Скачать презентацию Symbolske data Pensum Olsen kap 2 Symbolic Data Скачать презентацию Symbolske data Pensum Olsen kap 2 Symbolic Data

69ca0d8f13ceb3af4aa433392733581d.ppt

  • Количество слайдов: 23

Symbolske data Pensum: Olsen, kap. 2 ”Symbolic Data” Symbolske data Pensum: Olsen, kap. 2 ”Symbolic Data”

En virtuell verden n n I et sivilisert samfunn er lagring og bearbeiding av En virtuell verden n n I et sivilisert samfunn er lagring og bearbeiding av data en viktig oppgave Det har vi gjort i tusener av år: n n n Symboler brukes for å representere fysiske gjenstander: n n Hulemalerier Helleristninger Et bilde av en okse ”erstatter” en okse Vi innfører penger Romerne hadde egne folk som holdt orden på kontoer (varer og penger) Handelsfirmaene som kom i gang i middelalderen måtte holde orden på varer på lager, fraktdokumenter, kjøp og salg n n Bokholderi Regnskap

Industrielle revolusjon n n Med dampmaskiner fikk en kraft Jobben ble da å formalisere Industrielle revolusjon n n Med dampmaskiner fikk en kraft Jobben ble da å formalisere industrielle prosesser F. eks. , kunne en beskrive veving som et sett av fysiske bevegelser, så kunne en lage en maskin som gjorde jobben Masseproduksjon

I dag n n Automatiserer også administrative prosesser En ser ikke lengre store kontorer I dag n n Automatiserer også administrative prosesser En ser ikke lengre store kontorer med hundrevis av ansatte som gjør det samme Heller ikke arkitekt- og ingeniørkontor med mange ansatte Datamaskinen gjør standardjobben

Vi blir symbolarbeidere n n I dag er det stadig flere av oss som Vi blir symbolarbeidere n n I dag er det stadig flere av oss som jobber med ”symbolske” data Selv de som har praktiske jobber blir ”symbolarbeidere”: n n Industriarbeideren er blitt programmerer Mating av kyrne styres av dataprogrammer Data fra instrumenter og kontrolltårn er viktigere for flygeren enn det som sees ut vinduet Vi bygger en virtuell verden

Hva er dette? Hva er dette?

Det symbolske blir viktig n ”Symbolske” organisasjoner er sentrale i et moderne samfunn: n Det symbolske blir viktig n ”Symbolske” organisasjoner er sentrale i et moderne samfunn: n n n Bank Forsikring Børs Media For en arbeider blir det å beherske symbolske data blir viktigere enn fysisk styrke

Hva er symbolsk? n En hundrekronerseddel er en fysisk gjenstand n n Men det Hva er symbolsk? n En hundrekronerseddel er en fysisk gjenstand n n Men det er kun representasjonen som er fysisk I basis symboliserer denne verdien 100 kroner -Og kan erstattes av andre representasjonsformer, gjerne digitale En bok er fysisk i papirrepresentasjonen: n n I prinsippet er denne symbolsk -Og kan erstattes av andre representasjonsformer

Andre eksempler n n n n Billetter Underskrifter Bilder Musikk Kart Bøker … Andre eksempler n n n n Billetter Underskrifter Bilder Musikk Kart Bøker …

Symbolsk - digitalt n n For alt som er symbolsk kan vi velge en Symbolsk - digitalt n n For alt som er symbolsk kan vi velge en digital representasjon Store fordeler: n n Kompakt Tilgjengelig overalt Flyttbar Basis for beregninger

Men n n Vi mennesker kan ikke bruke en digital (kodet) form Må derfor Men n n Vi mennesker kan ikke bruke en digital (kodet) form Må derfor konvertere inn- og ut-data, for eksempel: n n Tastatur til kode Kode til tegn på skjermen Fra koder til lyd Fra lyd til koder

