi a creanţelor este cea a ordinului de compensare şi se operează în toate documentele iniţiale (proces-verbal şi ordin de compensare). ” (art. 5 HG 685/1999) • Când cel puțin un partener nu e persoană juridică, data încasării = data plății = data procesului verbal de compensare

TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? În cazul compensării, TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? În cazul compensării, după termenul de 90 de zile de la emiterea facturii: • Între persoane juridice: (i) data încasării = 90 de zile de la emiterea facturii; (ii) data plății = data compensării conform OUG 77/1999 și HG 685/1999: “Data efectuării stingerii datoriilor şi a creanţelor este cea a ordinului de compensare şi se operează în toate documentele iniţiale (proces-verbal şi ordin de compensare). ” (art. 5 HG 685/1999) • Când cel puțin un partener nu e persoană juridică: (i) data încasării = 90 de zile de la emiterea facturii; (ii) data plății = data procesului verbal de compensare

TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? Completare conform Ghidului TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? Completare conform Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare În cazul compensării între persoane juridice se aplică prevederile H. G. nr. 685/1999, care stabilesc documentele şi procedura de urmat astfel: 1) pentru facturi cu sume restante mai vechi de 30 de zile şi care au o valoare individuală mai mare de 10. 000 lei, compensarea trebuie realizată pe baza ordinul de compensare emis de IMI (Institutul de Management şi Informatică) 2) pentru facturi cu sume mai noi de 30 de zile, cu o valoare individuală mai mică de 10. 000 lei: i) în cazul în care persoanele juridice optează să intre în sistemul de compensare prevăzut de H. G. nr. 685/1999, compensarea se va realiza prin IMI, conform pct. 1, ii) în cazul în care persoanele juridice nu optează să intre în sistemul de compensare prevăzut de H. G. nr. 685/1999, compensarea se realizează pe baza documentelor prevăzute de H. G. nr. 685/1999.

TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? În cazul cesiunii TVA la incasare – o simplificare? H. Care este data incasarii/platii? În cazul cesiunii de creanțe înainte de termenul de 90 de zile de la emiterea facturii: data încasării facturii = data plății facturii = data cesiunii. Se consideră că la data cesiunii s-a încasat/plătit integral, indiferent de valoarea la care s-a cesionat. după de termenul de 90 de zile de la emiterea facturii: (i) data încasării facturii = 90 de zile de la emiterea facturii, (ii) data plății facturii = data cesiunii. Se consideră că la data cesiunii s-a încasat/plătit integral, indiferent de valoarea la care s-a cesionat.

TVA la incasare – o simplificare? I. Ce curs valutar se folosește? Valabil la TVA la incasare – o simplificare? I. Ce curs valutar se folosește? Valabil la data la care ar fi intervenit exigibilitatea TVA dacă nu s-ar fi aplicat regimul TVA la încasare. Exemplu: Compania A livrează bunuri în valoare de 7. 000 euro către compania B, la data de 20 februarie 2013. Compania A aplică sistemul TVA la încasare, iar factura este emisă la data de 10 martie 2013. Cursul de schimb valutar valabil în data de 20 februarie 2013 este de 4, 5 lei/euro. Societatea A încasează contravaloarea integrală a facturii în data de 15 mai 2013, la cursul de 4, 4 lei/euro. Societatea A va înregistra ca taxă neexigibilă aferentă livrării suma de 7. 560 lei, calculată astfel: - baza impozabilă: 7. 000 euro x 4, 5 lei/euro = 31. 500 lei; - TVA neexigibilă aferentă livrării: 31. 500 lei x 24% = 7. 560 lei. Exigibilitatea TVA aferente livrării intervine la data încasării, respectiv 15 mai 2013, dată la care societatea A trebuie să colecteze TVA în sumă de 7. 560 lei

TVA la incasare – o simplificare? J. Reguli privind momentul în care trebuie INTRAT TVA la incasare – o simplificare? J. Reguli privind momentul în care trebuie INTRAT ÎN sistemul TVA la încasare Situatie Pentru anul 2013 Conditie Data pana la care se depune notificarea 097 Cei care erau platitori de TVA la 30. 09. 2012 CA pe perioada 01. 10. 2011 30. 09. 2012 ≤ 2. 250. 000 lei 25 octombrie 2012 Cei care devin platitori de TVA in perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2012 CA pe perioada 25 ianuarie 2013 01. 10 -31. 12. 2012 ≤ 2. 250. 000 lei Data de la care se intra in sistemul de TVA la incasare 01. 2013 01. 02. 2013 (platitori lunari) sau 01. 04. 2013 (platitori trimestriali)

TVA la incasare – o simplificare? J. Reguli privind momentul în care trebuie INTRAT TVA la incasare – o simplificare? J. Reguli privind momentul în care trebuie INTRAT ÎN sistemul TVA la încasare Incepand cu 01. 2013 Situatie Conditie Data pana la care se depune notificarea 097 Data de la care se intra in sistemul de TVA la incasare Cei care se inregistreaza N/A in scop de TVA De la inregistrare Cei care in timpul anului CA pentru anul N 25 ianuarie N+1 N nu depasesc plafonul ≤ 2. 250. 000 lei OBS!!! Daca si in anul N s-a aplicat sistemul, se continua aplicarea fara depunerea notificarii 01. 02. N+1 (platitori lunari) sau 01. 04. N+1 (platitori trimestriali)

TVA la incasare – o simplificare? K. Reguli privind momentul în care trebuie IEȘIT TVA la incasare – o simplificare? K. Reguli privind momentul în care trebuie IEȘIT DIN încasare Situatie Conditie Data pana la care se depune notificarea 097 În cursul anului calendaristic curent CA depășește 2. 250. 000 lei CA de la inceputul anului pana la sfarsitul unei perioade fiscale > 2. 250. 000 lei 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care s-a depasit plafonul sistemul TVA la Data de la care se iese din sistemul de TVA la incasare 01 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care s-a depus notificarea 097 Exemplu: La 15 martie se depășește CA de 2. 250. 000 lei. În acest caz se va ieși din regimul de TVA la încasare la data de: a)01 mai, dacă persoana e plătitor lunar b)01 iulie, dacă persoana e plătitor trimestrial

TVA la incasare – o simplificare? L. Intrare/iesire din sistem din oficiu În cazul TVA la incasare – o simplificare? L. Intrare/iesire din sistem din oficiu În cazul în care persoana care ar avea obligația să intre sau să iasă din sistemul de TVA la încasare nu își îndeplinește obligațiile, va fi înregistrată/deregistrată din oficiu. , si se vor aplica urmatoarele reguli: 1. Pentru persoana care trebuia să se înregistreze și nu s-a înregistrat: în perioada dintre momentul în care trebuia să se înregistreze și momentul în care este înregistrată din oficiu se aplică regulile: a) Dreptul de deducere este amânat până la plată conform regulilor sistemului TVA la încasare b) Colectarea se face conform regulilor sistemului TVA la încasare 2. Pentru persoana care trebuia să solicite scoaterea din sistemul TVA la încasare și nu a solicitat-o: în perioada dintre momentul în care trebuia să solicite scoaterea și momentul în care este scoasă din oficiu se aplică regulile: a) Dreptul de deducere ia naște la exigibilitate b) Colectarea se face conform regulilor generale de exigibilitate

TVA la incasare – o simplificare? M. Ce se întâmplă în cazul schimbării regimului TVA la incasare – o simplificare? M. Ce se întâmplă în cazul schimbării regimului de impozitare de la TVA normal la TVA la încasare și invers: Factură emisă pentru: Când a fost emisă factura: Când apare faptul generator: Ce regim de TVA se aplică Valoarea întreagă a livrării de bunuri/prestării de servicii Valoarea parțială a livrării de bunuri/prestării de servicii Înainte de intrarea în sistemul TVA la încasare După intrarea în sistemul TVA la încasare TVA NORMAL Înainte de intrarea în sistemul TVA la încasare După intrarea în sistemul TVA la încasare Valoarea întreagă a livrării de bunuri/prestării de servicii Valoarea parțială a livrării de bunuri/prestării de servicii Înainte de ieșirea din sistemul TVA la încasare După ieșirea din sistemul TVA la încasare TVA NORMAL pentru valoarea parțială facturată înainte de intrarea in regimul TVA la încasare TVA LA ÎNCASARE pentru diferențele facturate după intrarea în regimul TVA la încasare TVA LA ÎNCASARE Înainte de ieșirea din sistemul TVA la încasare După ieșirea din sistemul TVA la încasare TVA LA ÎNCASARE pentru valoarea parțială facturată înainte de ieșirea din regimul TVA la încasare TVA LA ÎNCASARE pentru diferențele facturate după ieșirea din regimul TVA la încasare

TVA la incasare – o simplificare? N. Cum se calculează pentru neplătitorii de TVA TVA la incasare – o simplificare? N. Cum se calculează pentru neplătitorii de TVA cifra de afaceri pentru încadrarea în plafonul de 220. 000 lei pentru a deveni plătitor de TVA? Considerând că s-ar aplica regimul normal de TVA. O. De unde stiu ca furnizorul meu aplica TVA la incasare? Trebuie sa inscrie in factura mentiunea “TVA la incasare” Verific in Registrul Persoanelor Impozabile care aplica TVA la incasare http: //www. anaf. ro/public/wps/portal/ANAF/Informatii/Infoagec/TVAInca sare P. Cum justific deducerea TVA? CU FACTURA + DOVADA PLATII

TVA la incasare – o simplificare? Q. Cum tin evidenta? Jurnalul de cumpărări va TVA la incasare – o simplificare? Q. Cum tin evidenta? Jurnalul de cumpărări va cuprinde și facturile de achiziție primite de la persoanele care aplică sistemul de TVA la încasare chiar dacă TVA nu este deductibilă și va trebui să includă și următoarele informații: a) numărul şi data documentului de plată; b) valoarea integrală a contravalorii achiziţiei de bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA; c) baza impozabilă şi taxa pe valoarea adăugată aferentă; d) valoarea plătită, inclusiv TVA şi corespunzător baza impozabilă şi TVA exigibilă; e) diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA neexigibilă. Facturile al căror TVA este deductibil în perioade fiscale diferite vor fi preluate în fiecare jurnal de cumpărări, până când TVA va fi integral deductibil. MODEL ATASAT

TVA la incasare – o simplificare? Q. Cum tin evidenta? Jurnalul de vânzări în TVA la incasare – o simplificare? Q. Cum tin evidenta? Jurnalul de vânzări în cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare va include și următoarele rubrici: a) numărul şi data documentului de încasare sau, după caz, data la care a expirat termenul-limită de 90 de zile; b) valoarea integrală a contravalorii livrării de bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA; c) baza impozabilă şi taxa pe valoarea adăugată aferentă; d) valoarea încasată, inclusiv TVA, precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei încasate sau, după caz, la expirarea termenului-limită de 90 de zile se evidenţiază dacă există diferenţe de sume neîncasate, care devin exigibile, precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei respective; e) diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA neexigibilă. Facturile al căror TVA este exigibil în perioade fiscale diferite vor fi preluate în fiecare jurnal de vânzări, până când TVA va fi integral exigibil. MODEL ATASAT

TVA la incasare – o simplificare? R. Cum evidentiez in decont Noul model de TVA la incasare – o simplificare? R. Cum evidentiez in decont Noul model de decont: Ordin ANAF 1790/2012, MO 791/2012 Structura este aceeasi Dispar numai randurile de corelare cu 394 Se adauga o rubrica numita “INFORMAŢII PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ NEEXIGIBILĂ SAU NEDEDUCTIBILĂ” unde se vor inscrie: Rândul A – livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate atât în perioada de raportare, cât şi în perioadele anterioare, a căror taxă pe valoarea adăugată aferentă a rămas neexigibilă, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare. Rândul B - achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate atât în perioada de raportare, cât şi în perioadele anterioare, pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente MODEL ATASAT

TVA la incasare – o simplificare? S. Tranzactiile cu persoane afiliate? Persoana juridica in TVA la incasare – o simplificare? S. Tranzactiile cu persoane afiliate? Persoana juridica in sistem TVA la incasare atunci cand emite factura catre o persoana afiliata NU se aplica sistemul si colecteaza TVA conform regulilor clasice. ATENTIE!: Daca o persoana juridica in sistem TVA la incasare primeste insa factura de la o persoana afiliata NU are drept de deducere decat la plata facturii.

