Скачать презентацию TAX-ON-WEB My Minfin 2012 Programma Tax-on-web Скачать презентацию TAX-ON-WEB My Minfin 2012 Programma Tax-on-web

ae8ee0d8c2ea7e0fef9d7d906036251a.ppt

  • Количество слайдов: 64

TAX-ON-WEB & My Minfin 2012 TAX-ON-WEB & My Minfin 2012

Programma Tax-on-web en My Minfin Ø Deel I : Algemene gegevens en toegang tot Programma Tax-on-web en My Minfin Ø Deel I : Algemene gegevens en toegang tot de beveiligde sites Ø Specifiek voor de burger : § Deel II : De elektronische aangifte • www. taxonweb. be § Deel III : Het elektronisch fiscaal dossier • www. myminfin. be 2

TOW/My Minfin Algemeen Ø Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in TOW/My Minfin Algemeen Ø Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting online in te dienen Ø My Minfin is het persoonlijk elektronisch fiscaal dossier van elke burger 3

TOW/My Minfin Toegang van de burger Ø TOW en My Minfin zijn beiden beveiligde TOW/My Minfin Toegang van de burger Ø TOW en My Minfin zijn beiden beveiligde toepassingen met: § Inlogprocedures en authentificatie via : • Token (persoonlijke codes per belastingsplichtige/burger) • E(lektronische)-ID(entiteitskaart) = e. ID 4

TOW/My Minfin Toegang van de burger via e. ID Zichtbare informatie Onzichtbare informatie Benodigdheden: TOW/My Minfin Toegang van de burger via e. ID Zichtbare informatie Onzichtbare informatie Benodigdheden: - Kaartlezer - E-ID software (drivers, software om kaart lokaal te lezen) te download op http: //eid. belgium. be Mogelijkheden: - Gegevens lezen & afdrukken - Pin-code wijzigen 5

TOW/My Minfin Toegang van de burger via e. ID Ø Wat heb je nodig TOW/My Minfin Toegang van de burger via e. ID Ø Wat heb je nodig om toegang tot je aangifte met de e. ID te hebben? § e. ID software § e. ID kaartlezer § Pincode van uw e. ID • Je kent uw pincode niet: Gratis een nieuwe pincode aanvragen bij de gemeente waar je ingeschreven bent. 6

TOW/My Minfin Toegang van de burger via e. ID Authentificatie en registratie van de TOW/My Minfin Toegang van de burger via e. ID Authentificatie en registratie van de e. ID Ø Download het programma van kaartlezer Ø Zet de e. ID in de kaartlezer Ø En registreer je certificaat Ø OPGELET : andere procedure met Firefox (volg de handleiding op http: //eid. belgium. be) 7

TOW/My Minfin Toegang van de burger via e. ID Authentificatie en registratie van de TOW/My Minfin Toegang van de burger via e. ID Authentificatie en registratie van de e. ID Waar bevinden zich de certificaten van de e. ID? Belgium Eid. Viewer 8

TOW/My Minfin Toegang van de burger via e. ID : authentificatie 9 TOW/My Minfin Toegang van de burger via e. ID : authentificatie 9

TOW Voordelen (1) Tax-on-web Ø Vluggere behandeling van de aangiften Ø Een milieubewuste manier TOW Voordelen (1) Tax-on-web Ø Vluggere behandeling van de aangiften Ø Een milieubewuste manier van indienen Ø Vooraf ingevulde gegevens Ø Zekerheid dat de aangifte « foutloos » is Ø Ontvangstbewijs Ø Berekeningsmodule van de belasting met optimalisatie Ø Hulp om sommige codes in te vullen : wizards (belastingvoordelen, …) 10

TOW Voordelen (2) Tax-on-web Ø Uitgebreide beveiligingsmaatregelen => vertrouwelijkheid van uw fiscale gegevens verzekerd TOW Voordelen (2) Tax-on-web Ø Uitgebreide beveiligingsmaatregelen => vertrouwelijkheid van uw fiscale gegevens verzekerd Ø Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen (PDF), niet verplicht Ø Mogelijkheid om aangiften en bijlagen voor EN na het indienen te raadplegen en af te drukken Ø Geen verplaatsing nodig Ø De aangifte indienen 24 u/24 en 7 dagen op 7 11

