Скачать презентацию Studiu Biblic 15 ANTIHRISTUL TRĂIESTE ASTĂZI Introducere Скачать презентацию Studiu Biblic 15 ANTIHRISTUL TRĂIESTE ASTĂZI Introducere

b40be8a72a1cfd06e579df58706bfa6f.ppt

  • Количество слайдов: 53

Studiu Biblic: 15. ANTIHRISTUL TRĂIESTE ASTĂZI Studiu Biblic: 15. ANTIHRISTUL TRĂIESTE ASTĂZI

Introducere: Cine este Antichristul? Unii oameni spun că el nu va apare decât după Introducere: Cine este Antichristul? Unii oameni spun că el nu va apare decât după revenirea lui Isus. Alții spun că el și-a manifestat prezența în zilele Romei antice și că a pierit de mult. Biblia spune că Antichristul trăiește, astăzi. El va avea un rol foarte important în evenimentele finale planetei noastre. Antichristul este caracterizat, în repetate rânduri, de profețiile referitoare la timpul sfârșitului din Daniel și Apocalipsa. Știi cine este Antichristul? Ești sigur? Dacă nu ai identificat corect Antichristul, este imposibil să înțelegi profețiile biblice cu privire la zilele de pe urmă.

Notă: Deși acest studiu, bazat pe capitolul 7 din Daniel, este doar o introducere, Notă: Deși acest studiu, bazat pe capitolul 7 din Daniel, este doar o introducere, el identifică Antichristul în mod evident, fără nici un dubiu. Lecțiile următoare vor dezvălui în amănunțime acțiunile lui, care vor avea un impact global. Poate că, ceea ce vei descoperi astăzi nu-ți va place și te va întrista; dar, nu uita, profețiile din Daniel 7 vin din partea lui Isus, care te iubește. Roagă-te pentru călăuzirea lui Dumnezeu pe măsură ce pătrunzi în acest subiect captivant.

1. La începutul capitolului, Daniel vede patru fiare ieșind din mare. Ce reprezintă fiarele, 1. La începutul capitolului, Daniel vede patru fiare ieșind din mare. Ce reprezintă fiarele, în profeție? Dar marea? Daniel 7: 23 El mi-a vorbit aşa: "Fiara a patra, este o a patra împărăţie, care va fi pe pământ. Fiară = împărăție

1. La începutul capitolului, Daniel vede patru fiare ieșind din mare. Ce reprezintă fiarele, 1. La începutul capitolului, Daniel vede patru fiare ieșind din mare. Ce reprezintă fiarele, în profeție? Dar marea? Apocalipsa 17: 15 "Apele, . . . sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi. Ape = națiuni, mulțimi de oameni

Clarificări: Cele patru fiare din Daniel 7 reprezintă patru împărății pământești (versetele 17, 18). Clarificări: Cele patru fiare din Daniel 7 reprezintă patru împărății pământești (versetele 17, 18).

Clarificări: Babilonul, primul regat (Daniel 2: 38, 39), este reprezentat printr-un leu în Daniel Clarificări: Babilonul, primul regat (Daniel 2: 38, 39), este reprezentat printr-un leu în Daniel 7: 4. Babilonul este simbolizat printr-un leu

2. Ce semnificație au “aripile de vultur”? Ce reprezintă cele “patru vânturi”? Deuteronom 28: 2. Ce semnificație au “aripile de vultur”? Ce reprezintă cele “patru vânturi”? Deuteronom 28: 49 Domnul va aduce de departe, . . . un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur

2. Ce semnificație au “aripile de vultur”? Ce reprezintă cele “patru vânturi”? Răspuns: Aripile 2. Ce semnificație au “aripile de vultur”? Ce reprezintă cele “patru vânturi”? Răspuns: Aripile de vultur simbolizează viteza, rapiditatea. (Vezi Ieremia 4: 13; Habacuc 1: 6 -9) Vânturile reprezintă dezbinare, luptă, tulburare și nimicire. (Vezi Apocalipsa 7: 1 -3. )

3. Ce împărăție reprezintă ursul ? Ce simbolizează cele trei coaste din gura sa? 3. Ce împărăție reprezintă ursul ? Ce simbolizează cele trei coaste din gura sa? Daniel 7: 5 Şi iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într -o rână; avea trei coaste în gură între dinţi; Medo-Persia cu cele 3 împărății cucerite: Lidia, Babilonul și Egiptul

4. Grecia, a treia împărăție, este reprezentată de un leopard cu patru aripi și 4. Grecia, a treia împărăție, este reprezentată de un leopard cu patru aripi și patru capete. Daniel 7: 6 După aceea m-am uitat mai departe, şi iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete, şi i s-a dat stăpânire.

4. (continuare) Ce simbolizează cele patru capete? Dar cele patru aripi? Răspuns: Cele patru 4. (continuare) Ce simbolizează cele patru capete? Dar cele patru aripi? Răspuns: Cele patru capete, simbolizează cele patru regate în care s-a împărțit imperiul grec, după moartea lui Alexandru Macedon. Cei patru generali care au condus aceste patru regate au fost: Casandru, Lisimah, Ptolemeu și Seleuc.

4. (continuare) Ce simbolizează cele patru capete? Dar cele patru aripi? Răspuns: Cele patru 4. (continuare) Ce simbolizează cele patru capete? Dar cele patru aripi? Răspuns: Cele patru aripi (în loc de două ale leului) reprezintă o viteză fantastică, așa cum aveau să fie cuceririle lui Alexandru Macedon.

5. Imperiul roman, a patra împărăție a lumii, este reprezentat de un monstru îngrozitor, 5. Imperiul roman, a patra împărăție a lumii, este reprezentat de un monstru îngrozitor, cu dinți de fier și cu zece coarne. Daniel 7: 7 iată că era o a patra fiară, . . . avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma, şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, şi avea zece coarne.

5. (continuare) Ce semnificație au coarnele? Daniel 7: 24 Cele zece coarne, înseamnă că 5. (continuare) Ce semnificație au coarnele? Daniel 7: 24 Cele zece coarne, înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi.

6. Ce urmează apoi în profeția din Daniel 7? Daniel 7: 8 M-am uitat 6. Ce urmează apoi în profeția din Daniel 7? Daniel 7: 8 M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor, şi dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne.

6. Ce urmează apoi în profeția din Daniel 7? Daniel 7: 8 Şi cornul 6. Ce urmează apoi în profeția din Daniel 7? Daniel 7: 8 Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om, şi o gură, care vorbea cu trufie.

7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Răspuns: Da. Dumnezeu ne oferă 9 7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Răspuns: Da. Dumnezeu ne oferă 9 caracteristici ale Antichristului în Daniel 7, așa că nu putem greși. Și chiar dacă pentru unii dintre noi, aceste adevăruri ale Cuvântului Dumnezeu sunt dureroase, trebuie să fim îndeajuns de sinceri și să le acceptăm ca fiind voința Sa descoperită nouă. Acum, să dezvăluim aceste nouă puncte pe care ni le oferă Isus:

7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 8 M-am uitat cu 7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 8 M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor A. “cornul cel mic. . . a ieșit din mijlocul celor zece regate ale Europei de Vest.

7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 8 Şi cornul acesta 7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 8 Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om, şi o gură, care vorbea cu trufie. B. La conducerea lui trebuie să fie un om care să vorbească în numele lui.

7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 8. . . dinaintea 7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 8. . . dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne. C. Avea să desființeze sau să distrugă trei regate.

7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 24 Iar după ei 7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 24 Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaşii lui, şi va doborî trei împăraţi. D. Trebuie să fie “altfel” sau deosebit de celelalte 10 regate.

7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 21 Am văzut de 7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 21 Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinţilor, şi i-a biruit, E. El avea să facă război, să persecute și să biruie pe sfinți.

7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 7. 8. . . 7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 7. 8. . . iată că era o a patra fiară, . . . M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor F. Trebuie să provină din Imperiul Roman. Deci din a patra împărăție a lumii.

7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 25 sfinţii vor fi 7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 25 sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme G. Poporul lui Dumnezeu (sfinții) vor fi persecutați pentru “o vreme, două vremi și o jumătate de vreme”.

7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 25 El va rosti 7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 25 El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt H. El trebuie să “rostească vorbe de hulă” împotriva lui Dumnezeu. (Apocalipsa 13: 5)

7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 25 se va încumeta 7. Există mijloace sigure de recunoaștere a Antichristului? Daniel 7: 25 se va încumeta să schimbe vremurile şi legea; I. El trebuie să “schimbe vremile și legea”

8. Corespund aceste profeții, papalității? Răspuns: Da. Toate aceste nouă profeții sunt împlinite de 8. Corespund aceste profeții, papalității? Răspuns: Da. Toate aceste nouă profeții sunt împlinite de papalitate. Urmăriți, mai departe, fiecare punct:

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul A “A ieșit din mijlocul” celor zece vest-europene. 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul A “A ieșit din mijlocul” celor zece vest-europene. Din punct de vedere geografic, puterea papală a fost localizată în Roma, Italia - adevăratul centru al întregii Europe Occidentale.

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul B Un om avea să vorbească în numele 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul B Un om avea să vorbească în numele puterii papale. Și această profeție este împlinită deoarece un om, papa, vorbește ca reprezentant al papalității.

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul C Avea să destrame trei regate. 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul C Avea să destrame trei regate.

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul D Avea să se “deosebească” de celelalte regate. 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul D Avea să se “deosebească” de celelalte regate. Prin natura ei, această împărăție s-a deosebit total de celelalte regate.

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul E Avea să facă război sfinților și să-i 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul E Avea să facă război sfinților și să-i persecute. Dovezi:

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul F Avea să se nască din a patra 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul F Avea să se nască din a patra împărăție, de fier - imperiul roman. Dovezi:

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul G Poporul lui Dumnezeu (sfinții), aveau să fie 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul G Poporul lui Dumnezeu (sfinții), aveau să fie dați în mâinile lui “timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme”. Daniel 7: 25.

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul H Va rosti “vorbe de hulă împotriva celui 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul H Va rosti “vorbe de hulă împotriva celui Preaînalt”.

8. Corespund aceste profeții, papalității? Hula – definiții: Luca 5: 21 8. Corespund aceste profeții, papalității? Hula – definiții: Luca 5: 21 "Cine este acesta, de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? " 1. Îndrăzneala de a pretinde că poți ierta păcatele

8. Corespund aceste profeții, papalității? Hula – definiții: Luca 5: 21 8. Corespund aceste profeții, papalității? Hula – definiții: Luca 5: 21 "Cine este acesta, de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? " 1. Îndrăzneala de a pretinde că poți ierta păcatele

8. Corespund aceste profeții, papalității? Hula – definiții: Ioan 10: 33 8. Corespund aceste profeții, papalității? Hula – definiții: Ioan 10: 33 "Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă, şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu. " 2. Faptul de a te da drept Dumnezeu

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul H Corespunde papalitatea acestui punct? Mai întâi să 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul H Corespunde papalitatea acestui punct? Mai întâi să vedem dovada că ea pretinde că poate ierta păcatele:

8. Corespund aceste profeții, papalității? HULĂ: “Pot oare preoții, cu adevărat, să ierte păcatele 8. Corespund aceste profeții, papalității? HULĂ: “Pot oare preoții, cu adevărat, să ierte păcatele și să declare pe oameni nevinovați? Da, cu adevărat, ei pot să facă acest lucru, în virtutea puterii primită de la Isus. (Catehismul complet al religiei catolice, Joseph Deharbe, p 275. )

8. Corespund aceste profeții, papalității? HULĂ: Mai departe, papalitatea desconsideră pe Isus stabilind un 8. Corespund aceste profeții, papalității? HULĂ: Mai departe, papalitatea desconsideră pe Isus stabilind un sistem de confesare către un preot, ceea ce dă la o parte pe Isus, Marele Preot (Evrei 3: 1; 8: 1, 2) și Mijlocitor (1 Timotei 2: 5).

8. Corespund aceste profeții, papalității? HULĂ: În al doilea rând, să vedem dovada că 8. Corespund aceste profeții, papalității? HULĂ: În al doilea rând, să vedem dovada că papalitatea se pretinde a fi Dumnezeu: “Pe acest pământ, noi (papa) deținem locul Dumnezeului Atotputernic”. (Marile scrisori enciclice ale lui Papa Leon al XIII lea. )

8. Corespund aceste profeții, papalității? HULĂ: Apoi, “Papa nu este doar reprezentantul lui Isus 8. Corespund aceste profeții, papalității? HULĂ: Apoi, “Papa nu este doar reprezentantul lui Isus Hristos, ci este însuși Isus Hristos, ascuns sub înfățișarea omenească. ” (Naționalul Catolic, iulie 1985. )

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul I Va schimba “vremurile și legea”. 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul I Va schimba “vremurile și legea”.

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul I Este un subiect major, care nevoie de 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul I Este un subiect major, care nevoie de o atenție deosebită. Totuși, ce putem spune acum despre schimbarea “legii”? Este vorba de legea lui Dumnezeu. Cu siguranță, nimeni nu poate schimba cu adevărat legea, dar a încercat papalitatea să facă acest lucru?

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul I Răspunsul este “da”. În Catehismul Catolic, papalitatea 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul I Răspunsul este “da”. În Catehismul Catolic, papalitatea a omis cea de a doua poruncă, privitoare la închinarea înaintea chipurilor, a scurtat porunca a patra de la 94 de cuvinte la 8, și a împărțit porunca a zecea în două alte porunci. (Compară catehismul Catolic cu Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu din Exodul 20: 3 -17)

8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul I Fără îndoială, cornul cel mic din Daniel 8. Corespund aceste profeții, papalității? Punctul I Fără îndoială, cornul cel mic din Daniel 7 (Antichristul) este papalitatea. Nici o altă organizație nu corespunde acestor profeții. Acestea nu sunt învățături noi. Toți reformatorii, fără excepție vorbesc de papalitate ca fiind Antichristul. (R. Allen Anderson, Explicația Apocalipsei, p. 137. )

9. Nu vorbește Daniel despre sigilarea cărții până la “timpul sfârșitului”? Daniel 12: 4 9. Nu vorbește Daniel despre sigilarea cărții până la “timpul sfârșitului”? Daniel 12: 4 Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului.

9. (continuare) Când vor fi profețiile lui Daniel descoperite înțelegerii noastre? Daniel 12: 4 9. (continuare) Când vor fi profețiile lui Daniel descoperite înțelegerii noastre? Daniel 12: 4 Atunci (la vremea sfârșitului) mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte. "

10. Din nefericire, mulți creștini au fost informați greșit cu privire la Antichrist. Notă: 10. Din nefericire, mulți creștini au fost informați greșit cu privire la Antichrist. Notă: Crezând un neadevăr despre el, poți fi ușor amăgit și pierdut.

10. (continuare) Ce trebuie să facă oamenii, atunci când sunt confruntați cu noi învățături 10. (continuare) Ce trebuie să facă oamenii, atunci când sunt confruntați cu noi învățături biblice? Fapte 17: 11 Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

11. Uneori cărarea pe care te cheamă Isus pare exagerat de îngustă. Îl vei 11. Uneori cărarea pe care te cheamă Isus pare exagerat de îngustă. Îl vei mai urma ? Răspunsul tău: