Скачать презентацию Systemy oceny jakości Akredytacja w ochronie zdrowia vs Скачать презентацию Systemy oceny jakości Akredytacja w ochronie zdrowia vs

feef55ffe190bb6505afba48a4c7140b.ppt

  • Количество слайдов: 22

Systemy oceny jakości Akredytacja w ochronie zdrowia vs ISO 9000 Jerzy Hennig Andrzej Warunek Systemy oceny jakości Akredytacja w ochronie zdrowia vs ISO 9000 Jerzy Hennig Andrzej Warunek

Podstawy prawne systemów oceny jakości w ochronie zdrowia n Akredytacja ¨ ¨ ¨ n Podstawy prawne systemów oceny jakości w ochronie zdrowia n Akredytacja ¨ ¨ ¨ n Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 418) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. 2009 nr 76 poz. 641) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej. (Dz. U. 2009 nr 130 poz. 1074) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie. (Dz. U. 2009 nr 150 poz. 1216) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ISO ¨ ¨ Ustawa ? ? ? Rozporządzenia - pojedyncze

Jakie ISO? ISO 9001? n ISO 14001? n PN-N 18001? n ISO 27001? n Jakie ISO? ISO 9001? n ISO 14001? n PN-N 18001? n ISO 27001? n ISO 22000? n

Wymagania standardów akredytacyjnych n n n n CO - Ciągłość Opieki (15) PP - Wymagania standardów akredytacyjnych n n n n CO - Ciągłość Opieki (15) PP - Prawa Pacjenta (20) OS - Ocena Stanu Pacjenta (18) OP - Opieka nad Pacjentem (11) KZ - Kontrola Zakażeń (20) ZA - Zabiegi i Znieczulenia (21) FA - Farmakoterapia (13) LA - Laboratorium (12) DO - Diagnostyka Obrazowa (9) OD - Odżywianie (6) PJ - Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (18) ZO - Zarządzanie Ogólne (14) ZZ - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (20) ZI - Zarządzanie Informacją (14) ŚO - Zarządzanie Środowiskiem Opieki (27)

ISO 9001 n n n n n Wprowadzenie (5) Zakres normy (3) Norma powołana ISO 9001 n n n n n Wprowadzenie (5) Zakres normy (3) Norma powołana (1) Terminy i definicje (1) System zarządzania jakością (7) Odpowiedzialność kierownictwa (15) Zarządzanie zasobami (7) Realizacja wyrobu (25) Pomiary, analiza i doskonalenie (13)

Przykład standardu akredytacyjnego Przykład standardu akredytacyjnego

Uwaga: zadowolenie klienta n 8. 2. 1 (. . . ) organizacja powinna monitorować Uwaga: zadowolenie klienta n 8. 2. 1 (. . . ) organizacja powinna monitorować informacje dotyczące percepcji klienta co do tego, czy spełniła jego wymagania. Należy określić metody uzyskiwania i wykorzystywania tych informacji n 8. 4. Analiza danych: Organizacja powinna określić, zbierać i analizować odpowiednie dane w celu oceny możliwości prowadzenia ciągłego doskonalenia skuteczności szj (. . . ) n Analiza danych powinna dostarczyć informacje dotyczące: a) zadowolenia klienta

Uwaga: zadowolenie klienta Uwaga: zadowolenie klienta

Uwaga: zadowolenie klienta Uwaga: zadowolenie klienta

Zarządzanie Jakością wg ISO Zarządzanie Jakością wg ISO

Akredytacja i ISO n n Analiza z ISO 9001 Rok 2006 Przełożenie wymagań skomplikowane Akredytacja i ISO n n Analiza z ISO 9001 Rok 2006 Przełożenie wymagań skomplikowane i niekompletne Standardy akredytacyjne w precyzyjny i czytelny dla pracowników medycznych sposób definiują wymagania, które norma ujmuje w sposób ogólny lub wcale

Akredytacja i ISO spojrzenie szpitali cz. 1 n 243 szpitali w rankingu „Bezpieczny Szpital Akredytacja i ISO spojrzenie szpitali cz. 1 n 243 szpitali w rankingu „Bezpieczny Szpital 2014” a w tym: 131 z akredytacją (99 rok wcześniej) 205 z ISO 9001 (197 rok wcześniej) 48 z ISO 14001 (50 rok wcześniej) 30 z PN-N 18001 (32 rok wcześniej) 14 z ISO 27001 (17 rok wcześniej) n „ZŁOTA SETKA” 2014 zawiera 81 szpitali akredytowanych n n n

Akredytacja i ISO spojrzenie szpitali cz. 2 n 131 szpitali z akredytacją w rankingu Akredytacja i ISO spojrzenie szpitali cz. 2 n 131 szpitali z akredytacją w rankingu „Bezpieczny Szpital 2014” a w tym: 112 z ISO 9001 n 41 z ISO 14001 n 26 z PN-N 18001 n 14 z ISO 27001 n n 10 szpitali ma wszystkie wymienione certyfikaty

Akredytacja i ISO - spojrzenie NFZ Punktowanie akredytacji w NFZ Zakładamy wynik maksymalny przeglądu Akredytacja i ISO - spojrzenie NFZ Punktowanie akredytacji w NFZ Zakładamy wynik maksymalny przeglądu akredytacyjnego

Akredytacja i ISO - spojrzenie NFZ Punktowanie ISO w NFZ Akredytacja i ISO - spojrzenie NFZ Punktowanie ISO w NFZ

Akredytacja i ISO - spojrzenie NFZ Punktowanie ISO w NFZ Akredytacja i ISO - spojrzenie NFZ Punktowanie ISO w NFZ

Punktowanie akredytacji w NFZ Punktowanie akredytacji w NFZ

Jakość ilościowo Ocena pojedynczego wymagania systemu (standardu /normy) Akredytacja ISO ? Jakość ilościowo Ocena pojedynczego wymagania systemu (standardu /normy) Akredytacja ISO ?

Jakość ilościowo Ocena działu wymagań Akredytacja ISO ? Jakość ilościowo Ocena działu wymagań Akredytacja ISO ?

Jakość ilościowo Ocena ilościowa całkowitych wyników Akredytacja ISO ? TAK / NIE Jakość ilościowo Ocena ilościowa całkowitych wyników Akredytacja ISO ? TAK / NIE

Dziękuję za uwagę www. cmj. org. pl Dziękuję za uwagę www. cmj. org. pl