TOW Vooraf ingevulde gegevens Ø bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van de belastingplichtige Ø TOW Vooraf ingevulde gegevens Ø bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van de belastingplichtige Ø inkomsten: bezoldigingen, pensioenen, … Ø belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques, … Ø voorafbetalingen Ø onroerend (KI): van vorig aanslagjaar OPGELET: • aanpassen/wijzigen van de gegevens indien onvolledig • fiches raadplegen • voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar 12

TOW Training https: //ccff 02. minfin. fgov. be/towsimu/app/citizen/public/home. do 13 TOW Training https: //ccff 02. minfin. fgov. be/towsimu/app/citizen/public/home. do 13

TOW Demo 14 TOW Demo 14

TOW Onthaalpagina 15 TOW Onthaalpagina 15

TOW De Tax. Box 16 TOW De Tax. Box 16

TOW Vooraf ingevulde gegevens 17 TOW Vooraf ingevulde gegevens 17

TOW Vooraf ingevulde gegevens 18 TOW Vooraf ingevulde gegevens 18

TOW In de aangifte 19 TOW In de aangifte 19

TOW In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens Klik hier op het icoontje om de TOW In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens Klik hier op het icoontje om de bijhorende fiche te visualiseren 20

TOW De aangifte per vak invullen 21 TOW De aangifte per vak invullen 21

TOW Gegevens per vak valideren 22 TOW Gegevens per vak valideren 22

TOW Lijst met fouten 23 TOW Lijst met fouten 23

TOW Foutmelding en validatieregels 24 TOW Foutmelding en validatieregels 24

TOW Bijkomende hulp 25 TOW Bijkomende hulp 25

TOW Informatie voor elk vak en elke rubriek = toelichting bij de aangifte in TOW Informatie voor elk vak en elke rubriek = toelichting bij de aangifte in papier, per rubriek 26

TOW Algemene hulp 27 TOW Algemene hulp 27

TOW De wizard Hulp voor een aantal codes 28 TOW De wizard Hulp voor een aantal codes 28

TOW Nota’s bijvoegen 29 TOW Nota’s bijvoegen 29

TOW Elektronische bijlagen bijvoegen 30 TOW Elektronische bijlagen bijvoegen 30

TOW Snelle invoering 31 TOW Snelle invoering 31

TOW Gegevens bewaren 32 TOW Gegevens bewaren 32

TOW Simulatie van de belastingberekening (1/2) 33 TOW Simulatie van de belastingberekening (1/2) 33

TOW Simulatie van de belastingberekening (2/2) 34 TOW Simulatie van de belastingberekening (2/2) 34

TOW Visualisatie van de aangifte 35 TOW Visualisatie van de aangifte 35

TOW Samenvatting voor het indienen van de aangifte 36 TOW Samenvatting voor het indienen van de aangifte 36

TOW De aangifte indienen 37 TOW De aangifte indienen 37

TOW Het onderschrijven en de echtgeno(o)t(e) 38 TOW Het onderschrijven en de echtgeno(o)t(e) 38

TOW Bevestiging van neerlegging van de aangifte 39 TOW Bevestiging van neerlegging van de aangifte 39

TOW Bevestiging van neerlegging van de aangifte 40 TOW Bevestiging van neerlegging van de aangifte 40

My Minfin My Min. Fin MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger My Minfin My Min. Fin MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger www. myminfin. be 41

My Minfin Het elektronisch fiscaal dossier van de burger Ø Operationeel sinds 15 mei My Minfin Het elektronisch fiscaal dossier van de burger Ø Operationeel sinds 15 mei 2007 Ø Doelen: § Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving § Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën § Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger § Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier Ø Toegankelijk het ganse jaar door 42

