Таби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы

Скачать презентацию Таби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы Скачать презентацию Таби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы

severnaya_amerika..ppt

  • Размер: 2.5 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 50

Описание презентации Таби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы по слайдам

Таби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т ріү А ТАРДЫТаби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т ріү А ТАРДЫ Қ ҢА ТАРДЫҚ Ң ОРТАША Ң ТЕМПЕРАТ УРАСЫ ШІЛДЕНІ ҢШІЛДЕНІ Ң ОРТАША ТЕМПЕРАТ УРАСЫ ЖЫЛДЫ Қ ЖАУЫН ШАШЫН М ЛШЕРІ ӨМ ЛШЕРІӨ ТОПЫРА ҒТОПЫРАҒ ЫЫ Арктикал ы ш л қ ө зонасы Солт стік ү М зды ұ м хит ұ аралдары нданда АРКТИКА ЛЫҚЛЫҚ -32 °° С С 0 0 °° С С ТЕ Ө Р А – ҚҰ Ғ Қ ЖЫЛЫНА 100 ММ-ГЕ ЖЕТПЕЙ ДІДІ АРТИКАЛ Ы ҚЫҚ

АҚ АЮ МОРЖ АҚ АЮ МОРЖ

Таби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т ріү А ТАРДЫТаби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т ріү А ТАРДЫ Қ ҢА ТАРДЫҚ Ң ОРТАША Ң ТЕМПЕРАТ УРАСЫ ШІЛДЕНІ ҢШІЛДЕНІ Ң ОРТАША ТЕМПЕРАТ УРАСЫ ЖЫЛДЫ Қ ЖАУЫН ШАШЫН М ЛШЕРІ ӨМ ЛШЕРІӨ ТОПЫРА ҒТОПЫРАҒ ЫЫ ТУНДРА Ж НЕ Ә ОРМАНД Ы Ы ТУНДРА СОЛТ СТІК Ү АМЕРИКАН Ы Ң ЖА АЛАУ ҒЖА АЛАУҒ ЫЫ СУБАРКТ ИКАЛЫ ҚИКАЛЫ Қ — 32 °° С С + 8 °° С С 100 -250 М М; М; ЖАЗЫ ЫЛ АЛДЫ, ҒЫЛ АЛДЫ, Ғ Р А ҚҰ Ғ ҚР А ҚҰ Ғ Қ ЫС ҚЫСҚ ТУНДРАЛ Ы -ГЛЕЙ ҚЫ -ГЛЕЙҚ ЛІЛІ

МУКЯГЕЛЬ КАРЛИКТІ ҚАЙЫҢ МУКЯГЕЛЬ КАРЛИКТІ ҚАЙЫҢ

ПЕСЕЦ ЛЕММИНГ ПОЛЯР ҚАСҚЫРЫ  ПЕСЕЦ ЛЕММИНГ ПОЛЯР ҚАСҚЫРЫ

СОЛТҮСТІК БҰҒЫСЫ ҚОЙӨГІЗ  СОЛТҮСТІК БҰҒЫСЫ ҚОЙӨГІЗ

Таби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т ріү А ТАРДЫТаби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т ріү А ТАРДЫ Қ ҢА ТАРДЫҚ Ң ОРТАША Ң ТЕМПЕРАТ УРАСЫ ШІЛДЕНІ ҢШІЛДЕНІ Ң ОРТАША ТЕМПЕРАТ УРАСЫ ЖЫЛДЫ Қ ЖАУЫН ШАШЫН М ЛШЕРІ ӨМ ЛШЕРІӨ ТОПЫРА ҒТОПЫРАҒ ЫЫ ТАЙГА МАТЕРИКТ І ҢІ Ң СОЛТС ТІГ ҮСОЛТС ТІГҮ ІНДЕ О ЫРЖ Қ ҢО ЫРЖҚ Ң АЙ АЙ (СОЛТ С Ү(СОЛТ СҮ ТІК Б ЛІГІ) ӨБ ЛІГІ)Ө — 24 °° С С + 16 °° С С 250 -1000 ММ, АЛТАНТ М ХИТЫҰ НА НА ЖА ЫНД ҚЖА ЫНДҚ А АН Ғ САЙЫН М ЛШЕРІ Ө К БЕЙЕД ӨК БЕЙЕДӨ ІІ К ЛГІН ҮК ЛГІНҮ

шырша майқарағай  шырша майқарағай

СЕКВОЙЯ  СЕКВОЙЯ

Қара аю Желіс сусар бұлан Қара құйрықты бұғы  Қара аю Желіс сусар бұлан Қара құйрықты бұғы

Таби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т ріү А ТАРДЫТаби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т ріү А ТАРДЫ Қ ҢА ТАРДЫҚ Ң ОРТАША Ң ТЕМПЕРАТ УРАСЫ ШІЛДЕНІ ҢШІЛДЕНІ Ң ОРТАША ТЕМПЕРАТ УРАСЫ ЖЫЛДЫ Қ ЖАУЫН ШАШЫН М ЛШЕРІ ӨМ ЛШЕРІӨ ТОПЫРА ҒТОПЫРАҒ ЫЫ Аралас ж не ә жалпа қжалпа қ жапыра т қжапыра тқ ы ы ормандар Материкті ңМатерикті ң шы ысында ғ тайгадан о т стікке ң ү арай қарайқ о ыржай қ ңо ыржайқ ң — 16 °° С С + 18 °° СС 500 -2000 мм. С р ұ орманды

қайың үйеңкі Жөке ағашы емен қайың үйеңкі Жөке ағашы емен

тиін Сұр ала тышқан Ақ құйрықты бұғы тиін Сұр ала тышқан Ақ құйрықты бұғы

Таби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т рі үКлимат тТаби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т рі үКлимат т ріү А ТАРДҚ Ң Ы ҢЫ Ң ОРТАША ТЕМПЕРА ТУРАСЫ ШІЛДЕНІ ҢШІЛДЕНІ Ң ОРТАША ТЕМПЕРАТ УРАСЫ ЖЫЛДЫ Қ ЖАУЫН ШАШЫН М ЛШЕРІ ӨМ ЛШЕРІӨ ТОПЫРА ҒТОПЫРАҒ ЫЫ Орманды дала ж не ә дала Материкті ңМатерикті ң орталы қорталы қ б лігінде өб лігіндеө о ыржай Қ ң ж не р а ә құ ғ қж не р а ә құ ғ қ континентті — 16 °° С С солт үсолтү стігнід ее + 8+ 8 °° С С о т стігні ң үо т стігнің ү деде + 18 °° Солт стік үСолт стікү те те + 24 °° о т ст ң үо т стң ү ікте 250 -500 ММММ ара Қ топыра қтопыра қ ж не ә

селеу селеу

БИЗОН КОЙОТ БИЗОН КОЙОТ

Бидайық жүгері Бидайық жүгері

Таби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т рі үКлимат тТаби ат ғ зонасы Географиял ы орны қы орнық Климат т рі үКлимат т ріү А ТАРДҚ Ң Ы ҢЫ Ң ОРТАША ТЕМПЕРА ТУРАСЫ ШІЛДЕНІ ҢШІЛДЕНІ Ң ОРТАША ТЕМПЕРАТ УРАСЫ ЖЫЛДЫ Қ ЖАУЫН ШАШЫН М ЛШЕРІ ӨМ ЛШЕРІӨ ТОПЫРА ҒТОПЫРАҒ ЫЫ Ш лейт ө ж не ш л ә ө Материкті ңМатерикті ң о т стік ң ү ж не батыс ә б ліктерінд өб ліктеріндө е тау аралы қаралы қ б лігінде өб лігіндеө о ыржай Қ ң ж не ә субтропик тік континент тіті 88 °° С С солт стік үсолт стікү тете +8+8 °° С С о т стікт ң үо т стіктң ү ее +24+24 °° СС 100 -250 ММ, кейбір б ліктері өб ліктеріө нде 100 мм-ге де де жетпейді С р ж не ұ ә с р- о ы ұ қ ңс р- о ыұ қ ң рр

О ПУ Н Ц ИЯ ЮККА жусан О ПУ Н Ц ИЯ ЮККА жусан

Құм ИГУАНАсы Жылан СКОРПИОН ТА РА НТ УЛ Құм ИГУАНАсы Жылан СКОРПИОН ТА РА НТ УЛ

Құм ИГУАНАсы Жылан СКОРПИОН ТА РА НТ УЛ Құм ИГУАНАсы Жылан СКОРПИОН ТА РА НТ УЛ