Скачать презентацию System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi Jerzy Chotkowski KONIECZNOŚĆ Скачать презентацию System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi Jerzy Chotkowski KONIECZNOŚĆ

071f696f95f560146850fe0acd0429c5.ppt

  • Количество слайдов: 25

System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi Jerzy Chotkowski System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi Jerzy Chotkowski

KONIECZNOŚĆ ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA OGRANICZENIE WZROSTU CENY Cena usługi = Zysk + Jakość usługi KONIECZNOŚĆ ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA OGRANICZENIE WZROSTU CENY Cena usługi = Zysk + Jakość usługi Efektywność działalności Koszt WZROST KOSZTÓW : MATERIAŁÓW, ENERGII, OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI, . . .

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE § Rozproszenie infrastruktury na dużym obszarze – Systemy zarządzania infrastrukturą - GIS SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE § Rozproszenie infrastruktury na dużym obszarze – Systemy zarządzania infrastrukturą - GIS – Systemy zarządzania innymi zasobami (ludzie, sprzęt) – WFM, WMS § Znaczna liczba klientów – Systemy dotyczące rozliczeń z klientami (billing, zbyt, CIS, CRM. . ) – Call Center – Marketing § Konieczność prowadzenia prac na dużym obszarze przy użyciu ograniczonych sił i środków – WFM § Konieczność zapewnienia ciągłości działania – Systemy monitorujące i sterujące - SCADA – OMS

GEOSPATIAL RESOURCE MANAGEMENT GRM GMS WFMS OMS Geofacilities Management System Work Force Management System GEOSPATIAL RESOURCE MANAGEMENT GRM GMS WFMS OMS Geofacilities Management System Work Force Management System Outage Management System Integration ERP • Financial • HR/Personnel • Materials • Vehicles/ Equipment CRM Customer Relationship SCADA AMR Equipment Control Automated Meter Reader VRU AVL Voice Response Unit Automatic Vehicle Loc.

INFORMACJA PRZESTRZENNA § Lokalizacja klientów i potencjalnych klientów § Lokalizacja infrastruktury § Lokalizacja zdarzeń INFORMACJA PRZESTRZENNA § Lokalizacja klientów i potencjalnych klientów § Lokalizacja infrastruktury § Lokalizacja zdarzeń : awarie, prace eksploatacyjne § Lokalizacja zespołów terenowych

GRM odpowiada na pytania : § Planowanie i Marketing • • • Kim są GRM odpowiada na pytania : § Planowanie i Marketing • • • Kim są klienci lub potencjalni klienci? Czego potrzebują? Kiedy? Gdzie się znajdują? Czy mamy infrastrukturę w pobliżu? Jaka jest wydolność istniejącej infrastuktury? § Projektowanie i Realizacja • • • Jakie są parametry infrastruktury? Jak są połączone poszczególne elementy? Co należy zmienić lub wybudować? Gdzie się znajdują? Jaki będzie koszt? Jakie potrzebne są zasoby? – (ludzie, materiały, wyposażenie) • Kiedy jest to potrzebne?

GRM odpowiada na pytania : § Usuwanie awarii • • Co zostało uszkodzone? Kto GRM odpowiada na pytania : § Usuwanie awarii • • Co zostało uszkodzone? Kto został pozbawiony dostawy? Gdzie? Priorytet? Gdzie nastąpiło uszkodzenie? Kogo należy powiadomić? Kiedy nastąpiło uszkodzenie? Kiedy powinna być usunięta awaria? Co jest potrzebne do usunięcia awarii? – (ludzie, materiały, wyposażenie) § Prace eksploatacyjne • • • Przyłaczenia - gdzie? Przeglądy – gdzie powstają problemy? Remonty – gdzie są niezbędne? Wymiana urządzeń - gdzie? Liczniki – gdzie? Kto może wykonać prace najefektywniej? – (ludzie, materiały, wyposażenie)

EFEKTY WDROŻENIA GRM Koszty utrzymania i eksploatacji są zdecydowanie niższe w przedsiębiorstwach, które wdrożyły EFEKTY WDROŻENIA GRM Koszty utrzymania i eksploatacji są zdecydowanie niższe w przedsiębiorstwach, które wdrożyły GRM *GITA Award Winners 4 year dist. O&M cost per customer 1997 dist. O&M cost per line mile 4 year dist. Capital cost per customer 1997 dist. Capital cost per line mile Improvement 80 Others % $51. 82 $68. 85 25% $2351. 20 $3379. 49 30% $97. 87 $106. 05 8% $4692. 20 $5051. 11 7% *GITA Award Winners in study Public Service Company of CO, San Diego Gas & Electric, Detroit Edison, Texas Utilities, Illinois Power Źródło: Geo. IT, Englewood, CO

Benefit/Cost Ratio Koszty/Korzyści Application of Network Model Benefit/Cost Ratio Koszty/Korzyści Application of Network Model

Benefit/Cost Ratio Najważniejsze są efekty 1: 1 Application of Network Model Benefit/Cost Ratio Najważniejsze są efekty 1: 1 Application of Network Model

– – – – Utworzony w 1983 Obcenie obsługuje 2. 5 M linii kablowych – – – – Utworzony w 1983 Obcenie obsługuje 2. 5 M linii kablowych i 6. 1 M klientów bezprzewodowych Szybki wzrost wymagał wysoce efektywnego systemu paszportyzacji Zakończenie 100% konwersji danych w 1998. “Technologia przestrzenna zapewniła 50 -60% wzrost wydajności pracy/oszczędności. ” Inżynierowie poświęcają na wyszykiwanie właściwej informacji o 10% mniej czasu. Niezliczone korzyści w sytuacjach awaryjnych.

Benefit/Cost Ratio Najważniejsze są efekty 1: 1 2: 1 Application of Network Model Benefit/Cost Ratio Najważniejsze są efekty 1: 1 2: 1 Application of Network Model

Automatyzacja projektowania Automatyzacja projektowania

Automatyzacja analiz Network Trace Syner. GEE Automatyzacja analiz Network Trace Syner. GEE

Szybkie projektowanie § Dawniej Texas Utilities § Dostawca energii elektrycznej i gazu z Texasu Szybkie projektowanie § Dawniej Texas Utilities § Dostawca energii elektrycznej i gazu z Texasu Ø Obsługuje 370 miast w 92 powiatach na obszarze 200, 000 mil kwadratowych Ø 91, 000 mil sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej Ø 24, 000 mil sieci dystrybucyjnej gazowej. § Integracja Systemów Zarządzania Pracami i Paszportyzacji Ø Projektowanie i analizy inżynierskie Ø Uproszczenie procesów, eliminacja papierowej dokumentacji i usprawniona wymiana danych z terenem § Szacunkowa redukcja kosztów w odniesieniu do obsługi pojedyńczego klienta 9% § Redukcja zatrudnienia wynikająca ze wzrostu wydajności § Średni czas wykonania projektu skrócony z 24 godzin do 24 minut

Benefit/Cost Ratio Najważniejsze są efekty 4: 1 1: 1 2: 1 Application of Network Benefit/Cost Ratio Najważniejsze są efekty 4: 1 1: 1 2: 1 Application of Network Model

Informacja dla mas Generation Substation Transmission Primary Transformer Secondary Service Customer Main S treet Informacja dla mas Generation Substation Transmission Primary Transformer Secondary Service Customer Main S treet Land Base

KPN Telecom § Największa firma telekomunikacyjna Holandii Ø 13. 7 M klientów Ø 25, KPN Telecom § Największa firma telekomunikacyjna Holandii Ø 13. 7 M klientów Ø 25, 000 pracowników § Informacja paszportyzacyjna dostępna na każdym stanowisku § Informacja udostępniana za pośrednictwem wewnętrznego portalu www § 3, 000 użytkowników i 40, 000 zapytań o informację/dzień § Oszczędności w osobolatach/rok Ø Dokumentowanie & projektowanie Ø Utrzymanie sieci 32 Ø Serwis/Sprzedaż/Planowanie Ø Razem 112 56 24 § Całkowity zwrot kosztów w przeciągu 2 lat

Benefit/Cost Ratio Najważniejsze są efekty 4: 1 1: 1 2: 1 Application of Network Benefit/Cost Ratio Najważniejsze są efekty 4: 1 1: 1 2: 1 Application of Network Model

Zarządzanie Zespołami Terenowymi § Generation Substation Transmission Primary Transformer Secondary Service Customer Main S Zarządzanie Zespołami Terenowymi § Generation Substation Transmission Primary Transformer Secondary Service Customer Main S treet Land Base § § § Monitorowanie położenia zespołów w terenie za pomocą GPS Optymalizacja dróg dojazdu Usprawnione przydzielanie zadań Skrócenie czasu poświęconego na dojazdy Obniżenie kosztów eksploatacji Zwiększenie wydajności pracy zespołów Zmniejszenie ogólnych kosztów zespołów

Wspomaganie usuwania awarii § § Generation Substation Transmission Primary Transformer Secondary Service Customer Main Wspomaganie usuwania awarii § § Generation Substation Transmission Primary Transformer Secondary Service Customer Main S treet Land Base § § Eliminacja zbędnych czynności – proces bez papieru Automatyczne określenie klientów pozbawionych usług Rejestracja przyczyn wystąpienia awarii Bieżąca, aktualna informacja o stanie sieci i postępach w usuwaniu awarii

Progress Energy (Florida Power Corp) § Dostawca energii elektrycznej Ø § § § Pełny Progress Energy (Florida Power Corp) § Dostawca energii elektrycznej Ø § § § Pełny GRM – Paszportyzacja/GIS, WMS, CAD & OMS Cel projektu: skrócenie czasu usuwania awarii/wyłączeń poprzez optymalizację procesu Zwiększona pewność zasilania Ø Ø Ø § § § Ponad 1. 3 M klientów Rekordowa pewność zasilania 99. 98%. Średni czas wyłączeń w roku 97 minut. Blisko połowa średniej krajowej 25% zmniejszenie liczby planowanych wyłączeń. 35% zmniejszenie liczby reklamacji klientów Zwiększenie przychodów poprzez ograniczenie czasu trwania awarii/planowanych wyłączeń Zwrot kosztów inwestycji w okesie krótszym od 3 lat Skrócenie średniego czasu wyłączeń na klienta o 18 minut.

The Blackout The Blackout

The Blackout The Blackout