Exemple 1. Are BETA drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA Exemple 1. Are BETA drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA pentru operaţiune ? DA, căci am ajuns la concluzia că trebuie colectat TVA 2. Cumpărătorul are drept de deducere ? DA, este înregistrat în scop de TVA 3. Este TVA deductibilă ? Da, pentru că este destinată operaţiunilor taxabile 4. Există vreo excludere sau limitare? NU 5. Sunt îndeplinite condiţiile formale? DA, factura BETA are drept de deducere al TVA colectat de ALFA

Exemple 2. Andreescu Mihaela este expert contabil autorizat CECCAR şi îşi desfăşoară activitatea în Exemple 2. Andreescu Mihaela este expert contabil autorizat CECCAR şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual printr-un cabinet indivdual de expertiză contabilă în Bucureşti. Mihaela este înregistrată în scop de TVA. Georgescu Andrei este avocat şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual prin intermediul cabinetului său de avocatură din Bucureşti. Andrei este şi el înregistrat în scop de TVA. Mihaela şi Andrei sunt vecini. Pentru a se pregăti de sărbătoarea de Paste Andrei o ajută pe Mihaela la bătutul covoarelor. La sfârşitul zilei Mihaela îi dă lui Andrei 100 lei pentru acest serviciu. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune Andrei sau Mihaela? Are Mihaela drept de deducere pentru TVA-ul colectat?

Exemple 2. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune Andrei sau Mihaela? 1. Exemple 2. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune Andrei sau Mihaela? 1. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? NU Nu se colectează TVA pentru această operaţiune

Exemple 2. Are Mihaela drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA Exemple 2. Are Mihaela drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA pentru operaţiune ? NU, căci am ajuns la concluzia că nu trebuie colectat TVA Mihaela nu are drept de deducere al TVA chiar daca Andrei l-ar colecta

Exemple 3. Mihaela din exemplul de mai sus se oferă că întocmească declaraţiile de Exemple 3. Mihaela din exemplul de mai sus se oferă că întocmească declaraţiile de venit ale lui Andrei pe anul 2009 şi să i le depună la Administraţia financiară. Andrei nu o plăteşte în nici un fel pe Mihaela pentru acest serviciu. • Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune Mihaela sau Andrei? • Are Andrei drept de deducere pentru TVA-ul colectat?

Exemple 3. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune Mihaela sau Andrei? 1. Exemple 3. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune Mihaela sau Andrei? 1. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. Este operaţiunea în sferă de TVA? DA, este prestare către sine 3. Unde are loc operaţiunea? În România 4. Este operaţiunea scutită? NU 5. Cine este persoana obligată la plata TVA? Mihaela trebuie să colecteze TVA cu cota prevăzută de legislaţia din România: 19%

Exemple 3. Are Andrei drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA Exemple 3. Are Andrei drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA pentru operaţiune ? DA, căci am ajuns la concluzia că trebuie colectat TVA 2. Cumpărătorul are drept de deducere ? DA, este înregistrat în scop de TVA 3. Este TVA deductibilă ? Da, pentru că este destinată operaţiunilor taxabile 4. Există vreo excludere sau limitare? NU 5. Sunt îndeplinite condiţiile formale? NU Andrei nu are drept de deducere al TVA colectat de Mihaela

Exemple 4. XYZ SRL este producător de cartuşe şi îl are pe WWW SA Exemple 4. XYZ SRL este producător de cartuşe şi îl are pe WWW SA client fidel. În martie 2010 îi oferă lui WWW SA 3 cartuşe cu titlu gratuit drept mostre pentru stimularea vânzărilor. • • Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune XYZ sau WWW? • Are WWW drept de deducere pentru TVA-ul colectat?

Exemple 4. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune XYZ sau WWW? 1. Exemple 4. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune XYZ sau WWW? 1. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. Este operaţiunea în sferă de TVA? NU, nu este o livrare de bunuri Nu se colectează TVA pentru această operaţiune, pentru că nu este în sfera de TVA.

Exemple 4. Are WWW drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA Exemple 4. Are WWW drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA pentru operaţiune ? NU, căci am ajuns la concluzia că nu trebuie colectat TVA WWW nu are drept de deducere al TVA, chiar dacă XYZ l-ar colecta

Exemple 5. GAMA SRL stabilit şi înregistrat în scop de TVA în România prestează Exemple 5. GAMA SRL stabilit şi înregistrat în scop de TVA în România prestează servicii de audit financiar. Pe data de 25 martie 2010 efectuează un serviciu de consultanţă pentru Franco Ltd. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Franţa. Factura se emite pe 25 Martie 2010. Serviciile constau în auditul financiar al situaţiilor financiare ale lui Franco Ltd. acest audit fiind obligatoriu conform legislaţiei din Franţa. • Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune GAMA sau Franco? Are Franco drept de deducere pentru TVA-ul colectat?

