Скачать презентацию Systematika CITES rostlin 1 2008 Ing Zuzana Balounová Ph Скачать презентацию Systematika CITES rostlin 1 2008 Ing Zuzana Balounová Ph

bc8194adf0df4efedadea0fdad8cd8d6.ppt

  • Количество слайдов: 66

Systematika CITES rostlin 1/2008 Ing. Zuzana Balounová, Ph. D. (baloun@zf. jcu. cz) Systematika CITES rostlin 1/2008 Ing. Zuzana Balounová, Ph. D. ([email protected] jcu. cz)

CITES a rostliny CITES a rostliny

Obsah • Cíle a uplatňování Washingtonské konvence • Rostliny chráněné CITES • Prosazování konvence Obsah • Cíle a uplatňování Washingtonské konvence • Rostliny chráněné CITES • Prosazování konvence

Cíle a realizace Cíle a realizace

Proč chránit plané rostliny? • Nekontrolovaný mezinárodní obchod s „divokými“ rostlinami ohrožuje přežití jejich Proč chránit plané rostliny? • Nekontrolovaný mezinárodní obchod s „divokými“ rostlinami ohrožuje přežití jejich populací v přírodě

Roční obrat mezinárodního obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (2002, bez Roční obrat mezinárodního obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (2002, bez rybolovu a těžby dřeva) je cca 15 mld USD Předpokládaný objem nelegálního obchodu představuje dalších cca 5 mld USD

Roční import živých exemplářů orchidejí do USA: 18 mil. USD do Evropy cca: 6 Roční import živých exemplářů orchidejí do USA: 18 mil. USD do Evropy cca: 6 mil. USD

Objem ročního legálního obchodu s druhy v přílohách k CITES: opice 25 000 - Objem ročního legálního obchodu s druhy v přílohách k CITES: opice 25 000 - 30 000 ks živí ptáci 2 - 5 mil. ks kůže plazů 10 mil. ks z toho kajmanů 1, 5 mil. ks kožešiny 15 mil. ks tropické ozdobné ryby 350 mil. ks divoké orchideje 2 mil. ks cibulky sněženek 30 mil. ks

Objem mezinárodního obchodu s rostlinami chráněnými CITES (ks) 2000 2005 2007 • Sněženky, živé Objem mezinárodního obchodu s rostlinami chráněnými CITES (ks) 2000 2005 2007 • Sněženky, živé a cibulky 153 453 221 11 136 030 79 475 512 • Kaktusy, živé 25 039 076 28 984 61 • Orchideje, živé 36 730 526 90 903 495 242 757 656 • Bramboříky, živé a hlízy 13 956 277 1 424 491 2 693 511 • Mahagon, dřevo (m 3) 18 095 358 010 368 856 • Pericopsis, dřevo (m 3) 46 601 2 392 21 916 • Gonystylus, dřevo (m 3) 113 052 20 930 188 119 733 768 245 • Tropické dřeviny

Hodnoty globálního obchodu s produkty živé divoké přírody v roce 2005 2007 Léčivé rostliny Hodnoty globálního obchodu s produkty živé divoké přírody v roce 2005 2007 Léčivé rostliny 1 miliarda Ozdobné rostliny 11 miliard Dřeviny 154 miliard 324 milionů 1, 2 miliardy 64 miliard Celkem (včetně zvířat) 239, 5 miliardy 93 miliardy

Pašování mezinárodně chráněných organismů: Ø živé exempláře včetně vývojových stádií Ø kožešiny, kůže, výrobky Pašování mezinárodně chráněných organismů: Ø živé exempláře včetně vývojových stádií Ø kožešiny, kůže, výrobky z nich Ø části těl jako suvenýry Ø výrobky tradiční asijské medicíny Ø gurmánské speciality Ø suroviny Ø etnografické artefakty

V ČR v roce 2000 zabaveno cca 12. 000 exemplářů, = odhadem 10 % V ČR v roce 2000 zabaveno cca 12. 000 exemplářů, = odhadem 10 % skutečnosti

Convention of International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna Washington 1973 Convention of International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna Washington 1973

