Скачать презентацию Studiu Biblic 25 O DELAPIDARE MONDIALĂ Introducere Скачать презентацию Studiu Biblic 25 O DELAPIDARE MONDIALĂ Introducere

06c740ad01199127696cce15cb66bb0c.ppt

  • Количество слайдов: 45

Studiu Biblic: 25. O DELAPIDARE MONDIALĂ Studiu Biblic: 25. O DELAPIDARE MONDIALĂ

Introducere: Este adevărat! Aceasta implică milioane de oameni. și mai rău, fondurile sunt delapidate Introducere: Este adevărat! Aceasta implică milioane de oameni. și mai rău, fondurile sunt delapidate de la Dumnezeu. Poate zici: “Fii serios, nimeni nu este atât de naiv să fure bani de la Dumnezeu!” Dar mesajul urgent transmis din cabinetul de informații ceresc al lui Dumnezeu este - “M -ați jefuit” Maleahi 3: 8. Rapoartele oficiale arată că miliarde de oameni din populația pământului fură de la Dumnezeu cu regularitate. Oricât de uimitor ar părea, ei folosesc banii lui Dumnezeu pentru a-și echilibra bugetele lor. Mulți din acești hoți nu-și dau seama de faptul că ei iau banii lui Dumnezeu. Să privim faptele biblice cu privire la acest scandal internațional.

1. Conform Bibliei, câtă parte din venitul nostru aparține Domnului? Leviticul 27: 30 Orice 1. Conform Bibliei, câtă parte din venitul nostru aparține Domnului? Leviticul 27: 30 Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. A zecea parte aparține lui Dumnezeu.

2. Ce este “zecimea”? Numeri 18: 21. 24 Fiilor lui Levi le dau ca 2. Ce este “zecimea”? Numeri 18: 21. 24 Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, . . . Leviţilor le dau de moştenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului. . .

3. Unde cere Domnul poporului Său să aducă zecimea? Maleahi 3: 10 Aduceţi însă 3. Unde cere Domnul poporului Său să aducă zecimea? Maleahi 3: 10 Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; Răspuns: El cere să o aduc la casa visteriei.

4. La ce se referă Domnul când vorbește de visteria Sa? Neemia 13: 12 4. La ce se referă Domnul când vorbește de visteria Sa? Neemia 13: 12 Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn.

Notă: Unii au gândit că zecimea era o parte a sistemului de rituri și Notă: Unii au gândit că zecimea era o parte a sistemului de rituri și ceremonii al lui Moise care și-a avut sfârșitul la cruce.

5. Cum ne ajută Biblia să înțelegem că lucrurile nu stau așa? Geneza 14: 5. Cum ne ajută Biblia să înțelegem că lucrurile nu stau așa? Geneza 14: 20 Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!" Şi Avram i-a dat zeciuială din toate.

5. Cum ne ajută Biblia să înțelegem că lucrurile nu stau așa? Geneza 28: 5. Cum ne ajută Biblia să înțelegem că lucrurile nu stau așa? Geneza 28: 22. . . piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu, şi îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.

Notă: Aceste pasaje ne arată că atât Avraam cât și Iacov, care au trăit Notă: Aceste pasaje ne arată că atât Avraam cât și Iacov, care au trăit cu mult timp înainte de Moise, și-au zeciuit venitul. De aceea putem trage concluzia că planul lui Dumnezeu cu privire la zeciuială a precedat legea lui Moise.

6. Nu a desființat Domnul Isus planul zecimii? Matei 23: 23 Vai de voi, 6. Nu a desființat Domnul Isus planul zecimii? Matei 23: 23 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi. . .

6. Nu a desființat Domnul Isus planul zecimii? Matei 23: 23 lăsaţi nefăcute cele 6. Nu a desființat Domnul Isus planul zecimii? Matei 23: 23 lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.

7. Pentru ce era folosită zecimea în timpul Vechiului Testament? Numeri 18: 21 Fiilor 7. Pentru ce era folosită zecimea în timpul Vechiului Testament? Numeri 18: 21 Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii.

8. Și-a schimbat Dumnezeu planul pentru folosirea zecimii în zilele Noului Testament? 1 Corinteni 8. Și-a schimbat Dumnezeu planul pentru folosirea zecimii în zilele Noului Testament? 1 Corinteni 9: 13. 14 Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte, sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu, şi că cei ce slujesc altarului, au parte de la altar?

8. Și-a schimbat Dumnezeu planul pentru folosirea zecimii în zilele Noului Testament? 1 Corinteni 8. Și-a schimbat Dumnezeu planul pentru folosirea zecimii în zilele Noului Testament? 1 Corinteni 9: 13. 14 Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie.

9. Ce propunere incredibilă face Dumnezeu oamenilor care nu sunt siguri cu privire la 9. Ce propunere incredibilă face Dumnezeu oamenilor care nu sunt siguri cu privire la zecime? Maleahi 3: 10 Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor,

9. Ce propunere incredibilă face Dumnezeu oamenilor care nu sunt siguri cu privire la 9. Ce propunere incredibilă face Dumnezeu oamenilor care nu sunt siguri cu privire la zecime? Maleahi 3: 10 şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

10. Când dai zecime cine o primește în realitate? Evrei 7: 8 Şi apoi 10. Când dai zecime cine o primește în realitate? Evrei 7: 8 Şi apoi aici ce iau zeciuială sunt nişte oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva, despre care se mărturiseşte că este viu. Isus, Marele nostru Preot Ceresc, primește zecimea noastră.

11. La care încercare au căzut Adam și Eva, pe care toți trebuie să 11. La care încercare au căzut Adam și Eva, pe care toți trebuie să o trecem dacă vrem să moștenim Împărăția cerurilor? Răspuns: Ei au luat lucruri despre care Dumnezeu le spusese că nu sunt ale lor.

12. În afară de zecimea care aparține lui Dumnezeu, ce mai cere Dumnezeu de 12. În afară de zecimea care aparține lui Dumnezeu, ce mai cere Dumnezeu de la poporul Său? Psalmii 96: 8 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare, şi intraţi în curţile Lui!

13. Cât de multe daruri trebuie să dăm Domnului? 2 Corinteni 9: 7 Fiecare 13. Cât de multe daruri trebuie să dăm Domnului? 2 Corinteni 9: 7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci "pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu. "

14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? 2 14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? 2 Corinteni 8: 5 Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. A. Prima prioritate este să mă dau pe mine Domnului.

14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Proverbe 14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Proverbe 3: 9 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău B. Voi da Domnului tot ce am mai bun.

14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Proverbe 14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Proverbe 11: 24. 25 Sufletul binefăcător va fi săturat şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. C. Dumnezeu binecuvântează pe dătătorul voios

14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Luca 14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Luca 12: 16 -21 voi zice sufletului meu: "Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!"

14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Luca 14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Luca 12: 16 -21 Dumnezeu i-a zis: "Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? " D. Când dau cu regret, nu folosesc corect binecuvântările date de Dumnezeu.

14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Fapte 14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Fapte 20: 35 trebuie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: "Este mai ferice să dai decât să primeşti. " E. Este mai ferice să dai decât să primești.

14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Luca 14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Luca 6: 38 Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura. " F. Dumnezeu ne returnează mai mult decât i-am dat.

14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? 1 14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? 1 Corinteni 16: 2 În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, . . . G. Să dăm proporțional cu binecuvântările și prosperitatea pe care ni l-ea dat Dumnezeu.

14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Deuteronom 14. Ce alte principii biblice ne face cunoscut Dumnezeu cu privire la dăruire? Deuteronom 16: 17 Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i -o va da Domnul, Dumnezeul tău. H. Să-I dau cât sunt în stare.

15. Cât are Dumnezeu? Hagai 2: 8 15. Cât are Dumnezeu? Hagai 2: 8 "Al Meu este argintul, şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor. " A. Tot argintul și aurul din lume.

15. Cât are Dumnezeu? Psalmii 24: 1 Al Domnului este pământul cu tot ce 15. Cât are Dumnezeu? Psalmii 24: 1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi ce o locuiesc! B. Pământul cu toți oamenii.

15. Cât are Dumnezeu? Psalmii 50: 10 -12 Căci ale Mele sunt toate dobitoacele 15. Cât are Dumnezeu? Psalmii 50: 10 -12 Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor. . . a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea. C. Domnul posedă lumea cu tot ce este în ea

16. Ce spune Dumnezeu despre oamenii care nu -i întorc a zecea parte și 16. Ce spune Dumnezeu despre oamenii care nu -i întorc a zecea parte și nu daruri? Maleahi 3: 8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: "Cu ce Te-am înşelat? " "Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.

17. Ce spune Dumnezeu că se va întâmpla cu cei care în mod conștient 17. Ce spune Dumnezeu că se va întâmpla cu cei care în mod conștient continuă să-L jefuiască de zecimi și daruri? 1 Corinteni 6: 10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

18. Dumnezeu ne avertivează împotriva lăcomiei. De ce este atât de periculoasă? Luca 12: 18. Dumnezeu ne avertivează împotriva lăcomiei. De ce este atât de periculoasă? Luca 12: 34 Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.

19. Cum se simte Domnul Isus când Îl jefuim de zecimi și daruri? Evrei 19. Cum se simte Domnul Isus când Îl jefuim de zecimi și daruri? Evrei 3: 10 M-am dezgustat de neamul acesta, şi am zis: "Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N -au cunoscut căile Mele!

20. Ce calități minunate despre purtatea de grijă a credincioșilor din Macedonia, subliniază apostolul 20. Ce calități minunate despre purtatea de grijă a credincioșilor din Macedonia, subliniază apostolul Pavel? 2 Corinteni 8: 5 Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. A. Ei și-au reconsacrat viața Domnului Isus.

20. Ce calități minunate despre purtatea de grijă a credincioșilor din Macedonia, subliniază apostolul 20. Ce calități minunate despre purtatea de grijă a credincioșilor din Macedonia, subliniază apostolul Pavel? 2 Corinteni 8: 2. 3 În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare, şi sărăcia lor lucie, au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.

20. Ce calități minunate despre purtatea de grijă a credincioșilor din Macedonia, subliniază apostolul 20. Ce calități minunate despre purtatea de grijă a credincioșilor din Macedonia, subliniază apostolul Pavel? 2 Corinteni 8: 2. 3 Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor, şi chiar peste puterile lor. B. În ciuda “sărăciei lor lucii”, au dat “peste puterile lor”.

20. Ce calități minunate despre purtatea de grijă a credincioșilor din Macedonia, subliniază apostolul 20. Ce calități minunate despre purtatea de grijă a credincioșilor din Macedonia, subliniază apostolul Pavel? 2 Corinteni 8: 4 Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi. C. L-au îndemnat pe Pavel să vină să ia darurile lor.

20. Ce calități minunate despre purtatea de grijă a credincioșilor din Macedonia, subliniază apostolul 20. Ce calități minunate despre purtatea de grijă a credincioșilor din Macedonia, subliniază apostolul Pavel? 2 Corinteni 8: 9 El, măcar că era bogat, s -a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi. D. Darurile lor au fost oferite după exemplul de sacrificiu al Domnului Isus

21. Ce făgăduiește Dumnezeu acelora care sunt credincioși în înapoierea zecimilor și în oferirea 21. Ce făgăduiește Dumnezeu acelora care sunt credincioși în înapoierea zecimilor și în oferirea darurilor? Maleahi 3: 8 -10 Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor,

21. Ce făgăduiește Dumnezeu acelora care sunt credincioși în înapoierea zecimilor și în oferirea 21. Ce făgăduiește Dumnezeu acelora care sunt credincioși în înapoierea zecimilor și în oferirea darurilor? Maleahi 3: 8 -10 şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

22. Dorești să începi să dai zecime din venitul tău și să oferi daruri 22. Dorești să începi să dai zecime din venitul tău și să oferi daruri pentru a demonstra iubirea și recunoștința ta față de Dumnezeu? Răspunsul tău: