Та ырыбы: “Ойы жара этиологиялы гастродуоденалды қ қ

Скачать презентацию Та ырыбы: “Ойы жара этиологиялы гастродуоденалды қ қ Скачать презентацию Та ырыбы: “Ойы жара этиологиялы гастродуоденалды қ қ

asқazan-іshek_oyyқ_gharasynan_қan_ketuler.ppt

 • Размер: 1.3 Мб
 • Автор: Yernar Yernar
 • Количество слайдов: 39

Описание презентации Та ырыбы: “Ойы жара этиологиялы гастродуоденалды қ қ по слайдам

Та ырыбы: “Ойы жара этиологиялы гастродуоденалды қ қ қ ан кетулер. Клиникалы ж не эндоскопиялы Та ырыбы: “Ойы жара этиологиялы гастродуоденалды қ қ қ ан кетулер. Клиникалы ж не эндоскопиялы қ қ ә қ классификациясы, диф. диагностика, ан жо алту қ ғ геморраргиялы шок патогенезі. Емдік қ тактика, хирургиялы емге к рсеткіштер. Операция т рін қ ө ү та дау. Ас ынулары. ” ң қ Орында ан: Айма анбетов Е. ғ ғ Тексерген : м. . д. Кулакеев О. . ғ Қ Алматы 2016 ж. ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА

Жоспар Ойы жарадан ан кетуқ қ Клиникалы ж не эндоскопиялы классификация қ ә қ Дифференциалды диагностикаЖоспар Ойы жарадан ан кетуқ қ Клиникалы ж не эндоскопиялы классификация қ ә қ Дифференциалды диагностика ан жо алту патогенезі ж не геммораргиялы шок Қ ғ ә қ Емдік тактика Хирургиялы емге к рсеткіштер қ ө Операция т рлері ү Операциядан кеінгі ас ынулары қ

ан кету Қ – ан айналу а заларынан анны қ ғ қ ң шы уы. ған кету Қ – ан айналу а заларынан анны қ ғ қ ң шы уы. ғ АІЖ – нан массивті ан қ кету адам а засына ауіпті геморрагиялы шок а келіп со тыруы м мкін. ғ қ қ қ ә қ ү Этиология ж не патогенезі: ә — Тамыр абыр асында патологиялы процесс дамуына байланысты қ ғ қ деффект (жедел немесе созылмалы жарадан аррозивты ан кету ) қ — Тамыр абр асыны ткізгіштігіні нашарлауы (авитаминоз, жедел қ ғ ң ө ң инфекциялы сыр ыт, а нафилаксия, сепсис, интоксикация) қ қ — Бауыр циррозы кезіндегі ешті ке ейген веналарынан ж не ас азаннан өң ң ң ә қ ан кету қ — ешті шырышты кабатынан ж не ас азаннан ан кету (Меллори –Вейсс Өң ң ә қ қ синдромы)

Қан жоғалту патогенезі Гемодинамикалы б зылыстарды патогенезі: ан кетуге жауап қ ұ ң Қ ретіндеҚан жоғалту патогенезі Гемодинамикалы б зылыстарды патогенезі: ан кетуге жауап қ ұ ң Қ ретінде организмні компенсаторлы реакциялары іске осылады. ң қ қ Оларды ш кезе ге б луге болады: Олигемия кезе і (А ү ң ө ң ҚҚ т мендеуі) — за ты ы 12 -24 са. Рефректорлы спазм мен анны ө ұ қ ғ ғ қ ң деподан ан айналым а шы уымен сипатталады. Эритроциттер қ ғ ғ мен гемоглобинні аны к лемдік санды рамында згермейді. ң қ ң ө қ құ ө Гемодилюция кезе і — 2 -3 к ннен кейін тіндік с йы ты ты ан ң ү ұ қ қ ң қ а ымына а уы салдарынан дамиды. Эритропоэзді белсену кезе і – ғ ғ ң ң 3 — 4 к ннен кейін басталады. Перифериялы анда ү қ қ ретикулоциттер пайда болады. Организмде пайда болатын згерістер жо алт ан ан к леміне байланысты. А 10 -15% -дай ө ғ қ қ ө ҚҚ ан кету кезінде гемодинамика б зылмайды. Ал А 15% к п қ ұ ҚҚ ө жо алт ан жа дайда А 15 -30%- а т мендейді. Гиповолемия ғ қ ғ ҚҚ ғ ө перифериялы тамырларды спазмын тудырады. Тіндік гипоксия қ ң дамиды. Зат алмасу процесі анаэробты т рге ауысады, соны ү ң салдарынан с т ыш ылы б лініп метаболикалы ацидоз ү қ қ ө қ дамиды. Ішек уысына т скен анны гидролизге шырауы қ ү қ ң ұ салдарынан организмні интоксикациясы ң

