Скачать презентацию Тайгърклуб Компания за решения за задържане и мотивиране Скачать презентацию Тайгърклуб Компания за решения за задържане и мотивиране

c884eed4ca958a169961c69693e18332.ppt

  • Количество слайдов: 8

Тайгърклуб Компания за решения за задържане и мотивиране на персонала Тайгърклуб Компания за решения за задържане и мотивиране на персонала

Предистория ¡ ¡ Съществуваща нужда на пазара на труда от инструменти за задържане и Предистория ¡ ¡ Съществуваща нужда на пазара на труда от инструменти за задържане и мотивиране на служителите; Разширяване на предлаганите до момента от Job. Tiger услуги; Социалните придобивки започват да имат все по-висока стойност за служителите, особено здравното осигуряване; Предлагане на продукти и услуги на преференциални цени за служители (бързо развиващ се канал в Европа напоследък);

Ползи за компаниите ¡ ¡ По-ефективно използване на социалните разходи; Професионални консултации при избор Ползи за компаниите ¡ ¡ По-ефективно използване на социалните разходи; Професионални консултации при избор на застрахователни и осигурителни продукти, съобразени с нуждите на конкретната компания и нейните служители; Подобряване на средата и облекчаване на ежедневието на ключови служители с цел осигуряване на по-голямата им ангажираност към компанията; Предоставяне на допълнителни придобивки на служителите;

Продукти ¡ ¡ Групови социални придобивки Допълнителни стимули за ключови служители HR Супермаркет Стоки Продукти ¡ ¡ Групови социални придобивки Допълнителни стимули за ключови служители HR Супермаркет Стоки и услуги за служители

Групови социални придобивки ¡ ¡ ¡ Здравно осигуряване Пенсионно осигуряване Групови застраховки Ваучери за Групови социални придобивки ¡ ¡ ¡ Здравно осигуряване Пенсионно осигуряване Групови застраховки Ваучери за храна Други

Допълнителни придобивки за ключови служители ¡ ¡ ¡ Домашен майстор – поправки и поддръжка Допълнителни придобивки за ключови служители ¡ ¡ ¡ Домашен майстор – поправки и поддръжка на дома Поддръжка и поправка на автомобили с приемане и доставка от офиса/дома, вкл. пътна помощ Химическо чистене с приемане и доставка от офиса/дома Достъп до неотложна медицинска помощ 24/7 Почасово отглеждане на деца Почистване на домове Гарантиран достъп на преференциални цени срещу заплащане на годишен абонамент

HR Супермаркет ¡ ¡ Управление на гъвкави социални схеми (cafeteria plans) Организиране на събития HR Супермаркет ¡ ¡ Управление на гъвкави социални схеми (cafeteria plans) Организиране на събития Обучения Други

Стоки и услуги за служители (Employee Channel) ¡ ¡ Индивидуални застраховки и осигуровки Финансови Стоки и услуги за служители (Employee Channel) ¡ ¡ Индивидуални застраховки и осигуровки Финансови продукти и услуги Индивидуални финансови и данъчни консултации Потребителски стоки и услуги Достъп до стоки и услуги на преференциални клубни цени за служителите на компаниите, клиенти на Тайгърклуб