Та ырыбы : Зонд енгізу шараларық С Ж

Скачать презентацию Та ырыбы : Зонд енгізу шараларық С Ж Скачать презентацию Та ырыбы : Зонд енгізу шараларық С Ж

klinika.pptx

 • Размер: 1.2 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Та ырыбы : Зонд енгізу шараларық С Ж по слайдам

Та ырыбы : Зонд енгізу шараларық С Ж Ө Семей Мемлекеттік Медицина Университеті Та ырыбы : Зонд енгізу шараларық С Ж Ө Семей Мемлекеттік Медицина Университеті Ішкі аурулар пропедевтикасы Орында ан : Биболат А. . ғ Қ Бейбіт А. Б. Тобы : 212 Факультет : ЖМФ Тексерген : Орынбасарова Б. А. Семей 2016 жыл

Жоспар : I. Кіріспе бөлім II. Негізгі бөлім 1. Науқастарды зонд арқылы тамақтандыру ережелері 2.Жоспар : I. Кіріспе бөлім II. Негізгі бөлім 1. Науқастарды зонд арқылы тамақтандыру ережелері 2. Науқастарды зонд арқылы тамақтандырудың пайдалы жақтары III. Қорытынды бөлім

  Ауыр нау астарды тама тандыруқ қ Ауыр нау астарды к ту мейірбикеден сабырлылы Ауыр нау астарды тама тандыруқ қ Ауыр нау астарды к ту мейірбикеден сабырлылы ты, қ ү қ шеберлікті ж не мейірімділікті талап етеді. детте, ауыр ә Ә нау астар ренжігіш, талап ой ыш, шыдамсыз болып келеді. қ қ ғ Нау асты м ндай т ртібі оны зінен емес, оны қ ң ү ә ң ө ң ауруыны психикасына эсер етуінен болады. М ны ауруды ң ү ң сері деп абылдау керек. М ндай нау астар к біне тама ә қ ү қ ө қ ішуден бас тартады.

Ауыр нау асты тама тандыруқ қ шін алдына кішкене стел ү ү орнатыл ан арнайыАуыр нау асты тама тандыруқ қ шін алдына кішкене стел ү ү орнатыл ан арнайы т сек ғ ө олданылады. Ал м ндай арнайы қ ү т сек болмаса, оны орнына тумба ө ң ою а болады. Нау асты кеудесін қ ғ қ ң арнайы с лгімен, керек болса ү кленкамен жабу керек. Та ам ғ жартылай с йы ж не жылы болуы ү қ ә шарт. Нау асты асы пен не арнайы қ қ қ сусындат ышпен тама тандырады. қ қ Асы пай, нау асты та амды д рыс қ қ ң ғ ү абылдауына жа дай жасау керек. қ ғ Тагам аз-аздап беріп т рылуы ажет. ү қ Та амны р т рлі ж не т бет ғ ң ә ү ә ә ашатындай бол аны д рыс. ғ ү

Жасанды тама тандыруқ Кей жа дайда ауыр нау астарды ауыз уысы ар ылы ғ қ қЖасанды тама тандыруқ Кей жа дайда ауыр нау астарды ауыз уысы ар ылы ғ қ қ қ тама -тандыру м мкін болмайды (ауыз уысы қ ү қ аурулары, ас азан, іш- рылысы, ес-т ссіз қ қү ү жа дайларда). М ндай жа дайларда жасанды ғ ү ғ тама тандырады. қ

Жасанды тама тандырудық былай іске асыру а болады: гастротома ғ ар ылы ауыз немесе мЖасанды тама тандырудық былай іске асыру а болады: гастротома ғ ар ылы ауыз немесе м рын уысынан қ ү қ зондтын, к мегімен; ө клизманы к мегімен та амды ң ө ғ ң с йы ты ертіндін іенгізу: ү қ қ та амды ертіндіні парентеральды ғ қ қ жолмен (тамыр ішінетамызу).

Нау асты зонд кѳмегі ар ылы ас азан ақ қ қ ғ енгізілген гастростоманы (т тіктіНау асты зонд кѳмегі ар ылы ас азан ақ қ қ ғ енгізілген гастростоманы (т тікті ) ң ү ң к мегімен тама тандыру ө қ Гастростоманы (ас азан а ойылатын т тікті ) ас ж ру қ ғ қ ү ң ү жолдарынан тама тпей ал анда ас азан а тікелей қ ө қ ғ ояды. Ал аш ы к ндері, ас ж ру жолы алыптас анша, қ ғ қ ү ү қ қ т тікті ою ы айсызды тудырады, т тік іш рылыс а ү қ ңғ ң ү қү қ тіп, оны абындыруы м мкін. Ас азан ішіндегі с йы ты ө қ ү қ ң сырт а а ып кетпес шін т тікті б тін резе кемен не қ ғ ү ү ү ң ыс ышпен ысып ояды. Кейін т тік орны қ қ ү алыптас аннан кейін мейірбике немесе нау астын, зі қ қ қ ө тама тану т тігін зі-а оя алады. Тама танар алдында қ ү ө қ қ ң т тікті аузына воронка орнатылады. Тагам жо ары ү ң ғ калориялы, с йы не жартылай с йы , жылы болуы керек. ү қ

К п сыр аттар а зонд ж т ызу те ө қ ғ ұ қ өК п сыр аттар а зонд ж т ызу те ө қ ғ ұ қ ө иын, м ны негізгі себебі ж т ынша қ ұ ң ұ қ қ пен ешті шырышты абаттарыны өң ң қ ң те жо ары сезімталды ы ж не ж телу ө ғ ғ ә ө мен су рефлекстеріні артуы. К п құ ң ө жа дайларда ондпен тексеру ғ ө шараларыны нашар туі «тексеруден ң ө ор у» немесе теріс психологиялы қ қ қ ба дарламадан болады. «тексеруден ор у» ғ қ қ шаралары болмас шін сыр ат а сыпайы, ү қ қ байыпты, рметті т рде тексеру құ ү шараларыны ма сатын, оны пайдасын ң қ ң т сіндіре білу ажет. Зондпен тексеру ү қ кезіндегі медицина ызметкері мен қ емделуші арасында ы гімені ыс аша ғ әң ң қ қ мазм ны: « азір біз зерттеу шараларына ұ Қ кірісеміз, б л кезде к іл-к йі із зі ізді ұ өң ү ң ө ң ң т ртібі ізбен тікелей байланысты. ә ң

Бірінші ж не негізгі шартыә : к рт имылды жасамау, ү қ йтпесе ж телБірінші ж не негізгі шартыә : к рт имылды жасамау, ү қ йтпесе ж тел мен ло су пайда болуы м мкін, ол шін ә ө қ ү ү дене ізді бос стап тере ж не баяу тыныс алы ыз, ң ұ ң ә ң аузы ызды с л ашы стап, олы ызды тізе ізге ойы ыз, ң ә қ ұ қ ң ң қ ң зондты со ын ж тып жіберуге тырысы ыз. Егер ң ң ұ ң м рны ызбен тыныс алу иын болса, аузы ызбен тыныс ұ ң қ ң алы ыз да, зондты а ырын оз а ыз. Егер басы ыз ң қ қ ғ ң ң айнал андай болса, алыпты тыныс алы ыз. Сіз зондты ғ қ ң жа сы ж тты ыз, егер барлы нау астар осылай ж та қ ұ ң қ қ ұ білсе ой» — деуді де мытпа ыз. ғ ұ ң — Егер зондпен тексеру шаралары кезіндегі заттарда ан қ пайда болса, онда зондпен тексеруді то таты ыз. қ ң — Егер зонд енгізген жа дайда сыр ат ж теліп, не бет-аузы ғ қ ө к геріп, т ншы а бастаса, зондты тез арада алу керек, ө ұ ғ себебі зонд ешке емес, ке ірдек пен к мейге т скен. өң ң ө ү

Ас азан с лін Лепорск т сілімен фракциялы т рде зерттеу. қ ө ә ү -Ас азан с лін Лепорск т сілімен фракциялы т рде зерттеу. қ ө ә ү — Манипуляция ма саты: қ зерттеу шін ас азан с лін алу. ү қ ө — арсы к рсеткіштер: Қ ө ас азаннан ан кету, ісіктер, ж рек қ қ ү сыр аттарыны ауыр т рлері. қ ң ү — Емделушіні дайындау: таңертең ашқарынға. — Жабдықталу: залалсыздандырылған! Жіңішке асқазан зонды; Теріастылық инъекцияға арналған лоток; 20 мл шприц; Қысқыш; Капуста қайнатпасын кіргізуге арналған Жане шприці; Қоздырғыш: 38 0 С дейін жылтылған капуста сөлі; Сүлгі, резеңке қолғап, ыдыс және бағыттау қағаздары; 0, 2 көлемді 9 -11 маркирленген банка; бүйрек тәрізді лоток.

Зондты енгізген уа ытта ы іс- рекет: қ ғ ә Процедура а дайынды : ғ қЗондты енгізген уа ытта ы іс- рекет: қ ғ ә Процедура а дайынды : ғ қ Нау аспен сенімділік арым- атынас орнату, процедураны ж руін қ қ қ ң ү т сіндіру, процедура а келісімін алу (процедура туралы м лімет алу а ү ғ ә ғ ылы); құқ ажетті жабды тарды дайындау (процедураны на ты орындалуына Қ қ ң қ кепілдік береді); олды м ият жуып, резе ке ол ап кию (инфекциялы ауіпсіздік Қ ұқ ң қ ғ қ қ кепілі). Процедураны орындау: Ас азан а енгізілетін зондты зынды ын есептеу -100 (бойынан 100 см қ ғ ң ұ ғ алып тастау); Емделушіні д рыс отыр ызу ажет: басын алдына с л б гіп, орынды ты ұ ғ қ ә ү қ ң ар асына с йене отыр ызу керек (нау ас а ы айлы жа дай мен зондты қ ү ғ қ қ ңғ ғ ң тыныс алу м шелеріне т сіп кетпеуін амтамасыз етеді); ү ү қ Емделушіні жасанды тістері болса алып, мойны мен кеудесіне с лгі жабу ң ү (жеке тазалы ты са тау кепілі); қ қ

- Оң қолымен зондтың ұшын залалсыздандырылған пинцетпен ұстап, сол қолмен еркін ұшын ұстап тұру; - Емделушіге— Оң қолымен зондтың ұшын залалсыздандырылған пинцетпен ұстап, сол қолмен еркін ұшын ұстап тұру; — Емделушіге аузын ашық ұстап отыру қажет екенін түсіндіру; — Зондтың бір ұшын тілдің түбіріне салып, мұрын арқылы терең тыныс ала отырып, бірнеше жұтыну актілерін жасау қажеттігін түсіндіру; — Зондтың енгізу жолындағы бөгеттерді алып тастау (бөгеттер болған жағдайда зондты дереу түрде алып тастау); — Зондты керекті белгіге дейін енгізу; — Зондтың еркін ұшына шприцті жалғау; — 20, 0 шприц арқылы аш қарынға 1 бөлігін алу; — 38 0 С дейін жылытылған 20 0 , 0 капуста қайнатпасын Жане шприці арқылы енгізу; — 10 0 С соң асқазан ішіндегі затты Жане шприці арқылы алу – II бөлік; — 15 0 С соң асқазан ішіндегі барлық затты Жане шприці арқылы алу – III бөлік; — Қуаттандырғыш зат берілгеннен кейін әрбір 15 минут сайын бір сағат ішінде асқазан сөлінің 4 бөлігін алу; — Клиникалық зертханаға жолдамамен жөнелту. Процедураның аяқталуы: — Қолданылған жабдықтарды өңдеу.

Ұлтабарды зондпен тексеру. Манипуляция мақсаты: зерттеу үшін асқазан сөлін алу. Қарсы көрсеткіштер: ісіктер, асқазаннанҰлтабарды зондпен тексеру. Манипуляция мақсаты: зерттеу үшін асқазан сөлін алу. Қарсы көрсеткіштер: ісіктер, асқазаннан қан кету, бронх демікпесі, жүрек сырқаттарының ауыр түрі. Емделушіні дайындау: таңертең ашқарынға. Жабдықталу: залалсыздандырылған! — Ұлтабарлық зонд, қысқыш, 20 мл шприц, бүйрек тәрізді лоток, 10 -15 зертхана пробиркалары; — Тітіркендіргіш: жылытылған 33% 40, 0 мл магний сульфаты ерітіндісі мен 40% 40, 0 мл глюкоза; — Сүлгі, қолғап, жылытқыш, валик, бағыттама. — Науқасты дайындау: зондтау таңертең ашқарынға, жеңіл кешкі астан кейін жүргізіледі, метеоризм тудыратын тағамдарға тыйым салу, түңгіге тек тәтті шай беру қажет.

Зонд енгізген уақыттағы іс-әрекет: Емделушіге ж ргізулер шараларды кезегін т сіндіру; ү ң ү Емделушіні дЗонд енгізген уақыттағы іс-әрекет: Емделушіге ж ргізулер шараларды кезегін т сіндіру; ү ң ү Емделушіні д рыс отыр ызу ажет: басын алдына с л ұ ғ қ ә б гіп, орынды ты ар асына с йене отыру ажет; ү қ ң қ ү қ олды м ият жуып, ол ап кию; Қ ұқ қ ғ Мойны мен кеудесіне с лгі жабу; ү Зондты зынды ын есептеу – 100; ң ұ ғ О олмен зондты шын заласыздандырыл ан ң қ ң ұ ғ пинцетпен стап, сол олмен еркін шын стап т ру; ұ қ ұ ұ ұ Емделушіге аузын ашы стап т ру ажет екнін қ ұ ұ қ т сіндіру; ү Зондты бір шын тілді т біріне салып, м рын ар ылы ң ұ ң ү ұ қ тере тыныс ала отырып, бірнеше ж тыну актілерін жасау ң ұ ажеттігін т сіндіру; қ ү Зондты керекті белгіге дейін енгізу (зондта рбір 10 см ә сайын белгі бар); 20, 0 мл шприц к мегімен ажетті с йы ты ты алу – ө қ ұ қ қ ас азан с лі; қ ө Емделушіге баяу оз алып, зондты 7 -ші белгіге дейін қ ғ ж ту ажеттігін ындыру; ұ қ ұғ Емделушіні жамбасыны астына валик, о жа ң ң ң қ абыр асыны астына жылыт ыш ойып, о жа қ ғ ң қ қ ң қ ырымен кушетка а жат ызу; қ ғ қ

Емделушіні кушетка а жат ызып, 20 -60 минуттан со пробирка а сары т сті с йыЕмделушіні кушетка а жат ызып, 20 -60 минуттан со пробирка а сары т сті с йы ғ қ ң ғ ү ұ қ йыла бастайды, б л он екі елі ішектен ас азан, й ы безі ж не лтабар с лдерімен құ ұ қ ә ұ ө аралас ан «А» б лікті т с лі; қ ө ө ө 20, 0 мл шприцпен зонд а 40, 0 мл жылытыл ан тітіркедіргіш енгізу (40 глюкоза қ ғ немесе 33 к кірт ыш ыл магнезий немесе с йы май). Б л шаралар Одди сфиктері ү қ қ ұ ашылу шін ажет; ү қ Зондты байлау; 5 -7 минуттан со зондты шешу: т абынан келген о ыр ою т с лін алу. Б л «В» ң ө қ қ ң қ ө ө ұ б лігі. ө Б дан кейін м лдір алтын т сті т с лі йылады. Б л «С» б лікті бауырдан келген ұ ө ү ө ө құ ұ ө т с лі. ө ө т с лін клиникалы зертхана а жолдамамен жіберу. Ө ө қ ғ Ас азан зонды – т йы шыны б йіріне сопа тесіктері бар ж не р 10 см сайын қ ұ ң ү қ ә ә белгіленген диаметрі 3 -5 мм резе ке т тік. ң ү лтабар зонды – ас азан зондына сас, біра со ында металды з йт ні, Ұ қ ұқ қ ң ә ү бірнеше тесіктері ж не р 10 см сайын белгісі бар т тік. ә ә ү

   Пайдалан ан дебиеттер: ғ ә 1. «Мейірбике ісіні негіздері» Пайдалан ан дебиеттер: ғ ә 1. «Мейірбике ісіні негіздері» ; С. . ң Қ М ратбекова; Астана-2007 ж; 455 -467 бб; ұ 2. «Основы сестринского дела» ; Т. П. Обуховец, Т. А. Склярова, О. В. Чернова; «Феникс» ; 2003; 429 -435 бб.

Назарлары ыз а ң ғ рахмет! Назарлары ыз а ң ғ рахмет!