 • АІЖ – нан ан кету себептері: қ АІЖ – ны жо ар • АІЖ – нан ан кету себептері: қ АІЖ – ны жо ар ы б лімдерінен : ң ғ ғ ө 1. Ас азан немесе онекіелі ішек жарасы. қ 2. ешті варикозды ке ейген веналарынан ан кету. Өң ң ң қ 3. Шырышты абатты эрозивті – жаралы за ымдалуы (стресстік, д рілік, қ ң қ ә азотемиялы ) қ 4. Мэллори –Вейсс синдромы 5. еш, ас азан, онекіелі ішек ісіктері Өң қ 6. Ангиомалар АІЖ – ны т менгі б лімінен: ң ө ө 1. Дивертикулит немесе меккель диверертикулиті. 2. То ішек ісіктері ж не полиптері. қ ә 3. Ангиодисплазия. 4. Спецификалы емес жаралы колит ж не Крон ауруы. қ ә 5. Геморрой. 6. Инфекциялы ауруы. қ

Ас азанқ -ішек жолдарынан ан кетуді қ ң жалпы белгілері: • Жалпы лсіздік әАс азанқ -ішек жолдарынан ан кетуді қ ң жалпы белгілері: • Жалпы лсіздік ә • Сел осты қ қ • К з алдыда шіркейлерді к рінуі ө ң ө • Суы тер қ • Коллапс • Бас айналу • ла та шу Құ қ • К з алдында арауыту ө қ • Ентігу • Ж рек а у ү қ ғ

 Ас азанқ -ішек жолдарынан ан кетуді қ ң жергілікті белгілері: • Гематомезис - Ас азанқ -ішек жолдарынан ан кетуді қ ң жергілікті белгілері: • Гематомезис — ою “кофе ойыртпа ы” т різді сы қ қ ғ ә құ қ Мелена — с йы ара н жіс ұ қ қ ә Қ ан кетуді ай ын белгілеріне жатады: ң қ ан су Қ құ ан аралас н жіс. Қ ә ан су Қ құ (гематомезис) – сы массаларымен згерген ( ою к фе құ қ ө т різді) немесе згермеген анны шы уы. Ас азаннан, ештен, ә ө қ ң ғ қ өң лтбардан ан кеткенде бай алады. ұ қ қ Мелена – н жіспен згерген анны шы уы. лтабардан ж не ә ө қ ң ғ Ұ ә ас азаннан к лемі 500 мл ж не одан к п профузды ан кеткенде қ ө ә ө қ бай алады. қ Гематохезия – н жіспен ал- ызыл анны шы уы. ә қ қ ң ғ

Клиникалы ж не эндоскопиялы қ ә қ классификациясы Клиникалы формасы : қ 1) Жедел немесе алКлиникалы ж не эндоскопиялы қ ә қ классификациясы Клиникалы формасы : қ 1) Жедел немесе ал аш пайда бол ан ғ ғ 2) Созылмалы А ымы : ғ 1) Латентті 2) Же іл немесе сирек рецидивтенетін ң 3) Орташа немесе рецидивтенетін (1 -2 рет жылына) 4) Ауыр (3 -4 реттен к п немесе здіксіз) ө ү Ойы жараны к лемі : қ ң ө 1) Кіші 0, 5 см-ге дейін 2) Орташа 0, 5 -1 см 3) лкен 1, 1 -3 см Ү 4) те лкен 3 см-ден асады Ө ү

  Даму стадиясы : 1) Активті 2) Тырты танатынқ 3) ызыл тырты стадиясы Қ Даму стадиясы : 1) Активті 2) Тырты танатынқ 3) ызыл тырты стадиясы Қ қ 4) А тырты стадиясы қ қ 5) за уа ыт бойы тырты танбайтын Ұ қ қ қ

Эндоскопиялы классификация қ Forrest бойынша Жаралық қан кетулердің Форрест бойынша эндоскопиялық жіктеуі кең таралғанЭндоскопиялы классификация қ Forrest бойынша Жаралық қан кетулердің Форрест бойынша эндоскопиялық жіктеуі кең таралған (1987): · F І A – жарадан шапшып қан кету; · F І B – жарадан тамшылап қан кету; · F ІІ A – жара түбінде тромбтанған қан тамыралыр көрінеді; · F ІІ B – жараны жауып тұрған қан ұйығы; · F ІІ C – қан кету белгілері жоқ жара; · F ІІІ – қан кету көздері анықталмаған.

 Жедел ан кетулерқ Профузды ан кетулер қ Созылмалы ан кетулер қ ан кетуді т Жедел ан кетулерқ Профузды ан кетулер қ Созылмалы ан кетулер қ ан кетуді т рлері Қ ң ү

 Жедел ан кетуқ - 500 мл ж не одан жо ары к лемді тез Жедел ан кетуқ — 500 мл ж не одан жо ары к лемді тез ан ә ғ ө қ кетуден пайда болады ж не келесідей клиникалы ә қ к ріністермен сипатталады: лсіздік, сел осты , коллапс, ө ә қ қ бас айналу, к з алдында шіркейлерді к рінуі, ө ң ө гематомезис, мелена. 500 мл ж не одан жо ары к лемде ан кетуді ә ғ ө қ ң компенсаторлы механизмі, тез арада ан мен тінаралы қ қ с йы ты ты айта б лінуі болып табылады. Ж йелі ұ қ қ ң қ ө ү вазоконстрикция, ан деполарынан(к кбауыр, бауыр) қ ө анны мобилизациясына келеді, ал антидиуретикалы қ ң ә қ гормон мен альдостерон б лінуі, тінаралы с йы ты ты ө қ ұ қ қ ң тамыр арнасына т суі есебінен тамырішілік к лемді ү ө алпына келтіреді. Б л згерістер гемоглобин мен қ ұ ө гематокрит де гейлеріні т мендеуімен, ң ң ө гипопротеинемиямен, ж рек ла тырысыны ү қ ң т мендеуімен, тахикардиямен ж реді, ал систолалы ө ү қ ысым алыпты болып алады немесе к терілуі м мкін. қ қ қ ө ү

 Профузды қан кету - бірмезетте асқазан - ішек жолдарының қуысына 1 л -ге дейін қанның Профузды қан кету — бірмезетте асқазан — ішек жолдарының қуысына 1 л -ге дейін қанның түсуімен және келесідей симтомокомплекспен сипатталатын жағдай: қан аралас құсу, мелена және геморрагиялық шок. 1 л жоғары қан кетуде компенсаторлы механизмдер, циркуляцияланатын қан көлемінің тамыр арнасының көлеміне сәйкес келмеуі себебінен қызметін атқармайды. Бұл қан жоғалтудан кейін немесе бірнеше сағат ішінде геморрагиялық шоктың дамуына әкеледі.

 50 -100 мл - ге дейін қан кетуде, қан кетудің клиникасы болмайды және оның белгілерін 50 -100 мл — ге дейін қан кетуде, қан кетудің клиникасы болмайды және оның белгілерін тек зертханалық әдістермен (Грегерсен реакциясы — нәжісті жасырын қанға зерттеу) анықталады. Мұндай қан кетулер созылмалы сипатта болады, бірақ белгілі бір уақытта массивті қан кетуге және анемизацияға әкелуі мүмкін. Осыған байланысты олар хирургиялық емге көрсеткіш болып табылады.

