Скачать презентацию Свилоза Холдинг ПРИВЕТСТВАМЕ ВИ С ДОБРЕ ДОШЛИ Скачать презентацию Свилоза Холдинг ПРИВЕТСТВАМЕ ВИ С ДОБРЕ ДОШЛИ

18f8e9ac0885b4e47c0737a65eda1c12.ppt

  • Количество слайдов: 32

Свилоза Холдинг ПРИВЕТСТВАМЕ ВИ С ДОБРЕ ДОШЛИ ! 25. 11. 2010 г - гр. Свилоза Холдинг ПРИВЕТСТВАМЕ ВИ С ДОБРЕ ДОШЛИ ! 25. 11. 2010 г - гр. Свищов

В срещата ще вземат участие : Михаил Колчев Изп. директор на СВИЛОЗА АД Йордан В срещата ще вземат участие : Михаил Колчев Изп. директор на СВИЛОЗА АД Йордан Гайдаров Изп. директор на СВИЛОЦЕЛ ЕАД Пламен Петров Директор на завод Иван Ганев Директор ТД Румен Милчев Главен счетоводител Петков Мениджър ЧР Анатолий Ганев Н-к отдел ПЦС

ХОЛДИНГЪТ “СВИЛОЗА” Свилоза” АД е холдинг с 3 дъщерни дружества, 100% собственост на “Свилоза” ХОЛДИНГЪТ “СВИЛОЗА” Свилоза” АД е холдинг с 3 дъщерни дружества, 100% собственост на “Свилоза” : 1. „Свилоцел” ЕАД 2. „Екосвил” ЕООД 3. „Свилоза – БИО” ЕООД. „Свилоза” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват успешно на Българска фондова борса от 1998 г. Бизнес фокус - производство в „Свилоцел” на избелена сулфатна целулоза от широколистна дървесина. „Свилоцел” има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в сектора на Балканския полуостров.

Управленски екип “СВИЛОЗА” АД “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД Красимир Дачев Иван Бернардов Председател на борда на Управленски екип “СВИЛОЗА” АД “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД Красимир Дачев Иван Бернардов Председател на борда на директорите Михаил Колчев Йордан Гайдаров Изпълнителен директор Николай Бадев Член на борда на директорите Изпълнителен директор Виктор Зарев Изпълнителен директор

Завод за целулоза Единствен производител на избелена сулфатна целулоза на Балканския полуостров “Свилоцел” ЕАД Завод за целулоза Единствен производител на избелена сулфатна целулоза на Балканския полуостров “Свилоцел” ЕАД част от Групата Свилоза ПРОИЗВОДСТВО – 110 000 т. и. с. ц. / г, 1000 - 2000 т/г КМЦ Персонал – 500 работещи Режим на работа – непрекъснат Експорт – в над 10 страни от Европа, Близкия изток, Египет, Китай Дял на експорта – 96 %

Местоположение и инфраструктура „Свилоза”АД е разположен в западната индустриална зона на град Свищов. На Местоположение и инфраструктура „Свилоза”АД е разположен в западната индустриална зона на град Свищов. На север граничи с река Дунав, която е естествен източник на производствени води. Географското разположение на компанията е благоприятно с оглед доставките на необходимите суровини и материали. „Свилоза” АД разполага с добре развита вътрешна инфраструктура: Ø собствени ж. п. мрежа и ж. п. гара, Ø възможност за директни връзки чрез пътен, воден и ж. п. транспорт с индустриалните центрове на България и страните от Близкия и Средния Изток и Европа.

Продукти Основен продукт: сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина (букова и тополова листова), под Продукти Основен продукт: сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина (букова и тополова листова), под регистрираната търговска марка SVILOCELL. Намира приложение в производството на хартии за писане и печат, копирни хартии, хартии с пигментно покритие, повърхностно облагородени, велпапе с покритие, лицев слой на картоните и др. Субсидиарен продукт: карбоксиметил целулоза /КМЦ/ - лепило за тапети. Намира приложение в строителството, като добавка в производството на лепила и перилни препарати, в минногеоложката промишленост.

Производствени резултати на “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД за 9 -месечието на 2010 г. Производствени резултати на “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД за 9 -месечието на 2010 г.