My. Minfin 4 luiken Ø Gegevens en documenten § Persoonlijke gegevens § Documenten § My. Minfin 4 luiken Ø Gegevens en documenten § Persoonlijke gegevens § Documenten § Formulieren : Fin. Form Ø Inkomen en Fiscaliteit § § § Tax-on-web Fiscale balans Geschillen Documenten (Openbaar ambtenaar) § § Onroerende goederen Verhuur Slapende tegoeden Documenten § § Attesten : Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichting tot inhouding Rekeningen : SEPA Formulieren : Fin. Form Professionele services (onder andere toegang tot Tax-on-web) Ø Vermogen Ø E-services 43

My Minfin Onthaalpagina 44 My Minfin Onthaalpagina 44

My Minfin Persoonlijke gegevens 45 My Minfin Persoonlijke gegevens 45

My Minfin Documenten en formulieren 46 My Minfin Documenten en formulieren 46

My Minfin Inkomen en fiscaliteit 47 My Minfin Inkomen en fiscaliteit 47

My Minfin Bezittingen 48 My Minfin Bezittingen 48

My Minfin E-services 49 My Minfin E-services 49

My Minfin Nuttige linken telefoonnummers en adressen Ø Tax-on-web : http: //www. taxonweb. be My Minfin Nuttige linken telefoonnummers en adressen Ø Tax-on-web : http: //www. taxonweb. be Ø My minfin : http: //www. taxonweb. be/ Ø Programma voor de kaartlezer : http: //eid. belgium. be Ø Technische vragen over e. ID of token : [email protected] be of 078/150. 312 Ø FAQ’s betreffende Tax-on-web : Beschikbaar via « Help » op de linker menu op de onthaalpagina Tax-on-web Ø Fiscale vragen betreffende uw aangifte : Contact Center van FOD Financiën 0257/257. 57 50

e. ID Andere toepassingen -My Belgium -Pensioendossier -CM dossier -NMBS tickets -UZ dossier Al e. ID Andere toepassingen -My Belgium -Pensioendossier -CM dossier -NMBS tickets -UZ dossier Al deze toepassingen vragen een certificaat voor je e. ID en je pincode.

e. ID My Belgium Portaalsite e. ID My Belgium Portaalsite

e. ID My Belgium Portaalsite e. ID My Belgium Portaalsite

e. ID My Belgium Portaalsite e. ID My Belgium Portaalsite

Pensioendossier www. onprvp. fgov. be • Geachte, U hebt een nieuw document ontvangen in Pensioendossier www. onprvp. fgov. be • Geachte, U hebt een nieuw document ontvangen in uw online pensioendossier. Surf naar de rubriek "Mijn briefwisseling" op http: //www. mypension. beom het document te bekijken. U zult worden gevraagd zich te identificeren via uw elektronische identiteitskaart (e. ID) of token. 55

Pensioendossier www. onprvp. fgov. be 56 Pensioendossier www. onprvp. fgov. be 56

Pensioendossier www. onprvp. fgov. be 57 Pensioendossier www. onprvp. fgov. be 57

Pensioendossier www. onprvp. fgov. be 58 Pensioendossier www. onprvp. fgov. be 58

CM CM dossier online. cm. be/cmweb/? language=nl 18/03/2018 59 CM CM dossier online. cm. be/cmweb/? language=nl 18/03/2018 59

CM CM dossier online. cm. be/cmweb/? language=nl 18/03/2018 60 CM CM dossier online. cm. be/cmweb/? language=nl 18/03/2018 60

CM CM dossier online. cm. be/cmweb/? language=nl 18/03/2018 61 CM CM dossier online. cm. be/cmweb/? language=nl 18/03/2018 61

NMBS Ticket spoorweg www. b-rail. be/main/N/ -Je hebt geen kaartlezer nodig -Vul je rijksregister NMBS Ticket spoorweg www. b-rail. be/main/N/ -Je hebt geen kaartlezer nodig -Vul je rijksregister nummer in -Kies voor ‘Op mijn e. ID’ 18/03/2018 -Geef je e. ID aan de controleur 62

my. UZ UZ dossier www. uzleuven. be 18/03/2018 63 my. UZ UZ dossier www. uzleuven. be 18/03/2018 63

my. UZ 18/03/2018 Mijn dossier 64 my. UZ 18/03/2018 Mijn dossier 64