Скачать презентацию Тараз 2013 жыл 1 2 Скачать презентацию Тараз 2013 жыл 1 2

Психология сауалнама.pptx

  • Количество слайдов: 44

Тараз – 2013 жыл 1 Тараз – 2013 жыл 1

2 2

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 19 14 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 19 14 15 16 17 6 18 20 3

1. Психология қандай ғылым ЖАУАП 4 1. Психология қандай ғылым ЖАУАП 4

Психология психиканың пайда болуы, қалыптасуы және дамуын зерттейтін ғылым. 5 Психология психиканың пайда болуы, қалыптасуы және дамуын зерттейтін ғылым. 5

2. Психикалық құбылыстар? ЖАУАП 6 2. Психикалық құбылыстар? ЖАУАП 6

1. Психикалық процестер 2. Психикалық қалыптар 3. Психикалық қасиеттер 7 1. Психикалық процестер 2. Психикалық қалыптар 3. Психикалық қасиеттер 7

3. А. А Ухтомский зейінді қай теория негізінде зерттеген? ЖАУАП 8 3. А. А Ухтомский зейінді қай теория негізінде зерттеген? ЖАУАП 8

Доминнанта теориясы 9 Доминнанта теориясы 9

4. 4. Психикалық кейіп (қалып) ? ЖАУАП 10 4. 4. Психикалық кейіп (қалып) ? ЖАУАП 10

Адамның түрлі көңілкүйінің тұрақты компоненттері (шабыт, зерішу, үрейлену, абыржу, сергектік, белсенділік т. б. ). Адамның түрлі көңілкүйінің тұрақты компоненттері (шабыт, зерішу, үрейлену, абыржу, сергектік, белсенділік т. б. ). 11

5. Іс-әрекет дегеніміз? ЖАУАП 12 5. Іс-әрекет дегеніміз? ЖАУАП 12

субъектінің сыртқы ортамен өзара әрекеттестік жасауының динамикалық жүйесі. 13 субъектінің сыртқы ортамен өзара әрекеттестік жасауының динамикалық жүйесі. 13

6. Түйсік–дегеніміз? ЖАУАП 14 6. Түйсік–дегеніміз? ЖАУАП 14

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнеленуі. 15

7. Ойлау операциялары? жауап 16 7. Ойлау операциялары? жауап 16

v Анализ (талдау); v Синтез (жинақтау); v Нақтылау; v Жалпылау; v Салыстыру; v Абстракция v Анализ (талдау); v Синтез (жинақтау); v Нақтылау; v Жалпылау; v Салыстыру; v Абстракция 17

8. Терінің сезгіштігін өлшейтін құрал? ЖАУАП 18 8. Терінің сезгіштігін өлшейтін құрал? ЖАУАП 18

Эстезиометр 19 Эстезиометр 19

9. Сөйлеудің қасиеттері? ЖАУАП 20 9. Сөйлеудің қасиеттері? ЖАУАП 20

Ø Мазмұндылығы; Ø Түсініктілігі; Ø Әсерлігі; Ø Ықпалдылығы. 21 Ø Мазмұндылығы; Ø Түсініктілігі; Ø Әсерлігі; Ø Ықпалдылығы. 21

10. Зейіннің түрлері? жауап 22 10. Зейіннің түрлері? жауап 22

Ырықты зейін; Ырықсыз зейін; Үйреншікті зейін. 23 Ырықты зейін; Ырықсыз зейін; Үйреншікті зейін. 23

11. Қиял дегеніміз? ЖАУАП 24 11. Қиял дегеніміз? ЖАУАП 24

сырты орта заттары мен құбылыстарын өзгертіп бейнелеу, табиғатта жоқ заттың бейнесінің жасалынуы. 25 сырты орта заттары мен құбылыстарын өзгертіп бейнелеу, табиғатта жоқ заттың бейнесінің жасалынуы. 25

12. Эмоция латын тілінен аударғанда қандай мағына береді ? ЖАУАП 26 12. Эмоция латын тілінен аударғанда қандай мағына береді ? ЖАУАП 26

‘emoveo’, яғни қобалжу деген мағынаны білдіреді 27 ‘emoveo’, яғни қобалжу деген мағынаны білдіреді 27

13. Эмоцияның негізгі қасиеттері? ЖАУАП 28 13. Эмоцияның негізгі қасиеттері? ЖАУАП 28

ü Эмоцияның субъективтілігі; ü Эмоцияның полярлылығы; ü Эмоцияның фазалығы. 29 ü Эмоцияның субъективтілігі; ü Эмоцияның полярлылығы; ü Эмоцияның фазалығы. 29

14. Аффект сөзінің мағынасы? ЖАУАП 30 14. Аффект сөзінің мағынасы? ЖАУАП 30

 «аффект» - сөзінің мағынасы жалпы алғанда қанағаттанудың әртүрлілігі, ауырсыну, тілек 31 «аффект» - сөзінің мағынасы жалпы алғанда қанағаттанудың әртүрлілігі, ауырсыну, тілек 31

15. Интеререцептор дегеніміз? ЖАУАП 32 15. Интеререцептор дегеніміз? ЖАУАП 32

Бұл организмнің ішінде орналасады. (ауруды сезіну, шөлдеу, қарын ашу және т. б) 33 Бұл организмнің ішінде орналасады. (ауруды сезіну, шөлдеу, қарын ашу және т. б) 33

16. Түйсіктің физиологиялық негізін анықтаған? ЖАУАП 34 16. Түйсіктің физиологиялық негізін анықтаған? ЖАУАП 34

И. П Павлов 35 И. П Павлов 35

17. Естің түрлері? ЖАУАП 36 17. Естің түрлері? ЖАУАП 36

1. 2. 3. 4. Қозғалыс ес; Образдық ес; Сөз-логикалық ес; Эмоциялық ес. 37 1. 2. 3. 4. Қозғалыс ес; Образдық ес; Сөз-логикалық ес; Эмоциялық ес. 37

18. Сөйлеудің түрлері? ЖАУАП 38 18. Сөйлеудің түрлері? ЖАУАП 38

v Монологты сөйлеу; v Диалогты сөйлеу; v Ауызша сөйлеу; v Жазбаша сөйлеу; v Іштей v Монологты сөйлеу; v Диалогты сөйлеу; v Ауызша сөйлеу; v Жазбаша сөйлеу; v Іштей сөйлеу; v Эгоцентрлік сөйлеу. 39

19. Темпераментің түрлері? ЖАУАП 40 19. Темпераментің түрлері? ЖАУАП 40

ü Сангвиник; ü Флегматик; ü Холерик; ü Меланхолик. 41 ü Сангвиник; ü Флегматик; ü Холерик; ü Меланхолик. 41

20. Жеке адамның ісәрекет түрлері? ЖАУАП 42 20. Жеке адамның ісәрекет түрлері? ЖАУАП 42

v Ойын; v Оқу; v Еңбек. 20. 43 v Ойын; v Оқу; v Еңбек. 20. 43

Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет 44 Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет 44