Washingtonská úmluva • Ustanovena 1973 z iniciativy IUCN (ochrana přírody) • platnost od 1. Washingtonská úmluva • Ustanovena 1973 z iniciativy IUCN (ochrana přírody) • platnost od 1. 6. 1975 • ČR v roce 1993 jako 117. člen • 2008: 171 zemí

Členské státy W. úmluvy 2008 2003 1995 1985 1975 0 20 40 60 80 Členské státy W. úmluvy 2008 2003 1995 1985 1975 0 20 40 60 80 100 120 140 160+

Signatáři konvence CITES členové 2008 nečlenové 2008 Signatáři konvence CITES členové 2008 nečlenové 2008

Cíle úmluvy • Regulovat a monitorovat mezinárodní obchod vybraných druhů živočichů a rostlin • Cíle úmluvy • Regulovat a monitorovat mezinárodní obchod vybraných druhů živočichů a rostlin • Zajistit aby tento obchod neohrožoval přežití populací těchto druhů v přírodě

Orgány CITES Management - ministerstvo Vědecký orgán CITES Sekretariát CITES Geneva (Švýcarsko) Orgány CITES Management - ministerstvo Vědecký orgán CITES Sekretariát CITES Geneva (Švýcarsko)

CITES Secretariat, Tel: (+4122) 917 -8139/40 International Environment House, Fax: (+4122) 797 -3417 Chemin CITES Secretariat, Tel: (+4122) 917 -8139/40 International Environment House, Fax: (+4122) 797 -3417 Chemin des Anémones, Email: [email protected] ch CH-1219 Châtelaine, Geneva Switzerland URL: http: //www. cites. org/

Co. Ps (Conference of the parties) komise (committiees) Komise pro rostliny Co. Ps (Conference of the parties) komise (committiees) Komise pro rostliny

Národní orgány CITES • Funkce orgánu Management (MŽP): – Representuje stát na CITES shromáždění Národní orgány CITES • Funkce orgánu Management (MŽP): – Representuje stát na CITES shromáždění – Předkládá návrhy COP – Přijímá informace od Vědeckého orgánu (AOPK) – Přrdkládá roční zprávu – Vydává permity a certifikáty

Národní orgány CITES • Funkce Vědeckého orgánu (AOPK): – Radí a doporučuje MA vhodnost Národní orgány CITES • Funkce Vědeckého orgánu (AOPK): – Radí a doporučuje MA vhodnost exportu – Doporučuje exportní kvóty – Předkládá návrhy COP – Reviduje návrhy COP – Radí MA ohledně umělého rozmnožování

Přílohy Appendix I Paphiopedilum sp. >300 druhů Appendix II Welwitschia mirabilis >25, 000 druhů Přílohy Appendix I Paphiopedilum sp. >300 druhů Appendix II Welwitschia mirabilis >25, 000 druhů Appendix III Cedrela odorata >30 druhů

Přílohy Appendix I >300 Appendix II >25, 000 Appendix III >30 Přílohy Appendix I >300 Appendix II >25, 000 Appendix III >30

CITES I 300 druhů rostlin, které jsou bezprostředně ohrožené vyhubením Mezinárodní obchod s těmito CITES I 300 druhů rostlin, které jsou bezprostředně ohrožené vyhubením Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán CITES II 25 000 druhů rostlin Ø které by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl regulován Ø druhy snadno zaměnitelné za exempláře CITES III 8 druhů rostlin druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto zemí.

Příloha I • Obchod s rostlinami z přírody pro komerční účely je zakázán • Příloha I • Obchod s rostlinami z přírody pro komerční účely je zakázán • Obchod s uměle vypěstovanými rostlinami je povolen, podmíněný permity Paphiopedilum sp.

Příloha II • Obchod s druhy z přírody i s uměle vypěstovanými pro komerční Příloha II • Obchod s druhy z přírody i s uměle vypěstovanými pro komerční i & nekomerční účely je povolen, podmíněn permity Cypripedium sp.

Příloha III • Obchod s druhy z přírody i s uměle vypěstovanými pro komerční Příloha III • Obchod s druhy z přírody i s uměle vypěstovanými pro komerční i & nekomerční účely je povolen, podmíněn permity • Cedrela odorata pro Peru a Kolumbii • Gonystylus sp. Pro Indonésii Dřevo „ramin“ Gonystylus sp.

