Скачать презентацию Sustainable employability in the light of the Capability Скачать презентацию Sustainable employability in the light of the Capability

6429698399fc4ab080baa18191a01bc6.ppt

  • Количество слайдов: 78

Sustainable employability in the light of the Capability Approach Seminar 18 mei 2017 Sustainable employability in the light of the Capability Approach Seminar 18 mei 2017

Programma • Opening door de middagvoorzitter prof. dr. M. van de Mheen, voorzitter Tranzo Programma • Opening door de middagvoorzitter prof. dr. M. van de Mheen, voorzitter Tranzo • Dr. Sridhar Venkatapuram: Introduction in the Capabilty Approach • Prof. dr. Jac van der Klink: Vertaling van de Capability Approach naar werk • Drs. Patricia van Casteren, Ascender: The Capability Approach at work • Discussie • Afsluiting door de middagvoorzitter

Academic Collaborative Center Work and Health Seminar May 18 th, 2017 Academic Collaborative Center Work and Health Seminar May 18 th, 2017

Tranzo Scientific Center for Care and welfare Department of Tilburg School for Social and Tranzo Scientific Center for Care and welfare Department of Tilburg School for Social and Behavioral Sciences, Tilburg University Mission To build a bridge between science and practice in the field of care and welfare Purpose Knowledge development and -exchange

The evidence based work: more than ‘science based’ 3 types of knowledge of interest The evidence based work: more than ‘science based’ 3 types of knowledge of interest Knowledge of the demand side Scientific knowledge Professional knowledge

Academic Collaborative Centers and Knowledge Networks 1. Mental Health Care 7. Social Work 2. Academic Collaborative Centers and Knowledge Networks 1. Mental Health Care 7. Social Work 2. Addiction 8. Elderly 3. Intellectual Disability 9. Youth 4. Healthcare Providers and Systems 10. Individual Prevention 5. Public Health 11. Health Economics 6. Work and Health 12. Care Innovation

Academic Collaborative Center Work and Health Partners: - Netherlands School for Public & Occupational Academic Collaborative Center Work and Health Partners: - Netherlands School for Public & Occupational Health (NSPOH) - Ascender - Dow Benelux b. v. - Humantotalcare (Humancapitalcare & Arboned) - Tranzo, Tilburg University - part of NETHLAB, multidisciplinary network of researchers on work and health of Ti. U

Academic Collaborative Center Work and Health Focus on two themes: Sustainable employability in work Academic Collaborative Center Work and Health Focus on two themes: Sustainable employability in work (Capability Model) Mental health and work

More interest? 29 june 15 -17 hours: ‘Sustainable employability of people with high intelligence More interest? 29 june 15 -17 hours: ‘Sustainable employability of people with high intelligence / intellectual giftedness Autumn: Symposium 'Work resumption from the perspective of sick listed employees with psychological problems'.

More interest? Sign up for the newsletter for these and future meetings, via Tranzo More interest? Sign up for the newsletter for these and future meetings, via Tranzo website www. tilburguniversity. edu/tranzo Tilburg. U_Tranzo @Evelien. Brouwers @Margotjoos

Dr. Sridhar Venkatapuram: Introduction in the Capabilty Approach Dr. Sridhar Venkatapuram: Introduction in the Capabilty Approach

Why the capabilities approach? 17 may 2017 School of Social Sciences & Public Policy Why the capabilities approach? 17 may 2017 School of Social Sciences & Public Policy Social Science, Health & Medicine

Macron, the philosopher ? Macron, the philosopher ?

‘ Egalitarian liberalism ‘ John Rawls, Amartya Sen ‘ Egalitarian liberalism ‘ John Rawls, Amartya Sen

Liberty and Equality John Rawls Amartya Sen (Equality of What ? 1979) Liberty and Equality John Rawls Amartya Sen (Equality of What ? 1979)

Sen and Nussbaum Sen and Nussbaum

Enormous Influence • Human Development Index • OECD Quality of Life Indicators • Stiglitiz, Enormous Influence • Human Development Index • OECD Quality of Life Indicators • Stiglitiz, Fitoussi, Sen Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress • World Bank • Famine Policy • Poverty Policy in Germany • Netherlands – philosophy, technology, sustainability, law, economics, health, occupational health, et cetera.

Central Arguments Central Arguments

Capabilities Approach Capabilities Approach

Ingrid Robeyns – CA Ingrid Robeyns – CA

So What? So What?

How is it useful? • Conceptually? • Causal explanation? • Ethically? • Politically? How is it useful? • Conceptually? • Causal explanation? • Ethically? • Politically?

Health is determined by the conditions where we are born, live, play, work and Health is determined by the conditions where we are born, live, play, work and age

Occupational Justice Occupational Justice

Core Components • Individuals are the primary unit of analysis • Capabilities & Functionings Core Components • Individuals are the primary unit of analysis • Capabilities & Functionings • Freedom • Equity

Philosophy and public policy • • • Poor reasoning Self-interest Ignorance • Genuine & Philosophy and public policy • • • Poor reasoning Self-interest Ignorance • Genuine & Wicked philosophical problems

SRIDHAR VENKATAPURAM SENIOR LECTURER IN GLOBAL HEALTH & PHILOSOPHY FOUNDING DIRECTOR, MSC GLOBAL HEALTH SRIDHAR VENKATAPURAM SENIOR LECTURER IN GLOBAL HEALTH & PHILOSOPHY FOUNDING DIRECTOR, MSC GLOBAL HEALTH & SOCIAL JUSTICE KING’S COLLEGE LONDON WC 2 R 2 LS EMAIL: SRIDHAR. [email protected] AC. UK

Vertaling van de capability benadering naar werk Jac van der Klink AWAG symposium 18 Vertaling van de capability benadering naar werk Jac van der Klink AWAG symposium 18 mei 2017

Disclosures Jac van der Klink (potentiële) Belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk Disclosures Jac van der Klink (potentiële) Belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen • Sponsoring of onderzoeksgeld • Honorarium of andere (financiële) vergoeding • Aandeelhouder • Lid van AWAG • Nvt • NSPOH / HCC / Ascender / Dow

Vertaling van de capability benadering naar werk maar eerst nog kort over (psychische) gezondheid Vertaling van de capability benadering naar werk maar eerst nog kort over (psychische) gezondheid werk, gezondheid en psychische gezondheid zijn immers alle sterk veranderd

Kleine quiz Vraag 1: wie herkent deze vier mannen? Vraag 2: wie hoort in Kleine quiz Vraag 1: wie herkent deze vier mannen? Vraag 2: wie hoort in het rijtje het minste thuis

Kleine quiz Sigmund Freud: arts, psychoanalyse Albert Ellis: psycholoog, cognitieve gedragsrherapie Michel Foucault: filosoof, Kleine quiz Sigmund Freud: arts, psychoanalyse Albert Ellis: psycholoog, cognitieve gedragsrherapie Michel Foucault: filosoof, machtstructuren / levenskunst Amartya Sen: econoom, capability benadering

Kleine quiz wie hoort in het rijtje het minste thuis Kleine quiz wie hoort in het rijtje het minste thuis

Kleine quiz Kleine quiz

Kleine quiz Kleine quiz

Ontwikkelingen in gezondheid WHO: gezondheid als doel / output: ‘. . . staat van Ontwikkelingen in gezondheid WHO: gezondheid als doel / output: ‘. . . staat van totaal fysiek, psychisch en fysiek welbevinden, . . . ’ WHO-ICF: gezondheid als input; participatie als output ‘positieve gezondheid’ (Huber): gezondheid als mechanisme capability visie: gedifferentieerde en richtinggevende visie (Venkatapuram)

Positieve gezondheid Huber et al. (2011) 'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen Positieve gezondheid Huber et al. (2011) 'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’

Ontwikkelingen in psychologie Freud: intrapsychisch; inzicht in en controle over psychodynamischa processen Ellis: intrapsychisch; Ontwikkelingen in psychologie Freud: intrapsychisch; inzicht in en controle over psychodynamischa processen Ellis: intrapsychisch; inzicht in en controle over cognities en gedrag Foucault: sociologisch; inzicht in en controle over machtstructuren Capability visie en positieve psychologie: individuele en contextuele invalshoek

Positieve psychologie: drie thema’s Seligman & Csikszentmihályi, 2000: • positieve ervaringen die mensen kunnen Positieve psychologie: drie thema’s Seligman & Csikszentmihályi, 2000: • positieve ervaringen die mensen kunnen hebben, zoals geluk, hoop en liefde • positieve eigenschappen, zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid • positieve instituties oftewel manieren waarop instellingen een positief verschil kunnen maken binnen de maatschappij.

‘Positieve psychische gezondheid’ Het vermogen met optimale zelfregie belangrijke, positieve doelen (waarden) na te ‘Positieve psychische gezondheid’ Het vermogen met optimale zelfregie belangrijke, positieve doelen (waarden) na te streven en te realiseren en daarbij aan de sluiten bij de positieve krachten binnen de persoon en binnen diens context

Ontwikkelingen in werk Voor veel werkenden is het werk ingrijpend veranderd Inhoud: van 85% Ontwikkelingen in werk Voor veel werkenden is het werk ingrijpend veranderd Inhoud: van 85% I&A naar 85% diensten; werk gemechaniseerd en gecomputeriseerd; toenemende concurrentie Risico’s: van fysiek naar (anders) fysiek en mentaal / psychosociaal Arrangementen: flexibilisering

Positief werk Werk is in toenemende mate een levensdomein waarin mensen belangrijke waarden willen Positief werk Werk is in toenemende mate een levensdomein waarin mensen belangrijke waarden willen realiseren mensen willen steeds meer zelf het werk vormgeven en eigen keuzes maken

‘Positieve arbeid en gezondheid’ Het vermogen met optimale zelfregie belangrijke, positieve doelen (waarden) na ‘Positieve arbeid en gezondheid’ Het vermogen met optimale zelfregie belangrijke, positieve doelen (waarden) na te streven en te realiseren en daarbij aan de sluiten bij de positieve krachten binnen de persoon en binnen diens context

Sen: capability De mogelijkheden waarover mensen beschikken om een invulling te geven aan hun Sen: capability De mogelijkheden waarover mensen beschikken om een invulling te geven aan hun leven die overeenstemt met datgene wat zijzelf en de mensen in hun omgeving als waardevol beschouwen “Beings and doings people have reason to value”

Amartya Kumar Sen Amartya Sen (India, 1933) Professor in economics, Harvard en Cambridge 1998: Amartya Kumar Sen Amartya Sen (India, 1933) Professor in economics, Harvard en Cambridge 1998: Nobelprize ‘for his contributions to welfare economics’ Human Development Index (United Natiios) The Idea of Justice, 2009

Centrale vragen in het werk van Sen Wat is daadwerkelijk belangrijk voor mensen om Centrale vragen in het werk van Sen Wat is daadwerkelijk belangrijk voor mensen om hun welvaart en welzijn af te meten? Stel dat we willen bepalen hoe goed een gemeenschap erin slaagt om een rechtvaardige samenleving te creëren, waar zouden we dat dan af moeten meten?

Sen: capability = individu + context ‘…the freedom of agency that we individually have Sen: capability = individu + context ‘…the freedom of agency that we individually have is inescapably qualified and constrained by the social, political and economic opportunities that are available to us. There is a deep complementarity between individual agency and social arrangements. ’ Sen, Development as freedom, OUP 1999, pp. xi - xii

Capability: focus on value “In contrast to the utility-based or resource-based lines of thinking, Capability: focus on value “In contrast to the utility-based or resource-based lines of thinking, individual advantage is judged in the capability approach by a person’s capability to achieve things he or she has reason to value. ” Sen, The Idea of Justice. Allen Lane, 2009, p. 231.

Capability benadering Sen (1980, 1985, 1992, 1999, 2009) Nussbaum (2006, 2011) Drie belangrijke “verschuivingen”: Capability benadering Sen (1980, 1985, 1992, 1999, 2009) Nussbaum (2006, 2011) Drie belangrijke “verschuivingen”: • Hulpbronnen leiden niet automatisch tot capabilities • daadwerkelijke “doings and beings” (functionings) in plaats van geluk of tevredenheid • “vrijheden” in plaats van realisatie / invulling van capabilities

Capability model (linkerzijde) Capability model (linkerzijde)

Rechtvaardigheid Gelijke middelen? Utility Gelijke mogelijkheden? Capability Rechtvaardigheid Gelijke middelen? Utility Gelijke mogelijkheden? Capability

De CA isolereert en stigmatiseert mensen niet in hun kenmerken, maar benadert ze als De CA isolereert en stigmatiseert mensen niet in hun kenmerken, maar benadert ze als gelijkwaardig in hun diversiteit

Capability model (rechterzijde) Capability model (rechterzijde)

Toegevoegde waarde CA voor werk Het model geeft handvatten - na te denken (en Toegevoegde waarde CA voor werk Het model geeft handvatten - na te denken (en in kaart te brengen) wat belangrijk is in werk. - te beoordelen of iemand in staat is en in staat wordt gesteld die waarden daadwerkelijk te realiseren - Bewust te zijn van de keuzes die mensen – in en met hun context - maken

Capabilities professional Ook de professional moet zijn of haar capabilities kunnen realiseren. Moet kunnen Capabilities professional Ook de professional moet zijn of haar capabilities kunnen realiseren. Moet kunnen zijn wie zij / hij wil zijn en moet dingen kunnen doen die waarde toevoegen voor hem/haarzelf en de omgeving

Vragenlijst werkwaarden • Relevante werkwaarden volgens capability methode ‘opgehaald’ uit de praktijk • literatuur Vragenlijst werkwaarden • Relevante werkwaarden volgens capability methode ‘opgehaald’ uit de praktijk • literatuur • interviews

Traditie van nadenken over waarden in werk Drie waardedimensies van Aristoteles tot Arendt: 1) Traditie van nadenken over waarden in werk Drie waardedimensies van Aristoteles tot Arendt: 1) economisch / bestaanszekerheid, in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien 2) creativiteit / het scheppende karakter van werk, creativiteit, vakbekwaamheid, persoonlijke ontwikkeling 3) participatie / deel uitmaken van een groter geheel, sociale ontwikkeling, identiteit, respect voor anderen en gevoel van eigenwaarde

Zeven werkwaarden • Kennis en vaardigheden gebruiken • Kennis en vaardigheden ontwikkelen • Betrokken Zeven werkwaarden • Kennis en vaardigheden gebruiken • Kennis en vaardigheden ontwikkelen • Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen • Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen • Eigen doelen stellen • Een goed inkomen verdienen • Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols

Van waarde naar capability 1. Hoe belangrijk is deze waarde voor u in uw Van waarde naar capability 1. Hoe belangrijk is deze waarde voor u in uw werk? 2. Biedt uw huidige werk u voldoende mogelijkheden om deze waarde te realiseren? 3. Lukt het u daadwerkelijk om deze waarde te realiseren?

(Capability) model duurzame inzetbaarheid (Capability) model duurzame inzetbaarheid

Take home messages • Capabilities kunnen richting geven aan positieve gezondheid en positieve psychologie Take home messages • Capabilities kunnen richting geven aan positieve gezondheid en positieve psychologie • Ga op zoek naar wat waardevol is voor de cliënt in zijn of haar context en wat belemmerende of helpende factoren zijn • Bewaak uw eigen capabilities: je moet zelf kunnen zwemmen om geloofwaardig zwemles te kunnen geven

Dank u voor uw aandacht! Tilburg, 18 mei 2017 Jac van der Klink Tilburg Dank u voor uw aandacht! Tilburg, 18 mei 2017 Jac van der Klink Tilburg University / Tranzo

The capability approach at work Patricia van Casteren Occupational psychologist Science practitioner/ Phd candidate The capability approach at work Patricia van Casteren Occupational psychologist Science practitioner/ Phd candidate

The Capability set for work 1. 2. 3. 4. The opportunity to use your The Capability set for work 1. 2. 3. 4. The opportunity to use your knowledge & skills The opportunity to develop your knowledge & skills The opportunity to be involved in important decisions about your work The opportunity to have or to build meaningfull working relationships with others 5. The opportunity to set your own goals in your work 6. The opportunity to earn a good income 7. The opportunity to contribute to the creation of something valuable Abma, F. I. , Brouwer, S. , de Vries, H. J. , Arends, I. , Robroek, S. J. W. , Cuijpers, M. P. J. , . . . van der Klink, J. J. L. (2016). The capability set for work: development and validation of a new questionnaire. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 42(1), 3442. DOI: 10. 5271/sjweh. 3532

 • How important is it to you that you can use your knowledge • How important is it to you that you can use your knowledge and skills in your work? • Does your work offer you opportunities to do that? • To what extent do you succeed to actually do that?

Teams/ associations Example: association of ear-, nose- and throat specialists in a general hospital Teams/ associations Example: association of ear-, nose- and throat specialists in a general hospital 1. Fill out questionnaire 2. Discuss in small groups 3. Discuss with all participants Emphasis on conversion factors.

Use knowledge and skills Not at all Not Neutral Yes Important? Enabled? Succeed? AA Use knowledge and skills Not at all Not Neutral Yes Important? Enabled? Succeed? AA lot of distractions Bureaucracy Support staff not up to their tasks etc Very much X X X

Counseling and therapy Helps to define goals and focus of counseling Helps clients think Counseling and therapy Helps to define goals and focus of counseling Helps clients think about the role of work in their lives beyond the obvious. 1. Fill out questionnaire 2. Discuss in first session 3. Compare with other questionnaires and findings.

Example 1: Dentist • Female, 38 years old • Stress, panic attack, exhaustion • Example 1: Dentist • Female, 38 years old • Stress, panic attack, exhaustion • Combines busy practice with care of three young children. use your knowledge & skills Not at all Not Neutral Yes Very much Important? X Enabled? X Succeed? X

Develop knowledge & skills Not at all Not Neutral Yes Important? X Enabled? X Develop knowledge & skills Not at all Not Neutral Yes Important? X Enabled? X Succeed? Set your own goals X Not at all Not Neutral Yes Important? X Enabled? X Succeed? Very much X Very much

Example 2: Teacher (college level) Female 29 years old Background in business, wanted to Example 2: Teacher (college level) Female 29 years old Background in business, wanted to do something more meaningfull Panic attacks, social anxiety contribute to the creation of something valuable Not at all Not Neutral Yes Important? X Enabled? Succeed? Very much X X

use your knowledge & skills Not at all Not Neutral Yes Important? X Enabled? use your knowledge & skills Not at all Not Neutral Yes Important? X Enabled? Very much X Succeed? X Develop knowledge & skills Not at all Not Neutral Yes Important? X Enabled? Succeed? Very much X X • Very insecure about teaching skills • Not the standard treatment for panic attacks, but coaching.

Example 3, Home care nurse, works with very complex family dynamics Female, 48 years Example 3, Home care nurse, works with very complex family dynamics Female, 48 years old Has been working with a family for two years. When something tragic happens to a member of this familiy, she suffers a mental breakdown and exhaustion. contribute to the creation of something valuable Not at all Not Neutral Yes Very much Important? X Enabled? X Succeed? X

involved in important decisions about your work Not at all Not Neutral Yes Important? involved in important decisions about your work Not at all Not Neutral Yes Important? Very much X Enabled? X Succeed? X Develop knowledge & skills Not at all Not Neutral Yes Important? Very much X Enabled? X Succeed? X She loves her job, but needs more support from her organization

Any questions? Any questions?

Thank you p. vancasteren@ascender. nl Thank you p. [email protected] nl

Discussie Discussie

Afsluiting door middagvoorzitter Afsluiting door middagvoorzitter