Скачать презентацию Sunuş Planı Türkiye üniversite sisteminde fedakarlık gösterenler — Скачать презентацию Sunuş Planı Türkiye üniversite sisteminde fedakarlık gösterenler —

9d620190393e481d10e6bf6de3740154.ppt

  • Количество слайдов: 82

Sunuş Planı Türkiye üniversite sisteminde fedakarlık gösterenler - bedel ödeyenler (!) 3 4 5 Sunuş Planı Türkiye üniversite sisteminde fedakarlık gösterenler - bedel ödeyenler (!) 3 4 5 9 Türkiye’nin uluslararası görünümü: uygarlık, ekonomi, eğitim, inovasyon 11 Sorun, kimin sorunu…. Çözüm, kimin görevi 15 19 Öğrenci toplantıları: Niçin? Anahtar yetkinlikler: Çağdaş bir yurttaşın nitelikleri Üniversite eğitiminden beklentiler veya üniversiteye yüklenen anlam Bologna Süreci: Sosyal Boyut Uygulama çalıştayı: Temel alan, Program, Ders 28 Türkiye üniversitelerinde, uluslararası sınıflandırmaya göre eğitim programları 29 Temel alan yeterlilikleri: Hukuk temel alanı örneği 34 Program yeterlilikleri ve müfredat geliştirme: İktisat bölümü örneği 43 Ders Kazanımlarının Hazırlanması: Türkiye ve Dünya Ekonomisi dersi 53 İktisat bölümü mezun profilleri: uzmanlaşma alanları 69 İşyükü ve AKTS hesabı 71 Program değerlendirme sıklığı ve kalite güvence sistemi 73 Sunuş Planı

Öğrenci toplantıları: Niçin? Eğitim yatırımının hedef kitlesi, Bugünün ve geleceğin Türkiye’si Geleceğin inşası; -yöneticiler Öğrenci toplantıları: Niçin? Eğitim yatırımının hedef kitlesi, Bugünün ve geleceğin Türkiye’si Geleceğin inşası; -yöneticiler -üreticiler -tüketiciler Öğrenci sistemi sorgulamalı mı! Hangi sorularla! Hangi mekanizmalarla (enstrüman)! Sunuş Planı

Anahtar yetkinlikler: Çağdaş bir yurttaşın nitelikleri Türkiye’de eğitim kurumlarından mezun olanlar, günümüzde çağdaş bir Anahtar yetkinlikler: Çağdaş bir yurttaşın nitelikleri Türkiye’de eğitim kurumlarından mezun olanlar, günümüzde çağdaş bir yurttaşın sahip olması beklenen aşağıdaki konuların hangilerinde, hangi düzeyde yetkin? 1. Ulusal (anadil) dilde iletişim (okuma-yazma, sözlü), 2. Yabancı dilde iletişim (okuma-yazma, sözlü), 3. Matematiksel yetkinlik ve bilim ve teknolojide temel yetkinlikler, 4. Sayısal yetkinlik (bilgi toplumu teknolojisinin kullanımı ve bilgi ve iletişim teknolojisinde temel yetkinlikler), 5. Öğrenmeyi öğrenme, 6. Toplumsal ve vatandaşlık yetkinliği, 7. İnisiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği, 8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği. Sunuş Planı

Üniversite eğitiminden beklentiler veya üniversiteye yüklenen anlam Bölüm/programın imajı…. . Eğitim gördüğüm program/bölüm aşağıdakilerin Üniversite eğitiminden beklentiler veya üniversiteye yüklenen anlam Bölüm/programın imajı…. . Eğitim gördüğüm program/bölüm aşağıdakilerin hangisini yeterince sağlıyor? 1. Programın ve mesleğin gerektirdiği yazılım programlarının eğitimini uygulamalı olarak veriyor. 2. Dünyada yaygın kullanımı olan bir yabancı dili, okuma-yazma-konuşma olarak etkin kullanacak şekilde yetişiyorum. 3. Eğitim aldığım programda, eğitimimin bir kısmını başka bir ülkede sürdürebilecek donanıma sahibim. 4. Eğitimini aldığım programda, staj ve uygulamalar eğitimin ana unsuru olduğu için; mezuniyet sonrasında çalışma yaşamına intibak etmede pek bir zorluk çekmeyeceğimi biliyorum. 5. Eğitim aldığım programdan mezun olanların kendi branşlarında çalışma hayatındaki iş bulma imkanları daralacak olursa; başka yakın alanlarda çalışmak için fazla zorlanmadan iş alanımı değiştirebilecek şekilde yetiştim. 6. Eğitim aldığım programdan mezun olduğumda, sahip olacağım bilgi ve beceri düzeyinin ne olacağını ve çalışabileceğim meslekler ile bu mesleklerin gerektirdiği işe giriş koşullarını ilk yıldan itibaren yeterince biliyorum. 7. Üniversite eğitimim için, ihtiyaç duyarsam fazla zorlanmadan kredi bulacağımı biliyorum. Yukarıdaki görüşlere ne kadar katılıyorsunuz? (100: Tamamen katılıyorum 0: Kesinlikle katılmıyorum) Sunuş Planı

Bölüm/program müfredatı… Eğitim gördüğüm program/bölüm aşağıdakilerin hangisini yeterince sağlıyor? 8. Eğitim aldığım programdaki bütün Bölüm/program müfredatı… Eğitim gördüğüm program/bölüm aşağıdakilerin hangisini yeterince sağlıyor? 8. Eğitim aldığım programdaki bütün mesleki derslerin gerekli olduğunu düşünüyorum. 9. Mesleki derslerin hepsinde, her hafta yeni bir bilgi veya beceri kazandığımı düşünüyorum. 10. Dersler arasında, konular bakımından gereksiz tekrarlar olduğunu sanmıyorum. 11. Dönem bakımından düşündüğümde, öngörülen 16 -17 haftanın konuların işlenmesi için ancak yettiğini düşünüyorum. 12. Eğitim aldığım programdaki eğitim kalitesinin, ülkemizin iyi üniversitelerinde verilen eğitim kalitesine yakın düzeyde olduğunu düşünüyorum. 13. Mesleki derslerdeki kitap, makale, laboratuvar ve uygulama gibi ders materyallerinin nicelik ve kalite bakımından yeterli olduğunu düşünüyorum. 14. Mesleki derslerde yapılan sınavların, benim bilgi ve becerimi tam olarak ölçtüğünü ve adil olduğunu düşünüyorum. 15. Mesleki dersler, düzenli çalışma ve/veya uygulama gerektiren derslerdir. Yukarıdaki görüşlere ne kadar katılıyorsunuz? (100: Tamamen katılıyorum 0: Kesinlikle katılmıyorum) Sunuş Planı

Öğretim elemanı…… Eğitim gördüğüm program/bölüm hocaları aşağıdakilerin hangisini yeterince sağlıyor? 1. Mesleki derslere giren Öğretim elemanı…… Eğitim gördüğüm program/bölüm hocaları aşağıdakilerin hangisini yeterince sağlıyor? 1. Mesleki derslere giren hocaların, konularına hakim olduklarını düşünüyorum. 2. Hocaların, anlattıkları konulara hakim olmamaları veya iyi anlatamamaları durumunda; bölüm veya okul idaresiyle görüşüp şikayetimin sonuç vereceğini biliyorum. 3. Hocalar, öğrencilere karşı saygılı ve ölçülüdür. Aksi halde, şikayetimin sonuç vereceğini biliyorum. 4. Program başkanları ve okul yöneticileri, ders hocalarını, ders materyalini ve sınavlarını sürekli olarak gözlemleyip değerlendirmekte; uygunlukları ile ilgili olarak öğrenci görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapmaktadır. Eğitim aldığım programın kalitesi güvence altındadır. 5. Hocaların bütün öğrencilere karşı tarafsız, adil ve hakkaniyetli olduklarını biliyorum. 6. Hocalarımın, ülkemizin iyi üniversitelerindeki hocalarından mesleki yetkinlik bakımından geri kaldıklarını düşünmüyorum. 7. Her bir dersle ilgili olarak, hocanın sorumluluklarını, öğrencinin çalışma yükünü ve ders materyali ile ders öğrenme kazanımlarını, ölçme değerlendirme (sınav) yollarını internet sitesinden rahatlıkla görebiliyorum. Her dersin ilk haftasında, dersin hocası bu şekilde bir tanıtım yapıyor. 8. Dönem sonunda, kazandığım bilgi ve beceriler ile, dersin internet sitesinde öngörülen yeterliliklerin aşağı yukarı karşılandığını düşünüyorum. Yukarıdaki görüşlere ne kadar katılıyorsunuz? (100: Tamamen katılıyorum 0: Kesinlikle katılmıyorum) Sunuş Planı

Öğrenci …… Eğitim gördüğüm program/bölüm, benim kapasiteme, bilgi birikimime ve beklentilerime uygun mu? 1. Öğrenci …… Eğitim gördüğüm program/bölüm, benim kapasiteme, bilgi birikimime ve beklentilerime uygun mu? 1. Eğitim gördüğüm programda başarılı olmak için derslere düzenli olarak devam etmem gerekiyor. 2. Okuldaki ders saatleri dışında, günlük düzenli olarak ders çalışıyorum. 3. Okuldaki ders saatleri dışında, haftada en az 15 -20 saat arasında ders çalışıyorum ve/veya uygulama yapıyorum. 4. Aldığım eğitimin benim mesleki yetişmemde önemli ölçüde katkı sağladığını ve yeterli olduğunu düşünüyorum. 5. Üniversite eğitimimin beni sadece mesleki bakımdan değil, aynı zamanda yurttaş olarak da hayata iyi hazırladığını düşünüyorum. 6. Kendi mali imkanlarım ve aldığım burs ve kredilerle eğitimimi rahatlıkla karşılayabiliyorum. Yukarıdaki görüşlere ne kadar katılıyorsunuz? (100: Tamamen katılıyorum 0: Kesinlikle katılmıyorum) Sunuş Planı

Üniversite sistemimizde fedakarlık gösterenler - bedel ödeyenler (!) Kim, işini ne kadar iyi yapıyor? Üniversite sistemimizde fedakarlık gösterenler - bedel ödeyenler (!) Kim, işini ne kadar iyi yapıyor? 1. Okul idaresi işini ne kadar iyi yapıyor? 2. Program başkanlığı işini ne kadar iyi yapıyor? 3. Hocalar, işini ne kadar iyi yapıyor? 4. Öğrenci, üstüne düşeni ne kadar ciddi yapıyor? Yukarıdakilere 100 tam puan üzerinden kaç verirsiniz? (100: Çok iyi yapıyor 0: Hiç iyi yapmıyor) Sunuş Planı

Okul, bölüm, hoca, öğrenci …… İşini iyi yapmayanlarla, bundan zarar görenler aynı kişiler mi? Okul, bölüm, hoca, öğrenci …… İşini iyi yapmayanlarla, bundan zarar görenler aynı kişiler mi? 1. Okul idaresi işini iyi yapmaz, fiziki, beşeri ve teknolojik imkanları yeterince sağlamazsa; bugünün öğrencileri yarının mezunları gerekli niteliklere sahip olmaz. 2. Bölüm başkanlığı işini iyi yapmaz, yeterli sayıda ve niteliği yüksek hocalar istihdam etmez, derslerin ve ölçme-değerlendirmenin kalitesini denetlemezse; bugünün öğrencileri yarının mezunları gerekli niteliklere sahip olmaz. 3. Hocalar, kendilerini geliştirip iyi düzeyde ders anlatmaz, uygulama yapmaz, kaliteli-güncel ders materyali kullanmaz ve uygun ölçme-değerlendirme teknikleri kullanmazsa; bugünün öğrencileri yarının mezunları gerekli niteliklere sahip olmaz. 4. Öğrenci, düzenli çalışmaz, zamanını etkin kullanmazsa, mezuniyetini geciktirebilir, sınıfın ortalamasını düşürebilir, dersin etkin işlenmesini zorlaştırabilir, toplumun bu alana tahsis ettiği kaynakların israf edilmesine yol açabilir. İlerde, meslek hayatına başladığında kalitesi düşük hizmet sunabilir. Düşük kaliteli hizmetten de bütün toplum zarar görür. 5. Etkin olmayan bir eğitim sistemi, gelecekte niteliği düşük insanların olduğu bir toplumun oluşmasının garantisidir. 6. Gelecekte düşük nitelikli insanların olduğu bir toplum kimin sorunudur? Herkesin…. . 7. Bu nedenle, başarılı eğitim sistemi tesadüflere, bireysel inisiyatiflere bırakılamaz. 8. Tesadüflere bırakılabilecek tek şey, başarısızlık ihtimali olmalıdır. Sunuş Planı

Türkiye’nin Uluslararası Görünümü: Uygarlık, Ekonomi, Eğitim Araştırma alanı En yüksek değer veya referans değer Türkiye’nin Uluslararası Görünümü: Uygarlık, Ekonomi, Eğitim Araştırma alanı En yüksek değer veya referans değer Türkiye’nin derecesi/sırası Göreli pozisyon Politik haklar ve sivil özgürlükler Tam özgür Kısmen özgür 193 ülke içinde Ekonomik özgürlük 100 64, 2 183 ülke içinde 113’üncü Yolsuzluk algısı 10 4, 4 178 ülke içinde 56’ncı İnsani gelişme 1 679 169 ülke içinde 83’üncü Küresel rekabet 7 4, 25 139 ülke içinde 61’inci Dünya Rekabet Yıllığı (2010) Institute for Management Development (İsviçre) (100: en çok rekabetçi, 0=Rekabetçi değil Küresel rekabet 100 47 58 ülke içinde 48’inci Dünya Rekabet Yıllığı (2010) Institute for Management Development (100: en çok rekabetçi, 0=Rekabetçi değil Eğitim rekabeti 100 39, 21 58 ülke içinde 54’üncü İş yapma kolaylığı 1 65 183 ülke içinde 65’inci 5, 2 125 ülke içinde 59’uncu Freedom House (2010) Heritage Foundation (2010) (100: en çok özgür, 0: en az özgür) Transparency International (2010) (10: yolsuzluk hiç yok, 1: yolsuzluk en fazla) BM Kalkınma Programı ( 2010) (1: en çok gelişmiş, 0: hiç gelişmemiş) Dünya Ekonomi Forumu (2009/2010) (7: en çok rekabetçi, 1: en az rekabetçi) Dünya Bankası (Haziran 2010) (1: iş yapma en kolay, 181: iş yapma en zor) Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi (IPRI, 2010) (1: en az korunuyor, 10: en çok korunuyor) OECD (2010) (Programme for International Student Assessment) (15 yıl 3 ay-16 yaş 2 ay arası) (OECD 400 -600 arasında değişiyor) Mülkiyet hakkı (Yasal ve politik çevre; fiziki mülkiyet hakları, entelektüel mülkiyet hakları) (Finlandiya 1’nci: 8, 6) Sözel-Matematik-FKB 600 Kore-S: 539, M: 546, FKB: 538 OECD ortalaması: S: 493, M: 496, FKB: 501 Finlndy-S: 536, M: 541, FKB: 554 (İzlanda 1’inci: 72, 19) S. 464, M: 445, FKB: 454 34 OECD üyesi içinde 32’nci (Meksika+Şili) Sunuş Planı

İnovasyon performansı (Maastricht Üniversitesi) Avrupa 2020 İnovasyon Birliği vizyonuna dayalı İnovasyon Birliği Sıralaması aracı İnovasyon performansı (Maastricht Üniversitesi) Avrupa 2020 İnovasyon Birliği vizyonuna dayalı İnovasyon Birliği Sıralaması aracı geliştirilmiştir. 25 göstergeye dayalıdır (girdiler: İnsan kaynakları-Arge sistemleri-Firma faaliyetleri; çıktılar: yenilikler; ekonomik çıktılar). Avrupa Birliğinin inovasyon performansının değerlendirilmesi ve araştırma ve inovasyon sistemlerinin zayıf ve güçlü yanlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İnovasyon liderleri: Denmark, Finland, Germany, Sweden (performance well above that of the EU 27). İnovasyon takipçileri: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, France, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Slovenia and the UK (performance close to that of the EU 27). Ilımlı düzeyde inovasyon yapanlar: Czech Republic, Greece, Hungary, Italy, Malta, Poland, Portugal, Slovakia and Spain is (performance below that of the EU 27). Zayıf düzeyde inovasyon yapanlar: Bulgaria, Latvia, Lithuania and Romania (performance well below that of the EU 27). innovation dimension / indicator ENABLERS 1. Human resources (New doctorate graduates (ISCED 6) per 1000 population aged 25 -34; Percentage population aged 30 -34 having completed tertiary education; Percentage youth aged 20 -24 having attained at least upper secondary level education). 2. Open, excellent and attractive research systems (International scientific co-publications per million population; Scientific publications among the top 10% most cited publications worldwide as % of total scientific publications of the Country; Non-EU doctorate students 3 as a % of all doctorate students). 3. Finance and support (Public R&D expenditures as % of GDP; Venture capital (early stage, expansion and replacement) as % of GDP) 4. Firm activities (Business R&D expenditures as % of GDP; Non-R&D innovation expenditures as % of turnover -ciro-; SMEs innovating in-house as % of SMEs; Innovative SMEs collaborating with others as % of SMEs; Public-private co-publications per million population). 5. Intellectual assets (PCT patents applications per billion GDP (in PPS€); PCT patent applications in societal challenges per billion GDP (in PPS€) (climate change mitigation; health); Community trademarks per billion GDP (in PPS€); Community designs per billion GDP (in PPS€) OUTPUTS 6. Innovators (SMEs introducing product or process innovations as % of SMEs; SMEs introducing marketing or organisational innovations as % of SMEs) 7. Economic effects (Employment in knowledge-intensive activities (manufacturing and services) as % of total employment; Medium and high-tech product exports as % total product exports; Knowledge-intensive services exports as % total service exports; Sales of new to market and new to firm innovations as % of turnover; License and patent revenues from abroad as % of GDP) Sunuş Planı

İnovasyon performansı Maksimum performans=1000) 2006 2007 2008 2009 2010↓ EU 27 505 518 517 İnovasyon performansı Maksimum performans=1000) 2006 2007 2008 2009 2010↓ EU 27 505 518 517 515 516 JP Japan 616 640 646 641 US United States 658 668 682 696 672 TR CH SE DK Turkey Switzerland Sweden Denmark 180 745 758 734 184 779 757 737 191 805 760 682 199 814 759 702 202 831 750 736 DE FI Germany Finland 639 638 657 644 670 673 689 696 696 UK BE AT NL IE LU FR CY IS SI EE NO PT IT CZ ES GR MT HU HR PL SK RO RS MK LT BG LV United Kingdom Belgium Austria Netherlands Ireland Luxembourg France Cyprus Iceland Slovenia Estonia Norway Portugal Italy Czech Republic Spain Greece Malta Hungary Croatia Poland Slovakia Romania Serbia Macedonia Lithuania Bulgaria Latvia 600 578 562 545 553 576 493 411 482 404 388 430 320 380 379 322 276 298 258 273 265 195 219 192 244 159 163 611 592 581 559 570 571 504 428 500 426 391 436 341 397 395 384 322 306 296 251 280 277 219 218 196 259 166 176 589 597 602 574 553 593 512 482 532 450 423 444 380 395 369 397 351 328 307 263 269 273 241 225 212 230 192 199 591 595 605 587 561 593 517 464 540 473 463 454 401 398 376 397 365 340 304 273 285 256 231 218 241 197 195 618 611 591 578 573 565 543 495 487 466 463 436 421 414 395 364 351 327 301 278 269 237 228 227 226 201 INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010 The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation 1 February 2011 İnovasyon liderleri İnovasyon takipçileri İnovasyonda orta halli olanlar İnovasyonda zayıf olanlar Sunuş Planı

Projeye / Araştırmaya / AR-GE’ye dayalı bilgi üretimi & Üretilen bilginin uygulamaya imkan vermesi Projeye / Araştırmaya / AR-GE’ye dayalı bilgi üretimi & Üretilen bilginin uygulamaya imkan vermesi Sunuş Planı

Göçmen çalışan! “değer” verildiğin yere git! • İşçi • Meslek sahibi • Araştırmacı • Göçmen çalışan! “değer” verildiğin yere git! • İşçi • Meslek sahibi • Araştırmacı • Turist Dün de, bugün de, yarın da kaçınılmaz olan trend: Dünyada uluslararası göç ve entegrasyon sorunlarında akla ilk gelen topluluklar: • Yatırımcı • Öğretim elemanı • Öğrenci Yurttaşların beklentilerini karşılayamayan ülkelerde; her düzeydeki nitelikli ve niteliksiz insan, yasal yada yasadışı yollarla başka ülkelere göç ediyor. …………… …………… Göçün yönü Hangi ülkelerden hangi ülkelere? Anlamsız hale gelen tartışma: Beyin göçü Beyin israfı Beyin kazanımı Peki, ben mezun olduğumda, bana verilen değer ne olacak! Ben ne kadar, nitelikli veya değerli olacağım! Sunuş Planı

Mesele, kimin meselesi…… çözüm, kimin görevi…… Bu mesele, topyekun olarak toplumun meselesidir. : geleceğidir Mesele, kimin meselesi…… çözüm, kimin görevi…… Bu mesele, topyekun olarak toplumun meselesidir. : geleceğidir İş dünyasının meselesidir. : niteliksiz işgücü Ailelerin meselesidir. çocuklarına (geleceklerine) iyi : bir donanım (eğitim) kazandıramama Öğrencilerin meselesidir. Devletin meselesidir. : kendilerine iyi bir gelecek sağlayamama dünya devletleri arasında : niteliği düşük bir nüfusa sahip ülke olarak iddialı olamama Sunuş Planı

Geleceğin Türkiye’sine kim yatırım yapıyor……. Kim yapılan yatırımdan yararlanıyor? 1. Bugün için eğitimin finansmanını Geleceğin Türkiye’sine kim yatırım yapıyor……. Kim yapılan yatırımdan yararlanıyor? 1. Bugün için eğitimin finansmanını büyük ölçüde toplum (devlet) sağlıyor. 2. İş dünyası da eğitim yatırımına kayda değer bir katkı vermeden bu yatırımdan çıkan insan gücünü kullanıyor ve bunun da niteliğinin düşüklüğünden şikayet ediyor. 3. Öğrenciler ve aileler, nispeten düşük bedel ödeyerek eğitim yatırımdan yararlanıyor; ancak eğitimin kalitesinin düşük olmasından şikayet ediyor. 4. Öğretim elemanları, öğrencilerin bedava veya çok ucuz eğitim aldıklarını düşündükleri için; aldıkları ücreti kendilerinin kazanılmış hakkı; öğrenciye iyi eğitim vermeyi ise neredeyse lütuf gibi görüyorlar. 5. Aileler, çocuklarına bedava veya ucuz eğitim aldırdıkları için sistemi sorgulamaya haklarının olmadığını düşünüyor. 6. Okul idaresi, bölüm idaresi, hocalar, performansları denetlenip buna göre ödüllendirilip veya yaptırım uygulanmadığı için durumu idare etmeyi, 2 veya 4 yıllık misafirlerini kazasız belasız savuşturmayı öncelikli amaç olarak benimsiyor. 7. Eğitim kalitesi bakımından hesap vermeyen, hocaları çalıştırma bakımından rekabete açık olmayan bir eğitim sistemi etkin olabilir mi, gelişmiş ülkelerin sistemleriyle rekabet edebilir mi? 8. Oysa öğrenciler, ilköğretimden itibaren sürekli şeffaf sınavlara girerek yarış halinde her eğitim aşamasını kazanarak geliyorlar. Ama sistem bir bütün olarak kurumsal yönetim ilkelerine dayalı olarak kurgulanmadığı için; öğrencilerin görece en az çaba harcadıkları, en kolay geçtikleri aşama, önceki aşamalara harcanan emek, zaman ve toplumsal katılımla (ailelerin, öğrencilerin ve sınav yapan kurumların neredeyse fetiş haline getirdikleri merkezi sınavlar) mukayese edildiğinde; üniversite aşaması olmaktadır. 9. Temel sorun: sistemi rasyonelleştirmek. Kaliteli, vasıflı insan gücünden kimler çok yararlanıyorsa, sistemin finansmanına ve iyileştirme maliyetine katkıda bulunmalarını sağlamak gerekiyor. Sunuş Planı

Bu sistemik sorunu kim, nasıl ve hangi araçlarla çözecek? 1. Bu sorunların tamamından Yükseköğretim Bu sistemik sorunu kim, nasıl ve hangi araçlarla çözecek? 1. Bu sorunların tamamından Yükseköğretim Kurulu hem sorumlu hem de yetkilidir. 2. Yükseköğretimin sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili sürekli olarak kanun, yönetmelik ve genelgeler hazırlanıyor. YÖK, bunların etkili şekilde uygulanmasından birinci elden sorumludur. 3. Bugün, yükseköğretimin “vizyonu” iki temel yaklaşımı esas alıyor: (a)Avrupa Birliği (ve Kuzey Amerika) referans alınıyor ve temel yaklaşımlarını Türkiye de takip ediyor. (b)Yurtiçindeki paydaşlar sistemin karar vericilerinden biri haline geliyor. Sunuş Planı

Özet olarak! 1. Nitelikli bir eğitim. 2. Meslek kazandıran bir eğitim. 3. Araştırma ve Özet olarak! 1. Nitelikli bir eğitim. 2. Meslek kazandıran bir eğitim. 3. Araştırma ve projeye dayalı bir eğitim. 4. Mezunlarına farklı bölgelerde ve ülkelerde çalışabilecek vasıfları kazandıran bir eğitim. 5. Ülke ve dünya gerçeklerini gözeten bir eğitim. 6. Dünya yurttaşlığı fikrine yatkın olacak kadar evrensel insani değerleri benimsemiş mezun vermeyi amaçlayan bir eğitim. Öğrencilerin hakkı mıdır! Üniversitenin vizyonu mudur! Sunuş Planı

Bologna Süreci Yükseköğretimin son on yılda en hızlı ve en kapsamlı yapılanması 1998 tarihinde Bologna Süreci Yükseköğretimin son on yılda en hızlı ve en kapsamlı yapılanması 1998 tarihinde 4 ülkenin (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya) bir araya gelerek başlattığı 2010 yılında 47 ülkenin üye olduğu bir yükseköğretim reform süreci Sunuş Planı

Bologna Öncesi • • Bologna Bildirgesi, Avrupa eğitim-öğretim sisteminin yeniden modernleştirilmesi amacıyla Temmuz 1999’da Bologna Öncesi • • Bologna Bildirgesi, Avrupa eğitim-öğretim sisteminin yeniden modernleştirilmesi amacıyla Temmuz 1999’da ilan edildi. Bologna’dan önce başlıca iki hazırlayıcı unsur vardır: İlki, 430 Avrupa üniversite rektörü 1988 yılında, Bologna Üniversitesinin 800’üncü yılı dolayısıyla bir Magna Charta yayınladı. Bu belge hedef olarak “yüksekokul geleneklerindeki köklü değerlere sadık kalınması ve Avrupa üniversiteleri arasında daha güçlü bağların kurulmasının teşvik edilmesi”ni deklare etti. İkincisi, Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya eğitim bakanlarının 1998’de Sorbon Üniversitesinin 800’üncü yılı dolayısıyla imzaladıkları Sorbon Bildirgesi oldu. Bu bildirgede Avrupa yüksek öğretim sisteminin geliştirilmesine ilişkin birkaç temel ilke ortaya konuldu. “Avrupa Yüksek Eğitim Mimarisinin Uyumlulaştırılması Projesi” ilan edildi. Sunuş Planı

1998 Sorbonne Bildirgesi Ortak Bir Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulması; Ortak iki seviyeli eğitim sisteminin yerleştirilmesi 1998 Sorbonne Bildirgesi Ortak Bir Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulması; Ortak iki seviyeli eğitim sisteminin yerleştirilmesi (Lisans & Yük. Lisans); Öğrenci ve eğitmenlerin hareketliliğinin sağlanması 1999 Bologna Bildirgesi 2003 Berlin Bildirgesi 2005 Bergen Bildirgesi 2007 Londra Konferansı 2009 Leuven Bildirgesi O r t a k ç a l ı ş m a r u h u B O L O G N A S Ü R E C İ 2001 Prag Bildirgesi Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir dereceler ; Kredi sistemi (AKTS) Araştırmacıların hareketliliği; Kalite güvencesi Yükseköğrenimde Avrupalılık boyutu Yaşam Boyu eğitim (LLP); Sosyal Boyut; Yükseköğrenim kurumları ve öğrencilerin katılımı; Avrupa Yüksek Öğrenim Alanının Özendirilmesi Kurumsal, Ulusal ve Avrupa seviyelerinde Kalite Güvencesi Doktora eğitiminin 3. Seviye olarak kabul edilmesi Derecelerin ve kredilerin tanınması (Diploma Eki) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Eğitim ve araştırma arasında yakın bağlantı Sosyal Boyut’un güçlendirilmesi Kalite Güvencesi’nin standartları ve rehberleri Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri Ortak Dereceler’in takdimi ve tanınması Yükseköğrenimde esnek öğrenme yolları Avrupa Kalite Güvencesi Kaydı’nın oluşturulması Bologna Sürecinin Global Boyutunu geliştirme stratejileri Sosyal Boyutu izleme amaçlı etkin ulusal planların üretilmesi 2020 yılına kadar mezunların en az %20’sinin hareketliliğinin sağlanması Yükseköğretimden faydalanan grupların artırılmasının sağlanması Yükseköğretime ayrılan kaynakların artırılması ve çeşitlendirilmesi 2010 Youth on the move !!! Gençlik Hamlesi Sunuş Planı

Kalite Güvencesi -İç ve dış kalite süreçleri -Öğrencilerin ve mezunların katılımı - Paydaşlarla işbirliği Kalite Güvencesi -İç ve dış kalite süreçleri -Öğrencilerin ve mezunların katılımı - Paydaşlarla işbirliği (öğrenci, mezun, iş dünyası) Sosyal Boyut - Nüfusa orantılı biçimde yükseköğretim imkanı İstihdam yaratma edilebilirlik Derece Sistemi kesimlerin - Farklı Hareketlilik yükseköğretime -İş olmasıDiplomaların Tanınması (Değişim) erişiminde çağ nüfusuna halinde yeterli -Lisans -Özgüven dayalı - Öğrenci iş yüküne temsili ders orantılı -Yüksek Lisans donanımakredileri. Farklı ülkeler ve farklı sahip- AKTS - Yükseköğretime kültürlerle az erişen -Doktora tanışma mezun -Mezunlara Diploma Eki verilmesi görece - Bilgikesimlerinesnek müfredat ve veya desteklenmesi -Modüler sistemtecrübe değişimi - İş dünyası ile - Engelli veya yakın ilişki dezavantajlı grupların - Mezunlarla desteklenmesi - Ebeveyni az yakın ilişki eğitime sahip veya işsiz olanların desteklenmesi Sunuş Planı

YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (QF/TYYÇ) –PROGRAM İLİŞKİSİ Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri ilgi tutulabileceği YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (QF/TYYÇ) –PROGRAM İLİŞKİSİ Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri ilgi tutulabileceği ve bu sayede gözönünde bulundurularak, herhangi arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve bir farklı ülkelerin yeterliliklerinin uluslararası paydaşlarca tanınanilgili meslek alanındaki yeterliliklerin ve birbiriyle ilişkilendirilebileceği ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir paydaşların görüşleri alınarak belirli bir şemsiye (üst) çerçevelerdir. düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Alana Özgü Yeterlilikler Eğitim Amaçları Program Yeterlilikleri Ders Öğrenme Kazanımları Sunuş Planı

AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (EQF) TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Program AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (EQF) TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Program Kazanımları (Program Yeterlilikleri) Ders Temel Alan Yeterlilikleri Program Kazanımları (Program Yeterlilikleri) Ders Öğrenme Kazanımları Öğrenci İş Yükü AKTS Kredisi Sunuş Planı

Sosyal Boyut Bologna Bildirisi Bologna Süreci: Sosyal Boyut (1999) Değinilmiyor (2001) • İlk defa Sosyal Boyut Bologna Bildirisi Bologna Süreci: Sosyal Boyut (1999) Değinilmiyor (2001) • İlk defa “Sosyal Boyut” kavramı kullanılması (ESIB) • Kamu sorumluluğu • Öğrenci katılımı Berlin Bildirisi (2003) • Sistematik vurgu var • Eşitsizliklerin giderilmesi • Sosyal Bütünleşme Bergen Bildirisi (2005) • Sürecin temel öğelerindendir • Hükümetlerin sorumluluğu Londra Bildirisi (2007) • Eşit fırsata dayalı katılım • Ulusal Strateji ve Politika raporları Prag Bildirisi Leuven Bildirisi (2009) • Eşit fırsata dayalı katılımın sağlanması, tam olarak temsil edilmeyenlere yönelik politika önlemi, Budapeşte-Viyana Bildirisi (2010) • Hareketlilik (Gençlik Hamlesi), iş ortamının iyileştirilmesi, eşit fırsatlar için sosyal boyuta vurgu Sunuş Planı

Bologna Süreci: Neden Sosyal Boyut? Sosyal Boyut kavramı, genel anlamda, “yükseköğretime erişen, yükseköğretime katılan Bologna Süreci: Neden Sosyal Boyut? Sosyal Boyut kavramı, genel anlamda, “yükseköğretime erişen, yükseköğretime katılan ve yükseköğretimi tamamlayan öğrenci gruplarının toplumların çeşitliliğini yansıtması hedefi”ne ulaşma sürecidir. Bu süreç, ülkeler ve toplumlara bağlı olarak farklılaşır. Sunuş Planı

Sosyal Boyut… Yükseköğretimde “Sosyal Boyut” kavramının temel unsurları şu şekilde sıralanmaktadır: • Yükseköğretime erişimde Sosyal Boyut… Yükseköğretimde “Sosyal Boyut” kavramının temel unsurları şu şekilde sıralanmaktadır: • Yükseköğretime erişimde eşit fırsatlara sahip olmak (Kaliteli yükseköğretime eşit erişim) • Toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini güçlendirmek • Avrupa yükseköğretiminin kalitesini ve çekiciliğini artırmak • Öğrenciler için uygun çalışma ve yaşam şartları oluşturmak • Yükseköğretime erişimi artırmak için öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak • Dezavantajlı öğrenci gruplarının hükümet tarafından desteklenmesi • Yükseköğretime erişimde ve yükseköğretim içerisinde esnek öğrenim yolları oluşturmak • Öğrencilerin yükseköğretim yönetimine katılımını sağlamak Sunuş Planı

Sosyal Boyut…. Toplum içerisinde sosyal uyumun güçlendirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, bilgi, beceri ve yetkinliklerin artırılması Sosyal Boyut…. Toplum içerisinde sosyal uyumun güçlendirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, bilgi, beceri ve yetkinliklerin artırılması açısından; • “Öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarından kaynaklanan herhangi bir engelle karşılaşmaksızın eğitimlerini tamamlamaları sağlanmalıdır. • Sosyal boyut, dünya yüksek öğretim piyasasında, Avrupa Yüksek Öğretim Alanını çekici ve rekabetçi yapmanın bir parçasıdır (dış boyut). • Sosyal boyut, esas olarak hareketlilik ile ilişkilidir. Sunuş Planı

Sosyal Boyut: Eşit Erişim • Yükseköğretimin sosyal niteliğinin önemi vurgulanıyor ve kaliteli eğitime erişimde Sosyal Boyut: Eşit Erişim • Yükseköğretimin sosyal niteliğinin önemi vurgulanıyor ve kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor. • Temsil edilmeyen gruplara ait öğrencilerin, imkanlarının teşvik edilmesi ve eğitimlerini tamamlamaları için elverişli koşulların sağlanması yolu ile yükseköğretime erişim genişletilmelidir. • Bu da, öğrenme çevrelerinin iyileştirilmesi, eğitimin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve öğrencilerin her seviyede eğitim imkanlarından faydalanabilmesi için uygun ekonomik koşulların sağlanması ile mümkün olacaktır. • Her katılımcı ülke, yükseköğretime katılımın genişletilmesi ve temsil edilmeyen gruplara ait öğrencilerin yükseköğretime katılımlarının arttırılması için önümüzdeki on yılın sonunda gerçekleşecek ölçülebilir hedefler belirleyecektir. • Yükseköğretimde eşitliğin sağlanması için harcanan çabalar, eğitim sisteminin diğer alanlarında gerçekleştirilecek eylemler ile de desteklenmelidir. Sunuş Planı

Sosyal Boyut: Nihai Hedef Üniversiteler sadece meslek kazandıran kurumlar değildir! • Kişisel ve sosyal Sosyal Boyut: Nihai Hedef Üniversiteler sadece meslek kazandıran kurumlar değildir! • Kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesi • Sosyal sorumluluk sahibi vatandaşlar yetişmesi • Üniversite sonrası yaşama hazırlık Sunuş Planı

Bologna ne kadar başarılı? • Bologna uygulaması, ülkeden ülkeye farklılaşma gösterse de bugüne kadarki Bologna ne kadar başarılı? • Bologna uygulaması, ülkeden ülkeye farklılaşma gösterse de bugüne kadarki performansı oldukça başarılı görülmektedir. Üye ülkelerin yüksek öğretim sistemlerinde dönüşüm süreci başarıyla devam etmektedir. • Farklı ülkelerdeki üniversiteler arasında ortak programlar başta olmak üzere çeşitli işbirliği formları yaygınlaşmaya başlamıştır. • Bologna, ABD, Kanada, Avustralya, Latin Amerika ve Asya gibi Avrupa dışındaki bölgelerin de yoğun ilgisini çekiyor. ABD ve Avustralya Bologna’yı aşama veya aynen kabul etme yönünde yoğun çalışmalar yürütüyor. • AB üniversitelerinin yüzde 80’den fazlası (2003: %50) üç aşamalı sistemi kullanıyor. • AB üniversitelerinin yüzde 70’ten fazlası ECTS’i kullanıyor. Sunuş Planı

Bologna Süreci: Eleştiriler • Aşırı yasal ve kurumsal düzenleme yükü. • Özellikle lisans ve Bologna Süreci: Eleştiriler • Aşırı yasal ve kurumsal düzenleme yükü. • Özellikle lisans ve meslek yüksek okulu öğrencileri için aşırı iş yükü. • Öğretim ve araştırma arasındaki uyum ilişkisinin tehlikeye girmesi, üniversitelerin diploma fabrikalarına dönüşmesi. • Lisans öğrenimi düzeyinde ülkeler arasında hareketlilik artmamaktadır. • Eğitim-öğretim süresi bakımından kayda değer bir etki gözlenmemektedir. • Demokratik olmayan karar alma süreçlerinin artması. • Doktora derecesi bağımsız araştırmanın ilk adımı olmalı, eğitim sürecinin üçüncü adımı değil. • Bologna süreci çeşitliliği (diversity) hızlandırmalı, uyumu (harmonization) değil. • Mezunları istihdam edecek, onlardan yararlanacaklar, bedelini topluma, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödetmek istiyorlar. Sunuş Planı

Yeniden yapılandırmada öğrenci katılım mekanizmaları 1. Öğrenci işyükü hesaplama formu (2 yılda bir) 2. Yeniden yapılandırmada öğrenci katılım mekanizmaları 1. Öğrenci işyükü hesaplama formu (2 yılda bir) 2. Öğrenci işyükü sınama formu (2 yılda bir) 3. Ders bazlı öğretim elemanı değerlendirme formu (her dönem) 4. Kurum ve yönetim ekibini değerlendirme formu (1 veya 2 yılda bir) 5. Öğrencinin bölüm (program), fakülte (YO/MYO), Üniversite kurullarında temsil edilmesi Sunuş Planı

Uygulama çalıştayı: Temel alan Program Ders Sunuş Planı Uygulama çalıştayı: Temel alan Program Ders Sunuş Planı

Türkiye üniversitelerinde, uluslararası sınıflandırmaya göre eğitim programları ÖNLİSANS PROGRAMLARI (aynı içerik veya adlı programlar Türkiye üniversitelerinde, uluslararası sınıflandırmaya göre eğitim programları ÖNLİSANS PROGRAMLARI (aynı içerik veya adlı programlar sadece bir kez sayılmıştır) Kod 14 21 22 31 32 34 38 42 44 46 48 52 54 58 62 64 72 76 81 84 85 86 2010 ÖSYM KILAVUZU Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Sanat Beşeri Bilimler Sosyal ve Davranış Bilimleri Gazetecilik ve Enformasyon İşletme ve Yönetim Bilimleri Hukuk Yaşam Bilimleri Doğa Bilimleri Matematik ve İstatistik Bilgisayar Mühendislik Üretim ve İşleme Mimarlık ve Yapı Tarım, Orman ve Su Ürünleri Veterinerlik Sağlık Sosyal Hizmetler Kişisel Hizmetler Ulaştırma Hizmetleri Çevre Koruma Güvenlik Hizmetleri Toplam Doğrudan kodlu Dolaylı kodlu Doğrudan program çeşidi kodlu program (sayı) yüzdesi 0 0 0 19 5 9, 0 5 3 2, 4 1 1 5 2 4 9 27 3 12, 8 1 0 5 0 1 0 0 3 0 0 5 1 2, 4 47 13 22, 3 23 18 19 6 5 2, 8 27 14 12, 8 1 3 5 19 13 9, 0 3 1 1, 4 11 3 5, 2 5 13 2, 4 3 1 1, 4 6 0 2, 8 211 105 100 Dolaylı kodlu program yüzdesi 0 4, 8 2, 9 1, 0 3, 8 2, 9 0 1, 0 12, 4 17, 1 4, 8 13, 3 2, 9 12, 4 1, 0 0 100 Sunuş Planı

Türkiye’de Temel Alanlar ve Program Çeşitleri LİSANS PROGRAMLARI (aynı içerik veya adlı programlar sadece Türkiye’de Temel Alanlar ve Program Çeşitleri LİSANS PROGRAMLARI (aynı içerik veya adlı programlar sadece bir kez sayılmıştır) 2010 ÖSYM KILAVUZU Kod 14 21 22 31 32 34 38 42 44 46 48 52 54 58 62 64 72 76 81 84 85 86 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Sanat Beşeri Bilimler Sosyal ve Davranış Bilimleri Gazetecilik ve Enformasyon İşletme ve Yönetim Bilimleri Hukuk Yaşam Bilimleri Doğa Bilimleri Matematik ve İstatistik Bilgisayar Mühendislik Üretim ve İşleme Mimarlık ve Yapı Tarım, Orman ve Su Ürünleri Veterinerlik Sağlık Sosyal Hizmetler Kişisel Hizmetler Ulaştırma Hizmetleri Çevre Koruma Güvenlik Hizmetleri Toplam Doğrudan kodlu program çeşidi (sayı) Dolaylı kodlu program çeşidi (sayı) Doğrudan kodlu program yüzdesi 28 82 54 18 6 46 1 2 5 9 6 67 2 5 8 1 8 4 11 3 0 1 367 0 6 16 8 19 16 0 7 8 3 6 2 37 4 12 0 10 2 10 13 2 0 181 7, 6 22, 3 14, 7 4, 9 1, 6 12, 5 3 5 1, 4 2, 5 1, 6 18, 3 5 1, 4 2, 2 3 2, 2 1, 1 3, 0 8 0 3 100 Dolaylı kodlu program yüzdesi 0 3, 3 8, 8 4, 4 15 8, 8 0 3, 9 4, 4 1, 7 3, 3 1, 1 24 2, 2 6, 6 0 5, 5 1, 1 5, 5 7, 2 1, 1 0 100 Sunuş Planı

Önlisans Programları (Adet) Sunuş Planı Önlisans Programları (Adet) Sunuş Planı

Lisans Programları (Adet) Sunuş Planı Lisans Programları (Adet) Sunuş Planı

Programlarda Doğrudan ve Dolaylı İlişkililik Oranları Program çeşidi (sayı) Dolaylı kodlu program yüzdesi MYO-ÖNLİSANS Programlarda Doğrudan ve Dolaylı İlişkililik Oranları Program çeşidi (sayı) Dolaylı kodlu program yüzdesi MYO-ÖNLİSANS PROGRAM ÇEŞİDİ 211 49, 8 LİSANS PROGRAM ÇEŞİDİ 367 49, 3 Sunuş Planı

Temel Alan Yeterlilikleri: Hukuk Temel Alanı Örneği Sunuş Planı Temel Alan Yeterlilikleri: Hukuk Temel Alanı Örneği Sunuş Planı

Adı : HUKUK Kodu : 38 Temel Alan (iki haneli) kodları için kaynak : Adı : HUKUK Kodu : 38 Temel Alan (iki haneli) kodları için kaynak : ISCED 97 (UNESCO) Alt Alan (üç haneli) kodları için kaynak : FOET 99 (EUROSTAT-CEDEFOP) Temel Alan 1. BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 1. 1. ISCED 97 (FOET 99) Eğitim - Öğretim Alt Alanları 38 380 HUKUK Hukuk 1. 2. Temel Alanda Yer Alan Türkiye’deki Eğitim-Öğretim Programları 1. 2. 1. Meslek Yüksekokulu ve Önlisans Programları Doğrudan İlişkili Alan (1. KOD) Dolaylı İlişkili Alan (2. KOD) 38 Adalet Meslek Yüksekokulu Program Adı 1. 2. 2. Fakülte ve Yüksekokul Lisans Programları Doğrudan İlişkili Alan (1. KOD) Dolaylı İlişkili Alan (2. KOD) 38 Program adı Hukuk Fakültesi Sunuş Planı

1. 3. Temel Alan Tanıtımı Hukuk, yaptırıma bağlanmış toplumsal düzen kuralları bütünü olarak tanımlanabilir. 1. 3. Temel Alan Tanıtımı Hukuk, yaptırıma bağlanmış toplumsal düzen kuralları bütünü olarak tanımlanabilir. Hukuk temel alanının amacı da, bu çerçevede, hukuk öğrencilerinin belirli bir dönemde ve toplumda geçerli olan hukuk kurallarını hukukun evrensel ilkeleri ve uygulamalarını da dikkate alarak tanımaları, farklı hukuk sistemi ve kurallar arasında ilişkiler kurarak bu ilişkileri yargı kararları ve hukuk uygulamaları bağlamında tahlil etmeleri ve buradan hareketle uygulamada karşılan hukuki sorunlara çözüm getirebilmeleridir. Bu doğrultuda, gereken mesleki donanım, bilgi birikimi ve yeterlilik düzeyine ulaşan hukuk öğrencisinin hukuk kuralı yaratmak ve mevcut hukuk kurallarını yorumlayarak uygulamaya yansıtmak suretiyle toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi ve ihtilafların çözülmesi işlevlerini yerine getirmesi beklenmektedir. 1. 4. Çalışma Grubu Temel Alan Çalışma Grubu Başkan ve Üyeleri: Ünvanı Adı, Soyadı Kurumu Prof. Dr. Mustafa Akkaya Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Bingöl Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Karakoç Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr Halil Akkanat İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Lerzan Özkale İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Sunuş Planı

2. 1. 1. Hukuk Temel Alanı ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal 2. 1. 1. Hukuk Temel Alanı ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1. Hukukun temel 1. Karar, Temel hukuk 1. Hukuk alanına 1. Hukukun temel kavram 1. Demokrasi, laiklik, kavramlarını ve metinlerini asgarî düzeyde ilişkin temel kavram ve sorunlarına ve sorunlarıyla ilgili sahip sosyal devlet ve başlıca hukuk inceler, yorumlar, düzeydeki bir ilişkin bilgi ve olduğu temel bilgi ve hukukun üstünlüğü disiplinlerinin değerlendirir. çalışmayı bağımsız becerileri eleştirel bir beceriler düzeyinde gibi anayasal temel özelliklerini 2. Hukukun temel olarak yürütür. yaklaşımla düşüncelerini yazılı ve değerde temel sıralar. kavramlarına ve hukuk 2. Sorumluluğu altında değerlendirir. sözlü olarak aktarır. ilkelerin önemi ve 2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel çalışanların bir proje 2. Öğrenimini hukuk 2. Hukuk alanına ilişkin vazgeçilmezliğinin metodolojisine bilgilerden hareketle yalın çerçevesinde lisans eğitim düzeyine temel konularda bilincine vararak bu ilişkin temel hukuk sorunlarını çözer. gelişimlerine yönelik ya da adalet yardımcı düşüncelerini uzman olan ilkeleri benimser. bilgilere sahiptir. 3. Hukukun temel hizmetlerine ve olmayan kişilerle 2. Hukuk mesleğinin 5 etkinlikleri yürütür. kavramlarına, hukuk yönlendirir. paylaşır. gerektirdiği ÖNLİSAN 3. Hukuk uygulamasında metodolojisine ve temel 3. Yaşam boyu 3. Bir yabancı dili en az dürüstlük, adalet ve S karşılan temel hukuk sorunlarına ilişkin öğrenme bilinci Avrupa Dil Portföyü A 2 etik anlayışı _____ sorunların olarak edindiği bilgiyi kazanır. Genel Düzeyinde bilincine sahiptir. EQF-LLL: bilgisine sahiptir. hukuk ve diğer yakın sosyal kullanarak hukuk 5. Düzey bilimler alanlarında kullanır. alanındaki temel bilgileri _____ 4. Adli hizmetler alanında izleyebilme ve QF-EHEA: ihtiyaçları karşılayıcı temel meslektaşları iletişim Kısa bilgileri kullanmalarını kurar. Düzey sağlayacak becerileri 4. Hukuk alanının kazanır. gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Sunuş Planı

2. 1. 2. Hukuk Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ DÜZEYİ 6 LİSANS 2. 1. 2. Hukuk Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ DÜZEYİ 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ -Kuramsal -Olgusal 1. Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar. 2. Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir. 3. Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır. 4. Hukuk uygulamasında karşılan sorunları sıralar. BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı 1. Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir. 2. Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılan sorunları çözer. 3. Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur. YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği 1. Hukuk kuram ve 1. Hukuk uygulamasındaki uygulamasında gelişmeleri izleyerek karşılan ve değerlendirir. öngörülemeyen 2. Hukuk alanında karmaşık edindiği bilgi ve sorunları becerileri eleştirel bir çözmek için bireysel ve ekip yaklaşımla değerlendirir. üyesi olarak sorumluluk alır. 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin 2. Sorumluluğu olumlu bir tutum altında geliştirir. çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1. Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B 1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları iletişim kurar. 4. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1. Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa’nın Başlangıcı’nda belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur. 2. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir. 3. Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir. 4. Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir. Sunuş Planı

2. 1. 3. Hukuk Temel Alanı YÜKSEK LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ DÜZEYİ 7 2. 1. 3. Hukuk Temel Alanı YÜKSEK LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ DÜZEYİ 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey _____ QF-EHEA: 2. Düzey BİLGİ -Kuramsal -Olgusal 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. 2. Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar. BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır. 2. Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur. 3. Hukuk kuram ve uygulamasında karşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler. YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzmanlık alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği disiplinlerinde gerektiren bir çalışmayı uzmanlık düzeyindeki edindiği bağımsız olarak yürütür. bilgiler ile hukuk kuram ve uzmanlık 2. Kamu hukuku ve özel uygulamasına ilişkin güncel düzeyindeki bilgi gelişmeleri alanındaki ve hukuk alanlarında ve alt ve becerileri disiplinlerinde alan dışındaki gruplara yazılı eleştirel bir karşılan ve ve sözlü olarak sistemli yaklaşımla öngörülemeyen ve biçimde aktarır. değerlendirir ve 2. Hukuk kavram ve kurumları, uzmanlık gerektiren öğrenmesini karmaşık sorunların yerleşik hukuk uygulaması yönlendirir. çözümü için yeni ve hukuk kurallarını eleştirel stratejik yaklaşımlar bir gözle sorgulayarak geliştirir ve sorumluluk gerektiğinde bunları geliştirir alarak çözüm üretir, bu ve değiştirmek üzere amaca yönelik girişimde bulunur. çalışmalara liderlik 3. Bir yabancı dili en az yapar. Avrupa Dil Portföyü B 2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları iletişim kurar. 4. Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Alana Özgü Yetkinlik 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir. 2. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir. Sunuş Planı

2. 1. 4. Hukuk Temel Alanı DOKTORA Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ DÜZEYİ 8 DOKTOR 2. 1. 4. Hukuk Temel Alanı DOKTORA Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ DÜZEYİ 8 DOKTOR A _____ EQF-LLL: 8. Düzey _____ QF-EHEA: 3. Düzey BİLGİ -Kuramsal -Olgusal 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bu kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin yenilik içeren özgün tanım ve nitelemelere ulaşır. 2. Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerine ait kuram ve uygulamayı, edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır. 2. Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ya da yöntemle değerlendirir ya da yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştırır, teşhis eder. 3. Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk politikasına ilişkin çözüm önerileri geliştirir. YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde hukuk alanlarında ve alt mevcut bir kavram ya da disiplinlerinde uzman disiplinlerinde, kurumu yeni bir düşünce, olan kişiler ile bu yaratıcı ve eleştirel yaklaşım ya da yöntemle alanlara ilişkin konuların düşünme, sorun değerlendirir ya da yeni bir tartışılmasında özgün çözme ve karar verme görüşlerini savunur ve kavram ya da kurumu özgün gibi üst düzey bir bakış açısıyla araştıran alanındaki yetkinliğini zihinsel süreçleri özgün bir çalışmayı bağımsız gösteren etkili bir iletişim kullanarak yeni olarak gerçekleştirerek hukuk kurar. düşünce ve yöntemler 2. Bir yabancı dili en az kuram ve uygulamasına geliştirir. katkıda bulunur. Avrupa Dil Portföyü C 1 2. En az bir bilimsel makaleyi Genel Düzeyinde hukuk alanına özgü ulusal kullanarak hukuk veya uluslararası hakemli alanındaki bilgileri ve/veya saygın dergilerde izleyebilme ve yayınlayarak ve/veya özgün meslektaşları iletişim bir yapıt üreterek hukuk kurar ve tartışır. kuram ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunur. Alana Özgü Yetkinlik 1. Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 2. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını yaygınlaştırma ve topluma egemen kılma yolunda faaliyette bulunur. 3. Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur. Sunuş Planı

Eğitim, Meslek ve Faaliyet ilişkisi: Uluslararası Referans ISCED-FOET ISCO ISIC (NACE) Bologna Süreci Sunuş Eğitim, Meslek ve Faaliyet ilişkisi: Uluslararası Referans ISCED-FOET ISCO ISIC (NACE) Bologna Süreci Sunuş Planı

Eğitim, Meslek ve Faaliyet ilişkisi: Uluslararası Referans İşlevi ISCED-FOET Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması International Eğitim, Meslek ve Faaliyet ilişkisi: Uluslararası Referans İşlevi ISCED-FOET Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması International Standard Classification of Education ISCO Uluslararası standart Meslek Sınıflaması The International Standard Classification of Occupations ISIC Uluslararası Standart Ekonomik Faaliyet Sınıflaması International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Bologna Süreci Avrupa Yüksek Öğretim Alanı & Avrupa Araştırma Alanı Kuruluş *Rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı bir Avrupa ekonomisi *Alana özgü yeterlilikler *Öğrenim kazanımları Bologna’nın kapsamı: ISCED, ISCO, ISIC Sunuş Planı

Program Yeterlilikleri ve Müfredat Geliştirme: İktisat Bölümü Örneği Sunuş Planı Program Yeterlilikleri ve Müfredat Geliştirme: İktisat Bölümü Örneği Sunuş Planı

YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (QF/TYYÇ) –PROGRAM İLİŞKİSİ Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri ilgi tutulabileceği YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (QF/TYYÇ) –PROGRAM İLİŞKİSİ Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri ilgi tutulabileceği ve bu sayede gözönünde bulundurularak, herhangi arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve bir farklı ülkelerin yeterliliklerinin uluslararası paydaşlarca tanınanilgili meslek alanındaki yeterliliklerin ve birbiriyle ilişkilendirilebileceği ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir paydaşların görüşleri alınarak belirli bir şemsiye (üst) çerçevelerdir. düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Alana Özgü Yeterlilikler Eğitim Amaçları Program Yeterlilikleri Ders Öğrenme Kazanımları Sunuş Planı

Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi Önce programın eğitim amaçları ve hedefleri oluşturulur. 2. Bunun için toplumsal Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi Önce programın eğitim amaçları ve hedefleri oluşturulur. 2. Bunun için toplumsal ihtiyaçların belirlenmesi, paydaşlar, kaynak sorunu önemlidir. 3. Program yeterlilikleri açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir. 4. Program yeterlilikleri, temel alan yeterliklerine dayalı olarak belirlenir. 5. Program yeterlilikleri bilgi, beceri ve yetkinlik başlıkları altında oluşturulur. 6. Programa ilişkin içerik ve yapı oluşturulur (müfredat geliştirme). 7. Program yeterliliklerini karşılayacağı varsayılan dersler belirlenir. 8. Derslerin öğrenme kazanımları oluşturulur. 9. Öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirme yöntemleri kararlaştırılır. 10. Dersin iş yükü ve AKTS kredisi belirlenir. 11. Program Kalite Güvenceleri : Gözlem, değerlendirme ve güncelleme prosedürlerini kurma ve geliştirme. Sunuş Planı

Bilgi, beceri ve yetkinlik: Ulusal ve uluslararası algı Lisans düzeyi için karşılaştırma Ulusal (TYYÇ) Bilgi, beceri ve yetkinlik: Ulusal ve uluslararası algı Lisans düzeyi için karşılaştırma Ulusal (TYYÇ) Uluslararası (AYÇ) BİLGİ Kuramsal, Uygulamalı Sorgulayıcı bir bakışaçısıyla, bir çalışma veya öğrenim alanındaki teorilere ve prensiplere ilişkin ileri düzeydeki bilgi. Uluslararası (AYÇ), BECERİ Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. Ulusal (TYYÇ) Kavramsal/Bilişsel Uygulamalı Uzmanlaşmış bir çalışma veya öğrenim alanında karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli ustalık ve yenilikçilik taşıyan ileri düzeyde beceriler. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. Uluslararası (AYÇ), Sorumluluk alma, YETKİNLİK bağımsız çalışma Ulusal (TYYÇ) Karmaşık teknik veya mesleki etkinlikleri veya projeleri yönetme, (BÇSA) - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme, (ÖY) - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. (İSY) - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B 1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. (AÖY) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. Öngörülemeyen çalışma veya öğrenim bağlamlarında karar vermede sorumluluk alma, Bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alma Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği (BÇSA), Öğrenim Yetkinliği (ÖY) İletişim ve Sosyal Yetkinlik (İSY), Alana Özgü Yetkinlik (AÖY) Sunuş Planı

Olabilirlik çalışması ve SWOT analizi Program yeterlilikleri yazılırken, hangi yeterliliklerin sağlanacağı, gruplandırılmış istihdam alanlarının Olabilirlik çalışması ve SWOT analizi Program yeterlilikleri yazılırken, hangi yeterliliklerin sağlanacağı, gruplandırılmış istihdam alanlarının ihtiyaç duydukları yeterliliklerin belirlenmesi, program mezunlarının kaç alanda farklı uzmanlaşmaya gideceği, meslek öğreniminin eğitim yoluyla veya işte yaparak öğrenme bakımından genel durumunun değerlendirilmesi, programın rekabet edebilme durumu, programın özgünlük durumu, programı yürütecek öğretim kadrosu ve idari personelin yeterlilik durumu, eğitimin yapıldığı fiziki ortamın yeterliliği, öğrencinin yeterlilik durumu, kurum yönetiminin reform sürecine yönelik irade ve kararlılığı ile teknik donanım bakımından yeterlilik durumları bakımından ayrıntılı bir analiz yapılması gerekir. Özellikle, kurum yönetim kadrosunun irade ifadesinde bir zafiyet veya reforma karşı duruş sözkonusu olacaksa, öncelikle bu sorunun giderilmesi gerekir. Aksi halde, yapılacak çalışmaların boşa gitmesinin yanısıra, reform kavramının içinin boşalması ve reformdan beklenen yarara yönelik ümidin kaybolması sözkonusu olacaktır. Program yeterlilikleri oluşturulurken, aşağıdaki konuların tartışılması ve sorulara yanıt bulunması önemlidir. 1. Eğitim programı hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlıyor? 2. Mezunların çalışması muhtemel meslekler ve alanlar hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri gerektiriyor? 3. Program mezunlarının mevcut kamu, özel ve kar amaçsız sektörde çalışmaları durumunda; hangi genel yeterliliklere ve alt sektörlerin gerektirdiği spesifik yeterliliklere sahip olmaları gerekir? 4. Program, genel program yeterliliklerinin yanı sıra kaç adet spesifik alan için alt uzmanlaşma sağlamalı (istihdam alanlarına göre uzmanlık)? 5. Uluslararası ve ulusal düzeylerde eğitimle öğrenme (learning by training) veya işte yaparak öğrenme (learning by doing) düzeyi nedir, iktisat programında durum nedir (Eğitim, bir mesleğe yönelik yeterlilikler vermekle birlikte, her iş için gerekli ayrıntıda yeterlilik kazandırması beklenmez. Dolayısıyla, mesleki eğitim dahi ancak meslek bağlamında düşünülebilecek genellikte ayrıntıya inebilir)? 6. Program, uluslararası ve ulusal düzeyde ne kadar rekabetçidir? 7. Programın bir özgünlüğü var mıdır? 8. Program ‘talebi olan’ bir özgünlüğe sahip olabilir mi? 9. Kurumsal imkânlar (fiziki imkânlar, iletişim teknolojileri) yeterli düzeyde midir, alınacak önlemlerin zaman ve maliyet boyutu nedir? 10. Öğretim üyesi nicel ve nitel olarak yeterli düzeyde midir, alınacak önlemlerin zaman ve maliyet boyutu nedir? 11. Üniversite, Dekanlık/YO ve program yönetiminin vizyon-misyon algıları ve yaklaşımları ne durumdadır, yönetim ekibi bu süreci yönetecek irade, kararlılık ve donanıma sahip midir? 12. ……. . Sunuş Planı

Öğrenme kazanımlarına dayalı program geliştirme süreci: İktisat lisans programı örneği Programın amacı Dikkat: Programın Öğrenme kazanımlarına dayalı program geliştirme süreci: İktisat lisans programı örneği Programın amacı Dikkat: Programın amacı yeterliliklere oranla daha soyut ve genel olup, mezun profilinin sahip olacağı yeterlilikleri gösterir. İktisat bilimi ile ilgili temel kavramsal çerçeveyi kavramış, iktisadi sorunları kavramsallaştırıp uygulama-analiz-değerlendirme-raporlama yapan; matematiksel bilgiyi mesleki alanda uygulama becerisi yüksek; muhasebe, finans ve istatistik/ekonometri hazır yazılımlarını ve bilgi teknolojilerini etkin kullanan; yabancı bir dilde yazılı ve sözlü olarak kendini etkin olarak ifade eden; iletişim ve sosyal becerileri yüksek; bağımsız çalışma ve sorumluluk alma davranışı gelişmiş; global ve sorgulayıcı bakışaçısına sahip; yaşamboyu öğrenme felsefesini benimsemiş mezunlar vermektir. Sunuş Planı

Programın Hedefleri: İstihdam edilebilirliği geliştirme İktisat lisans programı öğrencileri temel mesleki derslerine ilaveten, ağırlıklı Programın Hedefleri: İstihdam edilebilirliği geliştirme İktisat lisans programı öğrencileri temel mesleki derslerine ilaveten, ağırlıklı olarak son iki dönemde üç farklı alanın birini tercih ederek kısmi bir uzmanlaşmaya gideceklerdir. Gruplandırmadaki temel yaklaşım, istihdam edilebilirliği artırma ölçütünü esas almaktadır. Alt uzmanlaşma alanlarının her birindeki dersler, genellikle diğer program veya bölümlerin zorunlu dersleri olacaktır. Öğrenci, seçeceği ders grubuna karar verdikten sonra, gruplar arasında farklı dersleri seçmek yerine, aynı gruptaki bütün dersleri seçecektir. Ne var ki, danışman ve bölüm yönetiminin görüşü doğrultusunda, kısmi bir inisiyatif kullanımı sözkonusu olabilecektir. Uzmanlık gerektiren dersler, gerektiğinde farklı fakülte veya üniversitelerden de alınabilecek şekilde tasarlanmaktadır. İktisat programı mezunları aşağıdaki alanların en azından birinde kamu kesimi, özel sektör veya kar-amaçsız sektörde istihdam edilebilir yeterliliklere sahip olacaktır. İktisat programı mezunları ağırlıklı olarak Sayıştay, Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK, İMKB, Rekabet Kurumu gibi seçkin kurumlar ve kurullar ile çeşitli bankaların ve Bakanlıkların teftiş ve uzmanlık heyetleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, medya ve özel sektörde firmaların çeşitli bölümlerinde istihdam edilmektedir. Kamu ve özel kesim firmalarının iş alanları incelenerek, gerekli yeterlilikleri sağlayan dersler tespit edilmiştir. Kamu/özel kesim istihdam alanları doğrultusunda, iktisat mezunları için beş farklı mezun profili tasarlanmıştır: 1. Araştırmacı (sayısal): Matematik, istatistik ve ekonometri ağırlıklı seçimlik ders grubu. 2. Araştırmacı (sosyal): Sosyoloji, tarih, yönetim bilimi, uluslararası ilişkiler, iletişim, insan kaynakları ağırlıklı seçimlik ders grubu. 3. Uzman-müfettiş: Muhasebe ve ekonomi hukuku/mevzuatı seçimlik ders grubu. 4. Kamu yöneticisi: Kamu Yönetimi, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Genel Muhasebe ağırlıklı seçimlik ders grubu. 5. Serbest profil: İsteğe bağlı seçimlik ders grubu. Diğer dört profil altında sınıflandırılmayan profildir. Sunuş Planı

Program yeterlilikleri yazılırken dikkat edilecekler! Program yeterliliklerinin, programın amacı ve hedefleriyle uyumlu olması gerekir. Program yeterlilikleri yazılırken dikkat edilecekler! Program yeterliliklerinin, programın amacı ve hedefleriyle uyumlu olması gerekir. Programın amacı yeterliliklere oranla daha soyut ve geneldir. Program yeterlilikleri, sözkonusu amaç ve hedeflere ulaşılması için gerekli somut göstergeleri ifade eder. Yeterliliklerin/ kazanımların taşıması gereken özellikler Ölçülebilir olma: Öğrencilerin ifade edilen kazanımları icra edebildiği veya sahip olduğu gözlemlenebilir veya tanımlanabilir olmalıdır. Öğrenmenin düzeyi veya sağlanan gelişmelerle ilgili veri, toplanabilir olmalıdır. Tutarlı/anlamlı olma: Yeterlilik/kazanım, programın içsel veya dışsal bileşenleri bağlamında bir anlam ifade etmeli ve programın diğer yeterlilikleriyle tutarlılık içinde olmalıdır. Yönetilebilir/ kontrol edilebilir olma: Yeterlilik, periyodik değerlendirmeye tabi tutulabilmeli, değerlendirme, kontrol edilme ve düzeltmelere imkan vermelidir. Ulaşılabilir olma: Yeterliliğin, ortalama öğrencinin çalışması ve müfredatın olağan işleyişiyle elde edilebilmesi gerekir. Ütopik, erişilemeyecek yeterliliklerin/kazanımların yazılması, daha sonra iç ve dış değerlendirme süreçlerinde kurum aleyhine bulguların raporlanmasıyla sonuçlanabilir. Yeterlilik/kazanım yazma üslubu: Yeterlilik/kazanım yazılırken aktif fiiller kullanılmalıdır (gösterimini yapar, ifade eder, kanıtlar, yerine getirir, tanımlar, uygular, düzenler, birleştirir, ikna eder, ihdas eder, planlar, karşılaştırır, özetler gibi). Bilgi, beceri, yetkinlik düzeyinde tanımlama: Yeterlilik/kazanım yazılırken, her bir kazanımın bilgi, beceri ve yetkinlikle ilişkisine göre gerektiğinde sınıflandırılabilmesi gerekir. Dolayısıyla, her bir alt-yeterlilik grubu için uygun olan fiiller kullanılmalıdır. Program yeterliliklerinin programın amacıyla ilişkisi Yeterlilikler ve öğrenme kazanımları oluşturulduktan sonra, aşağıdaki kontrol listesinin referans alınması gerekir: 1. Yeterlilik, programın ana amacını ve hedeflerini destekliyor mu? 2. Yeterlilik, programın öğrenciden bilmesini (bilişsel) ve düşünmesini (duyuşsal, tutumsal) amaçladığı şeyi tarif ediyor mu? 3. Yeterlilik, önemli mi, uğraşmaya değer mi? 4. Yeterlilik, ayrıntılı ve spesifik mi? 5. Yeterlilik, ölçülebilir mi, teşhis ve tespit edilebilir mi? 6. Öğrencilerin istenen kazanımı öğrenebilmeleri / elde edebilmeleri için bir etkinlik ortaya koymak mümkün mü? 7. Yeterlilik, programın geliştirilmesi için karar vermede girdi olarak kullanılabilir mi? Sunuş Planı

İktisat Bölümü (Program) Yeterlilikleri İktisat bölümü için program yeterlilikleri yazılırken, Türkiye'de mezunların istihdam alanları İktisat Bölümü (Program) Yeterlilikleri İktisat bölümü için program yeterlilikleri yazılırken, Türkiye'de mezunların istihdam alanları itibariyle sahip olmaları gereken yeterliliklerin yanısıra, yurtiçindeki ve yurtdışındaki örnekler de dikkate alınmıştır. Fazla sayıda program yeterliliği yazmanın, bu kazanımların elde edildiğini göstermeyi de gerektirdiği daha baştan kabul edilmiştir. Bu nedenle, mümkün olduğunca az sayıda yeterlilik yazılması ve ders kazanımları düzeyindeki ayrıntıların yeterlilik olarak yazılmaması yönünde ilke kararı alınmıştır. Yeterlilik 1. İktisat bilimiyle ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir. Yeterlilik 2. Küresel, bölgesel ve yerel ekonomik gelişmeleri izleyerek bütüncül bir bakışaçısıyla ortaya koyar, analitik ve sistematik olarak açıklar; dünyadaki siyasal ve sosyal gelişmeleri kavrayıp, değerlendir. Yeterlilik 3. İktisadi olayları ve sorunları matematik ve istatistik araçlarla ifade edebilir, bilgisayar paket programlarıyla analiz edip değerlendirir. Yeterlilik 4. İktisadi bir sorunun proje döngüsünü kendi başına tamamlayabilir, bulguları yorumlayarak çözüm geliştirir. Yeterlilik 5. Ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır, ekip içinde çalışmanın gerekliliklerinin farkındadır. Diğer sosyal bilim alanlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütür. Yeterlilik 6. İktisatla ilgili olarak Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaları takip edip açıklar ve farklı verilerle uygulamasını tekrarlar; bildiri, makale ve proje raporu gibi çalışmaları hazırlar. Yeterlilik 7. Sorgulayıcı bakışaçısına sahip, başkalarının düşünce ve eylemlerini anlamaya çalışacak kadar açık fikirli, başkalarıyla kolay iletişim kurabilecek kadar sosyalleşmiş, toplumsal değerlere karşı saygılı ve topluluk önünde sunum yapabilecek yetkinliktedir. Bulguları ve düşüncelerini etik bir tarzda sunar ve yorumlar. Yeterlilik 8. Kamu sektöründe, özel sektörde ve kar-amaçsız sektörde başkasına ait bir işyerinde veya kendi başına çalışmanın gerektirdiği ekonomi mevzuatı, muhasebe ve Türkiye’nin toplumsal/yönetsel yapısını açıklar. Sunuş Planı

Program yeterlilikleri ve Yeterlilikler (bilgi, beceri, yetkinlik) matrisi 1: Düşük düzeyde katkı ----- 4: Program yeterlilikleri ve Yeterlilikler (bilgi, beceri, yetkinlik) matrisi 1: Düşük düzeyde katkı ----- 4: Güçlü düzeyde katkı Bilgi ve Kavrama Kavrananları Uygulama Öğrenme Becerisi Bağımsız Çalışabilme, Sorumluluk Alabilme ve Karar Verme İletişim ve Sosyal Beceriler Yeterlilik 1. İktisat bilimiyle ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir. 4 4 Yeterlilik 2. Küresel, bölgesel ve yerel ekonomik gelişmeleri izleyerek bütüncül bir bakışaçısıyla ortaya koyar, analitik ve sistematik olarak açıklar; dünyadaki siyasal ve sosyal gelişmeleri kavrayıp, değerlendir. 2 3 4 4 Yeterlilik 3. İktisadi olayları ve sorunları matematik ve istatistik araçlarla ifade edebilir, bilgisayar paket programlarıyla analiz edip değerlendirir. 3 4 Yeterlilik 4. İktisadi bir sorunun proje döngüsünü kendi başına tamamlayabilir, bulguları yorumlayarak çözüm geliştirir. 3 4 2 Yeterlilik 5. Ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır, ekip içinde çalışmanın gerekliliklerinin farkındadır. Diğer sosyal bilim alanlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütür. 3 4 4 3 3 4 4 4 2 Yeterlilik 6. İktisatla ilgili olarak Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaları takip edip açıklar ve farklı verilerle uygulamasını tekrarlar; bildiri, makale ve proje raporu gibi çalışmaları hazırlar. 3 Yeterlilik 7. Sorgulayıcı bakışaçısına sahip, başkalarının düşünce ve eylemlerini anlamaya çalışacak kadar açık fikirli, başkalarıyla kolay iletişim kurabilecek kadar sosyalleşmiş, toplumsal değerlere karşı saygılı ve topluluk önünde sunum yapabilecek yetkinliktedir. Bulguları ve düşüncelerini etik bir tarzda sunar ve yorumlar. Yeterlilik 8. Kamu sektöründe, özel sektörde ve kar-amaçsız sektörde başkasına ait bir işyerinde veya kendi başına çalışmanın gerektirdiği ekonomi mevzuatı, muhasebe ve Türkiye’nin toplumsal/yönetsel yapısını açıklar. 4 2 Sunuş Planı

Ders Kazanımlarının Hazırlanması: Türkiye ve Dünya Ekonomisi dersi örneği Dersin amacı (i)Türkiye ekonomisinin gelişimini, Ders Kazanımlarının Hazırlanması: Türkiye ve Dünya Ekonomisi dersi örneği Dersin amacı (i)Türkiye ekonomisinin gelişimini, dünya ekonomisindeki gelişme trendini dikkate alarak göreli olarak kavramak; (ii)matematik, istatistik ve ekonometri gibi derslerden edinilen becerileri Türkiye ve dünya ekonomisindeki reel, finansal ve parasal gelişmeleri analiz edip değerlendirmede kullanmak; (iii)farklı senaryolara dayalı olarak para, maliye ve finans politikaları geliştirmek. Türkiye ve Dünya Ekonomisi ders planı 16 hafta Türkiye ve Dünya Ekonomisi ders öğrenme kazanımlarının yazılım öyküsü Ders kazanımları yazılırken, geri besleme mekanizması mutlaka işletilmelidir. İktisat program yeterliliklerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlik niteliğindeki yeterliliklerin dersler itibariyle sağlandığından emin olunmalıdır. Örneğin, burada ele alınan ders, müfredatta iki ayrı ders olarak bulunmaktadır. Ne var ki, Bölüm kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, iki dersin tek ders olarak tasarlanmasının program yeterliliklerine ulaşmada daha fazla katkı sağlayacağı ve ders sayısının azaltılmasında işlevsel olacağı değerlendirmesi yapılmıştır. Her bir derse ait kazanım sayısı farklılaşabilmekle beraber, literatürde 5 ila 8 kazanımın uygun olacağı kabul edilmektedir. Sunuş Planı

Yeni Ders: Türkiye ve Dünya Ekonomisi Kaldırılan Dersler: 1. Türkiye Ekonomisi I 2. Türkiye Yeni Ders: Türkiye ve Dünya Ekonomisi Kaldırılan Dersler: 1. Türkiye Ekonomisi I 2. Türkiye Ekonomisi II 3. Dünya Ekonomisi 4. AB Ekonomisi 5. Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar 6. Genel İktisat Politikası 7. Ekonomik Göstergeler Sunuş Planı

Türkiye ve Dünya Ekonomisi ders öğrenme kazanımları (DÖK) DÖK 1 Osmanlı Döneminden miras kalan Türkiye ve Dünya Ekonomisi ders öğrenme kazanımları (DÖK) DÖK 1 Osmanlı Döneminden miras kalan insan kaynakları, doğal kaynaklar, sektörel yapı ve kapasitenin düzeyini ve niteliğini sorgulayıcı bir bakışaçısıyla değerlendirir. Kuruluş (1923 -32), devletçi-korumacı sanayileşme (1933 -1945), Batı Blokuna birinci eklemlenme (1946 -1962) ve planlı (1963 -1979) dönemlerde uygulanan ekonomi politikalarını kavrar, dönemin DÖK 2 ekonomi performansını sektörler ve kesimler itibariyle istatistik analiz tekniklerini de kullanarak analiz eder, günün dünya koşulları çerçevesinde sorgulayıcı bir bakışaçısıyla değerlendirir. 1980 -1990 döneminde, uluslararası ekonomi ve finans piyasalarının entegrasyonu, deregülasyon süreci ve devletin fonksiyonlarına yönelik yeni tartışmaları / yaklaşımları anahatlarıyla kavrar, DÖK 3 Türkiye'nin bu küreselleşme sürecindeki göreli konumunu, dış ticaret, finansal hareketler ve kesim ve sektörler itibariyle dünyadaki göreli konumunu istatistiki teknikleri de kullanarak değerlendirir. Uluslararası düzeydeki ekonomik, finansal ve fiskal yapı ve işleyişlere yönelik regülasyon DÖK 4 otoritelerinin küresel bağlamdaki fonksiyonlarını kavrar, etkilerini istatistiki teknikleri de kullanarak analiz eder; Türkiye bakımından içerimlerini değerlendirir. DÖK 5 Türkiye -AB ilişkilerini, entegrasyon yaklaşımları çerçevesinde analiz eder, sektörler itibariyle maliyet-yarar analizlerini istatistik tekniklerini de kullanarak değerlendirir. Türkiye ekonomisinin başlıca sorun alanlarını istatistik teknikleri de kullanarak analiz eder, farklı DÖK 6 senaryolar geliştirerek, çözüm önerileri sunar; sorunları ve çözüm önerilerini strateji, politika, taktik düzeyinde sınıflandırır. Dünya ekonomisini, çeşitli sınıflandırmalar çerçevesinde (ülkeler, bloklar), göreli konumları itibariyle ticaret ve finans hareketleri çerçevesinde analiz eder; uluslararası ekonomik, siyasi, DÖK 7 sosyal alanlardaki derecelendirme kuruluşlarının konumlarını, işlevlerini ve içerimlerini değerlendirir, küreselleşme sürecinde proaktif tutum ve davranış geliştirir. Sunuş Planı

Ders öğrenme kazanımları ve program yeterlilikleri matrisi DÖK 1 Osmanlı Döneminden miras kalan insan Ders öğrenme kazanımları ve program yeterlilikleri matrisi DÖK 1 Osmanlı Döneminden miras kalan insan kaynakları, doğal kaynaklar, sektörel yapı ve kapasitenin düzeyini ve niteliğini sorgulayıcı bir bakışaçısıyla değerlendirir. DÖK 2 Kuruluş (1923 -32), devletçi-korumacı sanayileşme (1933 -1945), Batı Blokuna birinci eklemlenme (1946 -1962) ve planlı (1963 -1979) dönemlerde uygulanan ekonomi politikalarını kavrar, dönemin ekonomi performansını sektörler ve kesimler itibariyle istatistik analiz tekniklerini de kullanarak analiz eder, günün dünya koşulları çerçevesinde sorgulayıcı bir bakışaçısıyla değerlendirir. PY 2, PY 3 DÖK 3 1980 -1990 döneminde, uluslararası ekonomi ve finans piyasalarının entegrasyonu, deregülasyon süreci ve devletin fonksiyonlarına yönelik yeni tartışmaları / yaklaşımları anahatlarıyla kavrar, Türkiye'nin bu küreselleşme sürecindeki göreli konumunu, dış ticaret, finansal hareketler ve kesim ve sektörler itibariyle dünyadaki göreli konumunu istatistiki teknikleri de kullanarak değerlendirir. PY 2, PY 3 DÖK 4 Uluslararası düzeydeki ekonomik, finansal ve fiskal yapı ve işleyişlere yönelik regülasyon otoritelerinin küresel bağlamdaki fonksiyonlarını kavrar, etkilerini istatistiki teknikleri de kullanarak analiz eder; Türkiye bakımından içerimlerini değerlendirir. PY 2, PY 3, PY 4 DÖK 5 Türkiye -AB ilişkilerini, entegrasyon yaklaşımları çerçevesinde analiz eder, sektörler itibariyle maliyet-yarar analizlerini istatistik tekniklerini de kullanarak değerlendirir. DÖK 6 Türkiye ekonomisinin başlıca sorun alanlarını istatistik teknikleri de kullanarak analiz eder, farklı senaryolar geliştirerek, çözüm önerileri sunar; sorunları ve çözüm önerilerini strateji, politika, taktik düzeyinde sınıflandırır. PY 4, PY 5 DÖK 7 Dünya ekonomisini, çeşitli sınıflandırmalar çerçevesinde (ülkeler, bloklar), göreli konumları itibariyle ticaret ve finans hareketleri çerçevesinde analiz eder; uluslararası ekonomik, siyasi, sosyal alanlardaki derecelendirme kuruluşlarının konumlarını, işlevlerini ve içerimlerini değerlendirir, küreselleşme sürecinde proaktif tutum ve davranış geliştirir. PY 6, PY 7, PY 8 PY 2 Sunuş Planı

Ders kazanımları ve yeterlilikler matrisi 1: Düşük düzeyde katkı ----- 4: Güçlü düzeyde katkı Ders kazanımları ve yeterlilikler matrisi 1: Düşük düzeyde katkı ----- 4: Güçlü düzeyde katkı Bilgi ve Kavrama Kavrananları Uygulama Öğrenme Becerisi Bağımsız Çalışabilme, Sorumluluk Alabilme ve Karar Verme İletişim ve Sosyal Beceriler DÖK 1 Osmanlı Döneminden miras kalan insan kaynakları, doğal kaynaklar, sektörel yapı ve kapasitenin düzeyini ve niteliğini sorgulayıcı bir bakışaçısıyla değerlendirir. 4 2 2 2 DÖK 2 Kuruluş (1923 -32), devletçi-korumacı sanayileşme (1933 -1945), Batı Blokuna birinci eklemlenme (1946 -1962) ve planlı (1963 -1979) dönemlerde uygulanan ekonomi politikalarını kavrar, dönemin ekonomi performansını sektörler ve kesimler itibariyle istatistik analiz tekniklerini de kullanarak analiz eder, günün dünya koşulları çerçevesinde sorgulayıcı bir bakışaçısıyla değerlendirir. 4 2 2 2 DÖK 3 1980 -1990 döneminde, uluslararası ekonomi ve finans piyasalarının entegrasyonu, deregülasyon süreci ve devletin fonksiyonlarına yönelik yeni tartışmaları / yaklaşımları anahatlarıyla kavrar, Türkiye'nin bu küreselleşme sürecindeki göreli konumunu, dış ticaret, finansal hareketler ve kesim ve sektörler itibariyle dünyadaki göreli konumunu istatistiki teknikleri de kullanarak değerlendirir. 2 4 3 DÖK 4 Uluslararası düzeydeki ekonomik, finansal ve fiskal yapı ve işleyişlere yönelik regülasyon otoritelerinin küresel bağlamdaki fonksiyonlarını kavrar, etkilerini istatistiki teknikleri de kullanarak analiz eder; Türkiye bakımından içerimlerini değerlendirir. 2 4 3 DÖK 5 Türkiye -AB ilişkilerini, entegrasyon yaklaşımları çerçevesinde analiz eder, sektörler itibariyle maliyet-yarar analizlerini istatistik tekniklerini de kullanarak değerlendirir. 2 4 4 4 3 DÖK 6 Türkiye ekonomisinin başlıca sorun alanlarını istatistik teknikleri de kullanarak analiz eder, farklı senaryolar geliştirerek, çözüm önerileri sunar; sorunları ve çözüm önerilerini strateji, politika, taktik düzeyinde sınıflandırır. 2 4 4 DÖK 7 Dünya ekonomisini, çeşitli sınıflandırmalar çerçevesinde (ülkeler, bloklar), göreli konumları itibariyle ticaret ve finans hareketleri çerçevesinde analiz eder; uluslararası ekonomik, siyasi, sosyal alanlardaki derecelendirme kuruluşlarının konumlarını, işlevlerini ve içerimlerini değerlendirir, küreselleşme sürecinde proaktif tutum ve davranış geliştirir. 3 4 4 Sunuş Planı

Örnek ders AKTS hesabı: Türkiye ve Dünya Ekonomisi • Ders programı oluşturulduğu sırada, program Örnek ders AKTS hesabı: Türkiye ve Dünya Ekonomisi • Ders programı oluşturulduğu sırada, program yeterliliklerinin önem, ağırlığı ve önceliği mutlaka dikkate alınmalıdır. Normal olarak, bir öğrencinin bir haftada ders saatleri dahil en fazla çalışabileceği süre gözden kaçırılmamalıdır. Örneğin, eğer bir öğrenci haftada toplam 40 saat çalışacaksa ve bir dönemin uzunluğu da 16 hafta ise; bu durumda dönemlik öğrenci işyükü toplam 640 =(16*40) saat olacaktır. Eğer, öğrencinin haftada 45 saat çalışması öngörülüyorsa (mutlaka öğrenci değerlendirmesi dikkate alınmalıdır), bu durumda dönem bazında öğrencinin işyükü toplam 720 =(16*45) saat olacaktır. • Bu noktada, bir hususa vurgu yapmak gerekiyor. İktisat bölümü, gelişmişlik düzeyi oldukça farklı olan bir çok üniversitede bulunmaktadır. Bölüme girişte öğrencilerin sahip oldukları sayısal ve sözel bilgi düzeyleri büyük bir farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla, iktisat programı mezunları için asgari kazanımların sağlanması, farklı üniversitelerde farklı öğrenci işyükü anlamına gelebilecektir. Ne var ki, gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde kredi sistemlerinin karşılaştırılabilmesi için bir standardizasyona gitmek gerekmektedir. Bu nedenle, haftalık azami çalışma süresi dikkate alınarak, her bir dönem kendi içinde 30 AKTS kredisi üzerinden dağıtılmalıdır. Bu konu için örnekler biraz ilerde verilmektedir. Sunuş Planı

Dersin kimliği: Amaç, Yeterlilik, Kredi ve Faaliyetler Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Ders Dersin kimliği: Amaç, Yeterlilik, Kredi ve Faaliyetler Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Ders Kredisi 7 6 3 Ders 3 Uygulama 0 Laboratuar (Saat/Hafta) 0 Türkiye ve Dünya Ekonomisi IKTL 302 Dersin Dili Zorunlu/Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Üyesi Türkçe-İngilizce (Avrupa Dil Portföyü A 2 düzeyi) Zorunlu Dr. Naci BAYRAÇ Dr. Murat TAŞDEMİR Türkiye ekonomisini tarihsel ardalanını da dikkate alarak tematik olarak inceleme, analiz etme ve değerlendirme. Dersin İçeriği Dersin Amacı Türkiye ve dünya ekonomisinde, iktisadi prensip ve kanunların uygulamasını yapmak, problemlere alternatif çözüm senaryoları geliştirme, bir ülke ekonomisinin makro ve mikro boyutlarını bağlantılandırarak analiz edip, değerlendirme. Dersin Kazandıracağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler Bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alarak, tarihsel ve tematik olarak Türkiye ekonomisiyle ilgili bilgileri analitik olarak kavrama ve analiz etme, Türkiye ve dünya ekonomisi verilerini temel istatistiki ve matematiksel yöntemlerle uygulayarak analiz ve değerlendirme yapma, çeşitli ekonomik sorunlara çözüm geliştirmede alternatif senaryolar hazırlama. Dersin Referans Kitapları Yakup Kepenek & Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi. Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi. Angus Madison, Monitoring the World Economy: 1820– 1992. Yararlanılacak Diğer Kaynaklar Türkiye’deki kamu kuruluşlarının Internet sayfaları, uluslararası kuruluşların ve çeşitli ülkelerin ekonomi ile ilgili kuruluşlarının internet sayfaları ve http: //sites. google. com/site/esoguiktisat/ sayfası. Ön Koşul Dersleri Yok (Avrupa Dil Portföyü A 2 düzeyi) Ödev/Proje Dönem boyunca 10 adet uygulama ve değerlendirme ödevi Bilgisayar Uygulamaları Ara sınav (klasik, İnternete erişim ortamında uygulama) Kısa Sınav (Test ve klasik) Kısa Ödev (klasik, internette uygulama) Başarı Değerlendirme Kriterleri Sayı 1 10 Dönem Projesi - Laboratuar - Diğer Dönem Sonu Sınavı (Test, klasik, internette uygulama) 1 Toplam 12 50 - Dönem Ödevi Etkin Oran % 20 30 100 Sunuş Planı

Türkiye ve Dünya Ekonomisi dersi AKTS hesabı Sayı Birim başına harcanan zaman (saat/birim ‘hafta’) Türkiye ve Dünya Ekonomisi dersi AKTS hesabı Sayı Birim başına harcanan zaman (saat/birim ‘hafta’) Toplam harcanan zaman (saat/dönem) Ders saati 15 3 45 Ders dışı çalışma 15 3, 27 49 Ara sınav (klasik, İnternette uygulama) 1 10 10 Kısa Sınav (Test ve klasik) 0 0 0 Kısa Ödev (klasik, internette uygulama) 10 3 30 Dönem Sonu Sınavı (Test, klasik, internette uygulama) 1 20 20 Toplam 154 Sunuş Planı

Öğretim Stratejileri • Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi • Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi • Araştırma-Soruşturma Öğretim Stratejileri • Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi • Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi • Araştırma-Soruşturma Yoluyla Öğretim Stratejisi Öğretim Yöntemleri • Anlatma • Tartışma • Örnek Olay • Gösterip Yaptırma • Problem Çözme • Bireysel Çalışma Öğretim Teknikleri • Grupla Öğretim Teknikleri • Bireysel Öğretim Teknikleri • Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri Sunuş Planı

Ders Planı ve Ölçme-Değerlendirme Konu Ölçme ve değerlendirme 1 Osmanlıdan Kalan Miras a. Dönemle Ders Planı ve Ölçme-Değerlendirme Konu Ölçme ve değerlendirme 1 Osmanlıdan Kalan Miras a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az bir makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Ara sınav, kısa ödev 2 Kuruluş Döneminde Sosyoekonomik Yapının Genel görünümü a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az bir makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Ara sınav 3 Devletçi-korumacı sanayileşme dönemi a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az bir makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Ara sınav, kısa ödev 4 Toplumu dönüştürme projesinin kesintiye uğraması ve Batı blokuyla eklemlenme dönemi a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az bir makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Ara sınav, kısa sınav 5 Planlarla sosyal ve ekonomik kalkınma dönemi a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az bir makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Büyüme modelleri çerçevesinde dönemin değerlendirilmesi c. Ara sınav 6 Planlı modelin iflası ve deregülasyon dönemi a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az bir makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Ara sınav, kısa ödev 7 21. yüzyılın başında devlet olgusuna yeni yaklaşım ve içerimleri a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az iki makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Ara sınav 8 Küreselleşme ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az iki makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Güncel medya yazılarından iki örnek, kısa ödev 9 IMF anlaşmaları a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az bir makalenin tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Güncel medya yazılarından iki örnek, kısa ödev 10 Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az iki makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Dönem sonu sınavı , kısa ödev 11 Dünya ekonomisi içinde Türkiye ekonomisi a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az iki makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Dönem sonu sınavı, kısa ödev 12 Türkiye ekonomisinin sorun alanları: Gelir dağılımı, özelleştirme, yoksullukla mücadele, kaynak-kullanım dengesi analizi a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az iki makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Dönem sonu sınavı, kısa ödev 13 Kamu kesimi analizi a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az iki makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Ara sınav, kısa sınav 14 Finansal sektör analizi a. Dönemle ilgili olarak, ders kitabının dışında en az iki makalenin veya kitap bölümünün tartışılması ve kısa bir değerlendirmenin sunulması, b. Merkez Bankası ve BDDK raporlarının değerlendirilmesi c. Dönem sonu sınavı, kısa ödev Hafta Ara sınav ve dönem sonu sınavı: Test+klasik Sunuş Planı

İktisat Bölümü kategorik dersleri X Program yeterlilikleri matrisi İktisat bölümü program yeterliliklerini sağlayacak dersler İktisat Bölümü kategorik dersleri X Program yeterlilikleri matrisi İktisat bölümü program yeterliliklerini sağlayacak dersler belirlenirken, istihdam alanları da dikkate alınarak; üç grup ders kategorisi oluşturulmuştur. 1. İlk olarak iktisat disiplini ile ilgili dersler mesleki grup dersleri altında toplanmıştır. 2. İkinci olarak, bilgiyi uygulama, analiz ve değerlendirmeye imkan verecek araçsal dersler ayrı bir kategori altında derlenmiştir. 3. Üçüncü olarak, iktisat alanının (program) içinde bulunduğu temel ve genel alanla karşılıklı ilişkisini gösteren ve istihdam edilebilirlik bakımından işlevsel olan destek mesleki grup kategorisindeki dersler belirlenmiştir. Sunuş Planı

İktisat Bölümü kategorik dersleri X Program yeterlilikleri matrisi 1: Düşük düzeyde katkı-----4: Güçlü düzeyde İktisat Bölümü kategorik dersleri X Program yeterlilikleri matrisi 1: Düşük düzeyde katkı-----4: Güçlü düzeyde katkı PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 3 PY 6 PY 7 PY 8 2 Mesleki grup Makro İktisat Teorisi 4 Mikro İktisat Teorisi 4 Uluslararası İktisat Teorisi 4 Para-Banka ve Finansal Piyasalar 4 4 Büyüme ve Kalkınma 4 2 İktisadi Düşünce ve İktisat Tarihi 4 1 Uygulamalı Makro İktisat 4 4 3 3 4 Uygulamalı Mikro İktisat 4 3 3 3 4 Uygulamalı Uluslararası İktisat 4 4 3 3 4 Türkiye ve Dünya Ekonomisi 4 4 4 3 4 Sunuş Planı

İktisat Bölümü kategorik dersleri X Program yeterlilikleri matrisi 1: Düşük düzeyde katkı-----4: Güçlü düzeyde İktisat Bölümü kategorik dersleri X Program yeterlilikleri matrisi 1: Düşük düzeyde katkı-----4: Güçlü düzeyde katkı Araçsal grup PY 1 Araştırma Yöntemleri Matematik I-II Matematiksel İktisat İstatistik I-II Ekonometri I-II Proje Tasarımı ve Yönetimi Bilgi İşlem Teknolojileri (Mesleki) İngilizce I-IV PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 PY 8 4 2 4 Sunuş Planı

İktisat Bölümü kategorik dersleri X Program yeterlilikleri matrisi 1: Düşük düzeyde katkı-----4: Güçlü düzeyde İktisat Bölümü kategorik dersleri X Program yeterlilikleri matrisi 1: Düşük düzeyde katkı-----4: Güçlü düzeyde katkı Destek mesleki grup PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 İşletme Muhasebe 4 Yönetim ve Organizasyon 4 Pazarlama 4 İnsan Kaynakları Yönetimi Hukuk ve Maliye Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 4 Ticaret Hukuku 4 Borçlar Hukuku 4 İş Hukuku 4 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 3 4 İdare Hukuku 4 Kamu Yönetimi 4 Anayasa Hukuku 4 Uluslararası İlişkiler 3 Uygarlık Tarihi 3 Türkiye’nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı 4 4 Sunuş Planı

İktisat Bölümü Ders Programı Yarıyıl Ders Kredisi AKTS Yarıyıl I. Yarıyıl Ders Kredisi AKTS İktisat Bölümü Ders Programı Yarıyıl Ders Kredisi AKTS Yarıyıl I. Yarıyıl Ders Kredisi AKTS II. Yarıyıl Z Z Mikro İktisada Giriş Genel Matematik I Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İstatistik I 3 3 5 5 4 4 Z Z Makro İktisada Giriş Genel Matematik II İktisat Sosyolojisi İstatistik II 3 3 5 5 4 4 Z Z Z Hukuk Bilimine Giriş Genel Muhasebe İngilizce I 3 3 3 4 4 4 Z Z Z Genel İşletme Envanter ve Bilanço İngilizce II 3 3 3 4 4 4 21 30 III. Yarıyıl VI. Yarıyıl Z Z S Mikro İktisat Teorisi Matematiksel İktisat I Para-Banka ve Finansal Piyasalar Seçimlik I 3 3 3 6 6 2 Z Z S Uygulamalı Mikro İktisat Uygulamalı Makro İktisat Matematiksel İktisat II Türk ve Avrupa İktisat Tarihi Seçimlik II 3 3 3 6 6 2 Z İngilizce III 3 4 Z İngilizce IV 3 4 18 30 Sunuş Planı

İktisat Bölümü Ders Programı V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Z Z Uluslararası İktisat Teorisi Ekonometri İktisat Bölümü Ders Programı V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Z Z Uluslararası İktisat Teorisi Ekonometri I Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi Bütçe Analizi ve Maliye Politikası 3 3 6 6 Z Z S Seçimlik III 3 2 Z Mesleki İngilizce I 3 4 18 3 3 6 6 S Seçimlik IV 3 2 Z Mesleki İngilizce II 3 4 30 18 30 3 3 3 6 5 4 3 4 18 30 VII. Yarıyıl Uygulamalı Uluslararası İktisat Ekonometri II Para Teorisi ve Politikası Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi VIII. Yarıyıl Z Z S İktisadi Düşünceler Türkiye ve Dünya Ekonomisi Uygulamalı Ekonometri Kamu Tercihi Yaklaşımı Seçimlik V 3 3 3 6 6 5 5 4 Z Z S Z Mesleki İngilizce III 3 4 Z Mesleki İngilizce IV 18 30 8 dönemlik toplam kredi 150 Çağdaş İktisat Okulları Araştırma Tasarımı ve Yönetimi Yönetim Muhasebesi ve Finansal Raporlama Oyun Teorisi Seçimlik VI 240 Sunuş Planı

Mezun Profilleri: Uzmanlaşma alanları 1. Araştırmacı (sayısal): Matematik, istatistik ve ekonometri ağırlıklı seçimlik ders Mezun Profilleri: Uzmanlaşma alanları 1. Araştırmacı (sayısal): Matematik, istatistik ve ekonometri ağırlıklı seçimlik ders grubu. 2. Araştırmacı (sosyal): Sosyoloji, tarih, yönetim bilimi, uluslararası ilişkiler, iletişim, insan kaynakları ağırlıklı seçimlik ders grubu. 3. Uzman-müfettiş: Muhasebe ve ekonomi hukuku/mevzuatı seçimlik ders grubu. 4. Kamu yöneticisi: Kamu Yönetimi, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Genel Muhasebe ağırlıklı seçimlik ders grubu. 5. Serbest profil: İsteğe bağlı seçimlik ders grubu. Diğer dört profil altında sınıflandırılmayan profildir. Zorunlu-Seçimli Ders Tablosu Zorunlu ders sayısı Seçimlik ders sayısı Toplam Güz Dönemi Bahar Dönemi Toplam Oran (%) 19 6 18 7 37 13 74, 0 26, 0 25 25 50 100 Sunuş Planı

Seçmeli dersler Türkiye’nin Toplumsal ve Siyasal Yapısı İnsan Kaynakları Yönetimi İş Hukuku Çalışma Ekonomisi Seçmeli dersler Türkiye’nin Toplumsal ve Siyasal Yapısı İnsan Kaynakları Yönetimi İş Hukuku Çalışma Ekonomisi Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku Anayasa Hukuku İdare Hukuku Maliyet Muhasebesi İletişim Teorisi Tarım Ekonomisi Çevre Ekonomisi Hizmet Ekonomisi Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi Borsa Uygulamaları Hukuk ve Ekonomi (Hukukun Ekonomik Analizi) WEB tasarımı ve veri tabanı yazılımı Sunuş Planı

İşyükü ve AKTS hesabı: Dönem bazında örnekler AKTS kredisi hesaplanırken, öğrencinin bir haftada çalışması İşyükü ve AKTS hesabı: Dönem bazında örnekler AKTS kredisi hesaplanırken, öğrencinin bir haftada çalışması mümkün olan saat sınırının aşılmamasına dikkat edilmelidir. Bu sınırın genel olarak 40 saat civarında olduğu kabul edilmektedir. Değişim programlarından yararlanan öğrencilerin ders sayıştırma ve kredi denkleştirmede karşılaştıkları sorunlar nedeniyle, dönemlik AKTS kredisinin 30 olarak tespit edilmesi oldukça kolaylaştırıcı olmaktadır. Öğrencinin tahmini işyükü aynı ders için farklı üniversitelerde farklı olabilmektedir. Ancak, karşılaştırmaya imkan vermesi için mutlaka AKTS kredilerinin birbirine denk yada yakın olması gerekir. Örneğin iktisat bölümünün ders programının iki farklı üniversitede aynı ders programının uygulandığını kabul edelim. Ne var ki, paydaşlardan derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ile haftalık ve dönemlik öğrenci işyükünün iki üniversite bakımından farklılaştığı görülmektedir. Dikkat edildiğinde, her iki üniversitedeki dönemlik derslerin ders adları, derste geçirilen saatler ve AKTS kredilerinin aynı olduğu görülmektedir. Fark, tahmini öğrenci işyükünde gözlenmektedir. A üniversitesinde ortalama bir öğrencinin haftada yaklaşık 42 saat çalışması gerekirken; B üniversitesinde ortalama bir öğrencinin haftada 45 saat çalışması beklenmektedir. Kuşkusuz, aynı üniversitedeki öğrenciler arasında da kayda değer öğrenci işyükü farkı gözlenebilir. Ne var ki, ortalama (veya ortanca) öğrenci üzerinden hesaplar yapılmaktadır. Sonuç olarak, farklı öğrenci işyüklerine rağmen, karşılaştırma veya ders sayıştırmada krediler bakımından bir sorun gözükmemektedir. Sunuş Planı

A Üniversitesi İktisat Bölümü Dönemlik AKTS Hesabı VII. Yarıyıl Z Z S İktisadi Düşünceler A Üniversitesi İktisat Bölümü Dönemlik AKTS Hesabı VII. Yarıyıl Z Z S İktisadi Düşünceler Türkiye ve Dünya Ekonomisi Uygulamalı Ekonometri Kamu Tercihi Yaklaşımı Seçimlik V Z Mesleki İngilizce III Toplam Ders saati 3 3 3 Tahmin edilen iş yükü (saat/yarıyıl) 140 145 135 59 AKTS kredisi 6 6 2 3 90 4 18 709 30 B Üniversitesi İktisat Bölümü Dönemlik AKTS Hesabı VII. Yarıyıl Ders saati Tahmin edilen iş yükü (saat/yarıyıl) AKTS kredisi 6 6 2 Z İktisadi Düşünceler 3 Z Türkiye ve Dünya Ekonomisi 3 Z Uygulamalı Ekonometri 3 Z Kamu Tercihi Yaklaşımı 3 S Seçimlik V 3 160 155 150 60 Z Mesleki İngilizce III 3 90 4 18 765 30 Toplam Sunuş Planı

Program değerlendirme sıklığı ve kalite güvence sistemi Program yeterliliklerinin güncellenmesi için, programların sürekli bir Program değerlendirme sıklığı ve kalite güvence sistemi Program yeterliliklerinin güncellenmesi için, programların sürekli bir değerlendirme prosedürüne tabi tutulması gerekir. Genelde, son senenin son dönemi değerlendirme için en uygun zaman olarak düşünülmektedir; çünkü, öğrencilerin kazanacakları bilgi, beceri ve yetkinlikleri ancak bu dönemde en yüksek düzeyde tespit etmek mümkündür. Program değerlendirilirken birçok teknikten yararlanılabilir: Öğrenciye araştırma makalesi yazdırma, bitirme tezi veya ödevi hazırlatma, öğrencinin başka öğrencilerin makale veya tezlerini değerlendirmesi, yeni ve daha eski mezunlara anket uygulanması, kamu ve özel sektör temsilcilerine anket uygulanması veya derinlemesine görüşmeler yapılması, periyodik olarak düzenli müfredat geliştirme ve öğretim üyesi/öğrenci hareketliliği ile geri bildirimler alma gibi. Sürdürülebilir gelişme ve kalite kültürü Ders başarı Durumunun Değerlendirilmesi Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Öğrenme Kazanımlarının Değerlendirilmesi İdari ve Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalışanların Memnuniyeti ( İdari ve Akademik) Toplum Memnuniyeti Mezunlar Memnuniyeti Sunuş Planı

 • • http: //www. ehea. info (Resmi Bologna süreci web sayfası) http: //bologna. • • http: //www. ehea. info (Resmi Bologna süreci web sayfası) http: //bologna. yok. gov. tr/ (YÖK sayfası) http: //www. esib. org/ (Avrupa Öğrenci Birliği) http: //ec. europa. eu/education (Avrupa Komisyonu) • http: //ua. gov. tr (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi-Ulusal Ajans) Sunuş Planı

Sunuş Planı Sunuş Planı