Periferienheter Device Function Keyboard Character input Mouse, touch Input of (relative) position Printer Character Periferienheter Device Function Keyboard Character input Mouse, touch Input of (relative) position Printer Character and graphical output Display Character and graphical output Video recorder Continuous graphical input Loudspeakers Sound output TV Graphical output (video) Scanner Graphical input (pixels) NMC machine Physical output (e. g. , positions, speed of tool) Robot Output of physical operations

Overføring av symboler n n n Digitale symboler (penger, musikk, brev, etc. ) kan Overføring av symboler n n n Digitale symboler (penger, musikk, brev, etc. ) kan overføres enklere enn fysiske Etter hvert må vi regne med at det meste finnes digitalt I en mellomperiode må vi arbeide både med tradisjonell og ny digital form: n n n Minibanker (inn- og ut) Telefakser Scanning OCR Printing CD, DVD

Digitaliseringen endrer verden n Banker n n Fotobutikker: n n n Fysiske penger forsvinner, Digitaliseringen endrer verden n Banker n n Fotobutikker: n n n Fysiske penger forsvinner, med dem mange bankjobber Vanlig film forsvinner Fremkalling er ikke lengre aktuelt Laboratorier legges ned Fotoapparater selges i databutikker Musikk: n n n CD platen forsvinner, men den mange musikkforretninger Vi laster ned musikk via nett Kanskje til datamaskiner som også er hi-fi anlegg

Neste gjennombrudd: Elektronisk papir n n n Dataskjermer sender lys mot øyene til brukeren Neste gjennombrudd: Elektronisk papir n n n Dataskjermer sender lys mot øyene til brukeren gjennom et filter. Det kan bli tungt for øynene i lengden. Med vanlig papir benytter vi bakgrunnslyset i rommet. Elektronisk papir etterligner vanlig papir, men her er “blekket” flyttbart. I laboratoriet i 1997, kommersielt tilgjengelig fra 2006 (s/h, begrenset format og oppløsning). I laboratoriet i dag: fleksible enheter, større format, farge

Hva skjer n n n Når vi har slike enheter i tabloidformat Farger og Hva skjer n n n Når vi har slike enheter i tabloidformat Farger og god oppløsning Scenario: n n n også “papir”-avisene distribueres elektronisk printere og kopimaskiner forsvinner mange typer bøker blir elektroniske

Standarder for overføring n n n Standarder er nødvendig for å overføre data Defineres Standarder for overføring n n n Standarder er nødvendig for å overføre data Defineres på mange lag, fra det fysiske (kabler m. m. ) til høynivå (f. eks. oversending av epost) Viktige standarder: n n n TCP (Transmission Control Protocol) IP (Internet Protocol) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) HTML, HTTP, XML …

også standarder for n n n bilde video musikk tekst viktig med ”åpne” standarder, også standarder for n n n bilde video musikk tekst viktig med ”åpne” standarder, dvs. slik at vi f. eks. kan spille av musikken på den enheten vi velger, åpne dokumentet i det programmet vi velger

Språk n n Språk er symbolske Definerer egne programmeringsspråk: n n Høy formaliseringsgrad Presis Språk n n Språk er symbolske Definerer egne programmeringsspråk: n n Høy formaliseringsgrad Presis Entydige Med store programmer trenger vi byggeklosser: n n Prosedyrer Record-definisjoner Moduler Objekt-orientering

Programsystemer n n n Med gode programspråk kan vi bygge systemer Disse behandler digitaliserte Programsystemer n n n Med gode programspråk kan vi bygge systemer Disse behandler digitaliserte data Etter de (formaliserte) behandlingsregler som vi legger opp til

Konklusjon n n Det meste (av symbolske data) kan digitaliseres Når data er digitalisert Konklusjon n n Det meste (av symbolske data) kan digitaliseres Når data er digitalisert kan de lagres i en datamaskin, behandles og overføres på nett Det gir i seg selv enorme effektiviseringsgevinster Formaliserte behandlingsregler kan utføres av et dataprogram Standarder er viktig for å kunne gjøre dette effektivt.

Eksempel: Droner Eksempel: Droner

Møblering av lugar Møblering av lugar