Скачать презентацию Тарабакін Дмитро олександрович Розвиток рухових якостей методом дозування Скачать презентацию Тарабакін Дмитро олександрович Розвиток рухових якостей методом дозування

тара.pptx

  • Количество слайдов: 13

Тарабакін Дмитро олександрович Розвиток рухових якостей методом дозування навантажень у юних футболістів 12 -14 Тарабакін Дмитро олександрович Розвиток рухових якостей методом дозування навантажень у юних футболістів 12 -14 років

Актуальність O Показники рівня розвитку швидкісно-силових якостей і O O спеціальної витривалості Розвиток швидкісно-силових Актуальність O Показники рівня розвитку швидкісно-силових якостей і O O спеціальної витривалості Розвиток швидкісно-силових якостей у середньому шкільному віці, який є сприятливим для поліпшення фізичних якостей і становлення технічної майстерності У цей період проходить активна перебудова організму Рівні і темпи зміни рухових якостей у дітей різного біологічного віку неоднакові Оптимізація тренувального процесу припускає подальше вдосконалення методики розвитку швидкісно-силових якостей і спеціальної витривалості

O Об’єктом дослідження є тренувальний процес спрямований на досягнення належного рівня загальної фізичної підготовки O Об’єктом дослідження є тренувальний процес спрямований на досягнення належного рівня загальної фізичної підготовки O Предметом дослідження є вивчення особливостей впливу різних навантажень на рівень розвитку фізичних якостей

Мета роботи – визначити динаміку розвитку основних фізичних якостей і рівня спеціальної фізичної підготовки Мета роботи – визначити динаміку розвитку основних фізичних якостей і рівня спеціальної фізичної підготовки у юних футболістів 12 -14 років під впливом методу дозування навантажень. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати і узагальнити теоретико-методологічні дані із проблем фізичної підготовки гравців у футбол 2. Виявити структуру проявів індивідуальних особливостей фізичної підготовленості футболістів різного віку 3. Визначити й експериментально довести оптимальну методику тренування спеціальної фізичної підготовленості юних футболістів

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й вирішення задач роботи була розроблена програма дослідження, Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й вирішення задач роботи була розроблена програма дослідження, яка передбачала використання комплексу взаємозалежних методів

Серед яких: вивчення й аналіз науково– методичної літератури, педагогічне тестування, антропометричні дослідження , педагогічний Серед яких: вивчення й аналіз науково– методичної літератури, педагогічне тестування, антропометричні дослідження , педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Таблиця 1. Соматичні показники працездатності футболістів 12 -14 років при виконанні степ-тесту Вік. Років Таблиця 1. Соматичні показники працездатності футболістів 12 -14 років при виконанні степ-тесту Вік. Років Маса тіла, кг М’язова маса кг Показники працездатності кгм хв Кгм/хв кг 12 39, 6 +- 0, 6 11, 2 +- 0, 2 в % від маси тіла 29, 4+-0, 8 13 44, 9 +- 1, 1 14, 2 +- 0, 4 33, 2+-1, 0 669+-43 9, 87+-1, 42 14 48, 5 +- 0, 9 16, 5 +- 0, 3 34, 1+-0, 9 710+-47 446+-30 8, 76+-1, 25 10, 67+1, 56

O Таблиця 2. Показники рухової підготовленості футболістів 12 -14 років після експерименту O Таблиця 2. Показники рухової підготовленості футболістів 12 -14 років після експерименту

Тести Контрольна група(X+-m) Експериментальна група(X+-m) t p 12 років Біг 30 м. з 5, Тести Контрольна група(X+-m) Експериментальна група(X+-m) t p 12 років Біг 30 м. з 5, 0+-0, 02 4, 9+-0, 03 2, 774 <0. 05 Біг 5 хв. м 1435+-21, 6 1512+-18, 4 2, 714 <0. 05 Стрибок у довжину, см 189, 6+-5, 4 202, 8+-6, 2 1, 605 >0. 05 Ведення м’яча 30 м. з 10, 4+-0, 8 9, 8+-0, 7 0, 564 >0. 05 Ведення м’яча 5 х30 м. з 36, 4+-1, 1 32, 6+-1, 1 2, 443 <0. 05 Удар на дальність(сума дальності ударів правою й лівою ногою, м ) 43, 6+-1, 4 42, 6+-1, 3 0, 523 >0. 05 Степ-Тест, кількість 42, 5+-1, 5 45, 7+-1, 560 >0. 05 Степ-Тест за перші 30 с. , кількість. . 33, 4+-1, 4 36, 4+-1, 2 1, 627 >0. 05

13 років Біг 30 м. з 4, 7+-0, 03 4, 7+-0, 02 0, 000 13 років Біг 30 м. з 4, 7+-0, 03 4, 7+-0, 02 0, 000 >0. 05 Біг 5 хв. м 1586+-24, 6 1593+-26, 7 0, 193 >0. 05 Стрибок у довжину, см 213, 4+-4, 1 228, 6+-3, 8 2, 719 <0. 05 Ведення м’яча 30 м. з 8, 8+-0, 6 8, 8+-0, 7 0, 000 >0. 05 Ведення м’яча 5 х30 м. з 29, 8+-1, 6 28, 7+-1, 5 0, 502 >0. 05 Удар на дальність(сума дальності вдаривши правою й лівою ногою, м ) 45, 1+-1, 2 49, 8+-1, 1 2, 887 <0. 05 Степ-Тест, кількість 53, 6+-1, 5 59, 4+-1, 5 2, 645 <0. 05 Степ-Тест за перші 30 с. , кількість. . 37, 1+-1, 6 38, 3+-1, 3 0, 582 >0. 05

14 років Біг 30 м. з 4, 6+-0, 02 0, 000 >0. 05 Біг 14 років Біг 30 м. з 4, 6+-0, 02 0, 000 >0. 05 Біг 5 хв. м 1705+-25, 9 1789+-27, 6 2, 802 <0. 05 Стрибок у довжину, см 221, 1+-7, 5 226, 4+-6, 9 0, 520 >0. 05 Ведення м’яча 30 м. з 7, 7+-0, 4 7, 8+-0, 6 0, 139 >0. 05 Ведення м’яча 5 х30 м. з 28, 3+-1, 8 27, 4+-1, 7 0, 364 >0. 05 Удар на дальність(сума дальності ударів правою й лівою ногою, м ) 60, 2+-1, 8 65, 4+-1, 5 2, 219 <0. 05 Степ-Тест, кількість 57, 2+-1, 5 61, 8+-1, 4 2, 224 <0. 05 Степ-Тест за перші 30 с. , кількість. . 41, 9+-1, 9 42, 6+-1, 7 0, 275 >0. 05

Висновки 1. Порівняння результатів тестування по закінченню експерименту виявило, що футболісти 12 років експериментальної Висновки 1. Порівняння результатів тестування по закінченню експерименту виявило, що футболісти 12 років експериментальної групи показали вірогідно більш високі результати в бігу на 30 м, бігу на витривалість та човниковому бігу 5 х30 м з м’ячем (р<0, 05). Найбільш високими темпами в цьому віці розбудовувалися швидкісно-силові якості, витривалість і координація. 2. Аналіз результатів тестування показує, що тренування впливають на футболістів 12 -14 років. В 12 -літньому віці найбільш інтенсивно розбудовуються швидкість, координація й витривалість, в 13 років швидкісно-силові здатності й сила, в 14 – сила й витривалість. 3. Таким чином, основними факторами, що визначають зміст багаторічної підготовки футболістів, є закономірності вікового розвитку, а структурне співвідношення компонентів навантаження конкретного заняття обумовлене педагогічними завданнями й характером термінових тренувальних ефектів.

Дякую за увагу Дякую за увагу