Exportní permit nejdůležitější doklad • Vydává vládní orgán pro management (MŽP) • Vědecký orgán Exportní permit nejdůležitější doklad • Vydává vládní orgán pro management (MŽP) • Vědecký orgán musí potvrdit, že export nebude ohrožovat přežití druhu v přírodě: „The Non-Detriment Statement“ (potvrzení o nezpůsobení újmy )

PERMIT před r. 2007: od r. 2007: PERMIT před r. 2007: od r. 2007:

Importní permity • CITES vyžaduje pro rostliny z přílohy I • Některé státy, např. Importní permity • CITES vyžaduje pro rostliny z přílohy I • Některé státy, např. členské země EU, vyžadují importní permity pro všechny rostliny Příloh I. A II.

Certifikát o původu Je vyžadován u CITES III rostlin vyvážených z jiných zemí než Certifikát o původu Je vyžadován u CITES III rostlin vyvážených z jiných zemí než uvádí Příloha III

Certifikát o pravosti Certifikát o pravosti

Souhrn • Mezinárodní úmluva (International convention) • 2008: 171 států • COPs and Committees Souhrn • Mezinárodní úmluva (International convention) • 2008: 171 států • COPs and Committees • Přílohy (Appendices) = seznamy druhů (species lists) • Permit system

Kategorie v EU Evropská Unie aplikuje přísnější ochranu pro CITES druhy, ale i pro Kategorie v EU Evropská Unie aplikuje přísnější ochranu pro CITES druhy, ale i pro další ohrožené druhy vyskytující se na území EU či druhy, které by mohly ohrozit ekologickou stabilitu a u kterých chce zabránit jejich dovozu na své území. Členské země EU proto mají vlastní seznamy CITES druhů (viz. nařízení Komise (ES) č. 1332/2005), kde jsou druhy rozděleny do kategori A, B, C a D A - druhy CITES I + některé druhy CITES II B - druhy CITES II + některé CITES III + druhy ohrožující ekologickou stabilitu C - druhy CITES III D - ne. CITES druhy, u nichž EU monitoruje dovoz na své území Od 1. 5. 2004 je ČR členskou zemí EU, proto jsou nyní v ČR závazné seznamy kategorií A-D, resp. nařízení Komise (ES) č. 1332/2005

 1. Stav před vstupem ČR do EU (28. 5. 1992 - 30. 4. 1. Stav před vstupem ČR do EU (28. 5. 1992 - 30. 4. 2004) zákon č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) od 1. 4. 1997 do 30. 4. 2004 zákon č. 16/1997 Sb. (o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) 2. Předpisy Evropských společenství Od 1. 5. 2004 se postupuje podle předpisů ES Seznam předpisů k CITES je v příloze č. 2 (Základním předpisem je nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. 12. 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a regulování obchodu s nimi („nařízení č. 338/97) a zákona č. 100/2004 Sb. (vydán především kvůli uplatňování (implementaci) nařízení č. 338/97 v ČR) - je národním implementačním předpisem k nařízení č. 338/97

Rostliny chráněné CITES Rostliny chráněné CITES

Více druhů rostlin než živočichů ! Příloha II: Pleione sp. Echinops sp. Galanthus sp. Více druhů rostlin než živočichů ! Příloha II: Pleione sp. Echinops sp. Galanthus sp. Cyclamen tubers Dionaea muscipula

Počet druhů zvířat na seznamech CITES: ve všech přílohách: cca 2 500 v příloze Počet druhů zvířat na seznamech CITES: ve všech přílohách: cca 2 500 v příloze I: cca 500 Počet druhů rostlin na seznamech CITES: ve všech přílohách: cca 35 000 v příloze I: cca 300

Rostliny, jejich části a výrobky z nich Dalbergia nigra, CITES I Sušené hlízy orchidejí Rostliny, jejich části a výrobky z nich Dalbergia nigra, CITES I Sušené hlízy orchidejí – medicína CITES II Pachypodium sp. CITES II herbářové položky semenáče orchidejí Paphiopedilum sp. CITES I

3. 8. 2006 - CEI restrained shipment of Traditional Chinese Medicine products containing 192 3. 8. 2006 - CEI restrained shipment of Traditional Chinese Medicine products containing 192 boxes of JING YA WAN. One ingredient is Dendrobium sp. (Orchidaceae, CITES II/B). This shipment was sent without relevant documents from China for Czech company. Boxes were labeled only by numbers; product name and content were named only in shipping documents. This company will be fined.

Paphiopedilum sp. CITES I. Asijské střevičníky Paphiopedilum sp. CITES I. Asijské střevičníky

Orchideje – hybridy nepodléhají regulaci obchodování Orchideje – hybridy nepodléhají regulaci obchodování

Kaktusy z přírody x uměle vypěstované Opuntia sp. Opuntis sp Ferocactus sp. Echinocereus sp. Kaktusy z přírody x uměle vypěstované Opuntia sp. Opuntis sp Ferocactus sp. Echinocereus sp.

3. 4. 2006 – Czech citizen travelling from Isla Margharita (Venezuela) was caught on 3. 4. 2006 – Czech citizen travelling from Isla Margharita (Venezuela) was caught on Prague airport with illegal imported cacti (32 spec. Melocactus, 3 spec. Pilosocereus) all CITES II/B. This man claimed that he had received these cacti as a gift from the native friend. He travelled from Porlamar to Prague (by flight OK 6037). Specimen were hidden in his luggage, CEI has restrained them. This man will be fined.

Semena kaktusů Lophophora sp. Permity vyžadovány: u všech CITES I u všech kaktusů z Semena kaktusů Lophophora sp. Permity vyžadovány: u všech CITES I u všech kaktusů z Mexika

Masožravé rostliny Sarracenia leucophylla CITES II Sarracenia sp. Masožravé rostliny Sarracenia leucophylla CITES II Sarracenia sp.

Masožravé rostliny - Dionaea muscipula CITES II Snadno se množí uměle, ale stále je Masožravé rostliny - Dionaea muscipula CITES II Snadno se množí uměle, ale stále je sbírána v přírodě USA – hrozí zánik stanovišť

Galanthus sp. CITES II. Turecko – 19 druhů sněženek Sběr hlíz v přírodě (ačkoliv Galanthus sp. CITES II. Turecko – 19 druhů sněženek Sběr hlíz v přírodě (ačkoliv se snadno množí uměle)

Cyclamen sp. CITES II. Evropa, Afrika, Asie: 21 druhů Cyclamen persicum – běžný druh Cyclamen sp. CITES II. Evropa, Afrika, Asie: 21 druhů Cyclamen persicum – běžný druh květinářství kontrole podléhají jen hlízy

Aloe sp. CITES II 20 druhů z Madagaskaru CITES I Sukulenty, 400 druhů, Afrika, Aloe sp. CITES II 20 druhů z Madagaskaru CITES I Sukulenty, 400 druhů, Afrika, Madagaskar, Arabský poloostrov, Kanárské o. Aloe ferox Aloe vera – nejsou známy přírodní lokality po staletí pěstovaná, nepodléhá kontrole

Aloe castanea CITES II Aloe gariepensis CITES II Aloe castanea CITES II Aloe gariepensis CITES II

Succulentní pryšce Euphorbia sp. CITES II. 10 druhů CITES I Euphorbia: 2000 druhů, 700 Succulentní pryšce Euphorbia sp. CITES II. 10 druhů CITES I Euphorbia: 2000 druhů, 700 druhů sukulentních, Afrika (Asie, Amerika, J. Evropa) Euphorbia pachypodioides Madagaskar Obchodovány v klidové fázi bez listů

Cykasy CITES II některé druhy CITES I Sběr semen a velkých rostlin ohrožuje přírodní Cykasy CITES II některé druhy CITES I Sběr semen a velkých rostlin ohrožuje přírodní populace Cycas panzhiuaensis Čína Dioon edule Mexiko

Palmy z Madagaskaru CITES II Chysalidocarpus decipiens (Dypsis decipiens) a Neodypsis decaryi (Dypsis decaryi) Palmy z Madagaskaru CITES II Chysalidocarpus decipiens (Dypsis decipiens) a Neodypsis decaryi (Dypsis decaryi) nyní rozšířené v kultuře Beccaryophoenix madagascaryensis CITES II Satranala decussilvae Marojejya darianii

Stromové kapradiny Dicksonia sp. , Cyathea sp. , Cibotium sp. Stromové kapradiny Dicksonia sp. , Cyathea sp. , Cibotium sp.

