Скачать презентацию TATRAVAGÓNKA a s MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA STROJÁRSTVO 2011 Скачать презентацию TATRAVAGÓNKA a s MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA STROJÁRSTVO 2011

6237275b8f5fe61885c04eed39500abd.ppt

  • Количество слайдов: 15

TATRAVAGÓNKA a. s. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA STROJÁRSTVO 2011 TATRAVAGÓNKA a. s. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA STROJÁRSTVO 2011

HISTÓRIA 1922 vznik firmy HALATH & COMPANY 1937 začiatok výroby nákladných vagónov 2006 prevzatie HISTÓRIA 1922 vznik firmy HALATH & COMPANY 1937 začiatok výroby nákladných vagónov 2006 prevzatie TATRAVAGÓNKY spoločnosťou OPTIFIN INVEST 2008 akvizícia sesterskej spoločnosti VAGÓNKA a. s. TREBIŠOV 2009 prevzatie 50 % podielu v spoločnosti Fabryka Wagonow Gniewczyna, Poľsko 2010 akvizícia spoločnosti Bratstvo Subotica, Srbsko

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA je lídrom v oblasti technického rozvoja v Európe, v regióne 1435 CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA je lídrom v oblasti technického rozvoja v Európe, v regióne 1435 mm a zároveň jediným európskym výrobcom nákladných vagónov s priamymi skúsenosťami v regióne 1520 mm. Počas 89 -ročnej histórie spoločnosť vyrobila viac ako 119. 000 vagónov 80 -tich rôznych konštrukčných typov a približne 390. 000 podvozkov. ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA a. s. POPRAD v tis. EUR Tržby Investície 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 103 324 88 703 133 204 283 728 252 282 205 396 205 000 2 611 548 5 432 22 616 16 536 9 298 5 000

TATRAVAGÓNKA GROUP ŽELEZNICA Železnica Tatravagónka a. s. Poprad Závod Trebišov (2008) FW Gniewczyna (2009) TATRAVAGÓNKA GROUP ŽELEZNICA Železnica Tatravagónka a. s. Poprad Závod Trebišov (2008) FW Gniewczyna (2009) Bratstvo Subotica (2010) Zlievarne a kováčne TREVA Prakovce s. r. o. ZLH Plus, a. s. Bratislava Strojárstvo ZŤS Sabinov, a. s. WEP Trading a. s. Sabinov PL Profy s. r. o. TATRAVAGÓNKA a. s. POPRAD (bez závodu v Trebišove) zameranie: konštrukcia a výroba vagónov a podvozkov ročná kapacita: viac ako 3. 000 vagónov (v 7 výrobných linkách) а 7. 000 podvozkov počet zamestnancov: 1 684 ZÁVOD TREBIŠOV zameranie: výroba vagónov ročná kapacita: 1 000 vagónov počet zamestnancov: 292 prípoj na širokorozchodnú trať

TATRAVAGÓNKA GROUP ŽELEZNICA FABRIKA WAGONOW GNIEWCZYNA zameranie: výroba a modernizácia vagónov opravy vagónov výroba TATRAVAGÓNKA GROUP ŽELEZNICA FABRIKA WAGONOW GNIEWCZYNA zameranie: výroba a modernizácia vagónov opravy vagónov výroba oceľových konštrukcií ročná kapacita: novo výroba: 700 vagónov + opravy: 4 000 vagónov počet zamestnancov: 760 certifikát VPI audit v plnom rozsahu BRATSTVO SUBOTICA zameranie: výroba vagónov opravy, prestavba a modernizácia vagónov ročná kapacita: novo výroba: 300 vagónov + opravy 2 500 vagónov počet zamestnancov: 254

TATRAVAGÓNKA GROUP ŽELEZNICA TATRAVAGÓNKA a. s. POPRAD KONŠTRUKCIA FW GNIEWCZYNA BRATSTVO SUBOTICA European leader TATRAVAGÓNKA GROUP ŽELEZNICA TATRAVAGÓNKA a. s. POPRAD KONŠTRUKCIA FW GNIEWCZYNA BRATSTVO SUBOTICA European leader Key player VÝROBA VAGÓNOV European leader Key player VÝROBA PODVOZKOV European leader Key player VAGÓNOV OPRAVY VAGÓNOV Key player

TATRAVAGÓNKA GROUP KOVÁČŇA A ZLIEVÁREŇ Tatravagónka a. s. Poprad Železnica Závod Trebišov (2008) FW TATRAVAGÓNKA GROUP KOVÁČŇA A ZLIEVÁREŇ Tatravagónka a. s. Poprad Železnica Závod Trebišov (2008) FW Gniewczyna (2009) Bratstvo Subotica ZLH PLUS, a. s. (2010) zameranie: výrobky: ročná kapacita: počet zamestnancov: certifikáty: Zlievarne a kováčne TREVA Prakovce s. r. o. ZLH Plus, a. s. Bratislava ZŤS Sabinov, a. s. WEP Trading a. s. Strojárstvo Sabinov PL Profy s. r. o. zlievareň výroba odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny odliatky pre železničný a strojársky priemysel, poľnohospodárstvo napr. nápravové systémy, skrine diferenciálov, brzdové bubny 8000 t odliatkov 170 ISO 9001: 2008 SGS, DB TREVA, s. r. o. (Kováčňa Prakovce) zameranie: zápustkové kovanie výroba výkovkov z uhlíkových, konštrukčných a legovaných ocelí o hmotnosti 0, 6 – 120 kg výrobky: závesné oká, svorne, kladky, oporné krúžky, piesty tlmiča a iné výkovky pre vagóny počet zamestnancov: 66 certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, ŽSSK CARGO, DB, TS závod sa v súčasnosti modernizuje novými kovacími lismi

TATRAVAGÓNKA GROUP STROJÁRSTVO Tatravagónka a. s. Poprad Železnica Závod Trebišov (2008) FW Gniewczyna (2009) TATRAVAGÓNKA GROUP STROJÁRSTVO Tatravagónka a. s. Poprad Železnica Závod Trebišov (2008) FW Gniewczyna (2009) WEP TRADING, a. s. Bratstvo Subotica zameranie: (2010) výrobky: ročný objem výroby: počet zamestnancov: certifikáty: PL Profy, s. r. o. zameranie: výrobky: ročný objem výroby: počet zamestnancov: certifikáty: Zlievarne a kováčne TREVA Prakovce s. r. o. ZLH Plus, a. s. Bratislava ZŤS Sabinov, a. s. WEP Trading a. s. Strojárstvo Sabinov PL Profy s. r. o. trieskové obrábanie a zváranie podskupín nákladných koľajových vozidiel povrchové úpravy oceľové konštrukcie napr. telesá nápravových skríň, rázsochy 6, 9 mil € (plánovaný) 40 ISO 9001 výroba veľkých zváraných konštrukcií trieskové obrábanie, povrchové úpravy zvárané a montované oceľové haly nosné konštrukcie pre stavebný priemysel oceľové konštrukcie pre výstabu tunelov konštrukcie priemyselných filtrov 8 mil € (výroba cca 5000 t oceľových konštrukcií) 62 ISO 9001: 2009, STN-EN-473, DIN EN 792 -2, DIN EN 473 -2000, tr. E

TATRAVAGÓNKA GROUP STROJÁRSTVO ZTS Sabinov, a. s. Výrobky: Ročný objem výroby: Počet zamestnancov: Certifikáty: TATRAVAGÓNKA GROUP STROJÁRSTVO ZTS Sabinov, a. s. Výrobky: Ročný objem výroby: Počet zamestnancov: Certifikáty: výroba prevodoviek (čelné, kužeľové, kužeľočelné, závitovkové, planétové) 18, 9 Mill. € 250 ISO 9001, ISO 14001

KĽÚČOVÉ PROBLÉMY STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU Odvetvie strojárstva je najsilnejšou zložkou priemyselnej výroby na Slovensku. Jeho KĽÚČOVÉ PROBLÉMY STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU Odvetvie strojárstva je najsilnejšou zložkou priemyselnej výroby na Slovensku. Jeho podiel na celkovom priemysle je cca 1/3. Jeho perspektíva je determinovaná jeho špecifickosťou. Sme všeobecným dodávateľom priemyslu. Naša kľúčová pozícia pre všetky ostatné odvetvia nás predurčuje byť najproduktívnejšími, ale taktiež najcitlivejšie reagujeme na hrozby všetkých odvetví. Prosperita Slovenskej ekonomiky je závislá od pevných pilierov strojárskeho priemyslu a preto je nutné otvorene pomenovať problémy, ktoré spôsobujú jeho stagnáciu.

KĽÚČOVÉ PROBLÉMY STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU Kríza zredukovala trh, ale aj najsilnejší, ktorí prežili čelia hrozbám, KĽÚČOVÉ PROBLÉMY STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU Kríza zredukovala trh, ale aj najsilnejší, ktorí prežili čelia hrozbám, ktoré dlhodobo negatívne ovplyvňujú trend vývoja nášho priemyslu. Medzi tieto dávne, nedávne a hlavne pretrvávajúce hrozby nepochybne patria: • Uplatnený nevhodný spôsob privatizácie kupónovou metódou • Nestabilita politického prostredia • Neukončená reštrukturalizácia priemyslu • Postindustriálne zameranie krajiny - presúva svoju pozornosť na služby a informatiku • Nedostatočné rozvojové programy zamerané na rast odvetvia strojárstva • Nevyhovujúce regionálne inovačné stratégie • Nedostatočný dialóg medzi súkromným a verejným sektorom

KĽÚČOVÉ PROBLÉMY STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU • Nepružné možnosti financovania rastu spoločnosti • Významná akcelerácia automobilového KĽÚČOVÉ PROBLÉMY STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU • Nepružné možnosti financovania rastu spoločnosti • Významná akcelerácia automobilového priemyslu tieni nepriaznivý vývoj ostatných strojárenských odvetví • Technologická náročnosť výroby neumožňuje pri daných podmienkach pružne reagovať na vývoj podmienok na trhu • Rast svetových cien ocele a energií

KĽÚČOVÉ PROBLÉMY STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU • Narastajúca tendencia „potreby“ dosahovania čo najvyššieho vzdelania vz. konfrontácia KĽÚČOVÉ PROBLÉMY STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU • Narastajúca tendencia „potreby“ dosahovania čo najvyššieho vzdelania vz. konfrontácia s reálnymi požiadavkami trhu • Nedostatočná úroveň podpory výskumu a vývoja – nízka inovačná výkonnosť v kontraste s veľkým potenciálom • Chýbajúce dôsledné prepojenie výskumu a vývoja VŠ s potrebami podnikov, ktoré by vedeli tieto výsledky uplatniť v praxi, čo by pomohlo zvýrazniť úlohu vývojovej základne regiónu k ekonomickému rastu nielen kraja ale aj národného hospodárstva • Zastarané metódy vzdelávania

KĽÚČOVÉ PROBLÉMY STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU • Nedostatočná transformácia najnovších poznatkov z oblasti vedy, výskumu a KĽÚČOVÉ PROBLÉMY STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU • Nedostatočná transformácia najnovších poznatkov z oblasti vedy, výskumu a vývoja popredných svetových inštitúcii do slovenských firiem, prostredníctvom mladých absolventov • Nedostatočná praktická príprava absolventov • Nedostatočná interakcia medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami V rámci našej spoločenskej zodpovednosti za formovanie efektívneho systému by sme sa mali zamyslieť a začať so správnym smerovaním najdôležitejšieho článku v tomto procese – študentov.

Ďakujem za pozornosť! Ďakujem za pozornosť!