Скачать презентацию СЗШ І-ІІІ ст с Шевченка Літинського р-ну Вінницької Скачать презентацию СЗШ І-ІІІ ст с Шевченка Літинського р-ну Вінницької

шевченка.ppt

  • Количество слайдов: 23

СЗШ І-ІІІ ст. с. Шевченка, Літинського р-ну, Вінницької обл. ЗМІНИМО СВІТ НА КРАЩЕ СЗШ І-ІІІ ст. с. Шевченка, Літинського р-ну, Вінницької обл. ЗМІНИМО СВІТ НА КРАЩЕ

Глобальні проблеми людства Політичні, економічні і соціальні проблеми, які стосуються інтересів усіх країн і Глобальні проблеми людства Політичні, економічні і соціальні проблеми, які стосуються інтересів усіх країн і народів, усього людства, називають глобальними. Глобальні проблеми виникли на рубежі XIX і XX ст. , коли в результаті колоніальних завоювань усі заселені території світу були поділені між провідними країнами і втягнуті у світове господарство. Усі глобальні проблеми можна поділити на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.

Проблема роззброєння та збереження миру на Землі Проблема роззброєння та збереження миру на Землі

Наслідки війн… Вчені підрахували, що за останні 5, 5 тиячоліть на нашій планеті було Наслідки війн… Вчені підрахували, що за останні 5, 5 тиячоліть на нашій планеті було 15 тисяч війн. Тільки в XX столітті в двох світових та локальних війнах загинуло більше 100 млн. людей. В другій половині того ж століття з’явилась ядерна зброя та виникла реальная загроза знищення цілих країн, навіть, континентів, отже практично всієї сучасної цивилизації.

Шляхи вирішення… Програма «Міжнародної співпраці за мир, вирішення глобальних проблем безпеки, роззброєння та врегулювання Шляхи вирішення… Програма «Міжнародної співпраці за мир, вирішення глобальних проблем безпеки, роззброєння та врегулювання конфліктів» призначена для підтримки та розвитку відношень міжнародних неурядових організацій, влади та суспільства в області покращення міжнародної безпеки.

Екологічні проблеми Екологічні проблеми

Головні аспекти проблеми Проблема стану природних ресурсів та навколишнього середовища. Забруднення води та атмосфери. Головні аспекти проблеми Проблема стану природних ресурсів та навколишнього середовища. Забруднення води та атмосфери. Зміна грунтів, лісу, тваринного світу

Масштаб проблеми… 1. Локальний: забруднення підземних вод токсичними речовинами. 2. Регіональний: пошкодження лісів та Масштаб проблеми… 1. Локальний: забруднення підземних вод токсичними речовинами. 2. Регіональний: пошкодження лісів та деградація озер в результаті атмосферних опадів. 3. Глобальний: можливі кліматичні зміни внаслідок збільшення вмісту вуглекислого газу та інших газоподібних речовин в атмосфері, зменшення озонового шару.

Шляхи вирішення… Світова спільнота виходить з того, що головний шлях вирішення екологічної проблеми – Шляхи вирішення… Світова спільнота виходить з того, що головний шлях вирішення екологічної проблеми – така організація виробничої та невиробничої діяльноті людей, яка забезпечить нормальний «екорозвиток» – претворення навколишнього середовища в інтересах всього людства і кожної людини.

Демографічна проблема Це сукупність соціальнодемографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства. Демографічна проблема Це сукупність соціальнодемографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства.

Суть проблеми… Демографічна проблема – це проблема, яка має протилежні аспекти: проблема демографічної кризи Суть проблеми… Демографічна проблема – це проблема, яка має протилежні аспекти: проблема демографічної кризи розвинутих країн, яка привела до швидкого старіння та зменшення кількості населення (процес депопуляції); проблема швидкого росту чисельності населення в країнах, що розвиваються.

Демографічна політика Країни світу зрозуміли необхідність регулювання чисельності населення. Країни, що розвиваються намагаються його Демографічна політика Країни світу зрозуміли необхідність регулювання чисельності населення. Країни, що розвиваються намагаються його зменшити з допомогою певних заборон. Так, уряд самої багатолюдної країни - КНР поставив за мету обмежити народжуваність , заборонивши сім’ям мати більше однієї дитини. Розвинуті країни створюють умови для збільшення його чисельності за рахунок покращення репродуктивного здоров’я, пропагування здорового способу життя, моральноего заоохочення відповідального батьківства , зхниження материнської смертності, забезпечення адресної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми та окремих категорій населення.

Продовольча проблема Продовольча проблема

Суть проблеми… Продовольча проблема – це проблема, яка проявляєтся в дефициті продуктів харчування та Суть проблеми… Продовольча проблема – це проблема, яка проявляєтся в дефициті продуктів харчування та недостатньою їх калорійністю, в недостачі вітаминів, білків тваринного походження. Вчені рахують, що медична норма калорійності спожитої їжі повинна бути не меньше 2300 -2600 ккал.

Шляхи вирішення… Екстенсивний шлях, який полягає в подальшому розширенні орних, випасових, рибопромислових угідь. Інтенсивный Шляхи вирішення… Екстенсивний шлях, який полягає в подальшому розширенні орних, випасових, рибопромислових угідь. Інтенсивный шлях, пов’язаний із збільшенням виробництва продуктів харчування, за рахунок інтенсифікації використання сільськогосподарських територій шляхом механізації, хімізації, ірригації, підвищенням енергоємності , використанням більш високоурожайних і хворобостійких сортів і найбільш продуктивних порід тварин.

Енергетична та сировинна проблеми Енергетична та сировинна проблеми

Суть проблеми… Энергетична і сировинна проблема полягає в тому, що: розвідані запаси нафти, природного Суть проблеми… Энергетична і сировинна проблема полягає в тому, що: розвідані запаси нафти, природного газу та інших видів палива й сировини обмежені, гірничо-хімічнні умови добування погіршуються, територіальний розрив між районами добування й споживання збільшується, райони добування зміщуються в райони нового освоєння з екстремальними природними умовами.

Цифри та факти… Учені підрахували, що вугілля вистачить на 600 років, нафти – на Цифри та факти… Учені підрахували, що вугілля вистачить на 600 років, нафти – на 90, природного газу– на 50 урану– на 27 років, а всі види палива по всіх категоріях будут спалені за 800 років. До 2015 р. попит на мінеральну сировину в світі збільшиться в 3 рази в порівнянні з сьогоднішнім рівнем. Щорічне використання енергії в світі наближаєтся до 10 млрд. т умовного палива , а до 2015 року воно досягне по прогнозам експертів 20 -27 млрд. т. Якщо виробництво енергії буде рости теперішніми темпами, то всі види палива будуть витрачені через 130 років.

Шляхи вирішення… Зниження об’ємів видобутку Збільшення ККД добування та виробництва Використання альтернативних джерел енергії Шляхи вирішення… Зниження об’ємів видобутку Збільшення ККД добування та виробництва Використання альтернативних джерел енергії

Реальність життя… Ø Зниження об’ємів видобутку дуже проблематично, так як сучасній економіці потрібно все Реальність життя… Ø Зниження об’ємів видобутку дуже проблематично, так як сучасній економіці потрібно все більше сировини та енергії, а їх скорочення обернеться світовою кризою. Ø Збільшеня ККД теж малоперспективно, тому, що длядля його застосування потрібні великі капіталовкладення, крім того, сировинні запаси не базмежні. Ø Отже приорітет надається альтернативним джерелам енергії.

Альтернативні джерела енергії • Енергія річок • Енергія сонця • Атомна енергія • Вітрова Альтернативні джерела енергії • Енергія річок • Енергія сонця • Атомна енергія • Вітрова енергія • Енергія Землі • Енергія океану

Щоб змінити світ на краще необхідно: Жити у мирі і злагоді Цінувати кожне життя Щоб змінити світ на краще необхідно: Жити у мирі і злагоді Цінувати кожне життя Допомагати іншим Берегти природу