Stromové kapradiny - CITES II Amerika, JV Asie, Australie, N. Zéland, Afrika • Cyathea Stromové kapradiny - CITES II Amerika, JV Asie, Australie, N. Zéland, Afrika • Cyathea • Dicksonia – pouze z Ameriky: D. berteriana D. externa D. sellowiana D. stuebellii živé rostliny častěji odsekané části –bloky, podložka pro epifyty • Cibotium barometz – pouze v přírodě sušené kořeny, čínská medicína

Dřevo - CITES I Dalbergia nigra brazilské růžové dřevo pre-Convention = vyrobeno před zařazením Dřevo - CITES I Dalbergia nigra brazilské růžové dřevo pre-Convention = vyrobeno před zařazením druhu do seznamu CITES

Dřevo - Appendix II and III Swietenia Pericopsis Gonystylus Hlavní obchodní cesty Dřevo - Appendix II and III Swietenia Pericopsis Gonystylus Hlavní obchodní cesty

Vzácné dřevo • Swietenia – jihoamerický mahagon CITES II S. macrophylla – export: Brazílie, Vzácné dřevo • Swietenia – jihoamerický mahagon CITES II S. macrophylla – export: Brazílie, Bolívie, Peru - import V. Británie – minulost • Pericopsis elata – afrormosia - Z Afrika – export řeziva: Kameroon, Kongo - import: Itálie, Japonsko, Belgie, Taiwan • Gonystylus sp. – ramin –lehké a tvrdé tropické dřevo z bažinného pralesa, ilegální těžba v chráněných územích - export: Indonézie, Malaysie, Brunei Darussalam -import: USA, EU (Itálie): špalíky, rámečky, sošky, žaluzie, okna, dveře

Léčivé rostliny – ženšen sušený kořen – celý, drcený, mletý Panax quinquefolius – USA, Léčivé rostliny – ženšen sušený kořen – celý, drcený, mletý Panax quinquefolius – USA, Canada. Pěstovaný, ale i sběr v přírodě. Panax ginseng – korejský, orientální, čínský. Největší export: Korea CITES II – pouze populace v Rusku – pouze tam poslední lokality

Zpráva o dovozu 564 exemplářů ženšenu ČIŽP ve spolupráci s celní správou zajistila v Zpráva o dovozu 564 exemplářů ženšenu ČIŽP ve spolupráci s celní správou zajistila v březnu 2004 zásilku z Ruska, která obsahovala 564 kořenů ženšenu (Panax ginseng). Ruská populace tohoto druhu je chráněna dle Mezinárodní úmluvy CITES a k jeho dovozu do České republiky jsou třeba povolení dle zákona č. 16/1997 Sb. Tato povolení nebyla při dovozu předložena. Kořeny byly vydávány za jiný druh. Provedením mikroskopické a chromatografické analýzy bylo prokázáno, že se jedná skutečně o ženšen. Na základě zjištěných skutečností zahájila ČIŽP s dovozcem správní řízení o odebrání exemplářů a řízení o přestupku.

Tillandsia – Air Plants Tillandsia xerographica CITES II 300 druhů Amerika CITES II: , Tillandsia – Air Plants Tillandsia xerographica CITES II 300 druhů Amerika CITES II: , T. kammii, T. kautskii, T. mauryana, T. sprengeliana, T. sucrei, T. harrisii, T. xerografica

CITES II Cattleya hybrid Orchidaceae semenáče výjimka Sarracenia sp. Gastrodia (Orchidaceae) Čínská medicína Echinocereus CITES II Cattleya hybrid Orchidaceae semenáče výjimka Sarracenia sp. Gastrodia (Orchidaceae) Čínská medicína Echinocereus sp.

Výjimky supermarketové rostliny Kaktusy, Cyclamen persicum, Euphorbia trigona, Phalenopsis hybrid Výjimky supermarketové rostliny Kaktusy, Cyclamen persicum, Euphorbia trigona, Phalenopsis hybrid

Souhrn • Nejdůležitější CITESOVÉ rostliny • jeich části, deriváty, výrobky • Výjimky z kontroly Souhrn • Nejdůležitější CITESOVÉ rostliny • jeich části, deriváty, výrobky • Výjimky z kontroly