 Жаралы ан кету бар нау асты зерттеу қ қ қ жоспарына кіреді: Анамнез Жаралы ан кету бар нау асты зерттеу қ қ қ жоспарына кіреді: Анамнез жинау Ша ымдары ғ Объективті зерттеу ж ргізу ү Зертханалы тексерулер қ Ш ыл фиброгастродуоденоскопия ұғ

 • Анамнезінен , жара ауруына т н к ріністер ә ө барын аны тау керек: • Анамнезінен , жара ауруына т н к ріністер ә ө барын аны тау керек: қ • Тама ішкеннен кейін немесе аш арында қ қ ауырсыну • ыжылдау, ж рек айну ж не су Қ ү ә құ • Маусымдылы қ — к ктемө — к з мезгілінде ршуіү ө ан кету, жиі жара ауруыны ршуі кезінде Қ ң ө болады, біра онсыз да жалпы қ ана аттанарлы жа дайда дамуы м мкін. қ ғ ү

 Нау асты ша ымдары: қ ң ғ Жарадан ан кетуді қ ң классикалы белгілері қ Нау асты ша ымдары: қ ң ғ Жарадан ан кетуді қ ң классикалы белгілері қ — кофе ойыртпа ымен су қ ғ құ ж не мелена, пайда болуына дейін, нау астар ә қ лсіздікке, бас айналу а, жо ары терше дікке, к з ә ғ ғ ң ө алдында шіркейлерді к рінуіне, ла ты ң ө құ қ ң шуылдауына, ж рек айну, ш лдеу, ж рек а уы, ү ө ү қ ғ й ышылды ы ша ымданады. Ауыр ан кетуде, ұ қ ққ ғ қ оны бірінші к рінісі болып, нау асты оз алуы ң ө қ ң қ ғ кезінде немесе физикалы к ш т скенде, мысалы қ ү ү дефекация актысынан кейін дамитын есінен тану жатады. Кофе ойырпа ындай су, ан кетуд қ ғ құ қ ң к зі ас азанда екенін, ал мелена жараны он екі ө қ ң елі ішекте орналас анын білдіреді. қ

 • Нау асты объективті зерттеу қ н тижесі жаралы ә қ ан кетуді интенсивтілігі мен • Нау асты объективті зерттеу қ н тижесі жаралы ә қ ан кетуді интенсивтілігі мен ан кетуді қ ң д режесіне байланысты. ан кетуді же іл ә Қ ң ң д режесінде нау асты жалпы жа дайы ә қ ң ғ ана аттанарлы , ал ауыр д режесінде коматозды қ ғ қ ә болады. ан кетуді жалпы белгілері: тері абаты Қ ң қ мен шырышты абаттарды аны бозаруы, р а қ ң қ құ ғ қ тіл, жиі жіп т різді пульс. Артериялы ан ә қ қ ысымы басында жо арылайды, содан кейін қ ғ прогрессивті т мендейді. Сонымен атар орталы ө қ қ венозды ысым т мендейді. қ қ ө • Тексеру кезінде іш тыныс алу актісіне атысады, қ атайма ан, пальпацияда ауырсынбайды. Жарадан қ ғ ан кету кезінде пайда болатын ауырсынуды , қ ң анны ас азанны ыш ыл рамын сілтілеуі қ ң қ қ құ н тижесінде жо алуы ә ғ -б л ас ыну а т н ұ қ ғ ә белгілерді бірі. Ректальды тексеру кезінде мелена ң т сті н жіс аны талады. ү ә қ

 ан анализінде: Қ ан кетуді басталуынан Қ ң 2 -4 са ат ткен со перифериялы ан анализінде: Қ ан кетуді басталуынан Қ ң 2 -4 са ат ткен со перифериялы анда ғ ө ң қ қ гемоглобин жо арлауы бай алады. Біра ғ қ қ ары арай оны де гейі ж не гематокрит қ ң ң ә де гейі т мендейді. М ндай т мендеу ң ө ұ ө гемодилюция н тижесі, ол ан кету ә қ жал ас анда дами т седі. Сонымен атар ғ қ ү қ циркуляцияланатын ан к лемі де қ ө т мендейді. ө

 Шұгыл фиброгастродуоденоскопияда ақпараттылғы бойынша басқа зерттеу әдістерінен алға шығады. Зерттеу алдында науқасқа жуан зондпен асқазанын Шұгыл фиброгастродуоденоскопияда ақпараттылғы бойынша басқа зерттеу әдістерінен алға шығады. Зерттеу алдында науқасқа жуан зондпен асқазанын суық сумен жуады. 20 -30 минут бұрын атропин мен промедол енгізеді, 1% дикаин ер ітіндісімен ауыз қуысының шырықты қабатына және жұтқыншаққа жергілікті жансыздандыру жүргізеді. Фиброгастродуоденоскопия қанталаған гастродуоденальды жараны диагностикалауға және қатерсіз бен малигнизацияланған жараны ажыратуға, қан кетудің басқа себептерін (асқазан ісіктері, өңеш веналарының варикозды кеңеюі, геморрагиялық гастрит және т. б. ) анықтауға мүмкіндік береді. Фиброгастродуоденоскопияда жараның өлшемдерін, жара түбінде тормбталған тамырлардың бар жоқтығын анықтау, қан жоғалту ауырлығына байланысты гемостазды бағалау, қан кетудің қайталануын болжауға мүмкіндік береді. Қалыпты гемостаз кезінде консервативті ем жүргізіледі, ал жалғасқан кетуде шұғыл түрде оперативті арасу жұргізіледі.

 Емдеу тактикасын та дау шін ан кетуді ң ү қ ң на ты ауырлы ын Емдеу тактикасын та дау шін ан кетуді ң ү қ ң на ты ауырлы ын аны тау ма ызды. қ ғ қ ң Хирургиялы т жірибеде ан кетуді қ ә қ ң ауырлы ын клиникалы белгілеріне ж не ғ қ ә Ц К зерттеу н тижелері бойынша аны тау Қ ә қ ы айлы. ңғ

Гастродуоденальды ан кетулерді жіктелуі (Стручков В. И. , қ ң 1977 ) І д реже әГастродуоденальды ан кетулерді жіктелуі (Стручков В. И. , қ ң 1977 ) І д реже ә — же іл ан кету. Нау асты жалпы жа дайы ана аттанарлы. ң қ қ ң ғ қ ан аралас су бір рет немесе оймалжы н жіс. Пульс аздап Қ құ қ ң ә жиілеген, А алыпты, гемоглобин ҚҚ қ 100 г/л жо ары, Ц К дефициті ғ Қ 5% шамасында. ІІ д реже-аны ан кету. Нау асты жалпы жа дайы орташа ә қ қ қ ң ғ ауырлы та, бас айналуына, лсіздік, айталанатын сы немесе қ ә қ құ қ оймалжы н жіске ша ымданады. Тері жабындылары мен шырышты қ ң ә ғ абаты бозар ан. Пульсі жиілеген. А қ ғ ҚҚ 90 мм. с. б. дейін т мендеген, ө гемоглобин-80 г/л дей ін, Ц К-ні дефициті Қ ң 15% шамасында. ІІІ д реже ә — ауыр ан кету. Нау асты жалпы жа дайы ауыр. Ш лдеу, қ қ ң ғ ө й ышылды. Талы су жа дайы, тері жабындылары мен шырышты ұ қ қ қ ғ абатыны бозаруы, суы тер, к п айталанатын су бай алады. қ ң қ ө қ құ қ Пульсі аны жиілеген, А қ ҚҚ 60 мм. с. б. , гемоглобин 50 г/л дейін т мендеген. Ц К дефициті ө Қ 30%. І-ІІ д режелі геморрагиялы шок. ә қ І V д реже ә -к п м лшерде ан кету. Нау ас ессіз, жалпы жа дайы ауыр. ө ө қ қ ғ Пульс аны талмайды. Ц К дефициті 30% жо ары, гемоглобин 50 қ Қ ғ г/л- ден т мен, І ө V д режелі геморрагиялы шок. ә қ

ан кету Қ к рсеткіштері ө ан кету д режесі Қ ә же іл ң орташаан кету Қ к рсеткіштері ө ан кету д режесі Қ ә же іл ң орташа ауыр Эритроциттер саны > 3 , 5 -10*12 /л-2, 5 -10*12/л 100 83 -100 110 -90 30 25 -30 < 25 Дефицит ГО % 20 дей ін 20 -дан 30 а дейін ғ 30 ж не жо арыә ған кетуді ауырлы д режесі (Горбашко А. И. , Қ ң қ ә 1982 )

 Альговерді шокты индексің қ Пульс/систолалы ысым қ қ 0, 5 -1 – же іл Альговерді шокты индексің қ Пульс/систолалы ысым қ қ 0, 5 -1 – же іл д режедегі ан кету ң ә қ 1 -1, 5 – орташа д режедегі ан кету ә қ 1, 5 -2 – ауыр д режедегі ан кету ә қ

 Жаралы ан кетулерді салыстырмалы диагностикасы, этиологиясы қ қ ң жаралы емес ж не кпелік Жаралы ан кетулерді салыстырмалы диагностикасы, этиологиясы қ қ ң жаралы емес ж не кпелік ан кетулермен ж ргізіледі. қ ә ө қ ү 1. Портальды гипертензия кезіндегі еш пен ас азан веналарыны өң қ ң варикозды ке еюі. ң 2. Маллори -Вейсс синдромы 3. Эрозивті геморрагиялы гастродуоденит қ 4. Ас азанны атерлі ж не атерсіз ісіктері, дивертикулдар. қ ң қ ә қ 5. Диафрагманы ештік тесігіні жары ы ң өң ң ғ 6. Ас азанны химиялы к йігі кезіндегі ан кету қ ң қ ү қ 7. Золингер -Эллисон синдромы Жедел ана ыш жараларды дамуына, гипертоникалы ауру, атеросклероз, қ ғ ң қ капилляротоксикоз, бауыр циррозы, уремия, рт рлі этиологиялы ә ү шок, сонымен атар ас азан мен он екі елі ішекті шырышты қ қ ң абатына сер етітін токсикалы ж не д рілік серлер келеді. Б рын қ ә ә ә ә ұ салын ан ас азан ғ қ -ішектік анастомоздарды пептикалы жараларынан ң қ ан кету дамуы м мкін. қ ү ан кетуді кпелік генезі, ауыз уысынан ж телу кезінде ызыл Қ ң ө қ к піршікті анны б лінуі, перкуссия, аускультация, кпені ө қ ң ө ө ң рентгендік зерттеуі м ліметтері негізінде аны талады. ә қ

 Ас азанқ -ішектен ан кетуге к м ндан анда қ ү ә ғ нау асты Ас азанқ -ішектен ан кетуге к м ндан анда қ ү ә ғ нау асты хирургиялы стационар а жат ызады. қ қ ғ қ Тасымалдауды, носилкада жат ан к йде ж зеге қ ү ү асырады. Ш гыл фиброгастродуоденоскопия, зертханалы ұ қ тексеру, нау асты физикалы тексеруден кейін қ қ консервативті терапияны олайлы к лемі ж не ң қ ө ә оперативті араласуды к рсеткіштері мен ң ө ш ылды ы аны талады. ұғ ғ қ

 • Госпитализация алдында ы ем: ғ ЖЖ –ні негізгі ма саты нау асты ң қ • Госпитализация алдында ы ем: ғ ЖЖ –ні негізгі ма саты нау асты ң қ қ хирургиялы б лімге жеткізіп, оны госпитализациялау. А ж не. ТАЖ қ ө Қ ә мониторингке алып оны ада алау керек, витальды функцияларын қ ғ са тау. қ Геморрагиялы шок к ріністері ( алтырау, суы тер, тамыр қ ө қ қ толуыны т мендеуі, тахикардия, гипотония) бол ан жа дайда тамыр ө ғ ғ ішіне тамшылатып с й ты енгізуді бастау: гидроксиэтилкрахмал 400 ұ қ қ мл, глюкоза ерітіндісі 5 % — 400 мл, натрий хлорид ерітіндісі 0, 9 % — 400 мл. Егер геморрагиялы шок к ріністері болмаса. Онда инфузионды қ ө терапияны бастама ан ж н. ғ ө АІЖ жо ар ы б лімінен ан кету болса: ғ ғ ө қ — Тамыр ішіне баяу 2 мин барысында фамотидин 20 мг (1 ампуланы алдын ала 5 – 10 мл 0, 9% нартий хлорид ерітіндісімен араластыру ). — Тамыр ішіне тамшылатып октреотид 0, 1 мг (сома – тостатин аналогы) — Фибринолиз активациясы фонында: т/і тамшылатып амнокапрон ыш ылы 5 % — 100 мл қ қ

Комплексті гемостатикалық терапия жүргізіледі. Қатаң төсек режимі, эпигастрий аймағына суық қою, асқазанды суық сумен жууКомплексті гемостатикалық терапия жүргізіледі. Қатаң төсек режимі, эпигастрий аймағына суық қою, асқазанды суық сумен жуу тағайындалады. Асқазанға зондпен 0, 1% 4 мл адреналин ерітініндісімен 100 -150 мл 5% аминокапрон қышқылын енгізеді немесе бұл ерітіндіні бір шай қасықпен әр 15 мин сайын ішкізеді. Гемостатикалық терапия келесі көлемде жүргізіледі: аминокапрон қышқылы 5% 200 мл, децинон 250 мг, кальций хлорид і 10% 10 мл, фибриноген 1 -2 гр 250 мл натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісіне, викасол 1% 3 мл бұлшық етке. Волемиялық бұзылыстарды жою мен ЦҚК толтыруды қан және оның компоненттерін құюмен жүргізеді, нативті, құрғақ және мұздатылған плазма 200 -800 мл дейін, сонымен қатар декстранондар, альбуминдер, протеиндер, кристаллоидтар. Жаралық қан кетуде консервативті терапия мақсатына гемодинамиканы тұрақтандыру үшін жүректік, тамырлық және тыныс алу дәрілерін қолдану, метаболикалық ацидозды жою үшін натрий гидрокарбонаты 4% 200 мл және микроциркуляцияны қалыптастыру үшін реополиглюкин 400 мл және трентал 10 -15 мл 250 мл натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісіне құяды.

 Жаралы ан кетуді то татуда ма ызды р лді қ қ қ ң ө Жаралы ан кетуді то татуда ма ызды р лді қ қ қ ң ө емдік фиброгастродуоденоскопия ат арады. қ Гемостаз ма сатымен жараны қ 0, 1 % адреналин немесе норадреналин ерітіндісімен теседі, ана ан қ ғ тамыр а электрокоагуляция, тамырды металл ғ клипсымен тігеді, лазерлік коагуляция, жараны медициналы клеймен МК қ № 6, 7, 8 пломбирлеу. Мамандандырыл ан мекемелерде жарада ы ғ ғ ана ан тамырды, жасанды эмболды сан қ ғ артериясы ар ылы суперселективті енгізу ар ылы қ қ эмболизациялау ж ргізіледі. ү

Хирургиялық емі: • Жаралы қан кетулерде шұғыл, жедел және жоспарланған операция түрлерін ажыратады. •Хирургиялық емі: • Жаралы қан кетулерде шұғыл, жедел және жоспарланған операция түрлерін ажыратады. • Шұғыл операция қан тоқтату және жарадағы тромбыларға (тұрақсыз гемостаз) бірінші — екінші тәулікте, сонымен қатар қан кету қайталанғанда стационарда жасалады. • Жоспарлы оперция тұрақты гемостазда, үлкен емес жараларда, тромбтар мен қан жоғалтудың жеңіл дәрежесінде қолданылады.

 -Форест 1 -де экстренді операция көрсетілген. -24 сағ ішінде 1500 мл қан құйылып жағдайы -Форест 1 -де экстренді операция көрсетілген. -24 сағ ішінде 1500 мл қан құйылып жағдайы жақсармаса мерзімді оп ер ация жасалады. -Форест 2, 3 -те нуқастың жасы 50 -ден асса, анамнезінде ұзақ ойық жара болса, каллезді жара болса, стеноздаушы жара болса қосымша ауруларын ескеріп операцияға алады.

Колоноскопия, ас азан-ішек қ жолыны жо ар ы ң ғ ғ б лімдеріні эндоскопиясы ө ңКолоноскопия, ас азан-ішек қ жолыны жо ар ы ң ғ ғ б лімдеріні эндоскопиясы ө ң Массивті ан кету қ ан кету к зін Қ ө аны та анда қ ғаны та андақ ғ С йкес ем әС йкес емә Ангиография Оперативті ем Интраоперациялы қИнтраоперациялы қ эндоскопия ан кету к зін Қ өан кету к зін Қ ө аны та анда қ ғаны та андақ ғ С йкес ем әС йкес емә(-) ан кету к зі Қ ө болмаса (-) ан кету к зіні Қ ө ң(-) ан кету к зіні Қ ө ң ай ын белгілері қ жо болса қжо болсақ

 • Операцияны негізгі ма саты анкетуді ң қ қ то тату. қ • Ас • Операцияны негізгі ма саты анкетуді ң қ қ то тату. қ • Ас азан жарасынан ан кетіп т р анда: қ қ ұ ғ ба аналы ғ ваготомия + ас азанны экономды резекциясы қ ң + Ру бойынша гастроеюналды анастомоз немесе Бильрот 1. лсіз нау астарды — ба аналы ә қ ғ ваготомия + жараны ойып алумен гастртомия ж не ә пилоропластикамен. Ауыр нау астарда – қ ансырап т р ан тамырды тігумен гастротомия, қ ұ ғ немесе жараны ойып алып тігу.

 лтабарды жарасынан ан кетіп т р анда: Ұ ң қ ұ ғ ба аналы лтабарды жарасынан ан кетіп т р анда: Ұ ң қ ұ ғ ба аналы ваготомия немесе селективті ғ проксималды ваготомия + ансырап т р ан қ ұ ғ тамырды тігу мен пилоропластика. Ас азан мен қ лтабарды осарлас ан жараларында ба аналы ұ ң қ қ ғ ваготомия + антрумэктомия + Ру бойынша анастомоз. Мэллори-Вейс синдромында Блэйкмор зондымен тампонада. Гастротомия, шырышты абат қ дефектісін тігу. Склерозотерапия. Шунттаушы операциялар (портокавалды, спленореналды, мезокавалды шунтар ж не т. б. ә анастомоздар)

 Бауыр циррозымен зардап шегетін жас адамнан профузды қан кету. Варикозды түйіндерді байлауға арналған прибор арқылы Бауыр циррозымен зардап шегетін жас адамнан профузды қан кету. Варикозды түйіндерді байлауға арналған прибор арқылы көрініс. Оң жағында қансырап тұрған жерде гемостаз.

 37 жасар бауыр циррозымен зардап шегетін науқастың өңешінен қан төменгі бөліктеріне жиналуы. 37 жасар бауыр циррозымен зардап шегетін науқастың өңешінен қан төменгі бөліктеріне жиналуы.

 78 жасар ер адамда тоқ ішектің обырындағы бауырдың метастатикалық зақымдануымен байланысты дамыған порталды гипертензиясы бар 78 жасар ер адамда тоқ ішектің обырындағы бауырдың метастатикалық зақымдануымен байланысты дамыған порталды гипертензиясы бар науқастан профузды қан кету. Эндоскопияда қанның «фонтан» тәрізді атқылап шығуы көрінеді. Ас азан мен онекіелі ішек ойы жарасы к птеген ас ынулар а келуі қ қ ө қ ғ ә м мкін. Соларды ішінде: ү ң ● ойы жараны жиі анауы; қ ң қ ● к рші а залар а жарып туі (пенетрациясы); ө ғ ғ ө ● тесіліп кетуі (перфорациясы); ● обыр спесіне айналуы — организм шін те ауіпті. ө ү ө қ Сонымен бірге, ас азан мен лтабарды ойы жара ауруы жиі анемия қ ұ ң қ дамуына келеді. ә

Қолданылған әдебиеттер 1. А. Ж. Нұрмақов «Хирургия» , Алматы, 2009 ж. 2.Қолданылған әдебиеттер 1. А. Ж. Нұрмақов «Хирургия» , Алматы, 2009 ж. 2. М. И. Кузин «Хирургические болезни» , Москва, 2005 ж. 3. 80 лекции по хирургии. Савельев 2008 жылы 526 -529 беттер 4. Госпитальная хирургия Бисенков 2005 жылы