Скачать презентацию Така життєдайна волога Світ наш тільки Скачать презентацию Така життєдайна волога Світ наш тільки

Урок 17, Влажность воздуха презентация.ppt

  • Количество слайдов: 12

Така життєдайна волога. “ Світ наш – тільки школа, де ми вчимося пізнавати ”. Така життєдайна волога. “ Світ наш – тільки школа, де ми вчимося пізнавати ”. М. Монтень.

“ Мозковий штурм. ” • 1. Що таке пароутворення? Випаровування? Конденсація? • 2. Яку “ Мозковий штурм. ” • 1. Що таке пароутворення? Випаровування? Конденсація? • 2. Яку пару називають насиченою? • 3. Що таке динамічна рівновага? • 4. Який тиск називають тиском насиченої пари? • 5. Що називають вологістю повітря?

Абсолютна вологість повітря – це кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму. =1 Абсолютна вологість повітря – це кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму. =1

Точка роси – це температура, при якій водяна пара, що знаходиться в атмосферному повітрі Точка роси – це температура, при якій водяна пара, що знаходиться в атмосферному повітрі стає насиченою. • Кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму повітря в стані насичення (при точці роси), називається максимальною вологістю повітря.

Відношення абсолютної вологості повітря до його максимальної вологості при даній температурі називають відносною вологістю Відношення абсолютної вологості повітря до його максимальної вологості при даній температурі називають відносною вологістю повітря. =

Тиск, який би чинила водяна пара, коли б не було інших газів називають парціальним Тиск, який би чинила водяна пара, коли б не було інших газів називають парціальним тиском водяної пари. Відносною вологістю повітря називають відношення парціального тиску р водяної пари, що є в повітрі при даній температурі до тиску насиченої пари при тій же самій температурі.

Прилади для вимірювання відносної вологості повітря: волосяний гігрометр та психрометр. Прилади для вимірювання відносної вологості повітря: волосяний гігрометр та психрометр.

В практику все більше входять побутові прилади для зволоження повітря - кондиціонери. В практику все більше входять побутові прилади для зволоження повітря - кондиціонери.

Надмірна вологість викликає корозію металів. Надмірна вологість викликає корозію металів.

Задачі для розв’язування на уроці. • 1. Точкою роси називають температуру за якої … Задачі для розв’язування на уроці. • 1. Точкою роси називають температуру за якої … • А…ненасичена пара стає насиченою. • • • Б…припиняється перехід із молекул рідини в пару. В…рідина закипає. Г…припиняється перехід із молекул пари в рідину. • 2. Скільки кілограмів води міститься у повітрі при температурі 200 С в класі об’ємом 312 , якщо пара є насичена? • 3. У 5 повітря при температурі 180 С міститься 50 г водяної пари. Визначте відносну вологість повітря. • 4. Температура повітря дорівнює 200 С, а точка роси 80 С. Визначіть відносну вологість повітря.

Домашнє завдання. • 1. Чому на вітрі холодніше? • 2. Порівняйте відстані, на які Домашнє завдання. • 1. Чому на вітрі холодніше? • 2. Порівняйте відстані, на які поширюється звук у сухому та вологому повітрі. • 3. При температурі повітря 300 С відносна вологість дорівнює 60%. Яка його абсолютна вологість? • 4. Відносна вологість повітря в приміщенні 80%. Яке співвідношення виконується для показів сухого та вологого термометрів? • 5. Вивчити ст. .