Скачать презентацию Съвместна инициатива на Българска национална телевизия b TV Скачать презентацию Съвместна инициатива на Българска национална телевизия b TV

d0262f903f11c947eff1b016e0ed4c1d.ppt

  • Количество слайдов: 13

Съвместна инициатива на: Българска национална телевизия b. TV Нова телевизия Българско национално радио Дарик Съвместна инициатива на: Българска национална телевизия b. TV Нова телевизия Българско национално радио Дарик радио Вестник “ 24 часа” Вестник “Труд” Вестник “Сега” Асоциация на индустриалния капитал в България Българска стопанска камара за извеждане на сивата икономика НА СВЕТЛО . net VETLO S www. NA

Възможни механизми за преодоляване на проблемите: Фискални мерки: Динамично намаление на данъчно-осигурителната тежест (функция Възможни механизми за преодоляване на проблемите: Фискални мерки: Динамично намаление на данъчно-осигурителната тежест (функция на събираемостта), Повишаване на минималните осигурителни прагове (пазарно ориентирани), Въвеждане на плосък данък върху доходите, Задължителна регистрация по ДДС, Поетапно намаляване на ставката по ДДС (функция на събираемостта), Динамична система за промяна на данъчните оценки на недвижимите имоти, като функция от пазарните цени, Намаление на данъчната ставка и нотариалните такси прехвърляне на недвижими имоти. . net VETLO S www. NA

Възможни механизми за преодоляване на проблемите: Подобряване на системата на контрол: Изграждане на GPRS-система Възможни механизми за преодоляване на проблемите: Подобряване на системата на контрол: Изграждане на GPRS-система за безжична връзка на всички касови апарати с данъчната администрация. Приватизация на данъчни проверки, Подобряване на координацията между институциите, отговарящи за контрола по спазване на данъчното и др. законодателства. Проверки на търговски, жилищни и потребителски кредити. . net VETLO S www. NA

Възможни механизми за преодоляване на проблемите: Насърчаване на отговорно гражданско поведение от страна на Възможни механизми за преодоляване на проблемите: Насърчаване на отговорно гражданско поведение от страна на заетите в икономиката да сигнализират за нарушения: Въвеждане на санкция (глоба) за работника за получаване на възнаграждение, по-високо от договореното в трудовия договор, Освобождаване на работника от глоба, ако сигнализира НАП, НОИ и Икономическа полиция за това, че работодателят му плаща допълнителни средства, без да са осчетоводени, Закрила на работник, сигнализирал за нарушения: уволнение, само след разрешение на ГИТ; запазване в тайна самоличността му; допускане на анонимни сигнали и проверки по тях . net VETLO S www. NA

Възможни механизми за преодоляване на проблемите: Други механизми: Здравното осигуряване, по подобие на пенсионното Възможни механизми за преодоляване на проблемите: Други механизми: Здравното осигуряване, по подобие на пенсионното осигуряване, да стане тристълбово (солидарен, капиталов и доброволен). Здравното осигуряване на лицата, неможещи да полагат труд, да се осъществява от специален бюджетен фонд. Да се сведат до възможния минимум регулаторните режими, Собствениците сами да определят данъчните оценки на имотите си, но държавните и общински органи да имат право да изкупят имота на стойност 1. 5 пъти над обявената данъчна оценка . net VETLO S www. NA

Възможни механизми за преодоляване на проблемите: Предложения за механизми, получени чрез сайта „На светло” Възможни механизми за преодоляване на проблемите: Предложения за механизми, получени чрез сайта „На светло” : Да се обединят всички дължими осигурителни плащания към една бюджетна сметка, а разпределението по фондове да става вътрешно, вместо сегашната практика за всеки фонд да се подава отделно платежно нареждане; Всички разплащания между търговските дружества да стават по банков път, като се инсталират ПОС-терминали във всички стопански обекти; Всяко възнаграждение (месечно, седмично, премии, бонуси) да се изплаща задължително чрез избираема от работодателя банка, Периодично да се анкетират анонимно служителите за несъответствия и нарушения от страна на работодателя. . net VETLO S www. NA

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА – WWW. NASVETLO. NET Подадени са СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА – WWW. NASVETLO. NET Подадени са 88 сигнала Описани са 129 нарушения . net VETLO S www. NA

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА Разпределение на сигналите по градове София СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА Разпределение на сигналите по градове София Верига магазини / Клонове Пловдив Варна Плевен Несебър Перник Шумен Добрич Русе Бургас Провадия Айтос Асеновград Велинград Благоевград Кричим Кърджали Попово Поморие Разград Раковски Троян Хасково Ст. Загора . net VETLO S www. NA

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА – WWW. NASVETLO. NET Разпределение на СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА – WWW. NASVETLO. NET Разпределение на сигналите по сектори . net VETLO S www. NA

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА – WWW. NASVETLO. NET Разпределение според СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА – WWW. NASVETLO. NET Разпределение според вида на сигнала . net VETLO S www. NA

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА – WWW. NASVETLO. NET Разпределение на СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА – WWW. NASVETLO. NET Разпределение на проверките . net VETLO S www. NA

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА – WWW. NASVETLO. NET Разпределение на СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА – WWW. NASVETLO. NET Разпределение на проверките Главната инспекция по труда е приключила проверките на 6 сигнала; Очаква се до края на м. юни да приключат още няколко проверки. Националната агенция за приходите в момента проверява 42 сигнала. Срокът за приключване на проверките е 29 юни. . net VETLO S www. NA

Съвместна инициатива на: Българска национална телевизия b. TV Нова телевизия Българско национално радио Дарик Съвместна инициатива на: Българска национална телевизия b. TV Нова телевизия Българско национално радио Дарик радио Вестник “ 24 часа” Вестник “Труд” Вестник “Сега” Асоциация на индустриалния капитал в България Българска стопанска камара за извеждане на сивата икономика НА СВЕТЛО . net VETLO S www. NA