Скачать презентацию Svetová finančná kríza kapitalizmus a Slovensko Karol Ondriaš Скачать презентацию Svetová finančná kríza kapitalizmus a Slovensko Karol Ondriaš

8264b671134c462bbb8ff1f7dc0bf5e7.ppt

  • Количество слайдов: 133

Svetová finančná kríza, kapitalizmus a Slovensko Karol Ondriaš Prešov: 17. 10. 2009 Svetová finančná kríza, kapitalizmus a Slovensko Karol Ondriaš Prešov: 17. 10. 2009

Finančná kríza kapitalizmu 2008 -20? ? a súvislosti: 1. Úvod – rozdelenie bohatstva vo Finančná kríza kapitalizmu 2008 -20? ? a súvislosti: 1. Úvod – rozdelenie bohatstva vo svete, tvorba zisku za pomoci “demokracie“ a kapitalizmu. 2. Finančné krízy, ako nástroj tvorby zisku, sú súčasťou nášho systému „globálneho nevoľníctva“. 3. Hľadanie nových možností tvorba zisku: Finančná kríza 1929 -1930. 4. Tvorba zisku: Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus. 5. Tvorba zisku: Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus. 6. Tvorba zisku: Finančná Kríza 2008 -20? ? , ako produkt “demokracie” a základného zákona kapitalizmu. 7. Finančná kríza 2008 -20? ? a Slovensko 8. Záver

1. Úvod – Profesionálna totalitná “demokracia”, finančný systém a tvorba zisku Budem sa snažiť 1. Úvod – Profesionálna totalitná “demokracia”, finančný systém a tvorba zisku Budem sa snažiť ukázať dôkazy, že finančná kríza, ako kríza kapitalizmu, je súčasťou “demokratického” globálneho kapitalizmus a že svetový finančný systém, ako nástroj tvorby zisku, funguje na nasledovných zákonoch: A. Zaistiť si maximálny zisk: Čím sa vy budete mať horšie, tým sa my budeme mať lepšie. Továreň na soličky. B. Profesionálny totalitný informačný systém. Čínske „CNN“ CCTV-9. C. Absolútna beztrestnosť pri zaisťovaní si maximálneho zisku. Nástroje: - Neobmedzene súkromné vlastníctvo - Kapitalistická “demokracia“ - Kapitál vládne nad demokraciou

Finančné krízy sú účelovo vytvárané, aby sa prerozdelil a zvýšil zisk na úkor mnohých. Finančné krízy sú účelovo vytvárané, aby sa prerozdelil a zvýšil zisk na úkor mnohých. Sú súčasťou nášho systému „demokratického kapitalizmu“. Sú účinnejšie ako vojny. Zaisťujú, že rozdiely medzi bohatými chudobnými sa stále zväčšujú - Dôkazy: - Rozdiely medzi chudobnými a bohatými krajinami sa za posledných 150 -200 rokov zväčšujú V súčasnosti demokracia je účinnejšia ako 3 pancierové armády. -

Globálna kapitalistická “demokracia”, liberalizmus a finančný sektor dokázali zväčšiť rozdiely medzi chudobnými a bohatými Globálna kapitalistická “demokracia”, liberalizmus a finančný sektor dokázali zväčšiť rozdiely medzi chudobnými a bohatými krajinami viac ako koloniálny systém

Rozšírenie kapitalistickej “demokracie”, liberalizmu a globálneho finančného systému ďalej zvýšilo demokratické vykorisťovanie a rozdiely Rozšírenie kapitalistickej “demokracie”, liberalizmu a globálneho finančného systému ďalej zvýšilo demokratické vykorisťovanie a rozdiely medzi chudobnými a bohatými - prispel k tomu rozpad socialistickej sústavy a zavedenie globálneho vykorisťovania

Produkt kapitalistickej “demokracie” - chudobné krajiny relatívne chudobnejú a bohaté bohatnú. Bohatí ľudia bohatnú Produkt kapitalistickej “demokracie” - chudobné krajiny relatívne chudobnejú a bohaté bohatnú. Bohatí ľudia bohatnú a chudobní chudobnejú

Finančný systém a tým aj vykorisťovanie má globálny charakter • Bohaté štáty =15% populácie Finančný systém a tým aj vykorisťovanie má globálny charakter • Bohaté štáty =15% populácie • Chudobné štáty = 85% populácie - Problém zvýšenia životnej úrovne v chudobných krajinách!!! - Vydrží to planéta? ? ?

Finančný systém a tým aj vykorisťovanie má globálny charakter • Podľa správy OSN HDR Finančný systém a tým aj vykorisťovanie má globálny charakter • Podľa správy OSN HDR 2005, str. 4: “Aby sme pozdvihli z chudoby 1 miliardu ľudí, ktorá žije v extrémnej chudobe, (menej ako 1 USD na deň) potrebujeme 300 mld USD. Táto suma reprezentuje len 1, 6% ročného príjmu 10% najbohatších. • Podľa správy OSN: HDR 2003, str. 39: 1% najbohatších má príjem ako 57% najchudobnejších. 25 miliónov najbohatších Američanov má príjem skoro ako 2 miliardy najchudobnejších. • V súčasnosti 2% najbohatších vlastní viac ako 50% majetku sveta. • Každý deň (rok 2008 -2009) zomrie vo svete 26500 detí na následky kapitalistickej „demokracie“.

Úspech finančného sektora: počet a denný príjem dolárových miliardárov • • 1994 -1998: 2 Úspech finančného sektora: počet a denný príjem dolárových miliardárov • • 1994 -1998: 2 milióny $ denne (200 ľudí) 2003 -2004: 1, 6 milión $ denne (476 ľudí) 2004: 1, 2 milión $ denne (691 ľudí) 2006: 1, 6 milión $ denne (793 ľudí) • 2004: príjem 691 dolárových miliardárov = produkcii HDP 126 milióna všetkých obyvateľov v bývalom socialistickom bloku v 2002. • 2006: príjem 793 dolárových miliardárov = produkcii HDP 160 milióna všetkých obyvateľov v bývalom socialistickom bloku v 2003.

Hľadanie nových možností zvyšovania zisku Budem sa snažiť ukázať dôkazy, že finančná kríza, nie Hľadanie nových možností zvyšovania zisku Budem sa snažiť ukázať dôkazy, že finančná kríza, nie je náhoda, a že je súčasťou “demokratického” globálneho kapitalizmus a že svetový finančný systém funguje na základnom zákone maximálneho zisku: A. Finančná kríza 1929 -1930. B. Milton Friedman a „the Chicago School“, 'Washington Consensus 1989 a metódy lovcov ekonomík. C. Biely dom (USA, 8. 2004) vytvoril „the Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization“. D. Globálne finančné krízy ako permanentný nástroj tvorby zisku.

Finančná kríza kapitalizmu 1929 -1930 Súkromní vlastníci Národnej banky USA, Federal Reserve, do krachu Finančná kríza kapitalizmu 1929 -1930 Súkromní vlastníci Národnej banky USA, Federal Reserve, do krachu na burze v N. Y. v roku 1929, zvyšovali množstvo peňazí M 2 v obehu. Po krachu na burze, množstvo M 2 začali znižovať. To malo za následok krach mnohých podnikov a finančných inštitúcií, ktoré boli lacno skúpené aj niektorými ľuďmi, ktorí vlastnili Národnú banku USA. Tým vznikli prvé veľké korporácie, kde napríklad vlastníci Národnej banky USA si založili súkromné: Marine Midland Corporation, Lehman Corporation a Equity Corporation.

Milton Friedman, „the Chicago School“ a šoková terapia, ako produkt demokracie a základného zákona Milton Friedman, „the Chicago School“ a šoková terapia, ako produkt demokracie a základného zákona kapitalizmu CIA na základe výskumov ešte z 50 -tich rokov zistila, že keď väzňa podrobíme šoku, extrémnemu mentálnemu poníženiu a fyzickému teroru, tak z dospelého sa stane dieťa a môžete s ním robiť čo chcete, ako z dieťaťom. Na základe toho, v rokoch 1963 a 1983 vytvorila manuály, podľa ktorých postupovali napríklad aj vo väzniciach Abu Ghraib v Iraku, na Quantanamo Bay a všade inde. Šokovú terapiu pre spoločnosť 20. storočia, ako súčasť demokracie, za účelom totálneho vykorisťovania, rozpracoval ekonóm Milton Friedman, za čo mu bola udelená aj Nobelova cena. Milton Friedman povedal: ‚Len kríza vyprodukuje reálnu zmenu. V dobe krízy, spoločnosť sa chytí myšlienky, ktorá je po ruke. ‘ Čím väčšia katastrofa, tým väčší presun majetku od mnohých k jednému. Výsledky šokovej terapie sme pocítili na vlastnej koži po roku 1990 aj v bývalom socialistickom bloku.

Šoková terapia na spoločnosť Friedmanova Chicago škola (1960 -1980 ? ) zistila, že šoková Šoková terapia na spoločnosť Friedmanova Chicago škola (1960 -1980 ? ) zistila, že šoková terapia podobne ako na jednotlivca, účinkuje aj na spoločnosť. Friedman aplikoval šokovú terapiu na ekonomiku sveta, aby si svetová šľachta a finančný sektor zaistila maximálne zisky, ešte väčšiu ekonomickú a politickú moc. Následkom rozšírenia kapitalistickej demokracie po svete, liberalizmu a bezbariérového pohybu financií v globálnom svete: bolo možné podporiť politikov, ktorí presadili voľný trh, obmedzili zásahy štátu do ekonomiky. . . Takto pomocou kapitalistickej demokracie a šokovej terapie presadili, aby štát nezasahoval a nereguloval trh, ale a by voľný trh, ktorý je ovládaný finančným sektorom, reguloval a ovládal štát a obyvateľov. Výsledkom je, že finančný kapitál vládne nad štátom, trhom, demokraciou, kultúrou a tým aj ekonomickým a mentálnym rozvojom obyvateľov.

Nová možnosť zvyšovania zisku „the Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization“ V Nová možnosť zvyšovania zisku „the Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization“ V dnešnej dobe sa nedajú objavovať nové územia alebo získavať nové kolónie. Všetky územia sú už objavené a kolonizované. Preto na vláde USA sa 5. 8. 2004 vytvorili Úrad koordinátora pre rekonštrukciu a stabilizáciu, ktorý má naplánovať rekonštrukciu a stabilizáciu v krajinách ‘po konflikte‘, ktoré v súčasnosti ešte nie sú v ‚konflikte‘. Úrad má dohodnúť a podpísať zmluvy so súkromnými organizáciami, ktoré budú robiť rekonštrukciu. Vypracovali zoznam 25 krajín, ktoré sa môžu dostať do konfliktu a budú potrebovať rekonštrukciu a stabilizáciu. Princíp je jednoduchý: Aby sa krajine mohli predať výrobky potrebné na obnovu infraštruktúry, makroštruktúry a živoštruktúry, musí sa ich mikroštruktúru, makroštruktúru a živoštruktúru najskôr zničiť.

Finančná kríza kapitalizmu 2008 -20? ? má za cieľ globálne prerozdeleniu majetku. Vznik superkorporácií Finančná kríza kapitalizmu 2008 -20? ? má za cieľ globálne prerozdeleniu majetku. Vznik superkorporácií Finančníci z Federal Reserve(? ) si zahrali pyramídovú hru na celom svete a dokázali legálne ukradnúť niekoľko tisícok miliárd dolárov. A. Národná banka USA – Federal Reserve (Fed) – vyrábanie peňazí. V najlepších bankách nepracujú hlupáci. Podpora finančného sektora – dôvod: každý bohatý tam má peniaze. Kríza politických elít!!! Davos 2006, 2007 B. 2% populácie ovláda viac ako 50% svetového bohatstva, 10% populácie ovláda viac ako 80% svetového bohatstva vo svete. D. Celý svet dáva USA tovary výmenou za nekryté papiere. Dochádza k prerozdeľovaniu svetových bohatstiev v prospech USA. E. Kým reálna výroba tovarov a služieb sa zvýšila o 30% za posledných 20 rokov, výroba finančných služieb sa zvýšila 10 -100 násobne. F. Reálne je trh fondov krytý peniazmi iba na 1 -2%. (M. Chazim). G. Hodnota virtuálneho kapitálu je 10 -100 x vyššia ako skutočná hodnota kapitálu. H. Virtuálne akcie:

Finančná kríza kapitalizmu 2008 -20? ? : Príklad: AIG - Podľa „the World Economic Finančná kríza kapitalizmu 2008 -20? ? : Príklad: AIG - Podľa „the World Economic Forum 2009“, 40% bohatstva sveta bolo zničené súčasným finančným kolapsom. Len v USA straty sú 18000 miliárd dolárov. (Bez pomoci od komunistickej Číny? ? ? ) - Najväčšia poisťovacia spoločnosť (alebo jedna z najväčších) na svete AIG, stratila za 18 mesiacov 99, 5% trhovej hodnoty. - Najväčšia svetová banka (alebo jedna z najväčších) na svete Citibank stratila za 18 mesiacov 98% trhovej hodnoty. - Najväčšia automobilka sveta General Motors, stratila 95% trhovej hodnoty. (http: //informationclearinghouse. info/article 22211. htm) - AIG na ozdravenie získala od vlády 180 mld dolárov v roku 2008. Z toho si vedenie AIG, ktoré dostalo firmu do bankrotu rozdelilo na odmeny 165 mil. dolarov.

Finančná kríza kapitalizmu 2008 -20? ? : Príklad: Plummeting stock markets have wiped out Finančná kríza kapitalizmu 2008 -20? ? : Príklad: Plummeting stock markets have wiped out 33% of the value of companies, $14. 5 trillion. Taxpayers will be bailing out their banks and financial institutions with large amounts of money. US taxpayers alone will spend some $9. 7 trillion in bailout packages and plans. The UK and other European countries have also spent some $2 trillion on rescues and bailout packages.

Finančná kríza kapitalizmu 2008 -20? ? a jej riešenia. A. Stupeň vykorisťovania, výroba tenisiek, Finančná kríza kapitalizmu 2008 -20? ? a jej riešenia. A. Stupeň vykorisťovania, výroba tenisiek, vytváranie peňazí (Federal Reserve) a ich požičiavanie. B. Kolonizácia Slovenska a finančná kríza: „céry a matky“ a automobilka Peugout. C. Finančná kríza na Slovensku: Ako rozhodnú kolonizátori? D. Zachrániť planétu, t. j. súčasný stav, aj za cenu 3 mld. obetí? E. Piate križiacke ťaženie na Východ a jeho ťažkosti. F. Znárodnenie?

Kolonizácia bývalého socialistického bloku, zločiny komunizmu a EÚ a 5. Križiacke ťaženie na Východ Kolonizácia bývalého socialistického bloku, zločiny komunizmu a EÚ a 5. Križiacke ťaženie na Východ

Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ Hodnota Dow Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ Hodnota Dow indexu na New Yorskej burze v nominálnej hodnote

Hodnota Dow indexu na New Yorskej burze normovaná na infláciu. http: //homepage. mac. com/ttsmyf/ Hodnota Dow indexu na New Yorskej burze normovaná na infláciu. http: //homepage. mac. com/ttsmyf/

2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ Úbytok 2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ Úbytok obyvateľstva v Rusku po roku 1990 je porovnateľný z úbytkom počas 1. a 2. Svetovej vojny.

2. Kolonizácia Slovenska a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ 2. Kolonizácia Slovenska a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ

Kolonizácia bývalého socialistického bloku, zločin komunizmu a – 5. Križiacke ťaženie na Východ Slovenský Kolonizácia bývalého socialistického bloku, zločin komunizmu a – 5. Križiacke ťaženie na Východ Slovenský kolonizačný štandard a finančná kríza

Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ (rok 2005) Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ (rok 2005)

Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ

Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ

Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ A: HDP Slovenska Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ A: HDP Slovenska v s. c. 2005 bol 1439 mld Sk, t. j. bol o 36% vyšší ako v roku 1989. Reálne mzdy a reálne dôchodky nedosiahli úroveň socializmu. Zvýšenie produkcie Slovenska o 36% bolo 518 mld Sk v roku 2005. Z toho vyplýva, že v roku 2005 mizlo zo Slovenska denne 1, 4 mld Sk.

Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ B: Podľa údajov Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ B: Podľa údajov Eurostatu (Eurostat yearbook 2006 -07), produktivita práce na zamestnanú osoby na Slovensku v roku 2004 bola 62, 5% priemernej produktivity v EU-25. Ale priemerná hodinová cena práce v priemysle a v službách v podnikoch z viac ako 10 zamestnancami na Slovensku v roku 2004 bola len 21% priemeru EU-25. Z toho sa dá vypočítať kolonizačná dávka Slovenska podľa produktivity práce a priemernej mzdy = ~1, 2 miliardy Sk denne (zahrňujúc soboty nedele a sviatky).

Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ C: Podľa údajov Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ C: Podľa údajov Eurostatu (Eurostat yearbook 2006 -07), HDP na obyvateľa Slovenska bol 51, 9% priemeru EU-25. Ale priemerná hodinová cena práce v priemysle a v službách v podnikoch z viac ako 10 zamestnancami na Slovensku v roku 2004 bola len 21% priemeru EU-25. Z toho sa dá vypočítať kolonizačná dávka Slovenska podľa vytvoreného HDP a priemernej mzdy = ~1, 1 miliardy Sk denne (zahrňujúc soboty, nedele a sviatky).

Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia EÚ na Východ D: -Ročný Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia EÚ na Východ D: -Ročný rozpočet SAV je len 1, 6 dňová kolonizačná dávka Slovenska (KDS). -Výdavky štátneho rozpočtu: - na kultúru = päť dňovej KDS. - na školstvo = 55 dňovej KDS. - na zdravotníctvo = 34 dňovej KDS. -Totálny zahraničný dlh Slovenska (2008) bol 48 mld USD.

Cena 5. Križiackého ťaženia na Východ Neplatenie kolonizačnej dávky bývalého Sovietskeho zväzu za 70 Cena 5. Križiackého ťaženia na Východ Neplatenie kolonizačnej dávky bývalého Sovietskeho zväzu za 70 rokov bol jediný a najväčší zločin komunizmu: „Podľa „Center for Defence Information“ cena studenej vojny stála len USA 13, 1 tisíc miliárd dolárov (v 1996 dolároch, in 1996 dollars = $13. 1 Trillion. ). “ Priame výdavky podľa amerického prezidenta, len v USA to bolo „$ 3000 miliárd dolárov. Finančný sektor investoval aby mal zisk.

Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus – 5. Križiacke ťaženie na Východ Produkcia na Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus – 5. Križiacke ťaženie na Východ Produkcia na jedného obyvateľa v Rusku, v roku 1913, bola: -len 4, 7% USA, -7% Anglicka, -8% Nemecka. Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského impéria v roku 1913 bol porovnateľný s príjmom v roku 1686 v Anglicku. Zahraničný dlh Ruského impéria bol 80 000 000 zlatých rubľov, t. j. 2/3 všetkého majetku Ruska. A takto to mohlo ostať až doteraz, keby nie „zločinných“ boľševikov, ktorí za 40 rokov dokázali poslať roľníka do kozmu.

2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ: Podobne 2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ: Podobne dopadla väčšina krajín bývalého soc. bloku.

2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ: Podľa 2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ: Podľa ekonóma V. Popova zvýšenie mortality sa dá vyjadriť ako 700000 extra mŕtvych ročne. Podľa OSN publikácie „Transition 1999“ zavedenie kapitalizmu v býv. soc. bloku stálo 10 miliónov obetí, len do roku 1999. Podobne dopadla väčšina krajín bývalého soc. bloku.

2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Podobne dopadla väčšina krajín bývalého soc. bloku. 2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Podobne dopadla väčšina krajín bývalého soc. bloku.

Porovnanie ’demokracie’ v Rusku a ‘totality’ v Číne Porovnanie ’demokracie’ v Rusku a ‘totality’ v Číne

- Dôkazy: - Dôkazy:

Budúcnosť riešenia problému „the high inequality“? • I can see the problems produced by Budúcnosť riešenia problému „the high inequality“? • I can see the problems produced by the high inequality of income or GDP production described in the figures. In a crude estimation, if 20% of the population has a GDPPPP production five times higher than the rest of the 80%, the poorest 80% of the population must increase production at least five times to be in the same living standard of the richest 20%. Could our planet sustain it, when richest 20% would like to increase production each year by a few percent also? Our planet probably could not sustain it. How will the neo-liberal capitalistic democracy solve this problem on our planet? There at least three possibilities: i. - to keep the poor population as poor as possible for as long as possible, ii. - to decrease the population somehow, iii. - to rationalize production and consumption. What will they choose? • How could we solve the problem if the bottom 20%, having 1/50 of the income of the top 20%, would like to increase their income 50 times? What approach would the totalitarian democracy choose?

Zákony kapitalistickej demokracie sú paradoxne pilierom totality a zločinnosti kapitalistického systému • As everybody Zákony kapitalistickej demokracie sú paradoxne pilierom totality a zločinnosti kapitalistického systému • As everybody knows, when the media can manipulate 80% of the population, it is enough to only use the media. Anybody, who has enough money can own media, and can thereby, manipulate the opinion of 80% of the population. In a free election, the vote of the manipulated voter is equal to the vote of the non-manipulated voter. • The freedom of expression in the capitalistic system can not work and is not working because the recent democracy is based on unlimited private property. The freedom of expression is incompatible with unlimited private property. Democracy is incompatible with unlimited private property. Therefore I call the recent democracy – capitalistic democracy. Capitalistic democracy means that the owners of the unlimited property have power to govern through the democratically elected representatives. • John Pilger: The Invisible Government (Znet July 20, 2007) In 1983 the principle global media was owned by 50 corporations, most of them American. In 2002 this had fallen to just 9 corporations. Today it is probably about 5. Rupert Murdoch has predicted that there will be just three global media giants, and his company will be one of them.

Kapitalistická demokracia zničila ekonomiku Ruska viac ako 2. svetová vojna • “By the end Kapitalistická demokracia zničila ekonomiku Ruska viac ako 2. svetová vojna • “By the end of the 1990’s output (GDP, Soviet Union) fell by about 50% as compared to the highest pre-recession level of 1989, investment dropped even more, income inequalities rose greatly so that real incomes declined dramatically for the majority of the population, death rates increased by about 50%, whereas life expectancy declined markedly. • By way of comparison, during WWII the national income in the USSR fell by only 20% in 1940 -42, recovered to its 1940 level in 1944, fell again by 20% in 1944 -46 during conversion of the defense industry, but already exceeded its 1940 level by nearly 20% in 1948. . in China and Vietnam there was no transformational recession at all – on the contrary, from the very outset of reforms economic growth accelerated. ” Podľa: G. A. Cornia, V. Popov (eds. ): Where do we Stand a Decade After the Collapse of the USSR? Transition and Institutions: The Experience of Late Reformers (Oxford University Press, 2001)

Kapitalistická demokracia je hlavný nástroj, ktorý zabezpečuje beztrestnosť páchania demokratických zločinov • Most of Kapitalistická demokracia je hlavný nástroj, ktorý zabezpečuje beztrestnosť páchania demokratických zločinov • Most of the democratic atrocities of the USA were military interventions into foreign sovereign states, those that did not obey democracy and freedom as the USA thinks they should. “The Federation of American Scientists has compiled a list of over 201 overseas military operations from the end of WWII until September 11, 2001 in which the USA was involved and normally struck the first blow.

Obete vojenských intervencii USA • The body counts of the USA’s military interventions after Obete vojenských intervencii USA • The body counts of the USA’s military interventions after 1945 are estimated by various sources. For example, the data from William Blum’s books [35, 36], supplemented by data from various sources, estimates 10 -16 million dead from democratic capitalism, with most of them being caused by the USA’s military interventions [37]. According to other sources, since WWII, the US government has bombed 21 countries: China in 1945 -46 and again in 1950 -53, Korea in 1950 -53, Guatemala in 1954, 1960, and 1967 -69, Indonesia in 1958, Vietnam in 1961 -73, Congo in 1964, Laos in 1964 -73, Peru in 1965, Cambodia in 1969 -70, El Salvador throughout the 1980 s, Nicaragua throughout the 1980 s, Lebanon in 1983 -84, Grenada in 1983, Bosnia in 1985, Libya in 1986, Panama in 1989, Iraq in 1991 -20? ? , Sudan in 1998, Former Yugoslavia in 1999, and Afghanistan in 1998 and 2002 [38].

Zločiny demokracie v Rusku • “By the end of the 1990’s output (GDP, Soviet Zločiny demokracie v Rusku • “By the end of the 1990’s output (GDP, Soviet Union) fell by about 50% as compared to the highest pre-recession level of 1989, investment dropped even more, income inequalities rose greatly so that real incomes declined dramatically for the majority of the population, death rates increased by about 50%, whereas life expectancy declined markedly. In Russia output fell by 45% in 1989 -98, death rates increased from 1% in the 1980 s to 1. 5% in 1994 and stayed at this high level thereafter, which was equivalent to over 700, 000 additional deaths annually. Over the period of several years such population losses could be likened to the impact of a big war.

Ďakujem za pozornosť Prajem príjemný deň Karol Ondriaš Ďakujem za pozornosť Prajem príjemný deň Karol Ondriaš

Poznámky Poznámky

Produkt neoliberálnej kapitalistickej demokracie – mentálna kolonizácia • • . . . začneme tým, Produkt neoliberálnej kapitalistickej demokracie – mentálna kolonizácia • • . . . začneme tým, že nenápadne zameníme ľudské hodnoty za falzifikáty a donútime ľudí veriť v ne. Ako? Nájdeme svojich, premýšľajúcich ľudí, pomocníkov a spojencov priamo v Rusku. Epizóda za epizódou budeme zosmiešňovať grandiózne meradlo tragickej smrti najvzdorovitejšieho národa na zemi, až jeho podvedomie nakoniec definitívne a nenávratne vyhasne. Z literatúry a umenia postupne napríklad vyleptáme ich sociálne putá - literatúra, divadlo, film - zo všetkého, čo predstavuje a oslabuje základný zmysel pre umenie. Budeme samozrejme vydržovať a vyzdvihovať takzvaných tvorcov, ktorí budú zavádzať a vtĺkať do hláv ľudí a ich povedomia kult sexu, násilia, sadizmu… Lakomosť a impertinencia, lož a podvod, opilstvo a drogová závislosť, živočíšny strach jedného pred druhým, zradu, nevraživosť medzi národy a predovšetkým nevraživosť a nenávisť proti ruskému ľudu, to všetko budeme obratne a nenápadne pestovať. A len niekoľkí, veľmi málo sa dovtípia, pretože pochopia o čo tu ide. Takýchto ľudí zaženieme však do bezvýchodiskového postavenia, urobíme ich terčom výsmechu. Nájdeme spôsoby ako ich očierniť a potom ich prehlásime za odpad spoločnosti. " (americký generál Allen Dulles, šéf politickej rozviedky USA v Európe, neskôr riaditeľ CIA o eliminovaní /nielen/ Ruska, prejav 1945 -1946 v Kongrese USA) (Zo stránky: http: //www. prop. sk/novus_ordo. htm)

Kapitalizmus – demokratické vykorisťovanie a zväčšovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými Budúcnosť? (Bude závisieť Kapitalizmus – demokratické vykorisťovanie a zväčšovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými Budúcnosť? (Bude závisieť na mentálnej kolonizácii väčšiny populácie) - Terorizmus a rozšírenie zbraní hromadného ničenia - Alternatíva - odstránenie 2 -4 miliardy populácie - Alternatíva – kapitalistická racionalizácia výroby a spotreby - Alternatíva - odstránenie neobmedzeného súkromného vlastníctva, vykorisťovania, racionalizácia výroby a spotreby - socializmus

Príklady totality kapitalistickej demokracie: • An astonishing power of the recent totalitarian capitalistic democracy Príklady totality kapitalistickej demokracie: • An astonishing power of the recent totalitarian capitalistic democracy • Fighting for oil fields. On June 28 th, 1942 during WWII, Hitler ordered the Army Group South (Army Group A) 1 st Panzer Armies, the 17 th Army, and later the 4 th Panzer Army, to continue advancing south towards the Caucasus to capture the vital Soviet oil fields. After long and heavy fighting they captured only part of the Maikop oil fields, but never even got 1 liter of oil from it, and never reached Grozny and Baku oil fields. After several months of bitter fighting against the Red Army, using hundreds or thousands of tanks, planes, artilleries and soldiers, Hitler’s army was defeated. • Paradoxically, after 1990 when capitalistic democracy in the Caucasus region was established, the oil rich fields were occupied by the rulers of democracy, without the use of any soldiers, tanks or military planes. It was enough to adhere to the rules of democracy and punish anybody who tries to avoid it. The power of democracy is astonishing. It could substitute soldiers, tanks, bombs or planes. It did not kill anyone as Hitler’s army did, besides the 9. 7 million missing men in the FSC during 1990 -1999. But, these missing men are not counted by the historians studying the spread of freedom and democracy.

Socializmus a kapitalistická demokracia v Rusku Socializmus a kapitalistická demokracia v Rusku

Kapitalistická demokracia – „demoserfdom“ • There are many differences between the middle age and Kapitalistická demokracia – „demoserfdom“ • There are many differences between the middle age and the modern serfdoms. I will stress only a few. In the middle ages, serfs paid fees to a local ruler or a local owner. The serfs knew exactly how much to pay to whom and also who to kill during rebellion. Since they paid it to the local owner, some of the fees were distributed back into the local area. On the other hand, most of today’s demoserfs do not even know that they pay fees, and nobody knows to whom. There is high probability that in the case of a rebellion the demoserfs may kill the wrong people. The problem is also that demoserfs mostly pay the fees to somebody that does not live locally, so the fees are not distributed back into the community but are mostly collected somewhere very far away. • An important part of demoserfdom is that money, capital and people from the capital, media and members of the media or aids can cross the borders without passports or visas. Usually, according to recent liberal capitalistic democracy, they are free to do business without restriction anywhere. On the other hand, demoserfs, according to the rules of the recent capitalistic democracy, need a passport and visa and usually are not free to work or to do business anywhere without restriction.

Čo je základom motroctva? • The presented and published data show positive development, but Čo je základom motroctva? • The presented and published data show positive development, but also the high inequality of demoserfdom, the unpunished criminal acts of the leaders of democratic countries and freedom of economic, political and mental colonization in our globalized world. Why is this so? It is the result of the rules we are living under. It is the result of the rules of global capitalism, free market economy, free election, plurality of political parties, private property, freedom of expression, private media ownership and so on. Simply, it is the results of the rules of the global neo-liberal capitalistic democracy. • Who is responsible for the present situation? The rulers over the global neo-liberal capitalistic democracy. Who are the rulers? Anybody, who has enough money to take advantage in recent democracy.

Moc a beztrestnosť totalitnej kapitalistickej demokracie • Bombardment of Cambodia. During 1969 -1973 the Moc a beztrestnosť totalitnej kapitalistickej demokracie • Bombardment of Cambodia. During 1969 -1973 the USA bombed Cambodia to kill Vietnam’s soldiers and its military installations. B-52’s dropped 240, 000 tons of bombs for 160 days in 1973 only (500, 000 tons in total, more than they dropped on Japan in WWII). A Finnish government report estimates 600, 000 innocent killed by the bombardment [46]. The power of totalitarian democracy was so strong that not only was nobody tried for this criminal act of the mass murder, but also most of the population did not know about this crime of democracy. Not one democratically elected leader officially accused representatives of the USA for crimes or genocide in Cambodia. Not one of them presented it in international court. Why? I assume because they recognized the power of the totalitarian democracy from the first hand.

Kapitalistická demokracia v Iraku • • Liberation of Iraq from totality. In 2003, coalition Kapitalistická demokracia v Iraku • • Liberation of Iraq from totality. In 2003, coalition forces invited Iraq to remove their “totality and establish democracy”. They even claimed many other reasons. The fact is that the military intervention was illegal. The UN Security Council resolution 1546 (2004) reads: “The Security Council, Welcoming the beginning of a new phase in Iraq’s transition to a democratically elected government, and looking forward to the end of the occupation”. . . “ 2. Welcomes that, also by 30 June 2004, the occupation will end and the Coalition Provisional Authority will cease to exist, and that Iraq will reassert its full sovereignty; ”. The resolution clearly says that it was occupation in Iraq, not liberation. The UN Secretary General, Kofi Annan (BBC news, Sept 6, 2004) believes the American-led invasion of Iraq last year was illegal. He said it directly in the interview: If Iraq’s occupation was illegal, it means that anyone who sent the troops to Iraq committed a criminal act and, according to democracy they must be brought to justice. Not one democratically elected leader officially accused representatives of the USA and its allies of crimes or genocide in Iraq. Not one of them presented it in international court. Why? I assume again, because they have recognized the power of the totalitarian democracy. Paradoxically, the criminal act of the military invasion to Iraq was condemned by leaders of communist and other countries These countries are mostly those that were not democratically elected and, according to a democratic tradition they belong to axis of evil.

Koncentračné tábory na ochranu kapitalistickej slobody a demokracie • Concentration camp to protect freedom Koncentračné tábory na ochranu kapitalistickej slobody a demokracie • Concentration camp to protect freedom and democracy. • Anybody who is suspected of fighting against the military promotion of freedom and democracy can be detained at the democratic concentration camp at Guantánamo Bay in Cuba. Of course, there is a difference between Hitler’s and America’s concentration camps. Hitler tried to hide his concentration camp practice, whereas the USA does not – because of the power of totalitarian democracy. • If terrorists or the mafia kidnap someone, everything is done to find them, try them and punish them. If capitalistic democracy does the same, not one democratically elected leader has officially accused democracy for criminal practice at Guantánamo Bay. Not one of them presented it in international court. Why? Because, they again recognize the power of the totalitarian democracy. Paradoxically again, the criminal practice at Guantánamo Bay was officially condemned by most leaders of communist and other countries, those that were not democratically elected.

Čo všetko je súčasťou kapitalistickej demokracie: • Preemptive murder. (Obranné právo na vraždu. Obranné Čo všetko je súčasťou kapitalistickej demokracie: • Preemptive murder. (Obranné právo na vraždu. Obranné právo na bombardovanie). In a CNN interview former president of the USA, Bill Clinton said that during his presidency he signed an order to physically liquidate Bin Ladin. He emphasized that unfortunately it was not successful. I remark that Bin Ladin was unknown to the general public at the time of the Clinton’s presidency (as I am and many of us are now aware). Before I saw the interview on CNN, I did not know that preemptive murder also belongs to the rules of capitalistic democracy, similarly as preventive war or multiparty free elections do. No respected elected democratic leaders have officially condemned the preemptive murder, as they have not condemned the preemptive war. Not one of them presented it in international court. Why? Because they recognize the astonishing power of the totalitarian democracy we are living in. It means that the preemptive murder and the preemptive wars are generally legalized by recent capitalistic democracy.

Čo všetko je súčasťou kapitalistickej demokracie: • Another new rule of the capitalistic democracy. Čo všetko je súčasťou kapitalistickej demokracie: • Another new rule of the capitalistic democracy. On August 5, 2004, the White House created the Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization. Its mandate is to draw up elaborate "post-conflict" plans for the twenty-five countries that are not, as of yet, in conflict. According to Pascual, it will also be able to coordinate three full-scale reconstruction operations in different countries "at the same time, " each lasting "five to seven years". Fittingly, a government devoted to perpetual pre-emptive deconstruction now has a standing office for perpetual pre-emptive reconstruction (Naomi Klein: The Rise of Disaster Capitalism). Unfortunately I could not find the list of the twenty-five countries. Since the leaders of the old Western European democratic countries have not objected to it, I assume that they are not on the list. I hope Slovakia or our neighbors are not on it neither. If we are, we will probably have to plan to use a nuclear power for civilian purposes only. I recognize that to use a perpetual mobile approach of destruction/reconstruction can secure the main goal of capitalism - to have maximum profit. The destruction-reconstruction industry was legalized and introduced into the rules of capitalistic democracy without any objection. The astonishing power of our democracy increased again.

Občan opätovne demokraticky volí reprezentantov, ktorí vykonávajú verejné zločiny • Praktické skúsemnosti ukazujú, že Občan opätovne demokraticky volí reprezentantov, ktorí vykonávajú verejné zločiny • Praktické skúsemnosti ukazujú, že systém kapitalistickej demokracie zabezpečuje úplnú bezpečnosť pri páchaní verejných zločinov • The practical position of most of the common citizens and all democratically elected leaders of the democratic developed countries to the killing in Cambodia and Guantanamo Bay or the preemptive wars is the same as they have to local or international mafia – most of them are afraid to touch it, some of them are terrorized by mafia and some of them belong to the mafia. Democratically legalized mass murder or genocide is an astonishing power of totalitarian capitalistic democracy. Paradoxically, the criminal rules of the totalitarian democracy are mostly condemned by leaders of communist countries, those were not democratically elected.

Dante: Božská demokratická komédia • • Divine Comedy -Why have the policies of democratically Dante: Božská demokratická komédia • • Divine Comedy -Why have the policies of democratically elected governments produced significantly more criminal military interventions and significantly more innocent deaths than totalitarian communism? -Why does democracy allow democratically elected governments to commit more severe crimes against humanity than totalitarian communists did? -Why is it not possible, under the recent democratic rules, to punish democratically elected governments for well-known crimes against humanity and international law violation? -Why do people repeatedly elect politicians who performed acts against humanity and violated international law? -Why does democracy allow some democratic states to openly behave as well organized mafia or terrorist organizations? I can answer this very simply, because real capitalistic democracy produces and secures such conditions. This conclusion is based on the practical results of recent capitalistic democracy. What we have in reality are the results of a practice based on the rules of the recent capitalistic democracy. This is the main reason that powerful democratic countries demand the respect of democracy and they punish anybody, or any state, who tries to protect itself against the totality of capitalistic democracy.

Počet prechodov cez hranice z ČSSR do nesocialist. štátov Počet prechodov cez hranice z ČSSR do nesocialist. štátov

CIA 1996 -97 CIA 1996 -97

CIA 1996 -97 CIA 1996 -97

CIA 1996 -97 CIA 1996 -97