Exemple 5. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune GAMA sau Franco? 1. Exemple 5. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune GAMA sau Franco? 1. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. Este operaţiunea în sferă de TVA? DA, este prestare de servicii cu plată 3. Unde are loc operaţiunea? În Franţa 4. Este operaţiunea scutită? NU (conform legii din Franţa) 5. Cine este persoana obligată la plata TVA? Franco (Conform legii din Franţa) Gama nu trebuie să colecteze TVA ci Franco

Exemple 5. Are Franco drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA Exemple 5. Are Franco drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA pentru operaţiune ? DA, căci am ajuns la concluzia că trebuie colectat TVA 2. Cumpărătorul are drept de deducere ? DA, este înregistrat în scop de TVA 3. Este TVA deductibilă ? Da, pentru că este destinată operaţiunilor taxabile 4. Există vreo excludere sau limitare? NU 5. Sunt îndeplinite condiţiile formale? DA Franco are drept de deducere al TVA colectat de Franco

Exemple 6. TETA SRL stabilit şi înregistrat în scop de TVA în România livrează Exemple 6. TETA SRL stabilit şi înregistrat în scop de TVA în România livrează calculatoare. Pe data de 31 martie 2010 vinde 10 calculatoare lui Mike Co. Conform contractului calculatoarele vor fi transportate de către TETA SRL sin Bucuruesti in New York, la sediul lui Mike Co. Pe 31 Martie 2010 calculatoarele se si trasnportă cu avionul din România în SUA, fiind întocmită şi declaraţia vamală de export. Mike Co. foloseşte calculatoarele pentru desfăşurarea activităţilor sale de business. • • Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune TETA sau Mike? • Are Mike drept de deducere pentru TVA-ul colectat?

Exemple 6. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune TETA sau Mike? 1. Exemple 6. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune TETA sau Mike? 1. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. Este operaţiunea în sferă de TVA? DA, este livrare de bunuricu plată 3. Unde are loc operaţiunea? În România 4. Este operaţiunea scutită? DA Nu se colectează TVA pentru că operaţiunea este scutită.

Exemple 6. Are Mike drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA Exemple 6. Are Mike drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA pentru operaţiune ? NU, căci am ajuns la concluzia că nu trebuie colectat TVA Mike nu are drept de deducere al TVA, chiar dacă TETA l-ar colecta

Exemple 7. EPSILON SRL stabilit şi înregistrat în scop de TVA în România livrează Exemple 7. EPSILON SRL stabilit şi înregistrat în scop de TVA în România livrează deşeuri către DESEUS SA, stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România. Pe data de 29 martie 2010 vinde 10 kg. deşeuri lui DESEUS SA si emite si factura. DESEUS SA va valorifica aceste deseuri fiind valorificator autorizat. • Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune EPSILON sau DESEUS? Are DESEUS drept de deducere pentru TVA-ul colectat?

Exemple 7. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune EPSILON sau DESEUS? 1. Exemple 7. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune EPSILON sau DESEUS? 1. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. Este operaţiunea în sferă de TVA? DA, este livrare de bunuri cu plată 3. Unde are loc operaţiunea? În România 4. Este operaţiunea scutită? NU 5. Cine este persoana obligată la plata TVA? DESEUS EPSILON nu trebuie să colecteze TVA, ci DESEUS

Exemple 7. Are DESEUS drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA Exemple 7. Are DESEUS drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA pentru operaţiune ? DA, căci am ajuns la concluzia că trebuie colectat TVA 2. Cumpărătorul are drept de deducere ? DA, este înregistrat în scop de TVA 3. Este TVA deductibilă ? Da, pentru că este destinată operaţiunilor taxabile 4. Există vreo excludere sau limitare? NU 5. Sunt îndeplinite condiţiile formale? DA, factura DESEUS are drept de deducere al TVA colectat de DESEUS