System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji Nauka

Скачать презентацию System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji Nauka Скачать презентацию System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji Nauka

5_-_ok_system_funkcji_procesw_i_przedsiwzi_w_organizacji.ppt

  • Размер: 159.5 Кб
  • Количество слайдов: 6

Описание презентации System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji Nauka по слайдам

System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji Nauka o organizacji – wykład 5 Dr Katarzyna CzainskaSystem funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji Nauka o organizacji – wykład 5 Dr Katarzyna Czainska k. czain[email protected] pl

Funkcje organizacji  Funkcja to zbiór powtarzalnych, typowych i proceduralnie sformalizowanych działań, wydzielonych ze względu naFunkcje organizacji Funkcja to zbiór powtarzalnych, typowych i proceduralnie sformalizowanych działań, wydzielonych ze względu na rodzaj tych działań. B. Kożuch, Nauka o organizacji , Wydawnictwo Ce. De. Wu, Warszawa 2009, str. 93 -95 Funkcje: 1/ wykonawcze 2/ zarządcze Funkcje: 1/ podstawowe 2/ regulacyjne 3/ pomocnicze

Łańcuch wartości     Łańcuch wartości

Proces / Mapowanie procesów Proces to sekwencja następujących po sobie zdarzeń i/lub czynności (operacji, faz). PrzykładyProces / Mapowanie procesów Proces to sekwencja następujących po sobie zdarzeń i/lub czynności (operacji, faz). Przykłady procesów: 1/ wytwórczy 2/ pracy

Zarządzanie przedsiębiorstwem a zarządzanie projektami K ryteria Dziedzina zarządzania Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektami Zadania Struktura org.Zarządzanie przedsiębiorstwem a zarządzanie projektami K ryteria Dziedzina zarządzania Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektami Zadania Struktura org. Złożoność działań Czas realizacji Nakłady, koszty Ryzyko Kompetencje fachowe Innowacyjność Standaryzacja Powtarzalne Trwała Mała, średnia Krótki Małe, średnie Średnie Niewielka Wysoka Niepowtarzalne Nietrwała, ograniczona w czasie Duża, bardzo dużą Długi Duże, bardzo duże Wysokie Duża Niska

Model cyklu życia projektu • Definiowanie • Planowanie i organizowanie • Wykonanie • Zakończenie • FazaModel cyklu życia projektu • Definiowanie • Planowanie i organizowanie • Wykonanie • Zakończenie • Faza wstępna • Faza przejściowa • Faza końcowa • Suport powdrożeniowy