Скачать презентацию Szervezet és minőség 2 előadás 1 1 Скачать презентацию Szervezet és minőség 2 előadás 1 1

ce3925b3690dbe8c580ad4b4df0bc1eb.ppt

  • Количество слайдов: 22

Szervezet és minőség 2. előadás 1 1 Szervezet és minőség 2. előadás 1 1

Az előadás tartalmi elemei • Alapfogalmak • A minőségfejlesztés jogszabályi háttere • Minőségfejlesztési megközelítések Az előadás tartalmi elemei • Alapfogalmak • A minőségfejlesztés jogszabályi háttere • Minőségfejlesztési megközelítések (Minőségfejlesztési rendszerek és önértékelési modellek) a közoktatási intézményekben • Az önértékelés helye a minőségfejlesztésben 2 2

A Minőség fogalma • Az ISO 9000: 2005 szótára szerint: Annak mértéke, hogy mennyire A Minőség fogalma • Az ISO 9000: 2005 szótára szerint: Annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket. • A célnak való megfelelés. MINŐSÉG A KÖZOKTATÁSBAN: • szakszerű, erőforrásait hatékonyan használó, törvényes feladatellátás, partnerközpontú szervezeti működés • tudatos, tervszerű, folyamatos fejlesztés 3 3

A MINŐSÉG szintjei egy közoktatási intézményben Szolgáltatás minősége (oktatás-nevelés minősége). Folyamatok minősége. Személyes minőség. A MINŐSÉG szintjei egy közoktatási intézményben Szolgáltatás minősége (oktatás-nevelés minősége). Folyamatok minősége. Személyes minőség. A szervezet minősége. 4

Jogszabályi háttér A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény [40. § (10)] • A Jogszabályi háttér A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény [40. § (10)] • A közoktatási intézmény meghatározza minőségpolitikáját. • A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. • A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert minőségirányítási programjában kell meghatározni. 5 5

Jogszabályi háttér A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény [40. § (11)] • A Jogszabályi háttér A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény [40. § (11)] • A minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. • Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. 6 6

Jogszabályi háttér 3/2002 OM rendelet [4. § (1)] • A közoktatási intézmény folyamatos, önértékelésen Jogszabályi háttér 3/2002 OM rendelet [4. § (1)] • A közoktatási intézmény folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat, • azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét, • a mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, • amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít, • az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos 7 7 fejlesztéséhez.

Szakképzés-fejlesztési stratégia (2005 -2013) 1057/2005 (V. 31. ) Kormányhatározat • 100 lépésből 14 lépés Szakképzés-fejlesztési stratégia (2005 -2013) 1057/2005 (V. 31. ) Kormányhatározat • 100 lépésből 14 lépés a szakképzéssel kapcsolatos • A Kormányhatározat rögzíti a szakképzésfejlesztési stratégia megvalósításához szükséges lépéseket • I. Minőségi szakképzés mindenkinek! • II. Hatékonyabb szakképzés-irányítási és finanszírozási rendszert! • III. Fejlettebb információs rendszert! • IV. A stratégia nyilvánosságra hozatala 8 8

Szakképzés-fejlesztési stratégia (2005 -2013) 1057/2005 (V. 31. ) Kormányhatározat I. 1. a pont „Biztosítani Szakképzés-fejlesztési stratégia (2005 -2013) 1057/2005 (V. 31. ) Kormányhatározat I. 1. a pont „Biztosítani kell azt, hogy valamennyi szakképzést folytató intézmény alkalmazhassa - az Európai Unió szakképzési minőségbiztosítási keretrendszerének figyelembevételével kialakított - minőségbiztosítási rendszert. A nemzetközi programok megvalósítása során ösztönözni kell az európai uniós országokban bevált modellek és módszerek magyarországi körülményeknek megfelelő átvételét. ” 9 9

A minőségmenedzsment fejlődésének főbb szakaszai Minőségellenőrzés Minőségszabályozás, minőségbiztosítás Minőségirányítási rendszerek Teljeskörű minőségirányítás TQM Végellenőrzés A minőségmenedzsment fejlődésének főbb szakaszai Minőségellenőrzés Minőségszabályozás, minőségbiztosítás Minőségirányítási rendszerek Teljeskörű minőségirányítás TQM Végellenőrzés Folyamatszabályozás Alrendszerek kialakulása Vezetési filozófia 10 10

A TQM alapelemei CÉL HOSSZÚ TÁVÚ SIKEREK ELÉRÉSE ALAPELEMEK ügyfélközpontúság TÁMOGATÓ ELEMEK vezetés, rugalmas A TQM alapelemei CÉL HOSSZÚ TÁVÚ SIKEREK ELÉRÉSE ALAPELEMEK ügyfélközpontúság TÁMOGATÓ ELEMEK vezetés, rugalmas támogató szervezet, képzés, tréningek, kommunikáció, értékelés, motiváció, elismerés, mérés, eszközök (módszerek, technikák) folyamatos fejlesztés alkalmazottak bevonása 11

ISO 9001: 2000 12 12 ISO 9001: 2000 12 12

A COMENIUS 2000 I. Intézményi modell 0. Nyitott önértékelés (Intézményi helyzetfelmérés. ) 9. Irányított A COMENIUS 2000 I. Intézményi modell 0. Nyitott önértékelés (Intézményi helyzetfelmérés. ) 9. Irányított önértékelés 8. Korrekciós terv készítése és megvalósításának 7. Intézkedési tervek megvalósításának elemzése 6. Intézkedési tervek megvalósítása 5. Intézkedési tervek készítése 1. Az érdekelt felek azonosítása 2. Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése 3. Az igények elemzése 4. A célok és prioritások meghatározása 13 TERVEZÉS MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELÉS BEAVATKOZÁS 13

COMENIUS II. Intézményi modell 14 COMENIUS II. Intézményi modell 14

Önértékelési modellek NMD EFQM NMD – Nemzeti Minőségi Díj KMD SZÖM KMD – Közoktatás Önértékelési modellek NMD EFQM NMD – Nemzeti Minőségi Díj KMD SZÖM KMD – Közoktatás Minőségéért Díj SZÖM – Szakképzési Önértékelési Modell 15 EFQM – European Foundation of Quality Management – Európai Minőségirányítási Alapítvány

A Közoktatás Minőségéért Díj modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Munkatársakkal kapcsolatos eredmények 90 pont Emberi erőforrások A Közoktatás Minőségéért Díj modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Munkatársakkal kapcsolatos eredmények 90 pont Emberi erőforrások 90 pont Vezetés 100 pont 90 pont Stratégia 80 pont Közvetett partnerkapcsolatok és er őforrások 90 pont Folyamatok 140 pont Közvetlen partnerekkel kapcsolatos eredmények 200 pont Kulcsfontosságú eredmények 150 pont Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények 60 pont INNOVÁCIÓ és TANULÁS 16 16

A közös alap Beavatkozás, korrekció Tervezés A P C D Ellenőrzés Megvalósítás 17 17 A közös alap Beavatkozás, korrekció Tervezés A P C D Ellenőrzés Megvalósítás 17 17

Önértékelés • Helyzetfelmérés – „Tükörbe nézés” • A szervezet tevékenységeinek és eredményeinek teljes körű Önértékelés • Helyzetfelmérés – „Tükörbe nézés” • A szervezet tevékenységeinek és eredményeinek teljes körű átvizsgálása • Erősségek és fejlesztendő területek azonosítására alkalmas 18

Önértékelés • A minőségfejlesztési rendszer egy lehetséges folyamata • Segít a rendszer kialakításában, fejlesztésében Önértékelés • A minőségfejlesztési rendszer egy lehetséges folyamata • Segít a rendszer kialakításában, fejlesztésében • Az önértékelés eszköze: Önértékelési modell • Modell = vizsgálati területek Önértékelés ≠ minőségfejlesztési rendszer 19

Összefoglalás • Minőség fogalma, minőség a közoktatásban • Minőségfejlesztési rendszerek és önértékelései modellek = Összefoglalás • Minőség fogalma, minőség a közoktatásban • Minőségfejlesztési rendszerek és önértékelései modellek = minőségfejlesztési megközelítések • Előzmények • PDCA, mint közös alap • Minőségfejlesztési rendszerek és önértékelési modellek kapcsolata 20

Kérdések 21 21 Kérdések 21 21

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 22 22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 22 22