Произведена целулоза до септември – 93 000 тона. за 2010 – 106 000 тона Произведена целулоза до септември – 93 000 тона. за 2010 – 106 000 тона

5 -годишната ни стратегия През 2010 г. постигнахме средномесечно производство от 10 000 т 5 -годишната ни стратегия През 2010 г. постигнахме средномесечно производство от 10 000 т целулоза, а годишната ни цел е 115 000 т СПРЯХМЕ 45 ДНИ ПОРАДИ ЛИПСА НА ДЪРВЕСИНА Бюджет 2011 – 2014 е със заложени нива на производство от 125 000 т

Инвестиционна програма за енергийна ефективност и екология в Завода за целулоза “Свилоцел” ЕАД Инвестиционна програма за енергийна ефективност и екология в Завода за целулоза “Свилоцел” ЕАД

Стратегия на компанията ØВодещо предприятие в индустрията на Балканите и Макет мейкър в Югоизточна Стратегия на компанията ØВодещо предприятие в индустрията на Балканите и Макет мейкър в Югоизточна Европа ØЦел на инвестиционната програма - трикратно увеличение на производствения капацитет от 55 000 т до 150 000 т целулоза годишно; ØКомплексно опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване в Съответствие с Директивите на ЕС и изпълнение на всички европейски екологични стандарти; ØДостигане на енергийна ефективност на най-съвременно ниво чрез намаляване разходите и консумацията на електро и топлоенергия;

Инвестиции • • От 2005 г. са инвестирани над 130 милиона лв. Основната реконструкция Инвестиции • • От 2005 г. са инвестирани над 130 милиона лв. Основната реконструкция е за над 120 милиона. Финансиране Източник ЕБВР/НИБ Собствен капитал IPO ОБЩО : Млн. EUR 28 25 7 60 % 46 42 12 100

РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА „СВИЛОЦЕЛ” – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО През 2007 г. и 2008 г. “Свилоцел” РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА „СВИЛОЦЕЛ” – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО През 2007 г. и 2008 г. “Свилоцел” ЕАД осъществи мащабна инвестиционна програма на стойност над 120 милиона лв. ; Разширението, с което се увеличава капацитета от 50 000 на 150 000 т/г се осъществява чрез девет подпроекта. Освен инвестициите в производството се изградиха и: Инсталация за Улавяне и неутрализиране на лошомиришещи газове; Парна турбина Пречиствателна станция за отпадни води.

Сравнение за деветте месеца на 2010 и 2007 г: Компонент Мярка Произведена Целулоза 2010 Сравнение за деветте месеца на 2010 и 2007 г: Компонент Мярка Произведена Целулоза 2010 г. 2007 г. Разлика тон 92 500 48 829 89 % Закупена топлоенергия-ТЕЦ MW 45 723 129 706 -283% Собствена топлоенергия-СРК MW 374 807 226 218 65% Собствена топлоенергия-КИБ MW 25 088 17 413 43% Ел. енергия MW 65 509 77 760 -18, 7% 0, 69 1, 592 -230% 445 618 370 715 20% 4, 69 7, 59 -61, 8% Източници на топлоенергия: Консумация на: MW/т. ц. Топлоенергия MW MW/т. ц.

Обекти в процес на въвеждане в експлоатация 1. Инсталация за собствено производство на електроенергия Обекти в процес на въвеждане в експлоатация 1. Инсталация за собствено производство на електроенергия в СРК – “Турбогенератор” с проектна Мощност 10 МВ / ч

2. Пречиствателна станция за отпадни води 2. Пречиствателна станция за отпадни води

Сертификати Ø „Свилоцел” ЕАД притежава международно признати сертификати, удостоверяващи съответствието на компанията със световните Сертификати Ø „Свилоцел” ЕАД притежава международно признати сертификати, удостоверяващи съответствието на компанията със световните стандарти и практики в съответната област : - Управление на качеството EN ISO 9001: 2008 - Предстои сертифициране на стандарта за управление на ОС EN ISO 14001: 2007, както и стандарта за здравословни и безопасни усровия на труд ISO BS OHSAS 18001: 2007, катопо този начин ще завърши етапа по внедряване на интегрирана система за управление ( ИСУ ). Ø Сертификат за Инвеститор първи клас, присъден от Министерството на икономиката и енергетиката за инвестиционен проект на стойност 60 млн. евро за модернизация и разширяване на производствения капацитет в „Свилоцел” ЕАД до 150 000 т. /г; Ø Сертификат за членство в световната инициатива „Отговорност и грижа“/Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост.

Продажби Продажби

Продадена продукция – над 110 000 тона за 2010 ОБЕМ НА ПРОДАЖБИТЕ ЯНУАРИ - Продадена продукция – над 110 000 тона за 2010 ОБЕМ НА ПРОДАЖБИТЕ ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2010 Месечни Продажби в тонове(Стълбове) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 10902 12495 10998 10545 Февруари Март Април Май Юни Юли 9053 12019 Януари 11082 9004 0 6486 2000 Август Септември

Продажби по региони – даже и в Китай – 2 200 000 долара ПРОДАЖБИ Продажби по региони – даже и в Китай – 2 200 000 долара ПРОДАЖБИ ПО РЕГИОНИ ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2010 Китай 4% Румъния 8% Саудитска Арабия 6% Италия 21% Сърбия 4% Други 1% Египет 5% България 4% Словения 3% Гърция 15% Германия 3% Турция 27%

Доставка на дървесина – най-големите в България Доставка на дървесина – най-големите в България

Региони за доставка на дървесина 2010 г. – Черен овал – средно разстояние – Региони за доставка на дървесина 2010 г. – Черен овал – средно разстояние – 160 км 2011 г. – Червен овал средно разстояние – 220 км 350 km

Доставена дървесина 2010 над 370 000 тона; внос – 10 000 тона 60000 53022 Доставена дървесина 2010 над 370 000 тона; внос – 10 000 тона 60000 53022 52419 49212 50000 48000 41924 40893 40000 31208 30000 26215 20000 15827 12050 10000 м ес . X I. . X. м ес . . IX ес м м ес . V III. . V II. ес м м ес . V I. . V. м ес м м ес . II . IV I. . . II ес м м ес . I. 0

Доставена дървесина по РДГ през 2010 година в % 4. 35 0. 04 0 Доставена дървесина по РДГ през 2010 година в % 4. 35 0. 04 0 2. 57. 38 Шумен 20. 94 6. 51 Ловеч Велико Търново София 13. 30 Варна Берковица Русе 20. 44 15. 17 Румъния Сливен Стара Загора 16. 31

Човешки ресурси в Свилоза/Свилоцел • Численост – над 550 човека • Ръст на нетните Човешки ресурси в Свилоза/Свилоцел • Численост – над 550 човека • Ръст на нетните доходи на персонала 2008/2010 г. – 20% • Среден брутен доход – от 693 на 811 лв. • През 2009 г – 10 месеца престой, но се запазват работните места като се ползват и различни социални програми

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД ЗА 9 -МЕСЕЧИЕТО НА 2010 г. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД ЗА 9 -МЕСЕЧИЕТО НА 2010 г.

ПРИХОДИ Свилоцел За 9 -месечието на 2010 г. Свилоцел/Свилоза имат приходи от 100 милиона ПРИХОДИ Свилоцел За 9 -месечието на 2010 г. Свилоцел/Свилоза имат приходи от 100 милиона лева Финансовите приходи са съставени изцяло от положителни валутни курсови разлики

тонове СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКЦИЯ “Свилоцел” ЕАД е 4 247 х. тонове СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКЦИЯ “Свилоцел” ЕАД е 4 247 х. лв ; 4% осъществил износ за 93 милиона лева , което представлява 96 % от - вътрешен пазар - износ 92 725 х. лв ; 96% обшия приход от продукция. Реализацията на вътрешния пазар е за 4 милиона лева

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА “СВИЛОЦЕЛ” ЗА 9 -месечието на 2010 г. “Свилоцел” отчита EBITDA в ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА “СВИЛОЦЕЛ” ЗА 9 -месечието на 2010 г. “Свилоцел” отчита EBITDA в размер на 27 милиона лева. Печалбата преди облагане с данъци е 22 милиона лева

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ГРУПАТА “СВИЛОЗА” ЗА 9 -месечието на 2010 г. Групата “Свилоза” отчита ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ГРУПАТА “СВИЛОЗА” ЗА 9 -месечието на 2010 г. Групата “Свилоза” отчита печалба от оперативна дейност в размер на 28 милиона лева. Печалбата преди облагане с данъци е 22 милиона лева

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО ! БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО !