Скачать презентацию Svájci tanulmányúton Miben mások mennyiben eltérőek a hazaitól Скачать презентацию Svájci tanulmányúton Miben mások mennyiben eltérőek a hazaitól

83f4824133e65c53cc142650f6e6d87c.ppt

  • Количество слайдов: 40

Svájci tanulmányúton Miben mások, mennyiben eltérőek a hazaitól a svájci klinikai, egyetemi könyvtárak ? Svájci tanulmányúton Miben mások, mennyiben eltérőek a hazaitól a svájci klinikai, egyetemi könyvtárak ? Beke Gabriella Zala Megyei Kórhár Egészségügyi Szakkönyvtár

Az utazás körülményei • • Szervező: MOKSZ Időpont: 2003. június 16 – 22. Létszám: Az utazás körülményei • • Szervező: MOKSZ Időpont: 2003. június 16 – 22. Létszám: 27 fő Útvonal: Bp. -Sopron- Au. (Wels, Imst) – Svájc: St. Gallen; Lausanne; Genf; Bern – Au. Mondsee– Győr-Bp. • Utazás: luxusbusz (büfével) • Szállás: Fertőrákos (panzió), IMST-Tirol (Hotel Weinberg), Lousanne Guest house (2 -3 ágyas szobák)

Együttműködés a szakkönyvtári, elektronikus tájékoztató szolgáltatásokban Ny. ME Központi Könyvtára, Sopron Együttműködés a szakkönyvtári, elektronikus tájékoztató szolgáltatásokban Ny. ME Központi Könyvtára, Sopron

A hét előadó által felvetett probléma/témakörök: • Milyen kihívásokkal kell szembenézniük a könyvtáraknak az A hét előadó által felvetett probléma/témakörök: • Milyen kihívásokkal kell szembenézniük a könyvtáraknak az európai információs társadalom – tudásalapú társadalom, az információs központtá válás, az erőket egyesítő konzorciumok létrehozása folyamán ? • Milyen új szolgáltatási lehetőségekkel állhatunk a felhasználók elé ? (Internet alapú távoli elérés korlátlan hozzáféréssel, korlátozott módon IP cím azonosítással, adatbázisok helyi szerveren történő tárolása, frissítése révén, vagy intraneten )

A hét előadó által felvetett probléma/témakörök: • Milyen új, nem hagyományos ismeretekkel kell rendelkeznie A hét előadó által felvetett probléma/témakörök: • Milyen új, nem hagyományos ismeretekkel kell rendelkeznie napjaink könyvtárosának ? (informatikai, közgazdasági, andragógiai, pszichológiai, (felhasználó-képzéshez), szerzői jogi, licencekre vonatkozó jogi ismeretek… • Miért fontos –a felhasználók önálló kutatásai esetén is – a használói statisztikák figyelemmel kísérése, elemzése ? (Keresés saját, vásárolt adatbázisban, elektronikus katalógusban, keresések száma, adatbázis fajtája, keresések időtartama, leggyakoribb adatbázis-kombinációk, az on-line licencek száma, ára mint korlát…) • Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a SE Központi Könyvtárában az orvostudományi adatbázisok és az EISZ szolgáltatások – OVID platform alatt történő együttes használatáról ? • Hogyan lehet megoldani az elektronikus dokumentumok archiválását ?

A hét előadó által felvetett probléma/tárgykörök: • A honlapokon elérhető elektronikus szolgáltatások fajtái (hírek, A hét előadó által felvetett probléma/tárgykörök: • A honlapokon elérhető elektronikus szolgáltatások fajtái (hírek, ajánlatok, katalógusok, publikációs és szakadatbázisok, elektronikus folyóiratok, könyvek, tematikus linkgyűjtemények, virtuális kiállítások. . ) • E-mailben megrendelhető szolgáltatások: folyóiratok tartalomjegyzéke, tájékoztatás, gyarapodási lista, kölcsönzés előjegyzése, hosszabbítása, elektronikus dokumentumszolgáltatás • Az elektronikus dokumentumok értékelésének szempontjai: megbízhatóság, pontosság, tárgyalásmód, használhatóság, költség. . • Az elektronikus dokumentumokra való hivatkozás módja

Következtetések: • A kórházi könyvtárak működtetéséért – országos szinten- elsősorban az ESZCSM a felelős Következtetések: • A kórházi könyvtárak működtetéséért – országos szinten- elsősorban az ESZCSM a felelős • Kontrollált, ellenőrzött adatbázisokból lehet csak hiteles információkhoz jutni, minden máshonnan nyert információ csupán ezek kiegészítéseként és megfelelő kritikával kezelendők. • A könyvtárak jövője erőik egyesítésében, konzorciumok létrehozásában, működtetésében képzelhető el. • Egyre növekvő hangsúllyal kell figyelni a változó felhasználói igényekre, a rohamosan növekvő információk közti eligazodást, önálló tájékozódást segítő felhasználói képzésre.

St. Gallen Kolostori könyvtár • • 100 000 kötet 2 000 kézirat (korai, későközépkori St. Gallen Kolostori könyvtár • • 100 000 kötet 2 000 kézirat (korai, későközépkori kódex) 1 650 ősnyomtatvány Tárgyuk szerint: bibliai, liturgikus tanulmányok, régészeti, zenei, művészeti munkák, ritkaságszámba menő jogi, orvostudományi és egyedi dokumentumok • 1758 - ban építették • A könyvtárterem Svájc legszebb rokokó belső tereinek egyike • Világörökség része

Lausanne – Bibliotheque de la faculte de Medicine et du CHUV Lausanne – Bibliotheque de la faculte de Medicine et du CHUV

Lausanne – Bibliotheque de la faculte de Medicine et du CHUV • • • Lausanne – Bibliotheque de la faculte de Medicine et du CHUV • • • Fenntartó: egyetem Olvasók: orvostanhallgatók, posztgraduális képzésben részt vevő orvosok, nővérek Személyzet: 10 teljes állású könyvtáros Nyitva tartás: 88 óra / hét (a hét minden napján nyitva tart) Állomány: összesen 60 000 dokumentum ( 18 000 könyv, 3500 disszertáció, 2000 periodikum- 600 kurrens, 1400 elektronikus) AV dokumentumok • • Szolgáltatások: hagyományos, virtuális könyvtár, (audiovizuális terem), oktatófilmek elérhetők az egyetem összes számítógépén Adatbázisok: OVID platform alatt (oktatási anyagok adatbázisai ), lelőhely adatbázisok, E könyvek, segédadatbázisok, orvostudományi aktualitások. . Integrált könyvtári rendszer: RERO Technikai felszereltség: 8 olvasói számítógép, 3 projektor, 5 fekete-fehér; 1 színes fénymásoló, mikroszkópok, AV berendezések Statisztikai adatok: 3000 dolgozót /hallgató> 900 kölcsönzés/hónap

Lausanne – Bibliotheque de la faculte de Medicine et du CHUV • • • Lausanne – Bibliotheque de la faculte de Medicine et du CHUV • • • Igazgató-helyettes: Anne Parical Érdekesség: szövettani metszeteket, röntgenfelvételeket is gyűjtenek Szolgáltatásaik igénybevételéhez sokkal több jogosultsággal rendelkeznek a klinika dolgozói, mint a másutt praktizáló egészségügyiek A nem intézeti látogatók számítógépes kutatásaik eredményeit floppyra menthetik, nyomtatást nem biztosítanak részükre Az internetet a látogatók külön azonosító-kártyával használhatják Multimédiahálózatuk „csak” a könyvtárban érhető el Könyvtárközi kölcsönzést ellátó elektronikus rendszer neve: Supito Honlapjuk: www. hospvd. ch/chuv/bdfm Rendkívül korszerű, az oktatást kitűnő adatbázisokkal, multimédiás anyagokkal segítő könyvtár.

Genf – Bibliotheque de la Faculté de Médicine Genf – Bibliotheque de la Faculté de Médicine

Genf – Bibliotheque de la Faculte de Medicine • Fenntartó: egyetem • Olvasók: orvostanhallgatók, Genf – Bibliotheque de la Faculte de Medicine • Fenntartó: egyetem • Olvasók: orvostanhallgatók, orvosok, nővérek • Személyzet: 10 könyvtáros és asszisztens • Nyitva tartás: 83 óra / hét (a hét minden napján) • Állomány: könyv: 18 000 periodikum: 4940 (kurrens előfizetés 990; elektronikus folyóirat 1900, 13 000 disszertáció • • • Szolgáltatások: hagyományos, felhasználói képzés ( az elektronikus források elérhetőek az olvasók számára otthoni számítógépükről Adatbázisok: OVID platform alatt, + 9 féle egyéb adatbázis Integrált könyvtári rendszer: RERO (fr. nyelvterület) Technikai felszereltség: 70 PC, szkenner, fénymásolók, mikroszkópok, AV berendezések Statisztikai adatok: 1, 100. 000 CHF az éves költségvetés, 110 látogató/óra, 6560 kölcsönzés/év

Genf – UG Bibliotheque de la faculte de Medicine • Könyvtárigazgató: Muriel Serodino • Genf – UG Bibliotheque de la faculte de Medicine • Könyvtárigazgató: Muriel Serodino • Éves költségvetés: 189 millió – ( 34 millió ) • Az egyetemek és a kórházak könyvtárai közös konzorcium keretében szerzik be dokumentumaikat/ adatbázisaikat. • Az adatbázisok használatát, népszerűségét statisztikákkal mérik • Tagjai a Swiss Consortiumnak és a Swiss Medical Academy Consortiumnak. • Honlapjuk: http: //www. unige. ch/medicine/bibliotheque • Az orvostudomány referenszkönyvtára és az alternativ gyógyászat dokumentációs központja

Genf - Bibliotheque publique et universitaire Genf - Bibliotheque publique et universitaire

Genf – Bibliotheque publique et universitaire • Svájc egyik legrégibb tudományos és nyilvános könyvtára. Genf – Bibliotheque publique et universitaire • Svájc egyik legrégibb tudományos és nyilvános könyvtára. (Az öt legjelentősebb svájci könyvtár egyike. ) • 1562 -ben a Calvin College keretében alapították és 1872 ben költöztették az új egyetemi szárnyba. • Fenntartója: Genf város • Az állomány méreteiről 1, 8 – 2 millió kötet (brosúrákkal, periodikumokkal együtt) 32 km-nyi polcon nyert el elhelyezést. Periodikum: 3 500, kurrens folyóirat: 1060, kézirat 16 000, mikrofiches 25 000, • Külön-gyűjtemények: régi könyvek, újságok-folyóiratok, kézirattár, ikonográfiák, térképek, portrék, plakátok

Genf – Bibliotheque publique et universitaire • Katalógusok: 160 különböző cédulakatalógus, elektronikus katalógusukban 1 Genf – Bibliotheque publique et universitaire • Katalógusok: 160 különböző cédulakatalógus, elektronikus katalógusukban 1 millió dokumentum van feldolgozva • Szolgáltatások: hagyományos, elektronikus katalógus, kiállítások szervezése • A könyvtár jellege: nyilvános • Integrált könyvtári rendszere: RERO • Technikai felszereltség: komoly reprográfiai műhely • Könyvtárigazgató: Alain Jacquesson

Tapasztalatok összegzése • Svájcban orvos-egészségügyi szakkönyvtárak működése az öt nagy egyetemhez kötődik. (Ezeken kívül Tapasztalatok összegzése • Svájcban orvos-egészségügyi szakkönyvtárak működése az öt nagy egyetemhez kötődik. (Ezeken kívül csupán néhány magánalapítványi klinikán létezik könyvtár. ) • Közös katalógusaik: Virtua (francia) ALEPH (német) nyelvterületen • Felsőfokú (főiskolai, egyetemi szintű) könyvtárosképzés Svájcban nincs • A betegtájékoztatás náluk sem igazán jellemző, nem „hivatalos”.

Tapasztalatok összegzése: A jól működő hazai orvos-egészségügyi könyvtárak állják az összehasonlítást: • • • Tapasztalatok összegzése: A jól működő hazai orvos-egészségügyi könyvtárak állják az összehasonlítást: • • • számítástechnika / informatika a használt elektronikus adatbázisok dokumentumállomány a könyvtárosok szakmai képzettsége A nyújtott hagyományos és elektronikus szolgáltatások tekintetében

Kiegészítő (kulturális) programok • Városnézés: Wels (Au), St. Gallen, Lausanne, Genf, Bern, Mondsee (Au) Kiegészítő (kulturális) programok • Városnézés: Wels (Au), St. Gallen, Lausanne, Genf, Bern, Mondsee (Au) • Olimpiai Múzeum – Lausanne • Fürdés a Genfi tóban • Gulyásparti, borkóstoló – Fertőrákos, Grillparti – Guest Hause kertje • „Ki-ki önmagáról – vacsora után” (Imst)

Borkostoló : Fertőrákos Borkostoló : Fertőrákos

Genfi tó Genfi tó

Genfi tó Genfi tó

Genfi tó Genfi tó

Genf – Reformátorok fala Genf – Reformátorok fala

Genf - Mont Blanc híd Genf - Mont Blanc híd

Lausanne – szállás Lausanne – szállás

Lausanne - katedrális Lausanne - katedrális

Olympia lángja - Lausanne Olympia lángja - Lausanne

Olimpiai múzeum (mobilszobor) Olimpiai múzeum (mobilszobor)

St. Gallen – i katedrális belülről St. Gallen – i katedrális belülről

A Világörökség egy morzsája St. Gallenben A Világörökség egy morzsája St. Gallenben

Bern – macik Bern – macik

Imst : kilátás a szálló teraszáról. Imst : kilátás a szálló teraszáról.

Mondsee : kolostor Mondsee : kolostor

Köszönet az útért, a sok szép élményért a szervezőknek ! Köszönet az útért, a sok szép élményért a szervezőknek !

Következő úti- cél ? ? ? Következő úti- cél ? ? ?

Köszönöm a megtisztelő figyelmet ! Köszönöm a megtisztelő figyelmet !